قالب وردپرس

اسامی وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری- خانم

 

فریبا آقاخانی هارونی شماره پروانه: ۱۶۴۱۹ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۶۴۳۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۹۰۱۱
آدرس موسسه: شهرکرد چهارراه امام صادق روبروی مجتمع امام صادق مجتمع بهرام ط ۴ واحد۱۱۳
فرشته‌ ابراهیمی ‌دستگردی‌ شماره پروانه: ۸۰۲۸ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۳۳۳۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۳۳۲۶
آدرس موسسه: شهرکرد-خ سعدی شرقی-نبش کوچه ۴۵-پلاک ۳۱-طبقه اول-واحد ۱
مرضیه احمدی باصیری شماره پروانه: ۲۳۸۹۶ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۰۳۲۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۱۳۹۳
آدرس موسسه: بروجن-چهارراه ولی عصر-مجتمع بیگی-ط سوم-واحد۵
مرضیه ازاد شهرکی شماره پروانه: ۲۵۴۹۹ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۷۸۲۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۶۱۰۵۸
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری شهرکرد-فلکه آبی -پاساژ ولی عصر-طبقه دوم
سمیه اسدی اقبلاغی شماره پروانه: ۱۰۸۳۱ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۶۵۸۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۷۳۴
آدرس موسسه: شهرکرد-خ کاشانی-نبش کوچه ۲۱-مجتمع وکلائ-ط اول
فاطمه اسلامی باباحیدری شماره پروانه: ۲۲۰۸۳ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۸۲۶۰۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۱۲۵۱
آدرس موسسه: شهرکردخ ۱۲محرمجنوبی-÷اساژ اعظم-طبقه دوم-روبروی پوشاک توکل
مریم اسلامی فارسانی شماره پروانه: ۱۵۸۴۵ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: فارسان تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۱۷۱۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۴۲۴۵
آدرس موسسه: فارسان-خ آیت اله کاشانی-نبش خیابان سیدجمال الدین -طبقه همکف
سولماز اشراقی شماره پروانه: ۲۱۷۹۳ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۴۳۲۱ تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۰۴۸۹
آدرس موسسه: شهرکرد-خ مولوی-نبش کوچه ۴۱/۱ -پلاک ۲۶۵
بنفشه افضل دهکردی شماره پروانه: ۱۵۳۰۰ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۳۲۲۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۵۴۹۱
آدرس موسسه: شهرکرد-چهارراه فصیحی-خیابان سعدی-کوچه ۴۸-طبقه زیرین مجتمع کوثر
فاطمه الله وردی شماره پروانه: ۲۱۱۱۶ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۶۵۷۹۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۴۸۶۱
آدرس موسسه: بروجن–بلوار مدرس-مجتمع تجاری نور-طبقه دوم
طیبه اله وردی شماره پروانه: ۳۵۰۹۹ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۶۶۲۸۷-۰۳۱۳۴۲۱۶۷۸۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۲۹۰۹۵۴
آدرس موسسه: بروجن-نقنه-میدان امام-خ قدس-کوچه جانبازان-جنب مسجد صاحب الزمان
مرضیه الیاسی قهفرخی شماره پروانه: ۱۹۸۵۴ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۸۲۵۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۲۲۵۹۶۹
آدرس موسسه: شهرکردفرخ شهر خ امام فرعی ساحل غربی پ۹
زینب امیرخانی شماره پروانه: ۲۶۰۴۷ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۶۳۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۶۶۷۵
آدرس موسسه: خ۱۲محرم-بین چهاراه فهیمی و فلکه ابی-مجتمع چهارسوق-طبقه اول
زینب امینی گوشه شماره پروانه: ۳۵۱۰۰ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۵۸۸۶
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ۱۲ محرم-مجتمع وکلاء-طبقه دوم
فاطمه امینی هارونی شماره پروانه: ۱۳۸۵۶ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۱۷۴۳۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۷۴۳۸
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان سعدی شرقی-کوچه ۴۲-طبقه اول
معصومه انتظامی شماره پروانه: ۳۴۷۶۱ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: لردگان تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۱۰۳۹
آدرس موسسه: لردگان-فلارد-مال خلیفه-خیابان بخشداری
اعظم ایزدی شورابی شماره پروانه: ۲۶۲۵۸ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: سامان تلفن موسسه: ۰۹۱۳۸۸۱۰۱۹۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۰۱۹۹
آدرس موسسه: سامان-خ جعفرزاده-روبروی شهرداری-پاساژ سیماش-طبقه سوم
سودابه باقری شماره پروانه: ۲۱۶۷۳ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: اردل تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۶۳۵۳
آدرس موسسه: اردل -خیابان شهدا طبقه فوقانی مصالح فروشی عالی پور
بتول باقری وانانی شماره پروانه: ۱۸۲۸۶ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۲۷۵۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۳۷۱۸
آدرس موسسه: شهرکرد پائین تر از فلکه آبی – پاساژ اعظم-طبقه دوم
زهره بهامیری قهفرخی شماره پروانه: ۱۸۶۶۲ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۳۷۴۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۰۵۷۰
آدرس موسسه: شهرکردخ کاشانی-نبش رجایی- ساختمان وکلاط۳
محبوبه بیگی هر چگانی شماره پروانه: ۲۱۶۷۲ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۳۰۶۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۱۰۴۹
آدرس موسسه: شهرکرد-بالاترازفلکه ابی-روبروی بانک کشاورزی-ط فوقانی پوشاک ارمغان
مریم پورحسنی جنت آبادی شماره پروانه: ۷۴۱۵ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۴۳۸۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۸۳۱۳
آدرس موسسه: بروجن – بلوار مدرس – مجتمع تجاری نور – طبقه دوم – واحد یک
لیلا پیرانه دهکردی شماره پروانه: ۲۰۹۷۷ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: کیار تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۹۹۲۹
آدرس موسسه: کیار – شلمزار -خیابان شهید رجایی-روبروی آموزش وپرورش
معصومه ترکی هرچگانی شماره پروانه: ۱۸۶۴۹ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۴۴۳۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۱۴۷۰
آدرس موسسه: شهرکرد فلکه ابی خ ۱۲ محرم جنوبی پاساژ ولی عصر-طبقه دوم-چلاک ۱۳۴
سیده رضوان جزایری فارسانی شماره پروانه: ۲۵۶۰۱ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: فارسان تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۲۹۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۷۴۵۶
آدرس موسسه: فارسان میدان امام – پاساژ قائم طبقه ۳
سمیه جعفری فارسانی شماره پروانه: ۱۶۰۹۱ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: فارسان تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۱۰۰۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۶۹۶۰
آدرس موسسه: فارسان -چهارراه فرمانداری-ساختمان کارآفرینان وحدت -طبقه اول
فاطمه جعفری فارسانی شماره پروانه: ۱۰۳۷۰ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۷۳۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۸۲۴۶
آدرس موسسه: شهرکرد خ کاشانی روبروی دادگستری – پلاک ۹۶ – طبقه همکف
خدیجه جعفری وردنجانی شماره پروانه: ۳۴۴۷۸ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۱۶۱۲۳
آدرس موسسه: شهرکردخ سرچشمه حدفاصل ۱۶متری دوم وچهارم طبقه فوقانی نان بهشت سرچشمه
صدیقه جلالی هامانه شماره پروانه: ۵۳۷۳ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: کیار تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۵۹۲۴۸۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۹۲۴۸۲
آدرس موسسه: شهر کرد کیار خ شهدا
راضیه جمال پور شماره پروانه: ۳۴۲۳۲ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: فارسان تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۲۸۹۷
آدرس موسسه: فارسان -بلوار امام-مجتمع قائم- طبقه دوم
فاطمه جهانبخشی شماره پروانه: ۲۲۴۵۳ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۰۴۶۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۵۵۰۷
آدرس موسسه: شهرکرد-چها راه فصیحی -کوچه ۴۷/۱-ساختمان ارم-طبقه دوم
گلی حاتمی رشیدی شماره پروانه: ۸۲۶۳ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: اردل تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۸۸۹۵۴
آدرس موسسه: شهرکرد-میدان ۱۲ محرم جنوبی-روبروی بانک ملی مرکزی-پاساژ قائم-طبقه دوم
ملک تاج حافظی بختیاری شماره پروانه: ۲۱۷۲۰ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: کیار تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۲۴۰۹۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۰۴۵۱
آدرس موسسه: شهرکرد-کیار-شلمزار-بلوار رجائی-روبروی اداره آموزش وپرورش
حلیمه حسین پور بهزادی شماره پروانه: ۲۰۹۵۰ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۲۳۴۸
آدرس موسسه: بروجن-میدان امام حسین-پاساژ آپادانا-طبقه دوم
مرضیه حسینی دستنایی شماره پروانه: ۱۷۲۵۸ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۹۵۰۹۶
آدرس موسسه: شهرکردخ سعدی حدفاصل چهارراه فصیحی بن بست اول پ۱۲
ربابه حسینی فرادنبه شماره پروانه: ۱۵۴۸۸ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۷۹۹۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۲۱۲۸۳
آدرس موسسه: بروجن-خ ۱۵ خرداد جنوبی-کوچه شهید اسفندیارپور-طبقه فوقانی مغازه پتوفروشی راستی
سیده زهرا حسینی وردنجانی شماره پروانه: ۱۴۰۶۳ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۷۴۲۶۶۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۱۱۹۵۰
آدرس موسسه: شهرکرد – بین چهارراه فصیحی وکلانتری۱۱-کوچه ۴۷/۱
سمیه حیدری شماره پروانه: ۱۵۳۶۰ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۷۹۸۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۳۷۷۶
آدرس موسسه: شهرکردخ سرچشمه حدفاصل ۱۶متری دوم وچهارم طبقه فوقانی نان بهشت سرچشمه
زهرا حیدری سورشجانی شماره پروانه: ۲۲۴۵۵ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۲۵۵۰
آدرس موسسه: شهرکرد-حدفاصل چهارراه فصیحی وکلانتری ۱۱-کوچه ۴۷/۱ -ساختمان ارم -طبقه دوم
زهرا حیدری سورشجانی شماره پروانه: ۱۱۵۱۱ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۱۲۲۹۶
آدرس موسسه: شهرکرد-فرخ شهر-خیابان ۲۲ بهمن-جنب دفتر ازدواج ۱۱۳ فرخ شهر
مهین حیدری سورشجانی شماره پروانه: ۱۶۴۶۸ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۴۵۴۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۳۱۴۶
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان خواجه نصیر-جنب بانک کشاورزی-طبقه اول
رقیه خانی بروجنی شماره پروانه: ۵۳۱۵ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۴۳۳۰۱۱۰٫۰۹۱۳۲۸۴۹۰۰۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۹۰۰۱
آدرس موسسه: خ ۱۵ پانزده خرداد-ک شترخون-پاساژ امام حسن-ط ۲-۰۹۱۳۳۸۳۳۶۲۲
صفورا ختوان هفشجانی شماره پروانه: ۳۴۳۴۲ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۶۶۳۳۱۴
آدرس موسسه: شهرکرد-حدفاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی-ساختمان وکلاء-طبقه سوم
نجمه خسروزاده شماره پروانه: ۱۸۷۰۴ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۰۰۶۶۹
آدرس موسسه: شهرکرد-خ کاشانی روبروی دادگستری-پلاک ۳۳
الهه خسروی رشیدی شماره پروانه: ۷۵۷۵ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۱۴۲۰
آدرس موسسه: شهرکرد-مبدان ۱۲ محرم جنوبی-ساختمان ملاصدرا-طبقه ۵
سمیه خسروی فارسانی شماره پروانه: ۱۵۸۳۹ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: فارسان تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۱۲۲۱۲
آدرس موسسه: فارسان-بلوار امام-مجتمع قائم-طبقه سوم
فاطمه خلیلی شماره پروانه: ۱۰۷۰۳ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۴۹۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۹۴۸۲۱
آدرس موسسه: بروجن فلکه شهیدخ پانزده خردادجنوبی روبروی پاساژنورشرق
زهرا رئیسی بیدکانی شماره پروانه: ۲۴۲۹۳ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: فارسان تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۷۳۳۹
آدرس موسسه: فارسان خ بهشتی -روبروی کلینیک امام رضا -ط اول
اعظم راستی بروجنی شماره پروانه: ۲۳۸۹۸ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۰۶۵۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۰۶۴۴
آدرس موسسه: بروجن فلکه شهید ناغانی-مجتمع تجاری صادقیان -جنب طلافروشی فرهنگ -طبقه اول
مرضیه رجب زاده سامانی شماره پروانه: ۳۴۱۱۹ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: سامان تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۶۴۲۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۴۹۵۶۲
آدرس موسسه: سامان-خ جعفرزاده-مجتمع سیماش-ط۲-واحد۵
سیده شهناز رحیمی فرد رودکی شماره پروانه: ۱۸۳۵ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۳۴۸۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۶۱۸۱
آدرس موسسه: شهرکرد-میرآباد غربی-بلوار فرهنگ – خ بهار-خ الوند-کوچه ۶
افسانه رحیمیان شماره پروانه: ۹۶۳۴ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۳۸۲۹ تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۲۱۷۴۱۴
آدرس موسسه: شهرکرد-بالاتر ازثبت احوال-خ ورزش-پلاک۱۹۴
بنفشه رضائی دزکی شماره پروانه: ۶۴۹۱ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۸۵۴۸
آدرس موسسه: بین چهار راه فصیحی وسه راه سینما-کوچه۵۴-پلاک۲-ط۲
الهه رضایی اسدآبادی شماره پروانه: ۱۰۶۹۸ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۰۱۴۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۴۰۷۰
آدرس موسسه: شهرکرد-فلکه آبی -خ ۱۲ محرم جنوبی پاساژولی عصر ط اول پ ۱۲۷
مرجان سادات رضوی دهکردی شماره پروانه: ۲۲۷۱۰ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۷۳۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۸۱۴
آدرس موسسه: شهرکردخ کاشانی – روبروی دادگستری – پلاک ۱۰۰
مهری رفیعیان بروجنی شماره پروانه: ۲۴۰۵۸ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۹۷۱۲ تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۱۹۵۷
آدرس موسسه: بروجن-چهارراه ولیعصر-پاساژ بیگی-طبقه دوم-واحد ۶
اکرم روحی شماره پروانه: ۲۳۸۹۵ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۵۵۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۲۹۴۱
آدرس موسسه: شهرکرد -چهارراه دامپزشکی-خیابان حافظ-ساختمان پرویز-طبقه دوم
مرضیه رییسی وانانی شماره پروانه: ۴۶۳۹۹ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: لاران تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۴۶۶۰۶۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۴۶۰۱۸
آدرس موسسه: شهرکرد لاران -شهر سورشجان-خ عدالت -جنب دادگستری -دفتر وکالت
سپیده سیاحیان دهکردی شماره پروانه: ۳۵۵۳۴ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: کیار تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۸۱۳۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۴۴۷۸
آدرس موسسه: کیار شلمزار -بلوار شهید رجائی -جنب دادگستری
شادمان شایان شماره پروانه: ۱۶۷۵۰ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۶۲۵۶۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۶۷۰۸
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان شریعتی-کوچه۴۴-ابتدای کوچه پ۱ -طبقه۲
فریبا شکرالهی دهکردی شماره پروانه: ۲۱۳۲۱ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۸۹۴۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۲۱۹
آدرس موسسه: شهرکرد-خ کاشانی – نبش رجائی -کوچه ۲۱-پلاک ۲۳-ط اول
یاسمن شکیبا دستگردی شماره پروانه: ۳۰۰۷ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۴۲۱۶۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۰۶۰۴۷
آدرس موسسه: شهرکرد-دستگرد-خیایان حرم-خیابان ساعی-پشت بانک صادرات-پ ۴۰۹
مریم شمس شماره پروانه: ۳۴۷۱۵ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۰۸۳۰۰۲
آدرس موسسه: شهرکرد-حدفاصل فلکه آبی وچهارراه فصیحی-مجتمع زیتون-طبقه همکف
پریسا شیرزاد شماره پروانه: ۱۷۵۹۸ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۱۴۴۲۴۷۱۲ تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۵۹۰۶۶
آدرس موسسه: شهر کرد – خ سعدی – چهار راه فصیحی – بن بست اول – پلاک ۱۲ – طبقه اول
زهره صادقی شماره پروانه: ۸۱۸۷ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: فارسان تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۱۰۰۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۹۴۵۳
آدرس موسسه: فارسان چهار راه فرمانداری ساختمان کار آفرینان وحدت ط ۲ واحد ۱
کبری صادقی ده صحرائی شماره پروانه: ۲۳۸۹۹ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: لردگان تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۰۱۸۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۴۰۴۲
آدرس موسسه: شهرستان لردگان-خ دادگستری-روبروی درمانگاه شماره ۱-طبقه دوم-دفتر وکالت
الهام صالحی فارسانی شماره پروانه: ۱۵۱۱۴ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: فارسان تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۰۰۳۲۶
آدرس موسسه: فارسان بلوارشهداغربی روبروی تقاطع اول ط فوقانی سپیدمرغ امین
عاطفه صانعی دهکردی شماره پروانه: ۱۶۴۰۱ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۸۰۲۲ تلفن همراه: ۰۹۰۲۱۲۰۱۲۷۸
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان مولوی-نبش کوچه۴۴-پلاک۱۹
سمیه صدری سوادجانی شماره پروانه: ۲۵۰۲۹ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: سامان تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۶۹۵۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۴۶۷۱۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خ جعفرزاده -روبروی شهرداری-پاساژ سیماش
زهرا صیادی شهرکی شماره پروانه: ۳۴۲۴۶ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۲۲۴۳۸ تلفن همراه: ۰۹۳۵۹۴۲۶۴۷۳
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان مولوی-روبروی کلینیک تامین اجتماعی-ساختمان هما-طبقه دوم
مریم طالبی شماره پروانه: ۲۵۵۴۲ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه:
آدرس موسسه: شهرکرد-حدفاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی-مجتمع چهارسوق-طبقه اول
حمیرا طاهری سر تشنیزی شماره پروانه: ۳۴۲۳۰ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: کیار تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۳۶۳۷۴ تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۵۲۵۶۹۴
آدرس موسسه: شهرکرد -شلمزار -خیابان شهید رجایی -دفتر وکالت
رویا طهماسبی شماره پروانه: ۳۴۲۳۱ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۹۴۸۰
آدرس موسسه: خ سعدی-کوچه۴۸-مجتمع کوثر-طبقه۳
زیبا طهماسبیان شماره پروانه: ۲۶۶۷ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۳۷۷
آدرس موسسه: شهر کرد -خیابان سعدی-ساختمان مهرگان-طبقه ۴-واحد ۱۲
لیلا عبداله خانی شماره پروانه: ۲۳۹۱۴ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۹۱۳۶۷۴۵۷۱۹ تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۸۱۵۷۶۶
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ۱۲ محرم مجتمع وکلا ط دوم
رضوان عرب شماره پروانه: ۲۳۶۴۸ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: فارسان تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۶۳۵۶۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۷۱۳۷
آدرس موسسه: فارسان -خ شهید رجایی روبروی کفش ملی پاساژ قربانی-طبقه دوم
فهیمه عربی شماره پروانه: ۸۰۱۶ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۱۲۰۳
آدرس موسسه: شهرکردحد فاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی روبروی بانک کشاورزی جنب داروخانه رازی ط فوقانی پوشاک ارمغان
کبری علیدوستی شهرکی شماره پروانه: ۸۱۵۵ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۷۸۷۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۸۶۳۵
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ملت-حد فاصل انقلاب وفلکه آبی-ساختمان کوثر-طبقه اول-واحد دوم
مرجان غفاری فارسانی شماره پروانه: ۱۸۱۰۲ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۰۷۱۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۱۹۷۶
آدرس موسسه: استان چهارمحال وبختیاری شهرکرد-بلوار حافظ-روبروی اداره ثبت احوال-مجتمع مهر-طبقه دوم
سلیمه غفاری گوشه شماره پروانه: ۲۰۳۷۴ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۰۲۹۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۷۶۲۶۳۶
آدرس موسسه: شهرکرد خ مولوی شرقی کوچه ۱۸-پلاک ۲۵
شهناز فرج زاده دهکردی شماره پروانه: ۸۵۲۲ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۴۶۷۷
آدرس موسسه: شهرکرد خ ۱۲محرم جنوبی-ساختمان پزشکان حکیم-طبقه سوم
زهرا فرهادی شماره پروانه: ۱۸۶۰۰ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۰۸۸۰۵
آدرس موسسه: بروجن-بلوار مدرس-مجتمع تجاری نور-ط۲-واحد۴
الهه فروزنده هفشجانی شماره پروانه: ۲۲۱۲۷ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۰۹۳۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۸۴۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ۱۲محرم کوچه ۵۱پ۲۸مجتمع کیمیاط۳ واحد ۹
زهرا قاسمی اشکفتکی شماره پروانه: ۱۵۳۱۱ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۵۹۰۹
آدرس موسسه: شهرکرد-بین چهار راه فصیحی وفله ابی مجتمع چهارسوق- ط۲ -سمت راست
فاطمه قاسمی اشکفتکی شماره پروانه: ۸۱۹۸ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۶۷۰۴۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۳۲۹۸
آدرس موسسه: شهرکرد-بین چهارراه فصیحی وفلکه آبی-ساختمان وکلاء چهارسوق-طبقه ۲
مینا قربانی اقبلاغی شماره پروانه: ۲۲۴۵۷ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۰۲۴۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۰۸۱۹
آدرس موسسه: شهرکرد-حد فاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی-مجتمع چهارسوق-طبقه اول
مریم قربانی گندمانی شماره پروانه: ۱۵۳۷۷ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۷۰۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۹۷۳۰
آدرس موسسه: بروجن خ ۱۵ خرداد جنوبی-روبروی بانک انصار-طبقه فوقانی پست بانک
پوران کاویانی شماره پروانه: ۱۸۶۸۹ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۴۲۲۰۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۶۰۳۱۰
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ۱۲ محرم-مجتمع زیتون-طبقه اول
خدیجه کرمی شماره پروانه: ۲۲۷۱۳ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: لاران تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۴۴۴۴۵۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۸۸۸۳۰
آدرس موسسه: شهرکرد-سورشجان خ عدالت جنب دادگاه عمومی بخش لاران
سهیلا کرمی اشکفتکی شماره پروانه: ۹۶۰۲ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۲۵۸۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۹۵۶۰
آدرس موسسه: شهرکرد میرآبادشرقی ۲۰متری سوم کوچه سوم پلاک ۸
اکرم کریمی شماره پروانه: ۳۴۶۱۵ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: گندمان تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۶۴۹۱۶۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۰۵۷۳۵۱
آدرس موسسه: گندمان بلوار ولیعصر روبروی ثبت احوال طبقه دوم
مهناز کریمی شماره پروانه: ۲۵۴۸۴ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۴۵۹۸۷
آدرس موسسه: بروجن چهارراه ولیعصر جنب بانک انصار-مجتمع تجاری بیگی-طبقه دوم -واحد ۸
کبری کشاورزجونقانی شماره پروانه: ۲۵۴۹۸ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۶۲۴۵۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۵۹۰۴۶
آدرس موسسه: شهرکرد خ ۱۲ محرم جنوبی پاساژ ملاصدرا-ط ۵
شیرین کمالی ده کردی شماره پروانه: ۲۵۴۸۵ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۳۲۶۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۷۱۰
آدرس موسسه: شهرکرد خ ۱۲ محرم مجتمع زیتون فاز ۱ ط ۱
مریم کوثری شماره پروانه: ۲۵۴۸۶ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۳۲۷۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۲۶۹۳
آدرس موسسه: شهرکرد -چهار راه فصیحی – نبش خ سعدی – پلاک ۴۴۶ طبقه اول -ساختمان ملک پور
مرضیه کیانی هرچگانی شماره پروانه: ۸۹۳۰ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۷۰۸۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۷۱۶۱
آدرس موسسه: شهرکرد چهار راه استانداری چهار راه تربیت دفتر وکالت
زینب گودرزی بابادی شماره پروانه: ۳۴۶۱۳ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: کوهرنگ تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۳۷۲۴۲
آدرس موسسه: کوهرنگ- چلگرد-روبروی دادگستری-دفتر وکالت گودرزی
گیتا لطفی چم یوسفعلی شماره پروانه: ۷۵۶۵ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: فلارد تلفن موسسه: تلفن همراه:
آدرس موسسه:
محبوبه محمدی دشتکی شماره پروانه: ۷۶۸۵ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۹۹۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۰۱۴۶
آدرس موسسه: شهرکرد حد فاصل چهارراه فصیحی فلکه آبی-پاساژ چهارسوق-ط۱
معصومه محمدی دشتکی شماره پروانه: ۳۴۲۴۱ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۹۹۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۰۰۸۳۹
آدرس موسسه: حد فاصل فلکه آبی و چهارراه فصیحصی مجتمع چهارسوق-طبقه اول
مریم مختاری نیا شماره پروانه: ۱۸۱۹۴ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۰۰۶۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۰۶۳
آدرس موسسه: شهرکرد-خ دوازده محرم- مجتمع زیتون-فاز یک-طبقه دوم
مژگان مدرس شماره پروانه: ۸۰۰۱ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۴۲۹۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۹۴۴۶
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری -بروجن- خ پانزده خرداد -پاساژ نوشرق- طبقه۲
مرضیه مرادی پیربلوطی شماره پروانه: ۴۵۵۱۵ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: کیار تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۸۸۹۷
آدرس موسسه: شهرکرد -شهرستان کیار-بلوار رجائی-دفتر وکالت
فاطمه مسعودی شماره پروانه: ۴۵۳۶۴ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: لردگان تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۵۹۸۲ تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۴۱۳۹۳۷
آدرس موسسه: لردگان خ دادگستری روبه روی درمانگاه شماره ۱
سمیرا مشرف دهکردی شماره پروانه: ۲۳۰۴۴ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۳۳۱۴
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان کاشانی-مجتمع وکلاء-دفتر وکالت انیسه هادی پور
نرگس مظفری وانانی شماره پروانه: ۲۱۲۴۴ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: فارسان تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۰۱۴۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۱۱۹۰۲۶
آدرس موسسه: فارسان-خ رجایی-جنب بانک رفاه-پاساژ قربانی -طبقه دوم
معصومه معصومی اردستانی شماره پروانه: ۴۶۱۵۹ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۱۶۶۷۸
آدرس موسسه: شهرکرد خ ۱۲محرم جنوبی-ساختمان ملاصدرا-طبقه پنجم
اعظم ملک پور شماره پروانه: ۲۲۴۵۴ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۷۸۷۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۵۸۵۰
آدرس موسسه: بروجن-چهار راه ولی عصر جنب بانک انصار مجتمع بیگی ط ۲ واحد۲
رقیه ملک پور شماره پروانه: ۲۳۰۸۲ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۰۲۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۷۳۵۱۲۰
آدرس موسسه: بروجن-بلوار مدرس-میدان آزادگان-ک فرمانداری-روبروی راهنمایی ورانندگی
لیلا ملک محمدی فرارنبه شماره پروانه: ۲۱۴۶۷ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۳۶۷۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۸۸۲۰
آدرس موسسه: بروجن-م امام حسین-پاساژ آپادانا-ط ۳
مریم ملکی دهکردی شماره پروانه: ۲۵۴۸۷ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۶۵۱۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۱۵۷۷
آدرس موسسه: شهرکردگودال چشمه -بیست متری دوم-کوچه ۱۸-پلاک ۴
سید ه مریم موذنی شماره پروانه: ۷۶۹۵ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۰۲۰۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۹۳۸۵
آدرس موسسه: شهرکرد-چهارراه فصیحی-روبروی داروخانه هلال احمر-کوچه ۴۸-مجتمع حقوقی کوثر-طبقه ۴
سیده خدیجه مولائی شماره پروانه: ۱۳۷۹۹ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: کیار تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۸۲۳۵۱۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۴۱۸۴۷۷
آدرس موسسه: کیار-شهرشلمزار جعفرآباد خ اصلی ک ۱۰ فرعی اول
سیده زهرا میربابائی شماره پروانه: ۲۱۵۲۶ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۶۳۰۵۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۰۳۱۶۰
آدرس موسسه: شهرکرد – خیابان ۱۲ محرم-مجتمع زیتون-فاز ۲-طبقه اول -واحد ۴
مهرانگیز میرزائی شماره پروانه: ۴۵۳۳۶ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: خان میرزا تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۶۳۵۶۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۶۱۰۱
آدرس موسسه: خان میرزا شهر آلونی بلوار شریعتی -جنب مسجد -دفتر وکالت
لیلا نجفی چالشتری شماره پروانه: ۱۲۹۰۶ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۳۲۲۷۸۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۸۷۷۶
آدرس موسسه: اشکفتک -بلوار رهبر -حدفاصل کوچه ۶۹و۷۱ -دفتر وکالت
خدیجه نجفی سرپیری شماره پروانه: ۲۶۰۴۹ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۷۶۴۱۷۹
آدرس موسسه: شهرکرد- چهار راه فصیحی -خیابان سعدی-کوچه ۴۷/۱ -ساختمان ارم-طبقه دوم
زهرا نصیری اردلی شماره پروانه: ۲۲۴۵۶ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۲۸۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۹۰۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خچهار راه فصیحی – مقابل داروخانه هلال احمر ساختمان بیمه دانا ط اول
مریم نوروزی چلچله شماره پروانه: ۲۵۰۰۴ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: فارسان تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۰۷۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۰۷۹
آدرس موسسه: فارسان-میدان امام-بلوار مطهری-پاساژ قائم-طبقه سوم
بتول نیکخواه شماره پروانه: ۲۳۰۴۵ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۸۲۸۸۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۸۶۹۱
آدرس موسسه: شهرکرد- خ۱۲ محرم جنوبی-ساختمان وکلاء-طبقه سوم
اعظم نیکوزادشهرکی شماره پروانه: ۱۲۲۱۵ پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۲۲۲۷۲۹
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ۱۲ محرم – مجتمع زیتون فاز ۲ ط اول
انیسه هادی پورشهرکی شماره پروانه: ۲۳۹۰۰ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۸۵۴۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۷۹۹۰۷۴
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان کاشانی-نبش رجائی-کوچه ۲۱-پلاک ۲۳-مجتمع وکلاء-طبقه سوم
زهرا هاشمی شماره پروانه: ۱۶۷۳۰ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: کیار تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۲۳۹۶۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۱۹۶۲
آدرس موسسه: شهرکرد شهرستان کیار-شلمزار -جاده دستنا-بلوار شهید رجایی-نرسیده به دادگستری کیار- دفتر وکالت
نرگس هاشمی شماره پروانه: ۲۴۱۳۴ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: کیار تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۲۳۴۲۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۵۱۱۶
آدرس موسسه: کیارجاده دستناء بلوارشهیدرجایی دفتر وکالت
الهام هاشمی ده کردی شماره پروانه: ۲۵۴۸۹ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۱۵۳۰
آدرس موسسه: شهرکرد خ کاشانی – روبروی دادگستری-پلاک ۹۰
لیلا هاشمی شهرکی شماره پروانه: ۸۰۸۷ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۲۱۷۶۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۳۷۷۲
آدرس موسسه: شهرکرد -خ ۱۲محرم -پاساژ زیتون-فاز۲-طبقه اول
حمیده هاشمی گهروئی شماره پروانه: ۲۳۷۱۲ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۹۳۰۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۷۰۷۱۶
آدرس موسسه: بروجن چارراه ولیعصر جنب بانک انصار مجتمع بیگی ط ۱
کبری هیبتی گو جانی شماره پروانه: ۱۷۱۵۵ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: فارسان تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۸۶۹۵
آدرس موسسه: فارسان فلکه گوجان پاساژقائم ط دوم
رعنا هیبتیان قلعه سلیمی شماره پروانه: ۲۶۶۵ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۹۶۳
آدرس موسسه: شهر کرد – خ ۱۲ محرم جنوبی – ساختمان ملاصدرا – طبقه ۵ – دفتر وکالت
مریم یدالهی فارسانی شماره پروانه: ۱۸۳۰۴ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: فارسان تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۷۸۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۴۸۸۶
آدرس موسسه: فارسان -چهارراه فرمانداری-پاساژ قائم-طبقه دوم
افسانه یلمه علی آبادی شماره پروانه: ۳۰۸۲ پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاری شهر: بروجن تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۴۷۹۹۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۸۰۸۸
آدرس موسسه: بروجن-فلکه بیمارستان-بالاتر از مدرسه فارابی-دفتر وکالت

اسامی وکلای استان چهارمحال و بختیاری، بهترین وکلای شهرکرد، وکلای لردگان، لیست وکلا، سایت دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، کانون وکلای اصفهان، بهترین وکلای شهرکرد، وکلای لردگان، وکیل پایه یک دادگستری شهرکرد، اسامی وکلای دادگستری استان چهارمحال وبختیاری، لیست وکلا، دفتر وکالت شهرکرد، اسامی وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، وکیل های شهرکرد، بهترین وکلای شهرکرد، وکیل شهرکرد، اسامی وکلای دادگستری استان چهارمحال وبختیاری، لیست وکلا، وکیل پایه یک دادگستری شهرکرد، وکلای لردگان، دفتر وکالت شهرکرد، اسامی وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری