قالب وردپرس

ملاقات طفل بعد از طلاق

وکیل خانواده در اصفهان

حق ملاقات طفل بعد از طلاق

قانون مدنی در ماده ۱۱۷۴ برای هر یک از والدین بعد از طلاق، حق ملاقات طفل را در نظر گرفته است. پدر و مادر در مورد زمان و مکان و جزئیات ملاقات طفل می توانند با یکدیگر توافق نمایند. اما در صورت عدم توافق طرفین، دادگاه خانواده می تواند با حکم عادلانه، جزئیات ملاقات فرزند را تعیین نماید. علاوه بر پدر و مادر، اجداد پدری و مادری نیز حق دارند نوادگان خود را ملاقات نمایند. حتی در مواردی که دادگاه ملاقات سایر بستگان به خصوص خواهر و برادر را برای طفل ضروری بداند، می تواند الزامات لازم را برای سرپرست کودک به منظور ملاقات افراد مذکور تعیین نماید.

 

جلوگیری از ملاقات طفل

فعل طلاق، تنها رابطه زوجیت بین زن و مرد را منحل می کند اما پس از طلاق رابطه والدین با فرزند مشترک و بالعکس به قوت خود باقیست. بنابر این نباید از هیچ سو، منعی برای ارتباط و دیدار هر یک از پدر و مادر با فرزندش وجود داشته باشد. از همین رو قانون، خروج طفل از شهر و کشور توسط یکی از والدین بدون اجازه دیگری را منع نموده است مگر در شرایطی که دادگاه رأی به مصلحت فرزند دهد. از مواردی که دادگاه بدون اجازه پدر، مجوز خروج فرزند از شهر و کشور محل اقامت را خواهد داد، سفرهای زیارتی می باشد.

در صورتی که پدر و مادر طلاق گرفته باشند و یکی از والدین دارای حق حضانت، از ملاقات طرف مقابل با فرزند ممانعت نمود، آن طرف می تواند اقدام به طرحدعوی ملاقات طفل در طلاق نماید. در این صورت دادگاه، دستور اجرای حکم را به نیروی انتظامی می سپارد. طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات ممانعت از ملاقات فرزند مشترک، از ۳ تا ۶ ماه حبس یا جزای نقدی از ۱۵۰۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

نحوه حق ملاقات فرزند بعد از طلاق

همانطور که پیش از گفته شد، نحوه حق ملاقات فرزند مشترک ابتدا باید توسط توافق پدر و مادر تعیین شود و در صورت اختلاف والدین، محکمه زمان و مکان و جزئیات ملاقات را تعیین خواهد نمود. همچنین بنا به ماده ۶۷ قانون حمایت از خانواده، اگر به تشخیص دادگاه، امکان ملاقات طفل به تنهایی با طرف دارای حق ملاقات فراهم نبود، دادگاه اقدامات لازم را برای ملاقات در زمان های محدود و تحت نظر مراکز تعیین شده از سوی دادگستری، فراهم می نماید.

با پایان حضانت و حق ملاقات فرزند، در واقع فرزند به سن بلوغ رسیده و خود می تواند در مورد زمان های دیدار با والدین و انتخاب یکی از والدین برای زندگی و … تصمیم بگیرد.

ادرس وکیل خوب در اصفهان، بهترین وکیل اصفهان، بهترین وکیل خانواده در اصفهان، بهترین وکیل در اصفهان، بهترین وکیل طلاق اصفهان، بهترین وکیل طلاق در اصفهان، بهترین وکیل کیفری در اصفهان، شماره تلفن وکیل خانواده در اصفهان، وکیل خانواده خوب در اصفهان، وکیل خبره در اصفهان، وکیل خوب برای طلاق در اصفهان، وکیل در اصفهان، وکیل طلاق در اصفهان

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com