قالب وردپرس

خسارت وارده به سازمان به دلیل استخدام کارمند با مدرک جعلی – بهترین وکیل اصفهان

خسارت وارده به سازمان به دلیل استخدام کارمند با مدرک جعلی

خلاصه رأی: هر سازمانی در بدو استخدام افراد، مکلف است دقت لازم را به عمل آورد در غیر این‏صورت خسارتی که از باب پرداخت حقوق و استخدام به کارمند مذکور، به سازمان وارد می‏شود، مشمول قاعدۀ اقدام بوده و قابل مطالبه نیست.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۰۹

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوای خواهان، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، به طرفیت خوانده (ح. ک.) به خواسته مطالبه مبلغ (۰۶۷/۷۶۱/۲۳۳) ریال به جهت ارایه مدرک جعلی به سازمان خواهان و دریافت حقوق و مزایا به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن بنا به دلایل ذیل، دعوی خواهان محکوم، به رد است: اولاً؛ سازمانِ خواهان در بدو استخدام و به‏کارگیری خوانده، دقت کافی معمول نداشته و استعلامات لازم از مراجع ذی‏ربط صالحه در خصوص مدرک تقدیمی به عمل نیاورده است که از این حیث ضرر ایجاد شده برای خواهان از باب قاعدۀ اقدام توجیه-پذیر می‏باشد، ثانیاً؛ صرف‏نظر از مدرک تحصیلی خوانده و مجعول بودن آن، آنچه مهم است ارزش کار افراد بوده که در مانحن‏فیه مشارٌالیه عرفاً و شرعاً از باب استیفا، مستحق اجرت عمل خود بوده که دریافت کرده است و در قبال سازمانِ خواهان، قصد تبرّعی هم نداشته است؛ علی‏الخصوص که خواهان تاوان ارایۀ مدرک جعلی را به نحو کامل اعمّ از اخراج و غیره داده است و با این وصف درخواست استرداد اجرت پرداختی از خوانده خارج از انصاف و عدالت می‏باشد. لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم ماده۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و ۳۳۶ از قانون مدنی، حکم بر بی‏حقی خواهان صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‏باشد.

رئیس شعبۀ ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – آژیده
رای دادگاه تجدید نظر
تجدید نظر خواهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، به طرفیت آقای (ح. ک.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۵۵ مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ صادره از شعبۀ ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ (۰۶۷/۷۶۱/۲۳۳ )ریال منجر به بی‏حقی تجدیدنظرخواه شده است، وارد و موجّه نمی‏باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز، علل و جهات موجّهی که موجبات نقض و ازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رّد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‏شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبۀ ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی – توحیدی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com