قالب وردپرس

عدم تعیین داور توسط زوجین – بهترین وکیل اصفهان

عدم تعیین داور توسط زوجین

خلاصه رأی: در صورتی که زوجین در دعوای طلاق، داوران اختصاصی خود را انتخاب ننمایند، دادگاه مکلف است راساً، داوران را انتخاب نماید و موجبی برای رد دعوا نیست.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۵۴

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص دادخواست خانم (م. ح. ح.) به طرفیت آقای (ن. د. ز.) به خواسته طلاق، نظر به اینکه موضوع به داوری ارجاع گردیده و طرفین علی‏رغم ابلاغ قانونی، داور خود را معرفی نکرده‏اند و با توجه به اینکه رسیدگی و در نتیجه صدور حکم، بدون اخذ نظریه داور امکان پذیر نمی‏باشد، بنابراین دادگاه مستنداً به تبصرۀ دو ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۱ و ماده ۲ آیین‏نامۀ اجرایی تبصره یک ماده واحده مذکور، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‏نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبۀ ۲۷۱ دادگاه خانواده تهران – فـرامـرزی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم (م. ح. ح.) به طرفیت آقای (ن. د. ز.) نسبت به دادنامه شماره ۶۴۶ مورخ ۳۱/۴/۹۱ صادر شده از شعبۀ ۲۷۱ دادگاه عمومی تهران، وارد و موجه است؛ زیرا عدم معرفی داور یا داوران از سوی زوجین، مجوز صدور قرار رد دعوی به خواسته طلاق نمی‏باشد؛ چون مطابق مادۀ سه آیین نامۀ اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد؛ لذا با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی (به لحاظ مغایرت قرار معترضٌ‏عنه با قانون) دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده می‏شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

بیگدلی – آل حبیب

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com