قالب وردپرس

اسامی وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری- خانم

 

فریبا آقاخانی هارونیشماره پروانه: ۱۶۴۱۹پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۶۴۳۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۹۰۱۱
آدرس موسسه: شهرکرد چهارراه امام صادق روبروی مجتمع امام صادق مجتمع بهرام ط ۴ واحد۱۱۳
فرشته‌ ابراهیمی ‌دستگردی‌شماره پروانه: ۸۰۲۸پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۳۳۳۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۳۳۲۶
آدرس موسسه: شهرکرد-خ سعدی شرقی-نبش کوچه ۴۵-پلاک ۳۱-طبقه اول-واحد ۱
مرضیه احمدی باصیریشماره پروانه: ۲۳۸۹۶پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۰۳۲۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۱۳۹۳
آدرس موسسه: بروجن-چهارراه ولی عصر-مجتمع بیگی-ط سوم-واحد۵
مرضیه ازاد شهرکیشماره پروانه: ۲۵۴۹۹پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۷۸۲۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۶۱۰۵۸
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری شهرکرد-فلکه آبی -پاساژ ولی عصر-طبقه دوم
سمیه اسدی اقبلاغیشماره پروانه: ۱۰۸۳۱پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۶۵۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۷۳۴
آدرس موسسه: شهرکرد-خ کاشانی-نبش کوچه ۲۱-مجتمع وکلائ-ط اول
فاطمه اسلامی باباحیدریشماره پروانه: ۲۲۰۸۳پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۸۲۶۰۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۱۲۵۱
آدرس موسسه: شهرکردخ ۱۲محرمجنوبی-÷اساژ اعظم-طبقه دوم-روبروی پوشاک توکل
مریم اسلامی فارسانیشماره پروانه: ۱۵۸۴۵پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: فارسانتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۱۷۱۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۴۲۴۵
آدرس موسسه: فارسان-خ آیت اله کاشانی-نبش خیابان سیدجمال الدین -طبقه همکف
سولماز اشراقیشماره پروانه: ۲۱۷۹۳پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۴۳۲۱تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۰۴۸۹
آدرس موسسه: شهرکرد-خ مولوی-نبش کوچه ۴۱/۱ -پلاک ۲۶۵
بنفشه افضل دهکردیشماره پروانه: ۱۵۳۰۰پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۳۲۲۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۵۴۹۱
آدرس موسسه: شهرکرد-چهارراه فصیحی-خیابان سعدی-کوچه ۴۸-طبقه زیرین مجتمع کوثر
فاطمه الله وردیشماره پروانه: ۲۱۱۱۶پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۶۵۷۹۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۴۸۶۱
آدرس موسسه: بروجن–بلوار مدرس-مجتمع تجاری نور-طبقه دوم
طیبه اله وردیشماره پروانه: ۳۵۰۹۹پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۶۶۲۸۷-۰۳۱۳۴۲۱۶۷۸۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۲۹۰۹۵۴
آدرس موسسه: بروجن-نقنه-میدان امام-خ قدس-کوچه جانبازان-جنب مسجد صاحب الزمان
مرضیه الیاسی قهفرخیشماره پروانه: ۱۹۸۵۴پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۸۲۵۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۲۲۵۹۶۹
آدرس موسسه: شهرکردفرخ شهر خ امام فرعی ساحل غربی پ۹
زینب امیرخانیشماره پروانه: ۲۶۰۴۷پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۶۳۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۶۶۷۵
آدرس موسسه: خ۱۲محرم-بین چهاراه فهیمی و فلکه ابی-مجتمع چهارسوق-طبقه اول
زینب امینی گوشهشماره پروانه: ۳۵۱۰۰پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۵۸۸۶
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ۱۲ محرم-مجتمع وکلاء-طبقه دوم
فاطمه امینی هارونیشماره پروانه: ۱۳۸۵۶پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۱۷۴۳۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۷۴۳۸
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان سعدی شرقی-کوچه ۴۲-طبقه اول
معصومه انتظامیشماره پروانه: ۳۴۷۶۱پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: لردگانتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۱۰۳۹
آدرس موسسه: لردگان-فلارد-مال خلیفه-خیابان بخشداری
اعظم ایزدی شورابیشماره پروانه: ۲۶۲۵۸پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: سامانتلفن موسسه: ۰۹۱۳۸۸۱۰۱۹۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۰۱۹۹
آدرس موسسه: سامان-خ جعفرزاده-روبروی شهرداری-پاساژ سیماش-طبقه سوم
سودابه باقریشماره پروانه: ۲۱۶۷۳پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: اردلتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۶۳۵۳
آدرس موسسه: اردل -خیابان شهدا طبقه فوقانی مصالح فروشی عالی پور
بتول باقری وانانیشماره پروانه: ۱۸۲۸۶پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۲۷۵۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۳۷۱۸
آدرس موسسه: شهرکرد پائین تر از فلکه آبی – پاساژ اعظم-طبقه دوم
زهره بهامیری قهفرخیشماره پروانه: ۱۸۶۶۲پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۳۷۴۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۰۵۷۰
آدرس موسسه: شهرکردخ کاشانی-نبش رجایی- ساختمان وکلاط۳
محبوبه بیگی هر چگانیشماره پروانه: ۲۱۶۷۲پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۳۰۶۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۱۰۴۹
آدرس موسسه: شهرکرد-بالاترازفلکه ابی-روبروی بانک کشاورزی-ط فوقانی پوشاک ارمغان
مریم پورحسنی جنت آبادیشماره پروانه: ۷۴۱۵پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۴۳۸۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۸۳۱۳
آدرس موسسه: بروجن – بلوار مدرس – مجتمع تجاری نور – طبقه دوم – واحد یک
لیلا پیرانه دهکردیشماره پروانه: ۲۰۹۷۷پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: کیارتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۹۹۲۹
آدرس موسسه: کیار – شلمزار -خیابان شهید رجایی-روبروی آموزش وپرورش
معصومه ترکی هرچگانیشماره پروانه: ۱۸۶۴۹پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۴۴۳۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۱۴۷۰
آدرس موسسه: شهرکرد فلکه ابی خ ۱۲ محرم جنوبی پاساژ ولی عصر-طبقه دوم-چلاک ۱۳۴
سیده رضوان جزایری فارسانیشماره پروانه: ۲۵۶۰۱پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: فارسانتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۲۹۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۷۴۵۶
آدرس موسسه: فارسان میدان امام – پاساژ قائم طبقه ۳
سمیه جعفری فارسانیشماره پروانه: ۱۶۰۹۱پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: فارسانتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۱۰۰۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۶۹۶۰
آدرس موسسه: فارسان -چهارراه فرمانداری-ساختمان کارآفرینان وحدت -طبقه اول
فاطمه جعفری فارسانیشماره پروانه: ۱۰۳۷۰پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۷۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۸۲۴۶
آدرس موسسه: شهرکرد خ کاشانی روبروی دادگستری – پلاک ۹۶ – طبقه همکف
خدیجه جعفری وردنجانیشماره پروانه: ۳۴۴۷۸پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۱۶۱۲۳
آدرس موسسه: شهرکردخ سرچشمه حدفاصل ۱۶متری دوم وچهارم طبقه فوقانی نان بهشت سرچشمه
صدیقه جلالی هامانهشماره پروانه: ۵۳۷۳پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: کیارتلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۵۹۲۴۸۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۹۲۴۸۲
آدرس موسسه: شهر کرد کیار خ شهدا
راضیه جمال پورشماره پروانه: ۳۴۲۳۲پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: فارسانتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۲۸۹۷
آدرس موسسه: فارسان -بلوار امام-مجتمع قائم- طبقه دوم
فاطمه جهانبخشیشماره پروانه: ۲۲۴۵۳پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۰۴۶۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۵۵۰۷
آدرس موسسه: شهرکرد-چها راه فصیحی -کوچه ۴۷/۱-ساختمان ارم-طبقه دوم
گلی حاتمی رشیدیشماره پروانه: ۸۲۶۳پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: اردلتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۸۸۹۵۴
آدرس موسسه: شهرکرد-میدان ۱۲ محرم جنوبی-روبروی بانک ملی مرکزی-پاساژ قائم-طبقه دوم
ملک تاج حافظی بختیاریشماره پروانه: ۲۱۷۲۰پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: کیارتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۲۴۰۹۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۰۴۵۱
آدرس موسسه: شهرکرد-کیار-شلمزار-بلوار رجائی-روبروی اداره آموزش وپرورش
حلیمه حسین پور بهزادیشماره پروانه: ۲۰۹۵۰پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۲۳۴۸
آدرس موسسه: بروجن-میدان امام حسین-پاساژ آپادانا-طبقه دوم
مرضیه حسینی دستناییشماره پروانه: ۱۷۲۵۸پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۹۵۰۹۶
آدرس موسسه: شهرکردخ سعدی حدفاصل چهارراه فصیحی بن بست اول پ۱۲
ربابه حسینی فرادنبهشماره پروانه: ۱۵۴۸۸پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۷۹۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۲۱۲۸۳
آدرس موسسه: بروجن-خ ۱۵ خرداد جنوبی-کوچه شهید اسفندیارپور-طبقه فوقانی مغازه پتوفروشی راستی
سیده زهرا حسینی وردنجانیشماره پروانه: ۱۴۰۶۳پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۷۴۲۶۶۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۱۱۹۵۰
آدرس موسسه: شهرکرد – بین چهارراه فصیحی وکلانتری۱۱-کوچه ۴۷/۱
سمیه حیدریشماره پروانه: ۱۵۳۶۰پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۷۹۸۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۳۷۷۶
آدرس موسسه: شهرکردخ سرچشمه حدفاصل ۱۶متری دوم وچهارم طبقه فوقانی نان بهشت سرچشمه
زهرا حیدری سورشجانیشماره پروانه: ۲۲۴۵۵پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۲۵۵۰
آدرس موسسه: شهرکرد-حدفاصل چهارراه فصیحی وکلانتری ۱۱-کوچه ۴۷/۱ -ساختمان ارم -طبقه دوم
زهرا حیدری سورشجانیشماره پروانه: ۱۱۵۱۱پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۱۲۲۹۶
آدرس موسسه: شهرکرد-فرخ شهر-خیابان ۲۲ بهمن-جنب دفتر ازدواج ۱۱۳ فرخ شهر
مهین حیدری سورشجانیشماره پروانه: ۱۶۴۶۸پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۴۵۴۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۳۱۴۶
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان خواجه نصیر-جنب بانک کشاورزی-طبقه اول
رقیه خانی بروجنیشماره پروانه: ۵۳۱۵پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۴۳۳۰۱۱۰٫۰۹۱۳۲۸۴۹۰۰۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۹۰۰۱
آدرس موسسه: خ ۱۵ پانزده خرداد-ک شترخون-پاساژ امام حسن-ط ۲-۰۹۱۳۳۸۳۳۶۲۲
صفورا ختوان هفشجانیشماره پروانه: ۳۴۳۴۲پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۶۶۳۳۱۴
آدرس موسسه: شهرکرد-حدفاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی-ساختمان وکلاء-طبقه سوم
نجمه خسروزادهشماره پروانه: ۱۸۷۰۴پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۰۰۶۶۹
آدرس موسسه: شهرکرد-خ کاشانی روبروی دادگستری-پلاک ۳۳
الهه خسروی رشیدیشماره پروانه: ۷۵۷۵پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۱۴۲۰
آدرس موسسه: شهرکرد-مبدان ۱۲ محرم جنوبی-ساختمان ملاصدرا-طبقه ۵
سمیه خسروی فارسانیشماره پروانه: ۱۵۸۳۹پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: فارسانتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۱۲۲۱۲
آدرس موسسه: فارسان-بلوار امام-مجتمع قائم-طبقه سوم
فاطمه خلیلیشماره پروانه: ۱۰۷۰۳پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۴۹۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۹۴۸۲۱
آدرس موسسه: بروجن فلکه شهیدخ پانزده خردادجنوبی روبروی پاساژنورشرق
زهرا رئیسی بیدکانیشماره پروانه: ۲۴۲۹۳پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: فارسانتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۷۳۳۹
آدرس موسسه: فارسان خ بهشتی -روبروی کلینیک امام رضا -ط اول
اعظم راستی بروجنیشماره پروانه: ۲۳۸۹۸پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۰۶۵۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۰۶۴۴
آدرس موسسه: بروجن فلکه شهید ناغانی-مجتمع تجاری صادقیان -جنب طلافروشی فرهنگ -طبقه اول
مرضیه رجب زاده سامانیشماره پروانه: ۳۴۱۱۹پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: سامانتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۶۴۲۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۴۹۵۶۲
آدرس موسسه: سامان-خ جعفرزاده-مجتمع سیماش-ط۲-واحد۵
سیده شهناز رحیمی فرد رودکیشماره پروانه: ۱۸۳۵پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۳۴۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۶۱۸۱
آدرس موسسه: شهرکرد-میرآباد غربی-بلوار فرهنگ – خ بهار-خ الوند-کوچه ۶
افسانه رحیمیانشماره پروانه: ۹۶۳۴پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۳۸۲۹تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۲۱۷۴۱۴
آدرس موسسه: شهرکرد-بالاتر ازثبت احوال-خ ورزش-پلاک۱۹۴
بنفشه رضائی دزکیشماره پروانه: ۶۴۹۱پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۸۵۴۸
آدرس موسسه: بین چهار راه فصیحی وسه راه سینما-کوچه۵۴-پلاک۲-ط۲
الهه رضایی اسدآبادیشماره پروانه: ۱۰۶۹۸پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۰۱۴۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۴۰۷۰
آدرس موسسه: شهرکرد-فلکه آبی -خ ۱۲ محرم جنوبی پاساژولی عصر ط اول پ ۱۲۷
مرجان سادات رضوی دهکردیشماره پروانه: ۲۲۷۱۰پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۷۳۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۸۱۴
آدرس موسسه: شهرکردخ کاشانی – روبروی دادگستری – پلاک ۱۰۰
مهری رفیعیان بروجنیشماره پروانه: ۲۴۰۵۸پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۹۷۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۱۹۵۷
آدرس موسسه: بروجن-چهارراه ولیعصر-پاساژ بیگی-طبقه دوم-واحد ۶
اکرم روحیشماره پروانه: ۲۳۸۹۵پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۵۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۲۹۴۱
آدرس موسسه: شهرکرد -چهارراه دامپزشکی-خیابان حافظ-ساختمان پرویز-طبقه دوم
مرضیه رییسی وانانیشماره پروانه: ۴۶۳۹۹پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: لارانتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۴۶۶۰۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۴۶۰۱۸
آدرس موسسه: شهرکرد لاران -شهر سورشجان-خ عدالت -جنب دادگستری -دفتر وکالت
سپیده سیاحیان دهکردیشماره پروانه: ۳۵۵۳۴پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: کیارتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۸۱۳۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۴۴۷۸
آدرس موسسه: کیار شلمزار -بلوار شهید رجائی -جنب دادگستری
شادمان شایانشماره پروانه: ۱۶۷۵۰پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۶۲۵۶۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۶۷۰۸
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان شریعتی-کوچه۴۴-ابتدای کوچه پ۱ -طبقه۲
فریبا شکرالهی دهکردیشماره پروانه: ۲۱۳۲۱پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۸۹۴۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۲۱۹
آدرس موسسه: شهرکرد-خ کاشانی – نبش رجائی -کوچه ۲۱-پلاک ۲۳-ط اول
یاسمن شکیبا دستگردیشماره پروانه: ۳۰۰۷پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۴۲۱۶۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۰۶۰۴۷
آدرس موسسه: شهرکرد-دستگرد-خیایان حرم-خیابان ساعی-پشت بانک صادرات-پ ۴۰۹
مریم شمسشماره پروانه: ۳۴۷۱۵پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۰۸۳۰۰۲
آدرس موسسه: شهرکرد-حدفاصل فلکه آبی وچهارراه فصیحی-مجتمع زیتون-طبقه همکف
پریسا شیرزادشماره پروانه: ۱۷۵۹۸پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۱۴۴۲۴۷۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۵۹۰۶۶
آدرس موسسه: شهر کرد – خ سعدی – چهار راه فصیحی – بن بست اول – پلاک ۱۲ – طبقه اول
زهره صادقیشماره پروانه: ۸۱۸۷پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: فارسانتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۱۰۰۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۹۴۵۳
آدرس موسسه: فارسان چهار راه فرمانداری ساختمان کار آفرینان وحدت ط ۲ واحد ۱
کبری صادقی ده صحرائیشماره پروانه: ۲۳۸۹۹پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: لردگانتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۰۱۸۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۴۰۴۲
آدرس موسسه: شهرستان لردگان-خ دادگستری-روبروی درمانگاه شماره ۱-طبقه دوم-دفتر وکالت
الهام صالحی فارسانیشماره پروانه: ۱۵۱۱۴پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: فارسانتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۰۰۳۲۶
آدرس موسسه: فارسان بلوارشهداغربی روبروی تقاطع اول ط فوقانی سپیدمرغ امین
عاطفه صانعی دهکردیشماره پروانه: ۱۶۴۰۱پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۸۰۲۲تلفن همراه: ۰۹۰۲۱۲۰۱۲۷۸
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان مولوی-نبش کوچه۴۴-پلاک۱۹
سمیه صدری سوادجانیشماره پروانه: ۲۵۰۲۹پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: سامانتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۶۹۵۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۴۶۷۱۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خ جعفرزاده -روبروی شهرداری-پاساژ سیماش
زهرا صیادی شهرکیشماره پروانه: ۳۴۲۴۶پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۲۲۴۳۸تلفن همراه: ۰۹۳۵۹۴۲۶۴۷۳
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان مولوی-روبروی کلینیک تامین اجتماعی-ساختمان هما-طبقه دوم
مریم طالبیشماره پروانه: ۲۵۵۴۲پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه:
آدرس موسسه: شهرکرد-حدفاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی-مجتمع چهارسوق-طبقه اول
حمیرا طاهری سر تشنیزیشماره پروانه: ۳۴۲۳۰پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: کیارتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۳۶۳۷۴تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۵۲۵۶۹۴
آدرس موسسه: شهرکرد -شلمزار -خیابان شهید رجایی -دفتر وکالت
رویا طهماسبیشماره پروانه: ۳۴۲۳۱پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۹۴۸۰
آدرس موسسه: خ سعدی-کوچه۴۸-مجتمع کوثر-طبقه۳
زیبا طهماسبیانشماره پروانه: ۲۶۶۷پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۳۷۷
آدرس موسسه: شهر کرد -خیابان سعدی-ساختمان مهرگان-طبقه ۴-واحد ۱۲
لیلا عبداله خانیشماره پروانه: ۲۳۹۱۴پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۹۱۳۶۷۴۵۷۱۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۸۱۵۷۶۶
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ۱۲ محرم مجتمع وکلا ط دوم
رضوان عربشماره پروانه: ۲۳۶۴۸پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: فارسانتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۶۳۵۶۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۷۱۳۷
آدرس موسسه: فارسان -خ شهید رجایی روبروی کفش ملی پاساژ قربانی-طبقه دوم
فهیمه عربیشماره پروانه: ۸۰۱۶پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۱۲۰۳
آدرس موسسه: شهرکردحد فاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی روبروی بانک کشاورزی جنب داروخانه رازی ط فوقانی پوشاک ارمغان
کبری علیدوستی شهرکیشماره پروانه: ۸۱۵۵پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۷۸۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۸۶۳۵
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ملت-حد فاصل انقلاب وفلکه آبی-ساختمان کوثر-طبقه اول-واحد دوم
مرجان غفاری فارسانیشماره پروانه: ۱۸۱۰۲پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۰۷۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۱۹۷۶
آدرس موسسه: استان چهارمحال وبختیاری شهرکرد-بلوار حافظ-روبروی اداره ثبت احوال-مجتمع مهر-طبقه دوم
سلیمه غفاری گوشهشماره پروانه: ۲۰۳۷۴پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۰۲۹۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۷۶۲۶۳۶
آدرس موسسه: شهرکرد خ مولوی شرقی کوچه ۱۸-پلاک ۲۵
شهناز فرج زاده دهکردیشماره پروانه: ۸۵۲۲پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۴۶۷۷
آدرس موسسه: شهرکرد خ ۱۲محرم جنوبی-ساختمان پزشکان حکیم-طبقه سوم
زهرا فرهادیشماره پروانه: ۱۸۶۰۰پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۰۸۸۰۵
آدرس موسسه: بروجن-بلوار مدرس-مجتمع تجاری نور-ط۲-واحد۴
الهه فروزنده هفشجانیشماره پروانه: ۲۲۱۲۷پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۰۹۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۸۴۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ۱۲محرم کوچه ۵۱پ۲۸مجتمع کیمیاط۳ واحد ۹
زهرا قاسمی اشکفتکیشماره پروانه: ۱۵۳۱۱پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۵۹۰۹
آدرس موسسه: شهرکرد-بین چهار راه فصیحی وفله ابی مجتمع چهارسوق- ط۲ -سمت راست
فاطمه قاسمی اشکفتکیشماره پروانه: ۸۱۹۸پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۶۷۰۴۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۳۲۹۸
آدرس موسسه: شهرکرد-بین چهارراه فصیحی وفلکه آبی-ساختمان وکلاء چهارسوق-طبقه ۲
مینا قربانی اقبلاغیشماره پروانه: ۲۲۴۵۷پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۰۲۴۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۰۸۱۹
آدرس موسسه: شهرکرد-حد فاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی-مجتمع چهارسوق-طبقه اول
مریم قربانی گندمانیشماره پروانه: ۱۵۳۷۷پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۷۰۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۹۷۳۰
آدرس موسسه: بروجن خ ۱۵ خرداد جنوبی-روبروی بانک انصار-طبقه فوقانی پست بانک
پوران کاویانیشماره پروانه: ۱۸۶۸۹پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۴۲۲۰۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۶۰۳۱۰
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ۱۲ محرم-مجتمع زیتون-طبقه اول
خدیجه کرمیشماره پروانه: ۲۲۷۱۳پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: لارانتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۴۴۴۴۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۸۸۸۳۰
آدرس موسسه: شهرکرد-سورشجان خ عدالت جنب دادگاه عمومی بخش لاران
سهیلا کرمی اشکفتکیشماره پروانه: ۹۶۰۲پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۲۵۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۹۵۶۰
آدرس موسسه: شهرکرد میرآبادشرقی ۲۰متری سوم کوچه سوم پلاک ۸
اکرم کریمیشماره پروانه: ۳۴۶۱۵پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: گندمانتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۶۴۹۱۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۰۵۷۳۵۱
آدرس موسسه: گندمان بلوار ولیعصر روبروی ثبت احوال طبقه دوم
مهناز کریمیشماره پروانه: ۲۵۴۸۴پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۴۵۹۸۷
آدرس موسسه: بروجن چهارراه ولیعصر جنب بانک انصار-مجتمع تجاری بیگی-طبقه دوم -واحد ۸
کبری کشاورزجونقانیشماره پروانه: ۲۵۴۹۸پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۶۲۴۵۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۵۹۰۴۶
آدرس موسسه: شهرکرد خ ۱۲ محرم جنوبی پاساژ ملاصدرا-ط ۵
شیرین کمالی ده کردیشماره پروانه: ۲۵۴۸۵پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۳۲۶۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۷۱۰
آدرس موسسه: شهرکرد خ ۱۲ محرم مجتمع زیتون فاز ۱ ط ۱
مریم کوثریشماره پروانه: ۲۵۴۸۶پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۳۲۷۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۲۶۹۳
آدرس موسسه: شهرکرد -چهار راه فصیحی – نبش خ سعدی – پلاک ۴۴۶ طبقه اول -ساختمان ملک پور
مرضیه کیانی هرچگانیشماره پروانه: ۸۹۳۰پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۷۰۸۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۷۱۶۱
آدرس موسسه: شهرکرد چهار راه استانداری چهار راه تربیت دفتر وکالت
زینب گودرزی بابادیشماره پروانه: ۳۴۶۱۳پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: کوهرنگتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۳۷۲۴۲
آدرس موسسه: کوهرنگ- چلگرد-روبروی دادگستری-دفتر وکالت گودرزی
گیتا لطفی چم یوسفعلیشماره پروانه: ۷۵۶۵پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: فلاردتلفن موسسه:تلفن همراه:
آدرس موسسه:
محبوبه محمدی دشتکیشماره پروانه: ۷۶۸۵پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۹۹۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۰۱۴۶
آدرس موسسه: شهرکرد حد فاصل چهارراه فصیحی فلکه آبی-پاساژ چهارسوق-ط۱
معصومه محمدی دشتکیشماره پروانه: ۳۴۲۴۱پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۹۹۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۰۰۸۳۹
آدرس موسسه: حد فاصل فلکه آبی و چهارراه فصیحصی مجتمع چهارسوق-طبقه اول
مریم مختاری نیاشماره پروانه: ۱۸۱۹۴پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۰۰۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۰۶۳
آدرس موسسه: شهرکرد-خ دوازده محرم- مجتمع زیتون-فاز یک-طبقه دوم
مژگان مدرسشماره پروانه: ۸۰۰۱پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۴۲۹۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۹۴۴۶
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری -بروجن- خ پانزده خرداد -پاساژ نوشرق- طبقه۲
مرضیه مرادی پیربلوطیشماره پروانه: ۴۵۵۱۵پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: کیارتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۸۸۹۷
آدرس موسسه: شهرکرد -شهرستان کیار-بلوار رجائی-دفتر وکالت
فاطمه مسعودیشماره پروانه: ۴۵۳۶۴پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: لردگانتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۵۹۸۲تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۴۱۳۹۳۷
آدرس موسسه: لردگان خ دادگستری روبه روی درمانگاه شماره ۱
سمیرا مشرف دهکردیشماره پروانه: ۲۳۰۴۴پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۳۳۱۴
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان کاشانی-مجتمع وکلاء-دفتر وکالت انیسه هادی پور
نرگس مظفری وانانیشماره پروانه: ۲۱۲۴۴پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: فارسانتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۰۱۴۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۱۱۹۰۲۶
آدرس موسسه: فارسان-خ رجایی-جنب بانک رفاه-پاساژ قربانی -طبقه دوم
معصومه معصومی اردستانیشماره پروانه: ۴۶۱۵۹پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۱۶۶۷۸
آدرس موسسه: شهرکرد خ ۱۲محرم جنوبی-ساختمان ملاصدرا-طبقه پنجم
اعظم ملک پورشماره پروانه: ۲۲۴۵۴پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۷۸۷۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۵۸۵۰
آدرس موسسه: بروجن-چهار راه ولی عصر جنب بانک انصار مجتمع بیگی ط ۲ واحد۲
رقیه ملک پورشماره پروانه: ۲۳۰۸۲پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۰۲۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۷۳۵۱۲۰
آدرس موسسه: بروجن-بلوار مدرس-میدان آزادگان-ک فرمانداری-روبروی راهنمایی ورانندگی
لیلا ملک محمدی فرارنبهشماره پروانه: ۲۱۴۶۷پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۳۶۷۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۸۸۲۰
آدرس موسسه: بروجن-م امام حسین-پاساژ آپادانا-ط ۳
مریم ملکی دهکردیشماره پروانه: ۲۵۴۸۷پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۶۵۱۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۱۵۷۷
آدرس موسسه: شهرکردگودال چشمه -بیست متری دوم-کوچه ۱۸-پلاک ۴
سید ه مریم موذنیشماره پروانه: ۷۶۹۵پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۰۲۰۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۹۳۸۵
آدرس موسسه: شهرکرد-چهارراه فصیحی-روبروی داروخانه هلال احمر-کوچه ۴۸-مجتمع حقوقی کوثر-طبقه ۴
سیده خدیجه مولائیشماره پروانه: ۱۳۷۹۹پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: کیارتلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۸۲۳۵۱۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۴۱۸۴۷۷
آدرس موسسه: کیار-شهرشلمزار جعفرآباد خ اصلی ک ۱۰ فرعی اول
سیده زهرا میربابائیشماره پروانه: ۲۱۵۲۶پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۶۳۰۵۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۰۳۱۶۰
آدرس موسسه: شهرکرد – خیابان ۱۲ محرم-مجتمع زیتون-فاز ۲-طبقه اول -واحد ۴
مهرانگیز میرزائیشماره پروانه: ۴۵۳۳۶پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: خان میرزاتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۶۳۵۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۶۱۰۱
آدرس موسسه: خان میرزا شهر آلونی بلوار شریعتی -جنب مسجد -دفتر وکالت
لیلا نجفی چالشتریشماره پروانه: ۱۲۹۰۶پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۳۲۲۷۸۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۸۷۷۶
آدرس موسسه: اشکفتک -بلوار رهبر -حدفاصل کوچه ۶۹و۷۱ -دفتر وکالت
خدیجه نجفی سرپیریشماره پروانه: ۲۶۰۴۹پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۷۶۴۱۷۹
آدرس موسسه: شهرکرد- چهار راه فصیحی -خیابان سعدی-کوچه ۴۷/۱ -ساختمان ارم-طبقه دوم
زهرا نصیری اردلیشماره پروانه: ۲۲۴۵۶پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۲۸۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۹۰۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خچهار راه فصیحی – مقابل داروخانه هلال احمر ساختمان بیمه دانا ط اول
مریم نوروزی چلچلهشماره پروانه: ۲۵۰۰۴پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: فارسانتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۰۷۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۰۷۹
آدرس موسسه: فارسان-میدان امام-بلوار مطهری-پاساژ قائم-طبقه سوم
بتول نیکخواهشماره پروانه: ۲۳۰۴۵پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۸۲۸۸۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۸۶۹۱
آدرس موسسه: شهرکرد- خ۱۲ محرم جنوبی-ساختمان وکلاء-طبقه سوم
اعظم نیکوزادشهرکیشماره پروانه: ۱۲۲۱۵پایه دو
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۲۲۲۷۲۹
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ۱۲ محرم – مجتمع زیتون فاز ۲ ط اول
انیسه هادی پورشهرکیشماره پروانه: ۲۳۹۰۰پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۸۵۴۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۷۹۹۰۷۴
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان کاشانی-نبش رجائی-کوچه ۲۱-پلاک ۲۳-مجتمع وکلاء-طبقه سوم
زهرا هاشمیشماره پروانه: ۱۶۷۳۰پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: کیارتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۲۳۹۶۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۱۹۶۲
آدرس موسسه: شهرکرد شهرستان کیار-شلمزار -جاده دستنا-بلوار شهید رجایی-نرسیده به دادگستری کیار- دفتر وکالت
نرگس هاشمیشماره پروانه: ۲۴۱۳۴پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: کیارتلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۲۳۴۲۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۵۱۱۶
آدرس موسسه: کیارجاده دستناء بلوارشهیدرجایی دفتر وکالت
الهام هاشمی ده کردیشماره پروانه: ۲۵۴۸۹پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۱۵۳۰
آدرس موسسه: شهرکرد خ کاشانی – روبروی دادگستری-پلاک ۹۰
لیلا هاشمی شهرکیشماره پروانه: ۸۰۸۷پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۲۱۷۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۳۷۷۲
آدرس موسسه: شهرکرد -خ ۱۲محرم -پاساژ زیتون-فاز۲-طبقه اول
حمیده هاشمی گهروئیشماره پروانه: ۲۳۷۱۲پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۹۳۰۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۷۰۷۱۶
آدرس موسسه: بروجن چارراه ولیعصر جنب بانک انصار مجتمع بیگی ط ۱
کبری هیبتی گو جانیشماره پروانه: ۱۷۱۵۵پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: فارسانتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۸۶۹۵
آدرس موسسه: فارسان فلکه گوجان پاساژقائم ط دوم
رعنا هیبتیان قلعه سلیمیشماره پروانه: ۲۶۶۵پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: شهرکردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۹۶۳
آدرس موسسه: شهر کرد – خ ۱۲ محرم جنوبی – ساختمان ملاصدرا – طبقه ۵ – دفتر وکالت
مریم یدالهی فارسانیشماره پروانه: ۱۸۳۰۴پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: فارسانتلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۷۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۴۸۸۶
آدرس موسسه: فارسان -چهارراه فرمانداری-پاساژ قائم-طبقه دوم
افسانه یلمه علی آبادیشماره پروانه: ۳۰۸۲پایه یک
استان: چهارمحال و بختیاریشهر: بروجنتلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۴۷۹۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۸۰۸۸
آدرس موسسه: بروجن-فلکه بیمارستان-بالاتر از مدرسه فارابی-دفتر وکالت

اسامی وکلای استان چهارمحال و بختیاری، بهترین وکلای شهرکرد، وکلای لردگان، لیست وکلا، سایت دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، کانون وکلای اصفهان، بهترین وکلای شهرکرد، وکلای لردگان، وکیل پایه یک دادگستری شهرکرد، اسامی وکلای دادگستری استان چهارمحال وبختیاری، لیست وکلا، دفتر وکالت شهرکرد، اسامی وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، وکیل های شهرکرد، بهترین وکلای شهرکرد، وکیل شهرکرد، اسامی وکلای دادگستری استان چهارمحال وبختیاری، لیست وکلا، وکیل پایه یک دادگستری شهرکرد، وکلای لردگان، دفتر وکالت شهرکرد، اسامی وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com