قالب وردپرس

حق تغییر نام کوچک – بهترین وکیل اصفهان

حق تغییر نام کوچک

خلاصه رأی: صرف شهرت به نام دیگر موجبی برای صدور حکم به تغییر نام نخواهد بود.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۵۰

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۹

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دادخواست خواهان (م. و. ج.) به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته تغییر نام از (م.) به (پ.) در سند سجلی شماره ۱۲۱۰۹ دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه‏ای استناد نموده است هر چند نام کوچک خواهان از اسامی معروف و متداول در جامعه و برگرفته از فرهنگ اصیل ایرانی می‏باشد و حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و به حکم صریح ماده ۹۵۸ قانون مدنی، هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بـود و داشـتن نـام مناسب و مورد علاقه وحق تعیین آن یکی از همین حقوق می‏باشد و خواهان اهلیّت اعمال این حق را دارا می‏باشد. لذا دادگاه با توجه بـه مـراتب دعوی خـواهان را ثـابت و مـوجّه تـشخیص حکم به الزام خوانده به تـغییرنام از (م.) به (پ.) در سند سجلی شماره ۱۲۱۰۹را صادر و اعلام می‏دارد. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – امرایی فرد
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۰۹ مورخ ۲۰/۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن حکم بر تغییر نام تجدیدنظرخوانده در سند سجلی شماره ۱۲۱۰۹ از (م.) به (پ.) صادر گردیده وارد و محمول بر صحّت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال وارد است؛ زیرا نام خواهان دعوا از اسامی رایج و مصطلح و با مفهوم و متناسب با جنس صاحب سند بوده و از اسامی ممنوعه نیز نمی‏باشد و صرف شهرت داشتن خواهان به نام دیگری غیر از نام مندرج درشناسنامه، علی فرض صحّت از موارد تغییر در مندرجات سند سجلی که در ردیف اسناد رسمی قرار دارد نخواهد بود. به علاوه نام خواهان از نام انتخابی زیباتر به نظر می‏رسد و موجبی که تغییرآن را ایجاب کند، ایجاد نگردیده، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می‏داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی‏حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

امی – حسین خانی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com