قالب وردپرس

ممنوع الخروجی رئیس هیأت مدیره – بهترین وکیل اصفهان

ممنوع الخروجی رئیس هیأت مدیره

خلاصه رأی: رفع ممنوع الخروجی رئیس هیأت مدیره با توجه به ماده ۱۵ قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‏باشد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری

شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۲۶۷

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۸

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
رای دیوان
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی [صدور دستور موقت مبنی بر توقف و رفع ممنوع الخروجی رئیس هیأت مدیره] و ضمائم آن، نظر به اینکه مستندات ارائه شده، مثبت ایجاد ورود خسارت که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز نگردیده، لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی، قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می‏کند. قرار صادره مطابق با ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

سبزواری ‏نژاد ـ رشیدی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com