قالب وردپرس

قطعیت دستور فروش املاک مشاع – بهترین وکیل اصفهان

قطعیت دستور فروش املاک مشاع

خلاصه رأی: دستور فروش املاک مشاع غیر قابل افراز که بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع صادر می شود قطعی وغیر قابل تجدید نظر است.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۷۳۰

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۲

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
آقای (ع. ه.) به وکالت از آقایان و خانم ها ۱- (ح. ع.) ۲- (ع. ع.) ۳- (الف.خ.) ۴- (ش.ق.) و ۵- (س.ق.) به طرفیت خواندگان آقایان و خانم­ها ۱- (الف.) با وکالت خانم­ها (الف.) و (الف. ط.) ۲- (ع.) ۳- (م.) ۴- (ی.) ۵- (الف.)، همگی (ق.) ۶- (م. خ.) و ۷- شرکت ( خ. ک.) با وکالت آقای (م. م.) دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور دستور فروش املاک پلاک­های ۴۶۰/۱ و ۲۱۲/۱ بخش ۱۱ تهران به طریق مزایده و تقسیم وجوه آن بین وراث تقدیم نموده است. در شرح دادخواست بیان شده مورثین طرفین دعوا مالک یک باب منزل تحت پلاک ثبتی ۲۱۲/۱ بخش ۱۱ تهران­ به مساحت ۶۷۸ مترمربع و یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی ۴۶۰/۱ بخش ۱۱ تهران به مساحت ۳۷۵/۱۸۶ متر مربع بوده­اند [که] بر اثر عدم توافق بر فروش، ترکه تعداد وراث افزایش یافته و از طرف دیگر امکان افراز سهم آنها میسّر نیست. با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری [نسبت به] تشخیص و نظریه مرجع ثبتی دایر بر غیرقابل افراز بودن پلاک ثبتی ۴۶۰/۱ ارائه نشده و تقدیم تصویر اعتراض که تاریخ مندرج در آن مربوط به ۲۸/۱/۸۶ بوده و نتیجه آن اعلام نشده و اساساً تصویر عادی بدون تصدیق قابل ترتیب اثر نیست. لذا به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مجوز فروش ملک مزبور تحت نظارت واحد اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد ۱۳۷ و بعد قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می­گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد. پرونده به منظور رسیدگی به پلاک ثبتی ۲۱۲/۱ مفتوح می­باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رجبی
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدید نظرخواهی آقای (الف. ق.) به طرفیت ۱- آقای (ح. ع.) ۲- (ع. ع.) ۳- (س. ق.) ۴- (ش. ق.) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸-۱۱/۴/۹۱ صادره ازشعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور دستور فروش ملک ثبتی شماره ۴۶۰/۱ تحت نظارت اجرای احکام مدنی می­باشد، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصاً مفاد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع وآیین­نامه آن مبنی بر قطعی بودن دستور فروش علی­­هذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

شهر آبادی – خیری

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com