قالب وردپرس

تفویض انتخاب داور سوم به دو داور اختصاصی توسط دادگاه – بهترین وکیل اصفهان

تفویض انتخاب داور سوم به دو داور اختصاصی توسط دادگاه

خلاصه رأی: در صورتی‏که طرفین هر کدام داور اختصاصی را معرفی نمایند، اما در مورد سرداور موافقت نداشته باشند و به دادگاه مراجعه کنند، اگر دادگاه تعیین داور سوم را به دو داور اختصاصی تفویض کند علی رغم این که تخلف از مقررات می باشد، لیکن موجب عدم صلاحیت هیئت داوری نمی شود.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۱۲

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی شرکت سهامی خاص با وکالت دکتر (م. ت. ز. الف.) به طرفیت (و. م. س.) و سی نفر دیگر از سهام‏داران همگی با وکالت دکتر (الف. ص. ن.) به خواسته ابطال رأی داوری شمارۀ ۲۲۰۱۸۲۶۹ مورخ ۶/۳/۸۸ نظر به اینکه مطابق ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه در قرارداد، شرط داوری قید شده باشد و داور مشخص نشده باشد (داوری مطلق) و در موقع بروز اختلاف طرفین نخواهند یا نتوانند در مورد داور اختصاصی و داور ثالث تراضی نمایند یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و بوسیله اظهارنامه به طرف مقابل و درخواست تعیین داور نماید، هرگاه ظرف ۱۰ روز از تاریخ اظهارنامه طرف مقابل داور خود را معرفی نکند یا در تعیین داور ثالث توافق نکند ذی‏نفع می‏تواند به دادگاه برای تعیین داور مراجعه کند، دادگاه در صورت احراز استنکاف خوانده، خود، رأساً مطابق ماده ۴۶۷ قانون مرقوم نسبت به تعیین داور اختصاصی خوانده و داور سوم اقدام می‏نماید. در مانحن‏فیه دادگاه انتخاب داور سوم را به دو داور دیگر محول نموده است، در حالی‏که این امر از امور قابل تفویض نمی‏باشد و داوری که بدین ترتیب انتخاب شده، فاقد صلاحیت می‏باشد، لذا چون احدی از داوران مجاز به صدور رأی معترضٌ‏عنه نبوده است، مستنداً به بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری شماره ۲۲۰۱۸۲۶۹ مورخ ۶/۳/۸۸ صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبۀ ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی وکلای (و. م. س.) و سی نفر از شرکاء به شرح اعلامی در ضمیمه دادخواست تجدیدنظر خواهی تقدیمی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ صادره از شعبۀ ۳۵ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن رأی داوری مستند به بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه انتخاب داور سوم توسط دو داور دیگر مطابق قانون نبوده و مورد ابطال واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی اگر [چه] ظاهر ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ظهور در تکلیف دادگاه در تعیین داور با رعایت شرایط شکلی خاص دارد، اما عدم رعایت آن می‏تواند تخلف دادگاه از مقررات باشد، لیکن تأثیری در صلاحیت داور، که به نحو دیگری، مطابق امر دادگاه انتخاب گردیده نمی‏باشد، با عنایت به اینکه مراتب مذکور فارغ از اراده طرفین بوده، بنابراین با وارد تشخیص‏دادن تجدیدنظرخواهی مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‏عنه را نقض و حکم به بطلان دعوای ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‏نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com