قالب وردپرس

حق تغییر نام کوچک – بهترین وکیل اصفهان

حق تغییر نام کوچک

خلاصه رأی: تغییر نام کوچک به دلیل این که منافاتی با مقررات قانونی ندارد و موجب تضییع حقوق دیگران نمی شود حتی در موردی که توسط ولی طرح شود مجاز است.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۸۱۵

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (م. خ.) به ولایت از فرزند صغیرش (ر. خ.) به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته تغییر نام از (ر.) به (الف.) در سند سجلی شماره ۴-۶۷۶۷۳-۰۱۱ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستنداً به تبصره یک ماده واحده از قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷ دادگاه حکم به ‏رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‏نماید. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‏های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – تیموری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای (م. خ.) به ولایت از فرزند صغیرش (ر.) به طرفیت اداره ثبت ‏احوال‏ تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۲۸۲ مورخ ۶/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که به موجب آن با استناد به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی دعوی تغییر نام فرزند از (ر.) به (الف) مردود اعلام شده، وارد است؛ زیرا اولاً؛ ماده واحده مرقوم در منع تغییر تاریخ تولد اشخاص است و به تغییر نام تسرّی ندارد، ثانیاً؛ شهود بر اینکه فرزند خواهان به (الف.) خوانده می‏شود و مشهور است گواهی داده‏اند. ثالثاً؛ تغییر نام منافاتی با مقررات قانونی ندارد و فرض تضییع حق دیگران هم منتفی است. بنابراین رأی تجدیدنظرخواسته که برخلاف محتویات پرونده و استناد قانونی صادر گردیده به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض سپس به استناد ماده ۱۹۸ همان قانون و مواد ۹۹۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر تغییر نام فرزند تجدیدنظرخواه از (ر.) به (الف) در شناسنامه شماره ۴ ـ ۰۶۷۶۷۳ ـ ۰۱۱ با حفظ سایر مندرجات صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

قاضی مأمور به خدمت شعبه ‏۴۹‏ دادگاه ‏تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

فقیه محمّدی – غنچه

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com