قالب وردپرس

حق تغییر نام کوچک – بهترین وکیل اصفهان

حق تغییر نام کوچک

خلاصه رأی: در صورتی حکم به اصلاح شناسنامه از حیث تغییر نام کوچک خواهد داد که خواهان اثبات کند مأمور ثبت احوال در ثبت نام کوچک دچار سهو و اشتباهی شده است و صرف اشتهار به نام دیگر یا خواست خواهان برای تغییر نام کفایت نمی کند.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۷۷

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی خانم (ف. الف.) به طرفیت اداره ثبت احوال شهر تهران مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به اصلاح شناسنامه ازحیث تغییر نام از (ف.) به (الف. ف.) که چنین اظهار داشتند این جانب (ف. الف.) در مورخ ۲۹/۱/۶۶ در شهر تهران متولد و با وجود آنکه از بدو تولد در بین وابستگان به (الف. ف.) مشهورم اما در سند سجلی نام (ف.) توسط والدین برای این جانب ثبت گردیده؛ نظر به اینکه انتخاب و استفاده از نام مورد پسند و دلخواه از جمله حقوق اساسی و اجتماعی هر فردی است و اهمیت نام کوچک از این حیث که افراد با نام مشخص منشاء حقوق و تعهدات و تکالیف و الزامات قانونی هستند و اینکه داشتن دو نام در زندگی روزمره موجب بروز مشکلاتی گردیده است و از طرفی اشتهار(م.) به (الف. ف.) می‏باشد و این نام واجد معانی عالیه و از هر حیث به نام مذکور در سند سجلی، برتری و رجحان دارد بدین‏ وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به اصلاح شناسنامه از حیث تغییر نام کوچک مذکور در شماره شناسنامه ۸۰۲۹۵۰ الف ۱۲ ف. به (الف. ف.) به استناد به ماده ۹۹۵ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ثبت احوال مورد استدعاست. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان و بررسی لایحه خوانده دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد ماده ۹۹۵ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به اصلاح نام کوچک خواهان از (ف.) به (الف. ف.) در سند سجلی خواهان صادر و اعلام می‏شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر تهران است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران – جعفری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران به طرفیت بانو (ف. الف.) نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۳-۲۲/۱۲/۹۰ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۷۵۴ شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران‏ که ‏به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظر خواه به اصلاح سند سجلی تجدیدنظرخوانده از حیث نام موضوع آن به (الف. ف.) به وصف مقید در دادنامه تجدید نظرخواسته اصدار یافته است. اینک با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدید نظرخواه و پاسخ آن چون خواهان بدوی به دلیلی که مشعر بر وقوع سهو و اشتباه مأمورین ثبت احوال مرجع صدور شناسنامه در انجام وظایف قانونی خویش باشد، تمسّک ننموده است از این‏رو دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی وانقلاب در امور مدنی، ضمن نقض آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه

یاری – افتخار

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com