قالب وردپرس

تنزل سمت و امتیاز شغل – بهترین وکیل اصفهان

تنزل سمت و امتیاز شغل

خلاصه رأی: توقف اجرای حکم کارگزینی مبنی بر تنزل پست، سمت و امتیاز شغل، حائز شرایط صدور دستور موقت می‌باشد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری

شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۳۸۲

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۵/۲۱

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن؛ نظر به اینکه حکم کارگزینی مذکور، مشعر بر تنزل پست و سمت و تنزل امتیاز شغل و سایر مزایا می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن، موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می‌گردد، علیهذا موضوع، منطبق بر ماده ۱۵ دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تشخیص، علی‏هذا دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
آریافر ـ توکلی دهاقانی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com