قالب وردپرس

ملاک زمانی در تقدیم دادخواست تجدید نظر به پست – بهترین وکیل اصفهان

ملاک زمانی در تقدیم دادخواست تجدید نظر به پست

خلاصه رأی: در احتساب مهلت تجدید نظرخواهی، تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه ملاک می­باشد و تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی به اداره پست اثری ندارد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۶۱

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص‏تجدید نظر تجدید نظر خواهان آقای (م. ج.) اصالتاً و وکالتاً از طرف وراث: (الف.)، (ت.)، (الف.)، (ح.)، (م.) و(ج.)، همگی‏ به ‏نام خانوادگی (ج.) با وکالت آقای (الف. د.) به طرفیت تجدید نظر خواندگان (م.)، (ش.)، (ح.) و (ه.) همگی به نام خانوادگی (ع.) به خواسته تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۳۴۰۰۹۵۹ مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ ، نظر به اینکه دادنامه تجدید نظرخواسته در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ به وکیل تجدید نظرخواهان ابلاغ شده است و وکیل تجدید نظرخواهان در تاریخ ۸/۱/۹۰ و خارج از مهلت مقرر قانونی اقدام به تجدید نظرخواهی نموده‏اند، علی‏هذا استناداً به تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می-باشد.

رئیس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری حویق
رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده آقای (م. ج.) به طرفیت آقایان (م.)، (ش.)، (ه.) و (ح.) از دادنامه شماره ۰۰۷۵۳ مورخ ۲۶/۹/۹۰ شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهـران که به موجب آن قـرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره ۰۰۹۵۹ مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ همان دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر شده، تجدیدنظرخواهی کرده است. عمدۀ اعتراض تجدیدنظرخواه این است که تاریخ تحویل دادخواست تجدیدنظر به اداره پست ۲۴/۱۲/۸۹ بوده که به لحاظ تعطیلات نوروزی در تاریخ ۸/۱/۹۰ به دفتر دادگاه تحویل داده شده است به علاوه عملاً کار شعب دادگستری پس از ۱۴/۱/۹۰ شروع شده است. دادگاه : با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی اعتراض موجّهی که منطبق با جهات یادشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، به عمل نیامده است؛ زیرا اولاً؛ تاریخ تحویل دادخواست به اداره پست ملاک و معتبر نمی‏باشد بلکه به موجب ماده ۳۳۹ قانون مرقوم تاریخ تحویل دادخواست تجدیدنظر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‏شود، ثانیاً؛ ادارات دادگستری پس از تعطیلات اولیه نوروزی (۱ تا ۵ فروردین) باز و آماده خدمت بوده است همان‏گونه که دادخواست تجدیدنظر درتاریخ ۸/۱/۹۰ در دفتر دادگاه بدوی ثبت گردیده است لذا تجدید نظرخواهی غیرِ ثابت و غیر موجّه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف تأیید می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس‏ شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظراستان تهران – مستشار دادگاه

اهوارکی – کرمی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com