قالب وردپرس

عدم رعایت شرایط شهادت نامه در دعوای اعسار – بهترین وکیل اصفهان

عدم رعایت شرایط شهادت نامه در دعوای اعسار

خلاصه رأی: در دعوای اعسار عدم ذکر مبلغ محکومٌ­به در شهادت­نامه موجب صدور قرار رد دعوا است.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۳۳

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۲

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص دعوی تقدیمی خواهان آقای (ح. پ.) فرزند (ی.) به طرفیت خوانده خانم ­(ز. ج.) فرزند (ع.) به خواسته اعسار و تقسیط محکومٌ­به (مهریه) نظر به ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست از جمله رونوشت دادنامه شماره ۱۶۱۸ در پرونده کلاسه ۹۰۱۱۳۶ صادره ازشعبه ۲۵۰دادگاه خانواده یک و اجرائیه مبنی بر پرداخت محکومٌ­به، به میزان ۳۱۲ سکه تمام بهارآزادی و استماع اظهارات خواهان مبنی بر عجز ازپرداخت یک­جای محکومٌ­به و استشهادیۀ چهارنفر از گواهان مبنی بر عدم تمکّن مالی وی و استماع مدافعات خوانده، دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به صحّت تشخیص و با استناد آیه شریفه «و إن کان ذو عسره فنظره الی المیسره» و مواد ۱و۲۰ و۲۳ قانون اعسار، ضمن پذیرش اعسار حکم به تقسیط محکومٌ­به مارالذکر، ۱- پیش قسط پرداخت بیست و یک عدد سکه تمام بهار آزادی، ۲- الباقی به پرداخت ماهیانه نیم سکه بهار آزادی تا استهلاک کامل محکومٌ­به توسط خواهان در حق خوانده صادر و اعلام می­گردد اعسار صادره مانع از توقیف اموال بلامعارض خواهان توسط خوانده نمی­گردد، رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می­باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس مأمور به خدمت شعبه۲۵۰ دادگاه خانواده تهران – عسکری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. پ.) به طرفیت خانم (ز. ج.) نسبت به دادنامه شماره ۶۵۹-۲۸/۴/۹۱ که به موجب آن شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی تهران حکم به اعسار تجدیدنظر خواهان و تقسیط محکومٌ­به دادنامه شماره ۱۶۱۸ صادر کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ دادگاه در صورتی حق رسیدگی به دعوا را دارد که رسیدگی به آن برابر قانون درخواست شده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون اعسار باید در شهادت­نامه پیوست دادخواست اعسار علاوه بر تصریح به سایر موارد مندرج در ماده مذکور مبلغ محکومٌ­به نیز تعیین گردد که در مانحنُ­فیه مقررات ماده یادشده مراعات نشده است لذا مورد اقتضای صدور قرار را داشته است، بنابراین دادنامه واجد ایراد تشخیص و به تجویز تبصره ذیل ماده ۳۴۸ و با استناد به صدر ماده ۳۵۸ همین قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان اعسار صادر و اعلام می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

معنوی – مدنی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com