قالب وردپرس

‏فوریت خیار فسخ نکاح در مورد جنون زوجه – بهترین وکیل اصفهان

‏فوریت خیار فسخ نکاح در مورد جنون زوجه

خلاصه رأی: خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر از فسخ می‏باشد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۰۰

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۱

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص دعوی (ر. م.) فرزند (ج.) با وکالت (ح. س.) به طرفیت (ف. خ.) فرزند (ر.) با وکالت (ت. م.) مبنی بر صدور حکم بر فسخ نکاح به لحاظ جنون با احتساب جمیع خسارات دادرسی به توضیح اینکه به شرح دادخواست و اوراق پرونده بیان گردیده در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۰ زوج با زوجه به عقد نکاح درآمده و زوج متوجه حرکات نامتعارف وی گردیده که پس از تحقیق در این مورد متوجه جنون گردیده است، پس از وقوف به بیماری زوجه وی را برای ارسال به پزشک متخصص اعصاب روان معرفی و هماهنگی پزشک معالج دربیمارستان مغز و اعصاب و روان بستری و تحت درمان قرار گرفت و علی‏رغم بستری بودن، برای انجام کلیۀ امور درمانی و انجام شوک‏های مغزی حاضر نگردیده است؛ وکیل خواندۀ دعوی در مقام دفاع بیان کرده است، موکل حدوداً شش سال زندگی مشترک و دو سال نیز جدا از زوج زندگی و تقاضای مسکن علی‏حده و نفقه نموده است، گویا زوج برای فرار از پرداخت حق و حقوق شرعی همسر خود به فسخ نکاح پناه آورده است ولی فسخ نکاح فوری بوده، چنانچه زوجه بیماری داشت مطابق مواد قانونی، فوراً از آن استفاده می‏شد، در حالی که دادگاه حضانت طفل را برای مدت… به زوجه سپرده و تقاضای مسکن علی‏حده را پذیرفته است… تقدیم میگردد، وکیل خواهان بیان کرده است اعمال فسخ را از علم صاحب حق داشتن چنین حقی، فوری می‏داند و موکل به هیچ عنوان از چنین حقی مطلع نبوده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده گذشت مدت طولانی از سابقه زوجیت زوجین و با توجه اینکه زوج در طول استقرار و علقه زوجیت درخواست الزام زوجه به تمکین را به شرح دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۲۰۲۲۰۱۸۵۱-۱۷/۱۰/۱۳۹۰ صادر شده در شعبۀ ۲۵۲ دادگاه عمومی تهران مطرح کرده است، بنابراین با توجه به فوری بودن خیار فسخ مستنداً به ماده ۱۱۳۱ از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‏گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبۀ ۲۵۵ دادگاه خانواده تهران – اشـجـعی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای (ر. م.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۴۹۷-۳۰/۳/۹۱ صادره از شعبۀ ۲۵۵ دادگاه عمومی خانواده، که بر ردِ درخواست فسخ نکاح اشعار دارد، وارد نیست؛ زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‏باشد؛ تجدید نظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‏گردد. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبۀ ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

معنوی – مدنی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com