قالب وردپرس

‏‏ شرکت‏های واگذار شده به بخش غیر دولتی

‏‏ شرکت‏های واگذار شده به بخش غیر دولتی

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، خوانده، شرکت واگذار شده، بخش غیر دولتی، شرکت دولتی، اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت مخابرات، بخش دولتی، خصوصی‏سازی

مرجع صدور: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری

چکیده: دعوی علیه شرکت‏های واگذار شده به بخش غیر دولتی، قابلیت طرح در دیوان را ندارد.

مستندات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۸۶۵

رای بدوی

رای دیوان

با توجه به اینکه حسب محتویات، شاکی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان سمنان بوده است و شرکت مذکور در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است و با این توصیف موضوع قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را نداشته و از شمول ماده ۱۳ قانون دیوان خارج بوده، مضافاً اینکه موضوع دعوی توجهی به وزارت ارتباطات ندارد؛ فلذا بنا به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

عرفان ـ برومند ـ فرزد

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com