قالب وردپرس

اسامی وکلای دادگستری کرمان- آقا

 

محمد مهدی آذین فرشماره پروانه: ۲۷۰۹۰پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۳۵۹۶۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۷۱۸۲۳
آدرس موسسه: کرمان بلوار امام جمعه بین کوچه ۱۳و۱۵طبه فوقانی بانک ملی واحد ۲
علی آریامنششماره پروانه: ۵۰۶۳پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۱۳۱۴۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۷۰۸۸
آدرس موسسه: بم میدان بسیج خ شهید بهشتی ابتدای خیابان سمت چپ
محمدعلی آزادوارشماره پروانه: ۵۱۹۹پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۳۳۷۵۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۰۰۹۱
آدرس موسسه: خ قرنی کوچه ۱۵ ساختمان سبز ط ۴ واحد۹
مجید آزادی طلب داود آبادیشماره پروانه: ۲۴۱۹۵پایه یک
استان: کرمانشهر: انارتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۳۸۰۹۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۱۷۲۱۰
آدرس موسسه: انار خ شریعتی -شریعتی ۱
رسول ابراهیمی شاه ابادیشماره پروانه: ۵۰۵۹پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۹۱۴۲۲۵۵۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۴۱۵۶۵۰
آدرس موسسه: رفسنجان خ عدالت حد فاصل کوچه های یک وسه
آرش ابراهیمی میمندشماره پروانه: ۳۵۴۶۸پایه دو
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۴۷۲۵۷۳تلفن همراه: ۰۹۳۳۶۲۲۱۹۹۰
آدرس موسسه: کرمان چهاراه کاظمی کوچه قدس ۲ ساختمان وکلای قانون مدار
محمدجواد ابراهیمی‌ دهشاوردی‌شماره پروانه: ۸۹۶۶پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۲۲۱۴۰۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۰۸۴۱
آدرس موسسه: استان کرمان شهرستان جیرفت خ تختی(آزادی)کوچه تربیت بدنی
حمید ابوالحسنیشماره پروانه: ۱۰۰۹پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۹۱۵۲۳۸۰۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۳۹۹۶۱
آدرس موسسه: رفسنجان خ شریعتی غربی روبروی آموزش و پرورش ط فوقانی بانک توسعه تعاون سابق
محمدتقی ابوالهادی زادهشماره پروانه: ۲۶۳۵۳پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۶۹۸۷۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۶۲۹۹
آدرس موسسه: رفسنجان میدان بسیج ابتدای بلوارآیت الله صدرپ۱واحد۱
علی احسانشماره پروانه: ۱۰۰۳پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۵۱۰۴۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۱۰۰۲
آدرس موسسه: بم جنب ساختمان جدید دادگستری
حسن احسانی فرشماره پروانه: ۵۰۹۴پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۹۱۵۲۲۹۵۶۰-۰۳۹۱۵۲۲۴۹۵۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۳۵۶۳
آدرس موسسه: رفسنجان بلوارمدرس شمالی (نرسیده به تالار عقیق ) ابتدای مدرس۱۶
محمدمهدی احمدی خواهشماره پروانه: ۲۶۲۶۶پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۳۵۸۲۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۵۹۳۴
آدرس موسسه: کرمان بلوارجهادنبش جهاد۴۸ط۲واحد۴ طبقه فوقانی بانک انصار
رضا احمدی کیاشماره پروانه: ۷۲۶۸پایه دو
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۴۳۰۷۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۳۰۷۶۴
آدرس موسسه: بم خ امام خمینی ره امام خمینی ۱۹
مجتبی اخگریشماره پروانه: ۸۳۴۹پایه دو
استان: کرمانشهر: بردسیرتلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۹۳۳۳۷۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۳۳۳۷۶
آدرس موسسه: بردسیر بلوار۲۲بهمن-جنب دادگستری
محمداسماعیل‌ ادهمی‌شماره پروانه: ۵۰۷۹پایه یک
استان: کرمانشهر: بافتتلفن موسسه: ۰۳۴۷۴۲۳۰۷۷۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۹۱۲۷۶
آدرس موسسه: بافت-خ امام-روبروی دادگستری
احمد ارجمندقهستانیشماره پروانه: ۱۸۳۰۲پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۰۳۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۵۱۴۶۱
آدرس موسسه: سیرجان-خ امیر کبیر-جنب مسجد امیرالمومنین نبش ک دکتر ایران نژاد
مصطفی استوار زاده راوریشماره پروانه: ۱۱۴۸۶پایه دو
استان: کرمانشهر: راورتلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۷۲۹۳۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۲۰۳۶
آدرس موسسه: راور خ ولیعصر عج روبروی دادگستری سابق.جنب کوچه شماره ۱۳
غلامعلی اسلامی شهربابکیشماره پروانه: ۲۵۸پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۷۲۴۴۱۸۷۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۸۳۰۰
آدرس موسسه: بلوار شیراز-خ بوستان-بوستان۲ شمالی۷
علی اسماعیلی مقدمشماره پروانه: ۹۵۴۸پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۹۱۵۲۲۷۷۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۸۵۹۳
آدرس موسسه: رفسنجان-خ عدالت-نبش عدالت ۴
محسن اسماعیلیانشماره پروانه: ۱۰۰۶پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۳۱۳۲۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۰۱۶۸
آدرس موسسه: کرمان خیابان فلسطین جنب پست بانک طبقه دوم
سیامک‌ اسورشماره پروانه: ۳۴۶۸پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۵۴۲۳۶۳۵۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۵۷۲۹۸
آدرس موسسه: سیرجان-بلوارسیدجمال الدین اسدابادی داخل کوچه روبروی دادگستری
محمدعلی اعتمادیشماره پروانه: ۵۰۹۱پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۲۶۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۵۵۱۴۶
آدرس موسسه: سیرجان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی مجتمع دی طبقه ۲ واحدسمت چپ
علی افشاری پورشماره پروانه: ۴۵۸۱۴پایه دو
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۶۹۸۷۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۰۱۷۶۸
آدرس موسسه: رفسنجان -میدان بسیج-آیت اله صدرپلاک۱واحد۲
علیرضا افشاری پورشماره پروانه: ۸۹۶۲پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۱۶۹۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۴۲۵۴
آدرس موسسه: جیرفت روبروی دادگستری
محمد اکبرزاده ابراهیم آبادیشماره پروانه: ۲۴۱۵۰پایه یک
استان: کرمانشهر: زرندتلفن موسسه: ۰۳۴۲۴۲۳۰۹۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۷۲۵۱۹
آدرس موسسه: زرند خ فردوسی نرسیده به میدان دادگستر ی روبروی نانوایی نان مادر
محمد الله توکلیشماره پروانه: ۳۵۰۹۷پایه یک
استان: کرمانشهر: عنبرآبادتلفن موسسه: ۰۳۹۲۴۶۲۱۹۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۵۰۰۶۰
آدرس موسسه: کرمان عنبر آباد روبروی دادگستری ط اول
فرزاد اله توکلیشماره پروانه: ۲۳۱۶۳پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۸۰۰۴۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۰۰۴۲
آدرس موسسه: جیرفت-خ دولت-جنب جام جم
بهنام امیریشماره پروانه: ۹۲۷۳پایه یک
استان: کرمانشهر: عنبرآبادتلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۹۲۲۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۷۹۸۹
آدرس موسسه: عنبر آباد-بلوار امام خمینی – نبش کوچه ۵ – پلاک ۱
حمیدرضا امیریشماره پروانه: ۲۶۴۲۲پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۱۴۳۴۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۴۴۸۱۰۰
آدرس موسسه: جیرفت-خیابان دولت کوچه بین مخابرات وسینماشهرک موسوی پور پلاک۱۰۳`
محسن امیری خراسانیشماره پروانه: ۳۵۰۵پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۲۶۱۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۵۰۲۹۴
آدرس موسسه: سیرجان-بلوار سید جمال الدین اسد آبادی-روبروی دادگستری-ساختمان دی طبقه ۴
بهنام امیری دوماریشماره پروانه: ۱۰۰۲پایه یک
استان: کرمانشهر: کهنوجتلفن موسسه: ۰۳۴۹۵۲۲۶۳۴۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۹۱۰۸۰
آدرس موسسه: کهنوج-خیابان عدالت-جنب دادگستری-طبقه دوم
غلامرضا امیری گوشکیشماره پروانه: ۸۹۳۶پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۶۸۲۲۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۷۱۸۴۳
آدرس موسسه: کرمان- خیابان شریعتی نبش کوچه یک ساختمان هوفیلی طبقه دوم
مهدی امیری نژادشماره پروانه: ۵۰۵۵پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۹۳۲۹۴۵٫۵۲۲۹۷۶۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۳۲۹۴۵
آدرس موسسه: رفسنجان خ انقلاب-کوچه ۲ پلاک۵-ساختمان کریمی
ناصر امیری هنزائیشماره پروانه: ۵۵۴۴پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۲۷۷۷۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۸۸۴۷۹
آدرس موسسه: کرمان – چهارراه ابن سینا – روبروی مهانسرای تامین اجتماعی ساختمان فردوس
محمدرضا انصاریشماره پروانه: ۵۰۴۲پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۹۱۳۲۳۱۵۱۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۲۲۸۳۵
آدرس موسسه: رفسنجان میدان امیر کبیربرج شیشه ای طبقه سوم واحد ۷۴۳
محمودرضا ایروانیشماره پروانه: ۵۸۱۶پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۵۱۰۴۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۴۰۲۸۴
آدرس موسسه: بم جنب دادگستری
حسین بامری اله آبادیشماره پروانه: ۸۹۱۵پایه یک
استان: کرمانشهر: کهنوجتلفن موسسه: ۰۳۴۹۵۲۲۵۵۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۴۵۷۷
آدرس موسسه: کهنوج خیابان عدالت نبش کوچه دادگستری
میثم برزگری دهجشماره پروانه: ۳۴۷۲۲پایه دو
استان: کرمانشهر: شهربابکتلفن موسسه: نداردتلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۱۰۵۲۰
آدرس موسسه: شهر بابک بلوار ۱۵ خرداد جنب پلیس +۱۰
محمد برناشماره پروانه: ۵۶۸۲پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۷۲۵۲۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۲۷۹۹۴
آدرس موسسه: کرمان-بلوار جهاد-بین کوچه۱۷و۱۹-ط۳-واحد۷
علی بهادرشماره پروانه: ۲۴۱۳۷پایه یک
استان: کرمانشهر: عنبرآبادتلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۸۸۸۲۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۸۸۲۴
آدرس موسسه: عنبر آّبادخ دادگستری روبروی پلیس آگاهی – ط اول
احمد رضا بهرامیشماره پروانه: ۵۵۶۶پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۹۹۱۰۱۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۹۱۰۱۶
آدرس موسسه: بم خ بوعلی غربی چهارراه ملاصدرا پ۳۴۹
عباس بهرامیشماره پروانه: ۳۵۳۴۶پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۱۵۲۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۹۰۶۷۶
آدرس موسسه: بم خ بوعلی سیناچهارراه ملاصدراپ۳۴۹
محسن بهرامیشماره پروانه: ۳۴۲۵۸پایه یک
استان: کرمانشهر: گلبافتتلفن موسسه: ۰۹۳۷۲۴۵۸۰۱۶تلفن همراه: ۰۹۳۷۲۴۵۸۰۱۶
آدرس موسسه: گلباف میدان۱۵خردادخ شهید منتظری جنب میدان ۱۵ خرداد
مرتضی بهرامیشماره پروانه: ۶۱۶پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۴۲۴۰۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۴۲۴۰۶
آدرس موسسه: کرمان چهاراه کاظمی خ شریعتی طبقه فوقانی نساجی اطلس
ید الله بهرامیشماره پروانه: ۲۵۴۸۰پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۱۵۳۴۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۷۷۴۹
آدرس موسسه: بم خ آزادگان آزادگان۷کوچه مسجد پ۲۱
علی بهنامشماره پروانه: ۳۷۳۶پایه دو
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۹۷۰۹۵۶تلفن همراه:
آدرس موسسه: روبروی دادگستری دفتر وکالت
اسلام بیدشکیشماره پروانه: ۲۶۲۷۱پایه یک
استان: کرمانشهر: قلعه گنجتلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۳۹۱۱۷۳تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۳۹۶۵۶۹
آدرس موسسه: کرمان شهرستان قلعه گنج خ شهید جلال انیس
جلیل بیکشماره پروانه: ۵۲۶۷پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۸۱۲۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۱۲۵۰
آدرس موسسه: جیرفت-طالقانی شمالی-طبقه بالای پرده فروشی مهتاب
اسفندیار بیگلری پورشماره پروانه: ۸۳۵۶پایه دو
استان: کرمانشهر: بردسیرتلفن موسسه: ۰۳۴۲۵۲۲۴۰۰۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۹۰۷۴۹
آدرس موسسه: بردسیرجنب دادگستری
امیرحسین پاکزادشماره پروانه: ۲۱۰۵۱پایه دو
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۷۳۲۲۱۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۲۴۸۷۵۷
آدرس موسسه: کرمان خ جهاد نبش چهارراه اقبال مجتمع کسری ط دوم واحد ۴
نادر پایندهشماره پروانه: ۷۱۸پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۵۶۸۹۴-۰۳۴۵۵۲۲۹۵۰۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۵۶۸۹۴
آدرس موسسه: بلوار سید جمال الدین اسدآبادی- جنب دادگستری پلاک۲۴۷
غلامحسین پدرامشماره پروانه: ۲۶۶۳۴پایه دو
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۱۷۴۱۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۹۱۹۹۴
آدرس موسسه: جیرفت- خ شهرداری- نرسیده به فلکه عامری کوچه پدرام
حسن پور امیناییشماره پروانه: ۱۰۶۶۱پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۲۶۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۷۸۵۶۱۸
آدرس موسسه: بلوار سید جمال الدین اسد آبادی روبروی دادگستری مجتمع دی طبقه دوم
حامد پور شهسواریشماره پروانه: ۱۹۷۶۵پایه دو
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۳۶۴۸۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۵۰۳۴۶
آدرس موسسه: سیرجان خ طالقانی شمالی-نبش کوچه ۲۴
محمد پورآتشیشماره پروانه: ۵۰۶۱پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۲۱۰۱۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۲۳۸۷۸۳
آدرس موسسه: کرمان-خ امام خمینی- امام خمینی ۱۰پ۲۴
رضا پورابراهیمی اندوهجردیشماره پروانه: ۱۰۸۳۳پایه دو
استان: کرمانشهر: شهدادتلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۲۲۳۸۷تلفن همراه: ۰۹۳۳۲۹۹۶۹۶۲
آدرس موسسه: شهداد خیابان طالقانی
روح الله پورحسینی عباس آبادشماره پروانه: ۲۴۱۲۴پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۳۷۳۷۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۹۳۸۸۶۹
آدرس موسسه: رفسنجان-خ-جانبازان کوچه ۴۷پلاک۲۱
حسین پوردهنویشماره پروانه: ۹۹۸پایه یک
استان: کرمانشهر: زرندتلفن موسسه: ۰۳۴۲۴۲۲۳۴۰۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۷۲۴۶۱
آدرس موسسه: زرند خ فردوس نبش فردوسی حد فاصل کوچه ۱۳و۱۵
ابوالحسن پوروزیری نسب چترودیشماره پروانه: ۹۷۷۸پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۵۲۸۷۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۹۵۶۰۰
آدرس موسسه: کرمان-خ استقلال-خ پروین اعتصامی غربی-کوچه۲۴
ولید پیشاهنگ حمزهشماره پروانه: ۴۶۴۹۵پایه یک
استان: کرمانشهر: کهنوجتلفن موسسه: ۰۳۴۹۵۲۲۵۴۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۵۰۱۱۴۵
آدرس موسسه: کهنوج خیابان عدالت-جنب پزشک قانونی
ناصر تقی زاده شولشماره پروانه: ۵۲۹۵پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۰۶۲۳۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۷۹۰۴۹
آدرس موسسه: کرمان سیرجان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی روبروی دادگستری
حسن تقی نژاد زرندیشماره پروانه: ۴۶۲۸۸پایه یک
استان: کرمانشهر: راورتلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۱۵۳۳۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۵۳۳۲
آدرس موسسه: کرمان راور خ امام کوچه ۴۰ پ ۷۷
حجت توحیدیشماره پروانه: ۲۶۹۳۴پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۳۴۸۷۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۷۳۵۱۴
آدرس موسسه: کرمان خ شهید قرنی -قرنی ۱۵ساختمان کاواندیش ط پنجم واحد ۱۷
رضا توکلی زاده مسافریشماره پروانه: ۵۰۸۰پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۴۲۰۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۴۲۰۷۷
آدرس موسسه: جیرفت چهارراه فرمانداری ط فوقانی کتابفروشی محلاتی
علی جدیدیشماره پروانه: ۵۰۷۴پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۶۰۳۳۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۸۵۶۴۴
آدرس موسسه: کرمان چهارراه کاظمی ابتدای خ قدس کوچه قدس۳ (جنب بانک سپه )مجتمع عدل ط دوم
عباس جدیدی داودابادیشماره پروانه: ۳۴۳۹۵پایه دو
استان: کرمانشهر: انارتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۳۸۰۵۰۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۲۰۱۸۵
آدرس موسسه: اناز بلوار آزادگان شمالی کوچه ۲ پ۱۸
علی جعفریشماره پروانه: ۹۹۷پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۶۴۵۹۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۷۶۳۱۷
آدرس موسسه: کرمان-چهاراه ولی عصر-مجتمع اطلس- ط ۲واحد۳۱۰
فتح اله جلال کمالیشماره پروانه: ۶۷۸۷پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۶۴۹۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۵۷۸۸
آدرس موسسه: سیرجان بلوار سیدجمال الدین اسد آبادی روبروی دادگستری
میثم جلالی خالصشماره پروانه: ۲۶۱۷۴پایه دو
استان: کرمانشهر: کهنوجتلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۳۹۰۱۸۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۴۴۱۷۱۲
آدرس موسسه: کرمان کهنوج بلواربلوار شاهد روبروی دادگستری
امیرحسین جلدانیشماره پروانه: ۸۹۷۲پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۹۱۲۲۷۵۱۱۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۵۱۱۶۴
آدرس موسسه: جیرفت خ ۷تیر شرقی پ۸۶
خداداد جمالیشماره پروانه: ۵۲۸۷پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۹۱۳۲۳۳۱۱۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۱۶۰۷۷
آدرس موسسه: رفسنجان بلوار شهید مطهری نبش خ شهید وجدانی
سعید جمشیدی گوهریشماره پروانه: ۲۶۷۱۴پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۷۴۲۱۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۶۱۰۱۴
آدرس موسسه: خ بهشتی-روبروی کوچه شماره۶-ساختمان۱۱۰-ط۳
محمد حاجی زاده جوارانشماره پروانه: ۱۴۰۹۲پایه یک
استان: کرمانشهر: کهنوجتلفن موسسه: ۰۳۴۹۵۳۲۳۲۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۸۵۴۹۵۰
آدرس موسسه: کهنوج بلورا شهید بهشتی سه راه خدمات جنب بیمه البرز
غلامرضا حافظی قهستانیشماره پروانه: ۱۰۰۴پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۲۶۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۵۳۷۹۶
آدرس موسسه: سیرجان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی روبروی دادگستری
کامبیز حزینی بهرام آبادیشماره پروانه: ۲۲۹۱۳پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۳۲۰۵۳۳تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۳۳
آدرس موسسه: رفسنجان-مجتمع تجاری ریاست جمهوری-ط۶-واحد۶۰۱
کرامت حسن زاده جشاریشماره پروانه: ۵۵۴۵پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۳۵۲۳۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۲۸۵۵۵
آدرس موسسه: کرمان چهارراه کاظمی ابتدای خ قدس ط فوقانی عینک مرکزی
محمود حسن شاهی راویزشماره پروانه: ۸۶۴۵پایه دو
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۹۳۰۷۱۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۳۰۷۱۱
آدرس موسسه: رفسنجان خ امام نرسیده به چهارراه امیرکبیر طبقه فوقانی عکاسی راشل
حمید حسنخانی فردشماره پروانه: ۹۹۹پایه یک
استان: کرمانشهر: زرندتلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۴۳۰۶۹۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۲۴۲۴۹
آدرس موسسه: زرند ابتدای خ فردوس نرسیده به میدان دادگستری
محمدرضا حسین شاهیشماره پروانه: ۱۰۶۵۶پایه دو
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۳۴۴۴۲۳۷۴۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۶۸۲۸۷
آدرس موسسه: بم بلوار خلیج فارس اتوبان بم -کرمان جنب دادگستری جدیدخ شهید ایرا ن نژاد پ۶
سیدمهدی حسینی نعیم ابادیشماره پروانه: ۷۴۰۴پایه یک
استان: کرمانشهر: زرندتلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۴۳۵۹۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۹۳۲۹۹
آدرس موسسه: کرمان-زرند-خ فردوس-جنب کوچه شماره ۱۳
احسان حکیمیشماره پروانه: ۲۴۶۹۰پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۲۳۰۸۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۸۳۹۱۱
آدرس موسسه: سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد آبادی روبر وی دادگستری
تهمتن حمزه ایشماره پروانه: ۵۲۸۸پایه یک
استان: کرمانشهر: ارزوئیهتلفن موسسه: ۰۳۴۷۴۷۲۱۶۷۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۷۳۵۴
آدرس موسسه: بافت ارزوئیه خ سید الشهدا قبل از دادگستری
فرزاد حیدریشماره پروانه: ۸۹۶۴پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۱۸۴۶۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۱۵۴۶۰۷
آدرس موسسه: چهاراه کاظمی-خ قدس-نبش قدس۲-ساختمان وکلا-ط۵-واحد۱۶
خلیل حیدریان شهر بابکیشماره پروانه: ۳۴۵پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۴۵۱۲۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۳۷۱۷
آدرس موسسه: شهرک باهنر – خ بحرالعلوم-بین بحرالعلوم ۵و۷
امیرحسین حیدریان شهربابکیشماره پروانه: ۲۶۳۰۰پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۵۱۲۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۸۹۰۹۲
آدرس موسسه: شهرک شهید باهنر خیابان بحرالعوم نبش کوچه ۵ساختمان امیرطبقه اول
غلامرضا خاکسارشماره پروانه: ۱۶۴۹۴پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۲۵۸۷۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۵۴۳۴۵
آدرس موسسه: سیرجان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی روبروی دادگستری
امید خاکساریشماره پروانه: ۶۰۸۴پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۶۵۰۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۲۸۳۴۳
آدرس موسسه: رفسنجان خ امام چهاراه امیر کبیر طبقه فوقانی عکاسی راشل
محمد رضا خالوئی اودرجیشماره پروانه: ۹۹۰۴پایه دو
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۳۵۷۸۴
آدرس موسسه: بلوار طالقانی نبش بانک صادرات شعبه بعثت ط۳
بهنام خاندان پورشماره پروانه: ۲۶۱۸۱پایه دو
استان: کرمانشهر: بافتتلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۴۲۷۷۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۶۴۷۳۱
آدرس موسسه: کرمان بافت – خ امام ره – ساختمان صدف ط۲جنب دادگستری
علی خسروی مشیریشماره پروانه: ۵۰۴۴پایه یک
استان: کرمانشهر: بردسیرتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۴۳۷۴۴۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۸۳۲۶۴
آدرس موسسه: شهربردسیر بلوار۲۲بهمن ک فجر۲۱ بلوار۲۲ بهمن پ۰ ط همکف
محسن خطیبی بردسیریشماره پروانه: ۱۷۱۸۹پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۵۲۸۴۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۴۳۱۱
آدرس موسسه: کرمان-چهارراه خواجو خ خواجوغربی روبروی موسسه مالی واعتباری قوامین
یوسف خوشنامشماره پروانه: ۵۹۲۰پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۳۱۳۹۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۶۸۳۲
آدرس موسسه: کرمان خ فلسطین جنب پست بانک مرکزی طبقه دوم
مصطفی دامغانیشماره پروانه: ۳۵۴۰۰پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۱۱۹۱۶۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۷۳۹۹
آدرس موسسه: کرمان چهارراه ولی عصر طبقه سوم پاساژ اطلس واحد ۴۱۰دفتر وکالت مصطفی دامغانی
محمد درس خوانشماره پروانه: ۳۵۱۱۴پایه یک
استان: کرمانشهر: عنبرآبادتلفن موسسه: ۰۹۱۳۹۴۸۴۲۵۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۴۸۴۲۵۱
آدرس موسسه: مقابل دادگستری عنبرآباد
غلامرضا دهقانشماره پروانه: ۴۲۵پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۴۶۲۸۰۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۳۲۰۷۸
آدرس موسسه: بلوار آزادگان ۱۱سمت راست پ ۶۱
عباسعلی دهقان بهابادیشماره پروانه: ۲۳۶۸۹پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۳۴۶۴۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۶۶۰۰۹
آدرس موسسه: کرمان چهارراره کاظمی خ قدس نبش خ قدس ۲ ط ۴ واحد ۱۵
حمید دهقان مقدمشماره پروانه: ۵۶۷۸پایه دو
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۲۱۲۷۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۳۷۱۳
آدرس موسسه: رفسنجان خ اشهید خالوئی کوچه ۵پ۸۵
علی دهقانیشماره پروانه: ۲۷۰۹۷پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۴۴۸۴۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۴۸۴۹۰
آدرس موسسه: بم بلوار شهید باهنر کوچه شماره ۸
محمد دودمانیشماره پروانه: ۳۴۷۳۹پایه دو
استان: کرمانشهر: عنبرآبادتلفن موسسه: ۰۹۱۳۶۱۷۷۴۰۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۱۷۷۴۰۶
آدرس موسسه: عنبراباد خ عدالت روبروی دادگستری
مهدی رئیسیشماره پروانه: ۳۴۸۷۵پایه دو
استان: کرمانشهر: کهنوجتلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۰۸۰۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۹۶۱۱۹
آدرس موسسه: کهنوج-خ عدالت-جنب پزشکی قانونی
محمد رئیسی گروهشماره پروانه: ۲۲۲۹۶پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۲۱۱۶۹۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۶۹۶۹۳۱
آدرس موسسه: جیرفت – بلوار کوثر جنب صندوق تعاون ثامن الائمه ط فوقانی
عباس راجی امیرحسینیشماره پروانه: ۵۰۸۴پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۷۲۵۲۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۷۱۲۳۵
آدرس موسسه: کرمان بلوار جهادمقابل دفتر هواپیمایی ایران ایر نبش کوچه ۱۹ ساختمان سه طبقه واحد ۷
حسین رضایی نسبشماره پروانه: ۱۰۰۸پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۹۱۳۳۰۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۱۳۳۰۲
آدرس موسسه: رفسنجان -بلوار مدرس مجتمع آفتاب برج سحر واحد۱۰
سیدعلی رضوی اناریشماره پروانه: ۵۲۹۶پایه یک
استان: کرمانشهر: انارتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۳۸۳۵۳۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۴۵۲۶
آدرس موسسه: کرمان انار ابتدای بلوار شهید مطهری روبروی پارک آفتاب
حمید رفسنجانی شریفی نژادشماره پروانه: ۵۰۵۴پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۹۱۴۲۳۰۳۴۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۰۷۱۹
آدرس موسسه: رفسنجان خ عدالت حد فاصل ک ۱و۳
محمد رفیع آبادی پورشماره پروانه: ۸۱۷پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۴۰۲۸۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۴۰۲۸۱
آدرس موسسه: بم خیابان امام بعداز میدان فرمانداری
حامد رفیعیشماره پروانه: ۹۷۶۷پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۰۵۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۷۹۷۲۴۹
آدرس موسسه: سیرجان بلوار سید جلال الدین اسدآبادی مجتمع وکالتی پارس واحد سوم
علی رنجبر رنیلی صالح آبادشماره پروانه: ۵۷۴۵پایه دو
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۲۶۰۰۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۲۲۴۷۱۵
آدرس موسسه: رفسنجان خ عدالت ک۴
مهدی رودباریشماره پروانه: ۳۳۷۹۹پایه دو
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۱۶۸۱۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۹۳۴۵۳
آدرس موسسه: جیرفت روبروی دادگستری
محمد رودینیشماره پروانه: ۵۰۸۹پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۴۹۴۲۲۵۵۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۳۱۱۷۶
آدرس موسسه: رفسنجان خ عدالت حد فاصل کوچه های ۱ و ۳
رضا زارع جلال آبادیشماره پروانه: ۵۲۹۸پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۰۱۷۰۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۱۷۰۹
آدرس موسسه: بم خ امام روبروی بانک ملت شعبه مسجد جامع ط فوقانی
غلامرضا زارع نظری بیاضشماره پروانه: ۳۴۱۵پایه یک
استان: کرمانشهر: انارتلفن موسسه: ۰۳۹۲۳۲۲۵۲۵۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۲۳۲۵۹
آدرس موسسه: رفسنجان انار نبش میدان بسیج جنب پست بانک ثامن
علی زمانیشماره پروانه: ۴۶۵۱۷پایه یک
استان: کرمانشهر: ماهانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۷۲۰۹۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۵۴۳۳۹
آدرس موسسه: ماهان خ ولی عصرچهارراه بهداری
محمود زنگی آبادیشماره پروانه: ۴۱۲۴پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۳۱۴۴۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۴۰۱۶
آدرس موسسه: کرمان -خ فلسطین سه راه ابن سینا طبقه اول جنب پست بانک-ط۳
ابوذر زینلی بهزادانشماره پروانه: ۸۹۷۰پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۴۴۹۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۰۴۴۶۹
آدرس موسسه: کرمان خیابان فلسطین-ابتدای خ ابن سینا -سمت چپ ساختمان فردوس
علیرضا سارانی علی ابادیشماره پروانه: ۳۴۹۰۳پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۹۱۵۱۱۱۶۱۴۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۱۱۶۱۴۷
آدرس موسسه: کرمان بلوار جهاد – جهاد۴۸ط۲ واحد ۴
پرویز ساردوئیشماره پروانه: ۱۶۶۸۳پایه یک
استان: کرمانشهر: منوجانتلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۳۰۲۹۵۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۸۵۴۸۴
آدرس موسسه: منوجان قلعه خ شهید فولادی روبروی ساختمان دادگستری
عزت اله سالاری پورشماره پروانه: ۲۳۱۶۶پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۳۰۱۰۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۰۶۶۵
آدرس موسسه: جیرفت خ تختی شمالی چهاراه دهخدا روبروی آموزش و پرورش سابق
مرتضی سردار شهرکیشماره پروانه: ۲۴۱۹۶پایه یک
استان: کرمانشهر: زرندتلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۴۳۷۶۰۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۹۳۴۵۹
آدرس موسسه: خ فردوس نبش ک شماره۱۵ساختمان۴طبقه -ط۲
علی سعیدیشماره پروانه: ۵۲۹۹پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۵۱۰۴۲۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۰۷۹۴
آدرس موسسه: بم بلوار شهید باهنر روبروی دادگستری جدید
ابوذر سعیدی گراغانیشماره پروانه: ۳۴۶۵۵پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۹۱۳۵۰۰۱۷۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۰۰۱۷۰۰
آدرس موسسه: جیرفت میدان امام -ط بالای لوازم خانگی سالاری
حسین سعیدی گرانمائیشماره پروانه: ۱۰۰۷پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۹۱۳۹۴۸۶۴۹۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۱۰۳۳
آدرس موسسه: جیرفت خ تختی شمالی روبروی اداره پست طبقه فوقانی شهاب موتور
حمید سلطانی گردفرامرزیشماره پروانه: ۲۴۱۹۰پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۶۷۸۹۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۳۴۵۶۴
آدرس موسسه: خ طالقانی جنب دارو خانه پاسارگاد
محمد صالح سلطانی نژادشماره پروانه: ۳۴۴۶۴پایه دو
استان: کرمانشهر: بافتتلفن موسسه: ۰۹۱۳۶۲۰۱۷۵۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۲۰۱۷۵۹
آدرس موسسه: بافت بلوار خمینی روبروی دادگستری مجتمع وکالتی طبقه اول
محمدباقر سلطانی نژادشماره پروانه: ۱۰۱۱۰پایه دو
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۰۴۴۸۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۴۴۸۳
آدرس موسسه: کرمان پارک مطهری ساختمان نوین ط۳
محمدناصر سلطانی نژادشماره پروانه: ۴۵۵۳۷پایه یک
استان: کرمانشهر: بافتتلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۴۲۷۵۴۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۹۱۳۳۵
آدرس موسسه: بافت بلوارامام روبروی دادگستری مجتمع وکالتی محسنی طبقه اول واحد اول
مرتضی سلطانی نژادشماره پروانه: ۲۶۲۶۱پایه یک
استان: کرمانشهر: بافتتلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۴۲۷۳۱۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۹۷۹۱۲۷
آدرس موسسه: بافت بلوار امام خمینی نبش کوچه ۵۹جنب اداره آب و فاضلاب روستایی
مسعود سلطانی نژادشماره پروانه: ۴۵۵۵۲پایه یک
استان: کرمانشهر: بافتتلفن موسسه: ۰۳۴۷۴۲۲۹۰۸۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۷۸۰۲۵
آدرس موسسه: بافت بلوار امام خمینی ساختمان روبه رو دادگستری ساختمان محسنی ط دوم
احمد سمعیاپورملکشاهشماره پروانه: ۳۴۲۳پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۳۴۹۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۸۱۳۱
آدرس موسسه: کرمان خیابان قدس کوچه شماره۳ ساختمان عدل طبقه دوم واحدشماره۳
اسماعیل سمندری بهراسمانشماره پروانه: ۳۴۰۵۰پایه دو
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۹۱۳۷۲۵۶۱۵۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۲۵۶۱۵۴
آدرس موسسه: جیرفت بلوار پاسداران روبروی دادگستری
رضا سنجری بستانیشماره پروانه: ۵۰۵۷پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۳۱۰۱۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۵۹۶۶
آدرس موسسه: جیرفت خ تختی شمالی روبروی بانک مسکن مرکزی
مالک سیدیشماره پروانه: ۲۶۸۸۱پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۸۱۷۳۷۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۸۸۲۱۴
آدرس موسسه: کرمان بلوار هوانیروزنبش کوچه ۱۴واحد یک
مهدی سیستانیشماره پروانه:پایه دو
استان: کرمانشهر:تلفن موسسه: نداردتلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
علیرضا شاه ولی پورشماره پروانه: ۳۴۵۶۶پایه دو
استان: کرمانشهر: انارتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۹۳۰۸۵۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۳۰۸۵۸
آدرس موسسه: انار خ امام طبقه شیرینی سرای میثم
محمدمهدی‌ شجاعی‌ باغینی‌شماره پروانه: ۳۴۷۷پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۳۷۷۸۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۷۸۷۵
آدرس موسسه: کرمان-خ شهید رجائی-روبروی کتابخانه ملی جنب بانک پاسارگاد ساختمان دکتر ارجمند-واحد۵
احمد شریفیشماره پروانه: ۳۳۹۸پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۴۵۸۳۱۴۱۱۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۳۵۶۵۴
آدرس موسسه: رفسنجان خ علامه امینی خ شیخ بهایی انتهای کوچه شماره۱ دفتر وکالت احمد شریفی
محمد شریفیشماره پروانه: ۴۵۵۳۸پایه یک
استان: کرمانشهر: رودبارجنوبتلفن موسسه: ۰۹۱۰۳۶۹۲۴۱۰تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۶۹۲۴۱۰
آدرس موسسه: رودبار جنوب سه راه دادگستری
حسن شریفی ابراهیم آبادیشماره پروانه: ۱۸۴۰۷پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۳۴۵۸۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۶۵۰۷
آدرس موسسه: کرمان خ شریعتی-حدفاصل چهارراه کاظمی و ۳راه شمالی و جنوبی -پاساژشکوفه ط ۲
یاسر شفیعیشماره پروانه: ۴۶۳۰۸پایه یک
استان: کرمانشهر: منوجانتلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۳۰۰۵۳۱تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۷۲۱۵۱
آدرس موسسه: منوجان خ شهید فولادی روبروی دادگستری
اکبر شفیعی مرجیشماره پروانه: ۸۹۶۸پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۸۰۴۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۲۱۴۸
آدرس موسسه: کرمان خیابان امام بین کوچه ۹و۷دفتر جنب مسجد ط اول
هادی شفیعی شیب دهشماره پروانه: ۴۵۶۱۱پایه یک
استان: کرمانشهر: قلعه گنجتلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۳۹۱۲۰۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۰۷۵۱۵
آدرس موسسه: قلعه گنج-خ انیس-روبروی کوچه دادگستری
اشکان شمسشماره پروانه: ۱۷۳۰۸پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۴۴۶۸۳۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۳۶۹۴
آدرس موسسه: کرمان بلوار جمهوری نرسیده به چهارراه امام جمعه نبش ک شهید زنده روح ساختمان تجاری ایمان ط اول
امام قلی شمسشماره پروانه: ۴۱۱پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۴۴۶۸۳۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۰۷۹۲
آدرس موسسه: کرمان-بلوار جمهوری -نرسیده به چهارراه امام جمعه مجتمع تجاری ایمان طبقه اول موسسه حقوقی شمس
خواسته علی شهرکیشماره پروانه: ۸۹۶۷پایه یک
استان: کرمانشهر: زرندتلفن موسسه: ۰۳۴۲۴۲۳۳۳۹۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۳۳۷۷۵
آدرس موسسه: زرند بلوارفردوس نبش خ استاد جعفری ساختمان احمد ایزدی
رضا شهریاری سرحدیشماره پروانه: ۵۸۶۶پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۰۷۴۹۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۷۴۹۶
آدرس موسسه: جیرفت-بلوار امام طبقه فوقانی شیرینی سرای وحید
محسن شیربیگی پورهمت آبادشماره پروانه: ۳۳۸۱۶پایه دو
استان: کرمانشهر: انارتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۹۱۲۴۱۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۲۴۱۸
آدرس موسسه: انار خ آزادگان شمالی روبروی سپاه جنب دفتر مهرابی
عزیز شیروانیشماره پروانه: ۲۴۱۳۵پایه یک
استان: کرمانشهر: عنبرآبادتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۸۳۰۱۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۳۰۱۰
آدرس موسسه: خ عدالت دادگستری جنب مدرسه علوی ط۳
عباس‌ صابری‌شماره پروانه: ۱۷۱۹۲پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۴۰۸۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۴۰۸۱۳
آدرس موسسه: بم خیابان امام روبروی فرمانداری
علی صادقیشماره پروانه: ۳۴۷۵پایه یک
استان: کرمانشهر: انارتلفن موسسه: ۰۳۹۲۳۳۲۰۵۵۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۱۳۲۶۷
آدرس موسسه: انار گلشن انتهای بلوار امام
محمدرضا صادقی نیاشماره پروانه: ۵۲۶۴پایه یک
استان: کرمانشهر: زرندتلفن موسسه: ۰۳۴۲۴۲۲۷۹۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۹۳۰۹۰
آدرس موسسه: کرمان زرند خ فردوسی بعد از خ استاد جعفری
جواد صالحیشماره پروانه: ۴۶۲۷۹پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۶۷۴۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۲۱۰۰۴۱
آدرس موسسه: کرمان خ استقلال ۹مجتمع بوعلی ط۲واحد۵
حمید صالحی رضاآبادشماره پروانه: ۵۰۵۲پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۹۱۵۲۲۵۳۲۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۲۲۳۵
آدرس موسسه: خ شریعتی غربی روبروی اداره آموزش وپرورش
حامد صداقتشماره پروانه: ۲۴۸۹۷پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۵۳۲۱۴۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۲۰۷۳۳
آدرس موسسه: کرمان خ فیروزه ساختمان ایرانیان بلوک c ط ۲ واحد ۶
حمید طالبیشماره پروانه: ۹۸۱۳پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۴۲۲۷۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۲۰۷۴۱
آدرس موسسه: رفسنجان بلوار زیتون -نرسیده به دادگستری ساختمان وکالت طبقه همکف
عباس طاهری پورشماره پروانه: ۱۰۰۰پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۲۶۰۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۷۰۵۴۰
آدرس موسسه: سیرجان بلوارسید جمال الدین اسدآبادی روبروی دادگستری مجتمع دی طبقه همکف
رضا طبسی نژادشماره پروانه: ۳۵۴۷۲پایه دو
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۹۱۳۵۳۹۸۸۳۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۳۹۸۸۳۴
آدرس موسسه: بم خ انتظام ابتدای انتظام ۱۳
سلیمان طهماسبیشماره پروانه: ۲۴۱۷۷پایه یک
استان: کرمانشهر: کوه بنانتلفن موسسه: ۰۳۴۲۴۷۲۴۶۴۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۴۲۶۴۱
آدرس موسسه: کوه بنان بلوار شهید صدوقی صدوقی۵(۷سابق)درب سوم شمالی
صادق عباس پورشماره پروانه: ۴۵۴۴۶پایه دو
استان: کرمانشهر: بافتتلفن موسسه: ۰۹۱۳۶۲۹۵۵۸۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۲۹۵۵۸۰
آدرس موسسه: روبروی دادگستری مجتمع وکالتی محسنی ط همکف
سعید عباسیشماره پروانه: ۹۷۷پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۲۲۵۲۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۴۱۸۰۴۹
آدرس موسسه: کرمان-خیابان عیاس صباحی-روبروی آگاهی مجتمع نور-طبقه همکف پلاک ۱۲۴
محمدرضا عباسی‌ لاهیجانی‌شماره پروانه: ۵۰۸۷پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۹۱۵۲۲۸۸۳۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۱۸۳۲۴
آدرس موسسه: رفسنجان-خ شریعتی غربی طبقه فوقانی بانک توسعه تعاون
محمدجواد عزت ابادی پورشماره پروانه: ۹۷۸۹پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۲۳۹۵۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۵۴۱۸۵
آدرس موسسه: بلوار سید جمال الدین اسد آبادی روبروی دادگستری
حسین عزتیشماره پروانه: ۳۴۸۲۴پایه یک
استان: کرمانشهر: منوجانتلفن موسسه: ۰۳۴۹۶۷۲۰۰۱۱تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۶۰۷۳۴۳
آدرس موسسه: منوجان-روبروی دادگستری
محسن عزیزیانشماره پروانه: ۱۵۳۴پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۳۶۸۴۴
آدرس موسسه: بم-بلوار سردار محمدابادی -ابتدای ک شماره ۶-جنب ارکیده درب سوم سمت چپ
علیرضا عسکریشماره پروانه: ۲۷۱۱۵پایه یک
استان: کرمانشهر: گلبافتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۶۱۱۶۱تلفن همراه:
آدرس موسسه: کرمان گلباف-بلوار جهاد-ک ۴۰ پ ۱۴
مرتضی عسکریشماره پروانه: ۲۴۱۸۰پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۴۳۵۲۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۵۲۲۹
آدرس موسسه: کرمان خ هزار ویکشب نبش کوچه شماره ۲۱طبقه۴ واحد۴۰۴
مصطفی عسکری باقرآبادیشماره پروانه: ۲۰۹۷۱پایه دو
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۱۲۴۲۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۶۵۲۹۷۵
آدرس موسسه: کرمان خ امیر کبیر کوچه امیر کبیر ۴ مجتمع سبحان بلوک ۱۳ واحد ۱
مسعود عسگریشماره پروانه: ۹۰۶۵پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۳۷۷۸۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۹۹۴۱۱
آدرس موسسه: کرمان خ شهید رجائی روبروی کتابخانه ملی جنب بانک پاسارگاد طبقه اول
اصغر عطارنژادشماره پروانه: ۵۰۵۸پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۷۲۵۲۴۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۰۹۹۹۵۰
آدرس موسسه: کرمان چهارراه بارادیس ابتدای خ شهید مفتح شماره ۹ ساختمان سفید سرامیکی زنگ شماره ۱
حمیدرضا علیخانیشماره پروانه: ۴۵۸۳۲پایه دو
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۹۱۲۰۸۴۵۲۲۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۸۰۱۷
آدرس موسسه: بلوار جهاد قبل از ک۱۳ مجتمع کسری ط ۳ و ۷
محمدحسن علیرمضانیشماره پروانه: ۹۰۶۹پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۹۳۰۱۸۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۳۰۱۸۲
آدرس موسسه: رفسنجان خ شریعتی غربی طبقه فوقانی مظفری
محمد غزنویشماره پروانه: ۴۶۲۹۸پایه یک
استان: کرمانشهر: کهنوجتلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۱۷۶۶۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۰۰۵۷
آدرس موسسه: کهنوج روبرروی دادگستری جدید
محمد غلامرضائی‌ زابلی‌شماره پروانه: ۸۷۹۱پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۲۶۴۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۸۸۷۱۷
آدرس موسسه: کرمان خیابان شریعتی روبروی خیابان عباس صباحی ساختمان سریر ط۲
حسن غلامرضایی زادهشماره پروانه: ۶۲۷۶پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۹۱۲۳۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۸۹۱۷۸
آدرس موسسه: خ سعدی جنب مغازه لوازم یدکی سلیمی
ابوالفضل‌ فتاحی‌پیش‌استاشماره پروانه: ۹۷۷۱پایه یک
استان: کرمانشهر: شهربابکتلفن موسسه: ۰۳۹۲۴۲۳۰۴۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۰۸۴۲۲
آدرس موسسه: شهربابک -بلوار ۱۵ خرداد
مهدی فردوسی حسینیشماره پروانه: ۸۵۰۷پایه دو
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۷۳۴۷۰۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۵۵۲۱۳
آدرس موسسه: کرمان خیابان جهاد کوچه۲۷دفتروکالت بهزادی فر
داریوش فرزانهشماره پروانه: ۴۶۶۵پایه دو
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۰۱۱۵۴۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۰۱۱۵۴۲
آدرس موسسه: جیرفت خ فرمانداری بلوار هلیل روبروی پارک ساحلی جنب دفتر هواپیمایی
هادی فرهمندشماره پروانه: ۴۵۵۷۷پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۹۱۳۸۶۳۴۹۰۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۹۸۵۶۶
آدرس موسسه: بم خ بلوار معلم کوچه شماره ۳ فرعی ۱ سمت چپ درب اول
احمد فیضیشماره پروانه: ۴۶۴۸۸پایه دو
استان: کرمانشهر: ماهانتلفن موسسه: ۰۹۱۲۹۲۲۸۹۷۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۸۴۵۸۸۲
آدرس موسسه: باغ شاهزاده خ مهجوری کجمهوری ۴۲
محمدمهدی قائمیشماره پروانه: ۵۰۶۲پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۳۳۳۷۵۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۹۶۲۹۴
آدرس موسسه: کرمان – چهاراه بهزاد – خ میرزاآقا خان جنوبی کوچه ۲۳( میرحسینی)پ۴۲
مجید قاری زاده عباس آبادیشماره پروانه: ۲۲۲۸۴پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۶۰۰۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۳۵۶۴۵
آدرس موسسه: رفسنجان-خ کارگر شمالی-کارگر ۴۲-داخل کوچه سمت راست-درب دوم
وحید قرائیشماره پروانه: ۲۶۲۷۶پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۴۰۵۴۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۷۴۶۳۰
آدرس موسسه: کرمان ابتدای بلوار جمهوری اسلامی نرسیده به بانک تجارت نبش عینک ماورا
محمدجواد قلعه خانیشماره پروانه: ۵۲۶۳پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۳۴۶۰۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۳۴۶۰۶
آدرس موسسه: کرمان میدان قرنی طبقه فوقانی مسجد طالبی
سعید کارگرانشماره پروانه: ۴۵۸۰۷پایه دو
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۹۱۴۰۰۹۵۱۸۱تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۰۹۵۱۸۱
آدرس موسسه: بم- جنب دادگستری
مهدی‌ کارگران‌شماره پروانه: ۵۸۹۸پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۲۰۲۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۶۱۴۰۱
آدرس موسسه: بم جنب دادگستری
حمید کردساردویی‌شماره پروانه: ۸۹۷۹پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۲۱۹۷۸۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۷۷۵۲
آدرس موسسه: جیرفت بلوار پاسداران مقابل دادگستری
یحیی کرمیانشماره پروانه: ۵۰۵۶پایه یک
استان: کرمانشهر: قلعه گنجتلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۳۹۱۲۰۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۴۲۶۲
آدرس موسسه: قلعه گنج خ شهید جلال اینس-قبل از کوچه دادگستری
محسن کریمی حسن آبادیشماره پروانه: ۴۰۷۶پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۴۲۱۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۲۳۵۳۸
آدرس موسسه: رفسنجان-بلوار مدرس شمال-مجتمع افتاب-واحد۱۲
علیرضا کهنوج نسبشماره پروانه: ۵۰۷۷پایه یک
استان: کرمانشهر: کهنوجتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۹۱۱۹۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۹۱۱۹۳
آدرس موسسه: کهنوج میدان شاهد
فتح اله گنجی صفارشماره پروانه: ۲۲۰۲۹پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۴۸۱۴۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۵۵۷۳۷
آدرس موسسه: کرمان شهرک باهنر بحرالعلوم۶ بعد ازکوچه جنوبی ۱ساختمان سوم
علی مالکی مقدمشماره پروانه: ۶۲۷۷پایه یک
استان: کرمانشهر: کهنوجتلفن موسسه: ۰۳۴۹۵۲۲۷۱۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۴۴۳۲۸۱
آدرس موسسه: خ عدالت جنب دادگستری
محمدرضا متصدی زرندیشماره پروانه: ۹۷۷۰پایه یک
استان: کرمانشهر: زرندتلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۴۲۷۹۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۰۷۲۵
آدرس موسسه: کرمان زرند خ فردوسی روبروی نانوایی ط ۲
حسین مجازشماره پروانه: ۲۶۲۷۰پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۴۴۴۴۷۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۵۳۱۴
آدرس موسسه: جیرفت بلوار امام روبروی منازل سازمانی جنب دفتر نشریه گلدشتپ۵۰
مسعود محرابی اناری زادهشماره پروانه: ۲۶۲۳۷پایه یک
استان: کرمانشهر: انارتلفن موسسه: ۰۳۹۲۳۴۷۰۱۸۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۹۱۲۰۹۸
آدرس موسسه: انار خیابان آزادگان شمالی روبروی سپاه دفتر وکالت محرابی
مصطفی محمدرضائیشماره پروانه: ۳۵۱۱۳پایه یک
استان: کرمانشهر: انارتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۸۱۲۲۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۲۱۴۵
آدرس موسسه: انار میدان بسیج طبقه فوقانی رستوران پردیس دفتر وکالت
محسن محمدی ساردوشماره پروانه: ۹۷۶۹پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۳۱۷۱۸۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۹۵۰۶۲
آدرس موسسه: جیرفت -خ کشاورزی جنوبی-ک ۵ سمت راست-آخرین ساختمان داخل کوچه
مجید محمودآبادیشماره پروانه: ۲۳۳۶۹پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۷۲۲۱۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۷۲۲۱۹
آدرس موسسه: سیرجان بلوارسیدجمال روبروی دادگستری نبش کوچه دوم
عطاء الله محمودیشماره پروانه: ۱۰۶۳۵پایه یک
استان: کرمانشهر: منوجانتلفن موسسه: ۰۳۴۹۶۶۲۰۱۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۹۸۷۵۷
آدرس موسسه: منوجان خ امام ره مقابل دادگستری
کاظم محمودیشماره پروانه: ۴۵۵۶۰پایه دو
استان: کرمانشهر: کهنوجتلفن موسسه: ۰۹۳۰۳۶۳۳۵۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۰۵۶۲۰۰
آدرس موسسه: کهنوج-روبروی دادگستری قدیم-جنب پزشکی قانونی
محمد محمودی میمندشماره پروانه: ۵۰۸۱پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۳۶۰۲۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۰۷۵۲۷
آدرس موسسه: کرمان چهارراه کاظمی خ قدس قدس ۳مجتمع عدل ط۳
ناصر مداحشماره پروانه: ۲۲۲۱۷پایه دو
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۰۲۰۷۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۴۷۵۱۵۵
آدرس موسسه: سیرجان میدان شهرداری خ انقلاب-نبش کوچه انقلاب۳-ساختمان امامزاده
محسن مداحی نژادشماره پروانه: ۲۵۸۴۸پایه دو
استان: کرمانشهر: کوه بنانتلفن موسسه: ۰۹۳۶۲۳۲۸۲۹۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۲۶۸۰
آدرس موسسه: کوه بنان-جنب عطاری شقایق-ط فوقانی
علیرضا مرادی عسکریشماره پروانه: ۳۴۳۰۰پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۱۶۶۵۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۶۶۵۱
آدرس موسسه: کرمان خ شریعتی نبش کوچه بیمارستان ارجمند ط فوقانی شیرینی فروشی تهامی
امین رضا مرسلپورشماره پروانه: ۳۵۲۷۲پایه دو
استان: کرمانشهر: کهنوجتلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۳۳۸۴۵۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۳۸۴۵۱
آدرس موسسه: کهنوج خ عدالت جنب پزشکی قانونی
محمود مسعودیشماره پروانه: ۱۰۰۱پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۳۴۶۰۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۲۹۵۴۶
آدرس موسسه: کرمان خیابان فلسطین (صمصام) نبش ک ۴واحد۲
میلاد مشایخیشماره پروانه: ۲۶۳۸۳پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۲۷۰۷۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۹۰۰۶
آدرس موسسه: کرمان چهارراه ارگ مجتمع وکلا پاساژ صنعتی طبقه اول واحد ۶
حمید مظفریشماره پروانه: ۵۰۴۱پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۳۹۱۵۲۲۸۸۳۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۱۵۹۹۸
آدرس موسسه: رفسنجان خ شریعتی غربی روبروی آموزش و پرورش
عبدالحمید مظفریشماره پروانه: ۲۵۵۴پایه دو
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۲۱۱۸۸۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۴۱۴۲۰۵
آدرس موسسه: جیرفت خ طالقانی
فردین مقصودی نسبشماره پروانه: ۱۱۸۴۷پایه دو
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۳۲۰۱۷۱تلفن همراه:
آدرس موسسه: شهرستان جیرفت چهارراه رماندار بلوار کوثر
مهدی مکتبیشماره پروانه: ۳۷۰۱پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۹۱۲۶۲۳۸۷۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۲۳۸۷۶۴
آدرس موسسه: جیرفت-بلوار امام-ط فوقانی شیرینی سرای وحید
مسلم ملائیشماره پروانه: ۵۰۵۳پایه یک
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: ۰۹۱۴۰۰۹۹۲۱۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۰۸۳۱۲
آدرس موسسه: رفسنجان خ مدرس-مدرس شمالی
منصور ملکوتیشماره پروانه: ۵۷۱۸پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۴۴۴۳۹۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۴۰۳۳۱
آدرس موسسه: کرمان – خ بهنمیار – بهمنیار۳ مجتمع تجاری ملکوتی ط ۲واحد۷
سید محمد تقی منصوریشماره پروانه: ۳۴۷۲۷پایه دو
استان: کرمانشهر: ماهانتلفن موسسه: ۰۹۳۰۳۴۹۱۱۲۱تلفن همراه: ۰۹۳۰۳۴۹۱۱۲۱
آدرس موسسه: ماهان-خ امام-ط زیرزمین بانک رسالت سابق
سید سینا مهدی زادهشماره پروانه: ۲۶۷۲۰پایه یک
استان: کرمانشهر: زرندتلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۴۳۴۵۴۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۸۳۶۱۱
آدرس موسسه: زرندخ فروس نرسیده به میدان
علی مهدیزاده حسین ابادشماره پروانه: ۳۵۱۱۵پایه یک
استان: کرمانشهر: انارتلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۹۱۰۱۷۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۱۰۱۷۰
آدرس موسسه: کرمان شهرستان انار خ امام روبروی اداره ثبت اسناد واملاک
سیدمحمدعلی موسوی گوکیشماره پروانه: ۷۲۹۳پایه دو
استان: کرمانشهر: گلبافتتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۰۱۱۷۸-۰۳۴۲۷۶۲۳۶۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۱۱۷۸
آدرس موسسه: کرمان -گلباف- خ امام
سید هادی موسوی نژادشماره پروانه: ۲۶۳۸۱پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۰۹۱۰۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۵۲۲۰۶
آدرس موسسه: سیرجان میدان شهرداری خ انقلاب کوچه۳مجتمع امامزاده علی جنب مطب دکترسهیلی
ماشاالله مولایی مقبلیشماره پروانه: ۶۶۱۵پایه یک
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۲۱۱۳۳۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۳۱۴۰
آدرس موسسه: جیرفت خ آ زادی روبر وی اداره پست طبقه دوم مشاور واملاک مولائی
ابوالفضل میرزائی بهمن آبادشماره پروانه: ۲۶۷۶۴پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۶۷۲۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۶۰۴۶
آدرس موسسه: کرمان بلوار فردوسی مقابل اداره ارشادمجتمع نورطبقه دوم واحد۲۰۲
حسین میرزائی دهنویشماره پروانه: ۱۷۱۳۶پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۴۵۳۴۹۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۷۳۸۴۸
آدرس موسسه: کرمان بلوار جهادک ۲۳ ساختمان فوقانی پلیس +۱۰
مجتبی‌ میرزااقاخانی‌شماره پروانه: ۹۸۱۷پایه دو
استان: کرمانشهر: رفسنجانتلفن موسسه: نداردتلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
فرهاد میرکمالیشماره پروانه: ۳۴۹۱۵پایه یک
استان: کرمانشهر: زرندتلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۸۵۳۰۸۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۳۴۶۱۰۲
آدرس موسسه: زرند خ شهدا محمد آباد دفتر وکالت فرهاد میر کمالی
مسعود نادری‌اناری‌شماره پروانه: ۶۷۷۳پایه یک
استان: کرمانشهر: انارتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۳۸۷۵۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۲۱۱۰۲
آدرس موسسه: انارخ امام زاده نرسیده به میدان ابوالفضل دفتر وکالت
شهرام ناصریشماره پروانه: ۲۶۲۶۰پایه یک
استان: کرمانشهر: کهنوجتلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۳۰۴۸۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۲۰۰۵
آدرس موسسه: کهنوج-خیابان عدالت -روبروی فرمانداری دفتر وکالت شهرام ناصری
حسین نصیریشماره پروانه: ۱۹۹۱۰پایه دو
استان: کرمانشهر: جیرفتتلفن موسسه: ۰۹۳۰۵۲۲۷۷۸۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۰۱۰۴۰
آدرس موسسه: جیرفت میدان امام جنب موسسه مشیز ط۳ واحد ۷دفتر وکالت حسین نصیری
مسعود نیکوییشماره پروانه: ۴۶۵۱۶پایه یک
استان: کرمانشهر: ارزوئیهتلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۴۸۰۱۷۰تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۹۱۳۸۱
آدرس موسسه: ارزوییه بلوار سیدالشهدا روبه روی شورای حل اختلاف شماره ۲
عباس هادی زاده گوکیشماره پروانه: ۵۰۸۳پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۵۳۲۱۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۷۱۳۷
آدرس موسسه: کرمان خیابان فیروزه ساختمان ایرانیان بلوک b طبقه اول واحد ۳
محمدکاظم هاشم نیا شهربابکیشماره پروانه: ۵۶۰۲پایه یک
استان: کرمانشهر: شهربابکتلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۱۱۲۳۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۲۴۵۲۳۷
آدرس موسسه: شهربابک خ غفاری-دفتر وکالت
جواد هاشمیشماره پروانه: ۴۵۸۰۴پایه یک
استان: کرمانشهر: ماهانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۷۷۸۱۰۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۲۶۸۶۶
آدرس موسسه: ماهان مقابل شهرداری طبقه فوقانی ساختمان خیاط زاده
مهدی وحیدیشماره پروانه: ۹۷۷۳پایه یک
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۱۳۳۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۹۸۰۸۵
آدرس موسسه: سیرجان روبروی دادگستری داخل کوچه
جمشید وفائیشماره پروانه: ۹۷۶۸پایه یک
استان: کرمانشهر: شهربابکتلفن موسسه: ۰۳۹۲۴۲۳۰۴۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۲۲۴۰۵
آدرس موسسه: شهر بابک بلوار ۱۵ خردادروبروی بانک کشاورزی
شهاب یحیی پورشماره پروانه: ۵۵۸۴پایه یک
استان: کرمانشهر: کرمانتلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۶۱۲۵۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۲۰۶۷۰
آدرس موسسه: کرمان نبش بلوار کشاورز ۶
محسن یزدانفرشماره پروانه: ۲۶۲۶۵پایه یک
استان: کرمانشهر: بمتلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۴۲۷۴۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۴۲۷۴۹
آدرس موسسه: بم خ شهید بهشتی جنب شوارهای حل اختلاف
وحید یوسفیشماره پروانه: ۱۵۵۱۰پایه دو
استان: کرمانشهر: سیرجانتلفن موسسه: ۰۳۴۵۴۲۲۴۴۹۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۸۴۹۷۷
آدرس موسسه: خیابانخواجه نظلام الملک کوچه ۸ پلاک ۱۷
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com