قالب وردپرس

‏‏ صلاحیت انحصاری کمیسیون در تخریب

‏‏ صلاحیت انحصاری کمیسیون در تخریب

کلمات کلیدی: شهرداری، صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰، جلوگیری از احداث بنا، تخریب، بنا، قلع و قمع، احداث بنا، مأمور شهرداری

مرجع صدور: شعبه۳۲ دیوان عدالت اداری

چکیده: تخریب تنها از طریق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ صورت می‏گیرد و در هنگام وقوع تخلف، مأموران شهرداری صرفاً می‏بایست از احداث بنا جلوگیری نمایند و حق تخریب و قلع و قمع ندارند

مستندات تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ـ تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۴۳۱

رای بدوی

رای دیوان

شکات به شرح دادخواست و با ارائه دلیل و مدرک مدعی هستند که مأمورین شهرداری و عوامل پلیس ساختمان بدون توجیه قانونی و بدون دلیل ساختمان ایشان را تخریب نموده‏اند و با ارائه استشهاد محلی که حدوداً ۲۰ نفر می‏باشند، مراتب تخریب را مورد تأیید قرار داده‏اند و به علاوه کارشناس موضوع تأمین دلیل نیز در نظریه خود تصریح نموده است که شهرداری با هماهنگی مأمورین شهرداری با لودر دو اتاق و سرویس را تخریب نموده و هنوز آثار آن موجود است و لوازم منزل و فرش و بقیه اثاثیه زیر آوار است و عکس‏های گرفته شده نیز نشان از تخریب دارد و به علاوه شهرداری طی شماره … از دادستان عمومی و انقلاب زاهدان درخواست تخریب ساختمان می‏نماید. بنابراین با توجه به دلایل و مدارک مذکور و لایحه دفاعیه که اشاره به جمع‏آوری مصالح ساختمانی گردیده است تخریب ساختمان محرز و مسلم است و خسارت وارده به شاکی مسلم می‏باشد و این در حالی است که حسب تبصره ۷ ماده صد قانون شهرداری مأمورین شهرداری صرفاً از احداث بنا جلوگیری می‏نمایند و حق تخریب و قلع و قمع ساختمان احداث شده را ندارند مگر اینکه از طریق ماده صد و تبصره‏های آن از طریق کمیسیون ماده صد نسبت به موضوع رسیدگی و رأی قانونی صادرگردد. بدین وسیله مستنداً به تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به تصدیق خسارت وارد شده از جانب شهرداری بر له شکات صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

کریمی‏تبار ـ عبداللهی

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com