قالب وردپرس

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثه – بهترین وکیل اصفهان

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثه

خلاصه رأی: مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زوجیت نیاز به اثبات دستور زوج و نیز تبرعی نبودن اقدامات زوجه دارد که این مقدمات قائم به شخص زوجه بوده و با فوت وی امکان احراز آن برای دادگاه وجود ندارد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۲

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (ص. ن.) به طرفیت آقای (ع. ب.) با وکالت آقای (ک.ط.) به خواسته مطالبه اجرت‏المثل دوران زندگی مشترک فرزند مرحومش (م. ن.) به قائم مقامی وی و با استناد به صلح‏نامه رسمی شماره ۷۹۷۰۰-۱۰/۱۱/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۸۷، با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه استحقاق اجرت‏المثل زوجه منوط به احراز مقدمات قانونی و شرعی این امور و قائم به شخص زوجه بوده که با فوت مشارٌالیها امکان احراز قصد وی برای دادگاه متصور نمی‏باشد لذا دعوی به نحو مطروحه غیر وارد تشخیص داده شده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبۀ ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران – دهـقـانی
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای (ص. ن.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۳۰۰۱۵۵ مورخ ۱۸/۲/۹۱ صادره از شعبۀ ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران، متضمن حکم به ردِ دعوی اجرت‏المثل ایام زندگی مشترک، فرزند تجدیدنظر خواه مرحومه (م. ن.) باتوجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته، زیرا ظاهر ماده ۳۳۶ قانون مدنی حاکی ازآن است که اصل بر عدم تبرع است و زوجه لازم نیست قصد تبرع خود را اثبات کند ولی درمورد امر زوج به اقدام فعلی از ناحیه زوجه چنین اصلی وجود ندارد و زوجه باید اثبات کند که در اجرای دستور شوهر مبادرت به انجام کاری کرده است و احراز آن قائم به شخص زوجه است در صورتی‏که در مانحن‏فیه پدر زوجه به عنوان قائم مقام، طرح دعوی نموده است بنا‏علی‏هذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید وابرام می‏نماید. رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون معنون قطعی است.

مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نحوی – سیفی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com