قالب وردپرس

اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه – بهترین وکیل اصفهان

اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه

خلاصه رأی: حکم الزام به تمکین تا قبل از صدور اجرائیه منجر به اثبات نشوز زوجه نخواهد شد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۷۴

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص دادخواست خواهان آقای (الف. الف. ز.) به طرفیت خوانده خانم (ع. الف.) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به مراجعت به زندگی مشترک و تمکین از زوج، با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمایم آن، نظر به اینکه به موجب رونوشت سند نکاحیه شماره (۸۶۷۰) رابطه زوجیت فی‏ما‏بین طرفین محرز ومسلم است و خواهان نیز اعلام نموده که خوانده محل اقامت را بدون اجازه ترک نموده و حاضر به بازگشت به منزل نمی‏باشد و تقاضای الزام نامبرده به تمکین و بازگشت به منزل را خواستار گردیده و زوج آمادگی خود را جهت فراهم نمودن وسائل رفاه و آسایش زوجه اعلام نموده و با توجه به اینکه پس از انعقاد علقه زوجیت تمکین زوجه لازم می‏باشد و نظر به اینکه پس از وقوع نکاح به طور صحیح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می‏شود، زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمایند؛ و زن و مرد مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می‏باشند و از جمله تأثیرات ازدواج آرامش روانی و قلبی زن و شوهر است که موجب تعالی روح و جسم آنها می‏گردد؛ همچنان‏که قرآن کریم به این واقعیت اشاره می‏فرماید «هوالذی خلقکم مِن نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن إلیها» (ترجمه: اوست خدایی که شما را از نفس واحدی آفرید و همسرتان را از آن پدید آورد تا در کنار او آرامش بیابید.) و با عنایت به اینکه اصولاً زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‏کند، سکنی نماید و خوانده محترمه دلیل موثری بر عدم تمکین خود به دادگاه ارائه ننموده تا مصداق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی واقع گردد، بنابراین دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد۱۱۰۲ – ۱۱۰۳ – ۱۱۰۴ – ۱۱۱۴ قانون مذکور خوانده را به مراجعت به منزل مشترک و حسن معاشرت و تمکین از زوج و خوانده را به ادای وظایف زوجیت ملزم می‏نماید در صورت تهیّه مسکن موصوف با شرایط فوق‏الذکر و عدم حضور زوجه در مسکن مشترک و امتناع از تمکین، زوجه، ناشزه محسوب خواهد شد و ناشزه بودن او محرز می‏گردد؛ بنابراین اثر این حکم نسبت به بعد از اجراء می‏باشد و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبۀ ۲۴۹ مجتمع قضایی خانواده تهران – موسوی مطلق
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم (ع. الف.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۹۰۱۱۸۸- ۲۷/۴/۹۱ صادره از شعبۀ ۲۴۹ دادگاه عمومی خانواده که بر الزام زوجه به تمکین از همسرش اشعار دارد، وارد نیست؛ زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‏باشد؛ تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‏گردد. این حکم مثبت نشوز زن نمی‏باشد، بلکه زوج باید نسبت به این حکم اجرائیه صادر نماید تا عملاً هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر؛ به علاوه اثر این حکم نسبت به آینده است و به گذشته اثری ندارد؛ چنانچه زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه درگذشته است، می‏تواند از دادگاه مطالبه نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

معنوی – مدنی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com