قالب وردپرس

اسامی وکلای دادگستری کرمان- آقا

 

محمد مهدی آذین فر شماره پروانه: ۲۷۰۹۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۳۵۹۶۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۷۱۸۲۳
آدرس موسسه: کرمان بلوار امام جمعه بین کوچه ۱۳و۱۵طبه فوقانی بانک ملی واحد ۲
علی آریامنش شماره پروانه: ۵۰۶۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۱۳۱۴۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۷۰۸۸
آدرس موسسه: بم میدان بسیج خ شهید بهشتی ابتدای خیابان سمت چپ
محمدعلی آزادوار شماره پروانه: ۵۱۹۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۳۳۷۵۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۰۰۹۱
آدرس موسسه: خ قرنی کوچه ۱۵ ساختمان سبز ط ۴ واحد۹
مجید آزادی طلب داود آبادی شماره پروانه: ۲۴۱۹۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: انار تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۳۸۰۹۷۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۱۷۲۱۰
آدرس موسسه: انار خ شریعتی -شریعتی ۱
رسول ابراهیمی شاه ابادی شماره پروانه: ۵۰۵۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۹۱۴۲۲۵۵۶۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۴۱۵۶۵۰
آدرس موسسه: رفسنجان خ عدالت حد فاصل کوچه های یک وسه
آرش ابراهیمی میمند شماره پروانه: ۳۵۴۶۸ پایه دو
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۴۷۲۵۷۳ تلفن همراه: ۰۹۳۳۶۲۲۱۹۹۰
آدرس موسسه: کرمان چهاراه کاظمی کوچه قدس ۲ ساختمان وکلای قانون مدار
محمدجواد ابراهیمی‌ دهشاوردی‌ شماره پروانه: ۸۹۶۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۲۲۱۴۰۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۰۸۴۱
آدرس موسسه: استان کرمان شهرستان جیرفت خ تختی(آزادی)کوچه تربیت بدنی
حمید ابوالحسنی شماره پروانه: ۱۰۰۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۹۱۵۲۳۸۰۴۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۳۹۹۶۱
آدرس موسسه: رفسنجان خ شریعتی غربی روبروی آموزش و پرورش ط فوقانی بانک توسعه تعاون سابق
محمدتقی ابوالهادی زاده شماره پروانه: ۲۶۳۵۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۶۹۸۷۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۶۲۹۹
آدرس موسسه: رفسنجان میدان بسیج ابتدای بلوارآیت الله صدرپ۱واحد۱
علی احسان شماره پروانه: ۱۰۰۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۵۱۰۴۱۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۱۰۰۲
آدرس موسسه: بم جنب ساختمان جدید دادگستری
حسن احسانی فر شماره پروانه: ۵۰۹۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۹۱۵۲۲۹۵۶۰-۰۳۹۱۵۲۲۴۹۵۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۳۵۶۳
آدرس موسسه: رفسنجان بلوارمدرس شمالی (نرسیده به تالار عقیق ) ابتدای مدرس۱۶
محمدمهدی احمدی خواه شماره پروانه: ۲۶۲۶۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۳۵۸۲۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۵۹۳۴
آدرس موسسه: کرمان بلوارجهادنبش جهاد۴۸ط۲واحد۴ طبقه فوقانی بانک انصار
رضا احمدی کیا شماره پروانه: ۷۲۶۸ پایه دو
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۴۳۰۷۶۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۳۰۷۶۴
آدرس موسسه: بم خ امام خمینی ره امام خمینی ۱۹
مجتبی اخگری شماره پروانه: ۸۳۴۹ پایه دو
استان: کرمان شهر: بردسیر تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۹۳۳۳۷۶ تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۳۳۳۷۶
آدرس موسسه: بردسیر بلوار۲۲بهمن-جنب دادگستری
محمداسماعیل‌ ادهمی‌ شماره پروانه: ۵۰۷۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: بافت تلفن موسسه: ۰۳۴۷۴۲۳۰۷۷۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۹۱۲۷۶
آدرس موسسه: بافت-خ امام-روبروی دادگستری
احمد ارجمندقهستانی شماره پروانه: ۱۸۳۰۲ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۰۳۵۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۵۱۴۶۱
آدرس موسسه: سیرجان-خ امیر کبیر-جنب مسجد امیرالمومنین نبش ک دکتر ایران نژاد
مصطفی استوار زاده راوری شماره پروانه: ۱۱۴۸۶ پایه دو
استان: کرمان شهر: راور تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۷۲۹۳۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۲۰۳۶
آدرس موسسه: راور خ ولیعصر عج روبروی دادگستری سابق.جنب کوچه شماره ۱۳
غلامعلی اسلامی شهربابکی شماره پروانه: ۲۵۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۷۲۴۴۱۸۷۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۸۳۰۰
آدرس موسسه: بلوار شیراز-خ بوستان-بوستان۲ شمالی۷
علی اسماعیلی مقدم شماره پروانه: ۹۵۴۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۹۱۵۲۲۷۷۳۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۸۵۹۳
آدرس موسسه: رفسنجان-خ عدالت-نبش عدالت ۴
محسن اسماعیلیان شماره پروانه: ۱۰۰۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۳۱۳۲۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۰۱۶۸
آدرس موسسه: کرمان خیابان فلسطین جنب پست بانک طبقه دوم
سیامک‌ اسور شماره پروانه: ۳۴۶۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۵۴۲۳۶۳۵۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۵۷۲۹۸
آدرس موسسه: سیرجان-بلوارسیدجمال الدین اسدابادی داخل کوچه روبروی دادگستری
محمدعلی اعتمادی شماره پروانه: ۵۰۹۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۲۶۱۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۵۵۱۴۶
آدرس موسسه: سیرجان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی مجتمع دی طبقه ۲ واحدسمت چپ
علی افشاری پور شماره پروانه: ۴۵۸۱۴ پایه دو
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۶۹۸۷۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۰۱۷۶۸
آدرس موسسه: رفسنجان -میدان بسیج-آیت اله صدرپلاک۱واحد۲
علیرضا افشاری پور شماره پروانه: ۸۹۶۲ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۱۶۹۸۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۴۲۵۴
آدرس موسسه: جیرفت روبروی دادگستری
محمد اکبرزاده ابراهیم آبادی شماره پروانه: ۲۴۱۵۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: زرند تلفن موسسه: ۰۳۴۲۴۲۳۰۹۸۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۷۲۵۱۹
آدرس موسسه: زرند خ فردوسی نرسیده به میدان دادگستر ی روبروی نانوایی نان مادر
محمد الله توکلی شماره پروانه: ۳۵۰۹۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: عنبرآباد تلفن موسسه: ۰۳۹۲۴۶۲۱۹۶۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۵۰۰۶۰
آدرس موسسه: کرمان عنبر آباد روبروی دادگستری ط اول
فرزاد اله توکلی شماره پروانه: ۲۳۱۶۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۸۰۰۴۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۰۰۴۲
آدرس موسسه: جیرفت-خ دولت-جنب جام جم
بهنام امیری شماره پروانه: ۹۲۷۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: عنبرآباد تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۹۲۲۷۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۷۹۸۹
آدرس موسسه: عنبر آباد-بلوار امام خمینی – نبش کوچه ۵ – پلاک ۱
حمیدرضا امیری شماره پروانه: ۲۶۴۲۲ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۱۴۳۴۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۴۴۸۱۰۰
آدرس موسسه: جیرفت-خیابان دولت کوچه بین مخابرات وسینماشهرک موسوی پور پلاک۱۰۳`
محسن امیری خراسانی شماره پروانه: ۳۵۰۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۲۶۱۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۵۰۲۹۴
آدرس موسسه: سیرجان-بلوار سید جمال الدین اسد آبادی-روبروی دادگستری-ساختمان دی طبقه ۴
بهنام امیری دوماری شماره پروانه: ۱۰۰۲ پایه یک
استان: کرمان شهر: کهنوج تلفن موسسه: ۰۳۴۹۵۲۲۶۳۴۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۹۱۰۸۰
آدرس موسسه: کهنوج-خیابان عدالت-جنب دادگستری-طبقه دوم
غلامرضا امیری گوشکی شماره پروانه: ۸۹۳۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۶۸۲۲۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۷۱۸۴۳
آدرس موسسه: کرمان- خیابان شریعتی نبش کوچه یک ساختمان هوفیلی طبقه دوم
مهدی امیری نژاد شماره پروانه: ۵۰۵۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۹۳۲۹۴۵٫۵۲۲۹۷۶۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۳۲۹۴۵
آدرس موسسه: رفسنجان خ انقلاب-کوچه ۲ پلاک۵-ساختمان کریمی
ناصر امیری هنزائی شماره پروانه: ۵۵۴۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۲۷۷۷۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۸۸۴۷۹
آدرس موسسه: کرمان – چهارراه ابن سینا – روبروی مهانسرای تامین اجتماعی ساختمان فردوس
محمدرضا انصاری شماره پروانه: ۵۰۴۲ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۹۱۳۲۳۱۵۱۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۲۲۸۳۵
آدرس موسسه: رفسنجان میدان امیر کبیربرج شیشه ای طبقه سوم واحد ۷۴۳
محمودرضا ایروانی شماره پروانه: ۵۸۱۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۵۱۰۴۱۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۴۰۲۸۴
آدرس موسسه: بم جنب دادگستری
حسین بامری اله آبادی شماره پروانه: ۸۹۱۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: کهنوج تلفن موسسه: ۰۳۴۹۵۲۲۵۵۵۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۴۵۷۷
آدرس موسسه: کهنوج خیابان عدالت نبش کوچه دادگستری
میثم برزگری دهج شماره پروانه: ۳۴۷۲۲ پایه دو
استان: کرمان شهر: شهربابک تلفن موسسه: ندارد تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۱۰۵۲۰
آدرس موسسه: شهر بابک بلوار ۱۵ خرداد جنب پلیس +۱۰
محمد برنا شماره پروانه: ۵۶۸۲ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۷۲۵۲۸۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۲۷۹۹۴
آدرس موسسه: کرمان-بلوار جهاد-بین کوچه۱۷و۱۹-ط۳-واحد۷
علی بهادر شماره پروانه: ۲۴۱۳۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: عنبرآباد تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۸۸۸۲۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۸۸۲۴
آدرس موسسه: عنبر آّبادخ دادگستری روبروی پلیس آگاهی – ط اول
احمد رضا بهرامی شماره پروانه: ۵۵۶۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۹۹۱۰۱۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۹۱۰۱۶
آدرس موسسه: بم خ بوعلی غربی چهارراه ملاصدرا پ۳۴۹
عباس بهرامی شماره پروانه: ۳۵۳۴۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۱۵۲۵۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۹۰۶۷۶
آدرس موسسه: بم خ بوعلی سیناچهارراه ملاصدراپ۳۴۹
محسن بهرامی شماره پروانه: ۳۴۲۵۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: گلبافت تلفن موسسه: ۰۹۳۷۲۴۵۸۰۱۶ تلفن همراه: ۰۹۳۷۲۴۵۸۰۱۶
آدرس موسسه: گلباف میدان۱۵خردادخ شهید منتظری جنب میدان ۱۵ خرداد
مرتضی بهرامی شماره پروانه: ۶۱۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۴۲۴۰۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۴۲۴۰۶
آدرس موسسه: کرمان چهاراه کاظمی خ شریعتی طبقه فوقانی نساجی اطلس
ید الله بهرامی شماره پروانه: ۲۵۴۸۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۱۵۳۴۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۷۷۴۹
آدرس موسسه: بم خ آزادگان آزادگان۷کوچه مسجد پ۲۱
علی بهنام شماره پروانه: ۳۷۳۶ پایه دو
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۹۷۰۹۵۶ تلفن همراه:
آدرس موسسه: روبروی دادگستری دفتر وکالت
اسلام بیدشکی شماره پروانه: ۲۶۲۷۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: قلعه گنج تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۳۹۱۱۷۳ تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۳۹۶۵۶۹
آدرس موسسه: کرمان شهرستان قلعه گنج خ شهید جلال انیس
جلیل بیک شماره پروانه: ۵۲۶۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۸۱۲۵۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۱۲۵۰
آدرس موسسه: جیرفت-طالقانی شمالی-طبقه بالای پرده فروشی مهتاب
اسفندیار بیگلری پور شماره پروانه: ۸۳۵۶ پایه دو
استان: کرمان شهر: بردسیر تلفن موسسه: ۰۳۴۲۵۲۲۴۰۰۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۹۰۷۴۹
آدرس موسسه: بردسیرجنب دادگستری
امیرحسین پاکزاد شماره پروانه: ۲۱۰۵۱ پایه دو
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۷۳۲۲۱۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۲۴۸۷۵۷
آدرس موسسه: کرمان خ جهاد نبش چهارراه اقبال مجتمع کسری ط دوم واحد ۴
نادر پاینده شماره پروانه: ۷۱۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۵۶۸۹۴-۰۳۴۵۵۲۲۹۵۰۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۵۶۸۹۴
آدرس موسسه: بلوار سید جمال الدین اسدآبادی- جنب دادگستری پلاک۲۴۷
غلامحسین پدرام شماره پروانه: ۲۶۶۳۴ پایه دو
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۱۷۴۱۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۹۱۹۹۴
آدرس موسسه: جیرفت- خ شهرداری- نرسیده به فلکه عامری کوچه پدرام
حسن پور امینایی شماره پروانه: ۱۰۶۶۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۲۶۱۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۷۸۵۶۱۸
آدرس موسسه: بلوار سید جمال الدین اسد آبادی روبروی دادگستری مجتمع دی طبقه دوم
حامد پور شهسواری شماره پروانه: ۱۹۷۶۵ پایه دو
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۳۶۴۸۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۵۰۳۴۶
آدرس موسسه: سیرجان خ طالقانی شمالی-نبش کوچه ۲۴
محمد پورآتشی شماره پروانه: ۵۰۶۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۲۱۰۱۵۵ تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۲۳۸۷۸۳
آدرس موسسه: کرمان-خ امام خمینی- امام خمینی ۱۰پ۲۴
رضا پورابراهیمی اندوهجردی شماره پروانه: ۱۰۸۳۳ پایه دو
استان: کرمان شهر: شهداد تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۲۲۳۸۷ تلفن همراه: ۰۹۳۳۲۹۹۶۹۶۲
آدرس موسسه: شهداد خیابان طالقانی
روح الله پورحسینی عباس آباد شماره پروانه: ۲۴۱۲۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۳۷۳۷۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۹۳۸۸۶۹
آدرس موسسه: رفسنجان-خ-جانبازان کوچه ۴۷پلاک۲۱
حسین پوردهنوی شماره پروانه: ۹۹۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: زرند تلفن موسسه: ۰۳۴۲۴۲۲۳۴۰۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۷۲۴۶۱
آدرس موسسه: زرند خ فردوس نبش فردوسی حد فاصل کوچه ۱۳و۱۵
ابوالحسن پوروزیری نسب چترودی شماره پروانه: ۹۷۷۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۵۲۸۷۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۹۵۶۰۰
آدرس موسسه: کرمان-خ استقلال-خ پروین اعتصامی غربی-کوچه۲۴
ولید پیشاهنگ حمزه شماره پروانه: ۴۶۴۹۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: کهنوج تلفن موسسه: ۰۳۴۹۵۲۲۵۴۷۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۵۰۱۱۴۵
آدرس موسسه: کهنوج خیابان عدالت-جنب پزشک قانونی
ناصر تقی زاده شول شماره پروانه: ۵۲۹۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۰۶۲۳۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۷۹۰۴۹
آدرس موسسه: کرمان سیرجان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی روبروی دادگستری
حسن تقی نژاد زرندی شماره پروانه: ۴۶۲۸۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: راور تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۱۵۳۳۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۵۳۳۲
آدرس موسسه: کرمان راور خ امام کوچه ۴۰ پ ۷۷
حجت توحیدی شماره پروانه: ۲۶۹۳۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۳۴۸۷۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۷۳۵۱۴
آدرس موسسه: کرمان خ شهید قرنی -قرنی ۱۵ساختمان کاواندیش ط پنجم واحد ۱۷
رضا توکلی زاده مسافری شماره پروانه: ۵۰۸۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۴۲۰۷۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۴۲۰۷۷
آدرس موسسه: جیرفت چهارراه فرمانداری ط فوقانی کتابفروشی محلاتی
علی جدیدی شماره پروانه: ۵۰۷۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۶۰۳۳۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۸۵۶۴۴
آدرس موسسه: کرمان چهارراه کاظمی ابتدای خ قدس کوچه قدس۳ (جنب بانک سپه )مجتمع عدل ط دوم
عباس جدیدی داودابادی شماره پروانه: ۳۴۳۹۵ پایه دو
استان: کرمان شهر: انار تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۳۸۰۵۰۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۲۰۱۸۵
آدرس موسسه: اناز بلوار آزادگان شمالی کوچه ۲ پ۱۸
علی جعفری شماره پروانه: ۹۹۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۶۴۵۹۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۷۶۳۱۷
آدرس موسسه: کرمان-چهاراه ولی عصر-مجتمع اطلس- ط ۲واحد۳۱۰
فتح اله جلال کمالی شماره پروانه: ۶۷۸۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۶۴۹۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۵۷۸۸
آدرس موسسه: سیرجان بلوار سیدجمال الدین اسد آبادی روبروی دادگستری
میثم جلالی خالص شماره پروانه: ۲۶۱۷۴ پایه دو
استان: کرمان شهر: کهنوج تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۳۹۰۱۸۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۴۴۱۷۱۲
آدرس موسسه: کرمان کهنوج بلواربلوار شاهد روبروی دادگستری
امیرحسین جلدانی شماره پروانه: ۸۹۷۲ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۹۱۲۲۷۵۱۱۶۴ تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۵۱۱۶۴
آدرس موسسه: جیرفت خ ۷تیر شرقی پ۸۶
خداداد جمالی شماره پروانه: ۵۲۸۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۹۱۳۲۳۳۱۱۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۱۶۰۷۷
آدرس موسسه: رفسنجان بلوار شهید مطهری نبش خ شهید وجدانی
سعید جمشیدی گوهری شماره پروانه: ۲۶۷۱۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۷۴۲۱۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۶۱۰۱۴
آدرس موسسه: خ بهشتی-روبروی کوچه شماره۶-ساختمان۱۱۰-ط۳
محمد حاجی زاده جواران شماره پروانه: ۱۴۰۹۲ پایه یک
استان: کرمان شهر: کهنوج تلفن موسسه: ۰۳۴۹۵۳۲۳۲۸۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۸۵۴۹۵۰
آدرس موسسه: کهنوج بلورا شهید بهشتی سه راه خدمات جنب بیمه البرز
غلامرضا حافظی قهستانی شماره پروانه: ۱۰۰۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۲۶۰۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۵۳۷۹۶
آدرس موسسه: سیرجان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی روبروی دادگستری
کامبیز حزینی بهرام آبادی شماره پروانه: ۲۲۹۱۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۳۲۰۵۳۳ تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۳۳
آدرس موسسه: رفسنجان-مجتمع تجاری ریاست جمهوری-ط۶-واحد۶۰۱
کرامت حسن زاده جشاری شماره پروانه: ۵۵۴۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۳۵۲۳۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۲۸۵۵۵
آدرس موسسه: کرمان چهارراه کاظمی ابتدای خ قدس ط فوقانی عینک مرکزی
محمود حسن شاهی راویز شماره پروانه: ۸۶۴۵ پایه دو
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۹۳۰۷۱۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۳۰۷۱۱
آدرس موسسه: رفسنجان خ امام نرسیده به چهارراه امیرکبیر طبقه فوقانی عکاسی راشل
حمید حسنخانی فرد شماره پروانه: ۹۹۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: زرند تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۴۳۰۶۹۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۲۴۲۴۹
آدرس موسسه: زرند ابتدای خ فردوس نرسیده به میدان دادگستری
محمدرضا حسین شاهی شماره پروانه: ۱۰۶۵۶ پایه دو
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۳۴۴۴۲۳۷۴۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۶۸۲۸۷
آدرس موسسه: بم بلوار خلیج فارس اتوبان بم -کرمان جنب دادگستری جدیدخ شهید ایرا ن نژاد پ۶
سیدمهدی حسینی نعیم ابادی شماره پروانه: ۷۴۰۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: زرند تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۴۳۵۹۱۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۹۳۲۹۹
آدرس موسسه: کرمان-زرند-خ فردوس-جنب کوچه شماره ۱۳
احسان حکیمی شماره پروانه: ۲۴۶۹۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۲۳۰۸۶۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۸۳۹۱۱
آدرس موسسه: سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد آبادی روبر وی دادگستری
تهمتن حمزه ای شماره پروانه: ۵۲۸۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: ارزوئیه تلفن موسسه: ۰۳۴۷۴۷۲۱۶۷۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۷۳۵۴
آدرس موسسه: بافت ارزوئیه خ سید الشهدا قبل از دادگستری
فرزاد حیدری شماره پروانه: ۸۹۶۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۱۸۴۶۰۷ تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۱۵۴۶۰۷
آدرس موسسه: چهاراه کاظمی-خ قدس-نبش قدس۲-ساختمان وکلا-ط۵-واحد۱۶
خلیل حیدریان شهر بابکی شماره پروانه: ۳۴۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۴۵۱۲۵۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۳۷۱۷
آدرس موسسه: شهرک باهنر – خ بحرالعلوم-بین بحرالعلوم ۵و۷
امیرحسین حیدریان شهربابکی شماره پروانه: ۲۶۳۰۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۵۱۲۵۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۸۹۰۹۲
آدرس موسسه: شهرک شهید باهنر خیابان بحرالعوم نبش کوچه ۵ساختمان امیرطبقه اول
غلامرضا خاکسار شماره پروانه: ۱۶۴۹۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۲۵۸۷۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۵۴۳۴۵
آدرس موسسه: سیرجان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی روبروی دادگستری
امید خاکساری شماره پروانه: ۶۰۸۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۶۵۰۴۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۲۸۳۴۳
آدرس موسسه: رفسنجان خ امام چهاراه امیر کبیر طبقه فوقانی عکاسی راشل
محمد رضا خالوئی اودرجی شماره پروانه: ۹۹۰۴ پایه دو
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۳۵۷۸۴
آدرس موسسه: بلوار طالقانی نبش بانک صادرات شعبه بعثت ط۳
بهنام خاندان پور شماره پروانه: ۲۶۱۸۱ پایه دو
استان: کرمان شهر: بافت تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۴۲۷۷۴۰ تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۶۴۷۳۱
آدرس موسسه: کرمان بافت – خ امام ره – ساختمان صدف ط۲جنب دادگستری
علی خسروی مشیری شماره پروانه: ۵۰۴۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: بردسیر تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۴۳۷۴۴۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۸۳۲۶۴
آدرس موسسه: شهربردسیر بلوار۲۲بهمن ک فجر۲۱ بلوار۲۲ بهمن پ۰ ط همکف
محسن خطیبی بردسیری شماره پروانه: ۱۷۱۸۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۵۲۸۴۴۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۴۳۱۱
آدرس موسسه: کرمان-چهارراه خواجو خ خواجوغربی روبروی موسسه مالی واعتباری قوامین
یوسف خوشنام شماره پروانه: ۵۹۲۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۳۱۳۹۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۶۸۳۲
آدرس موسسه: کرمان خ فلسطین جنب پست بانک مرکزی طبقه دوم
مصطفی دامغانی شماره پروانه: ۳۵۴۰۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۱۱۹۱۶۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۷۳۹۹
آدرس موسسه: کرمان چهارراه ولی عصر طبقه سوم پاساژ اطلس واحد ۴۱۰دفتر وکالت مصطفی دامغانی
محمد درس خوان شماره پروانه: ۳۵۱۱۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: عنبرآباد تلفن موسسه: ۰۹۱۳۹۴۸۴۲۵۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۴۸۴۲۵۱
آدرس موسسه: مقابل دادگستری عنبرآباد
غلامرضا دهقان شماره پروانه: ۴۲۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۴۶۲۸۰۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۳۲۰۷۸
آدرس موسسه: بلوار آزادگان ۱۱سمت راست پ ۶۱
عباسعلی دهقان بهابادی شماره پروانه: ۲۳۶۸۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۳۴۶۴۸ تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۶۶۰۰۹
آدرس موسسه: کرمان چهارراره کاظمی خ قدس نبش خ قدس ۲ ط ۴ واحد ۱۵
حمید دهقان مقدم شماره پروانه: ۵۶۷۸ پایه دو
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۲۱۲۷۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۳۷۱۳
آدرس موسسه: رفسنجان خ اشهید خالوئی کوچه ۵پ۸۵
علی دهقانی شماره پروانه: ۲۷۰۹۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۴۴۸۴۹۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۴۸۴۹۰
آدرس موسسه: بم بلوار شهید باهنر کوچه شماره ۸
محمد دودمانی شماره پروانه: ۳۴۷۳۹ پایه دو
استان: کرمان شهر: عنبرآباد تلفن موسسه: ۰۹۱۳۶۱۷۷۴۰۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۱۷۷۴۰۶
آدرس موسسه: عنبراباد خ عدالت روبروی دادگستری
مهدی رئیسی شماره پروانه: ۳۴۸۷۵ پایه دو
استان: کرمان شهر: کهنوج تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۰۸۰۴۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۹۶۱۱۹
آدرس موسسه: کهنوج-خ عدالت-جنب پزشکی قانونی
محمد رئیسی گروه شماره پروانه: ۲۲۲۹۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۲۱۱۶۹۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۶۹۶۹۳۱
آدرس موسسه: جیرفت – بلوار کوثر جنب صندوق تعاون ثامن الائمه ط فوقانی
عباس راجی امیرحسینی شماره پروانه: ۵۰۸۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۷۲۵۲۸۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۷۱۲۳۵
آدرس موسسه: کرمان بلوار جهادمقابل دفتر هواپیمایی ایران ایر نبش کوچه ۱۹ ساختمان سه طبقه واحد ۷
حسین رضایی نسب شماره پروانه: ۱۰۰۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۹۱۳۳۰۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۱۳۳۰۲
آدرس موسسه: رفسنجان -بلوار مدرس مجتمع آفتاب برج سحر واحد۱۰
سیدعلی رضوی اناری شماره پروانه: ۵۲۹۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: انار تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۳۸۳۵۳۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۴۵۲۶
آدرس موسسه: کرمان انار ابتدای بلوار شهید مطهری روبروی پارک آفتاب
حمید رفسنجانی شریفی نژاد شماره پروانه: ۵۰۵۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۹۱۴۲۳۰۳۴۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۰۷۱۹
آدرس موسسه: رفسنجان خ عدالت حد فاصل ک ۱و۳
محمد رفیع آبادی پور شماره پروانه: ۸۱۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۴۰۲۸۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۴۰۲۸۱
آدرس موسسه: بم خیابان امام بعداز میدان فرمانداری
حامد رفیعی شماره پروانه: ۹۷۶۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۰۵۵۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۷۹۷۲۴۹
آدرس موسسه: سیرجان بلوار سید جلال الدین اسدآبادی مجتمع وکالتی پارس واحد سوم
علی رنجبر رنیلی صالح آباد شماره پروانه: ۵۷۴۵ پایه دو
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۲۶۰۰۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۲۲۴۷۱۵
آدرس موسسه: رفسنجان خ عدالت ک۴
مهدی رودباری شماره پروانه: ۳۳۷۹۹ پایه دو
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۱۶۸۱۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۹۳۴۵۳
آدرس موسسه: جیرفت روبروی دادگستری
محمد رودینی شماره پروانه: ۵۰۸۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۴۹۴۲۲۵۵۶۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۳۱۱۷۶
آدرس موسسه: رفسنجان خ عدالت حد فاصل کوچه های ۱ و ۳
رضا زارع جلال آبادی شماره پروانه: ۵۲۹۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۰۱۷۰۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۱۷۰۹
آدرس موسسه: بم خ امام روبروی بانک ملت شعبه مسجد جامع ط فوقانی
غلامرضا زارع نظری بیاض شماره پروانه: ۳۴۱۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: انار تلفن موسسه: ۰۳۹۲۳۲۲۵۲۵۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۲۳۲۵۹
آدرس موسسه: رفسنجان انار نبش میدان بسیج جنب پست بانک ثامن
علی زمانی شماره پروانه: ۴۶۵۱۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: ماهان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۷۲۰۹۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۵۴۳۳۹
آدرس موسسه: ماهان خ ولی عصرچهارراه بهداری
محمود زنگی آبادی شماره پروانه: ۴۱۲۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۳۱۴۴۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۴۰۱۶
آدرس موسسه: کرمان -خ فلسطین سه راه ابن سینا طبقه اول جنب پست بانک-ط۳
ابوذر زینلی بهزادان شماره پروانه: ۸۹۷۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۴۴۹۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۰۴۴۶۹
آدرس موسسه: کرمان خیابان فلسطین-ابتدای خ ابن سینا -سمت چپ ساختمان فردوس
علیرضا سارانی علی ابادی شماره پروانه: ۳۴۹۰۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۹۱۵۱۱۱۶۱۴۷ تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۱۱۶۱۴۷
آدرس موسسه: کرمان بلوار جهاد – جهاد۴۸ط۲ واحد ۴
پرویز ساردوئی شماره پروانه: ۱۶۶۸۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: منوجان تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۳۰۲۹۵۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۸۵۴۸۴
آدرس موسسه: منوجان قلعه خ شهید فولادی روبروی ساختمان دادگستری
عزت اله سالاری پور شماره پروانه: ۲۳۱۶۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۳۰۱۰۴۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۰۶۶۵
آدرس موسسه: جیرفت خ تختی شمالی چهاراه دهخدا روبروی آموزش و پرورش سابق
مرتضی سردار شهرکی شماره پروانه: ۲۴۱۹۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: زرند تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۴۳۷۶۰۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۹۳۴۵۹
آدرس موسسه: خ فردوس نبش ک شماره۱۵ساختمان۴طبقه -ط۲
علی سعیدی شماره پروانه: ۵۲۹۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۵۱۰۴۲۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۰۷۹۴
آدرس موسسه: بم بلوار شهید باهنر روبروی دادگستری جدید
ابوذر سعیدی گراغانی شماره پروانه: ۳۴۶۵۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۹۱۳۵۰۰۱۷۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۰۰۱۷۰۰
آدرس موسسه: جیرفت میدان امام -ط بالای لوازم خانگی سالاری
حسین سعیدی گرانمائی شماره پروانه: ۱۰۰۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۹۱۳۹۴۸۶۴۹۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۱۰۳۳
آدرس موسسه: جیرفت خ تختی شمالی روبروی اداره پست طبقه فوقانی شهاب موتور
حمید سلطانی گردفرامرزی شماره پروانه: ۲۴۱۹۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۶۷۸۹۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۳۴۵۶۴
آدرس موسسه: خ طالقانی جنب دارو خانه پاسارگاد
محمد صالح سلطانی نژاد شماره پروانه: ۳۴۴۶۴ پایه دو
استان: کرمان شهر: بافت تلفن موسسه: ۰۹۱۳۶۲۰۱۷۵۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۲۰۱۷۵۹
آدرس موسسه: بافت بلوار خمینی روبروی دادگستری مجتمع وکالتی طبقه اول
محمدباقر سلطانی نژاد شماره پروانه: ۱۰۱۱۰ پایه دو
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۰۴۴۸۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۴۴۸۳
آدرس موسسه: کرمان پارک مطهری ساختمان نوین ط۳
محمدناصر سلطانی نژاد شماره پروانه: ۴۵۵۳۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: بافت تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۴۲۷۵۴۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۹۱۳۳۵
آدرس موسسه: بافت بلوارامام روبروی دادگستری مجتمع وکالتی محسنی طبقه اول واحد اول
مرتضی سلطانی نژاد شماره پروانه: ۲۶۲۶۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: بافت تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۴۲۷۳۱۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۹۷۹۱۲۷
آدرس موسسه: بافت بلوار امام خمینی نبش کوچه ۵۹جنب اداره آب و فاضلاب روستایی
مسعود سلطانی نژاد شماره پروانه: ۴۵۵۵۲ پایه یک
استان: کرمان شهر: بافت تلفن موسسه: ۰۳۴۷۴۲۲۹۰۸۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۷۸۰۲۵
آدرس موسسه: بافت بلوار امام خمینی ساختمان روبه رو دادگستری ساختمان محسنی ط دوم
احمد سمعیاپورملکشاه شماره پروانه: ۳۴۲۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۳۴۹۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۸۱۳۱
آدرس موسسه: کرمان خیابان قدس کوچه شماره۳ ساختمان عدل طبقه دوم واحدشماره۳
اسماعیل سمندری بهراسمان شماره پروانه: ۳۴۰۵۰ پایه دو
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۹۱۳۷۲۵۶۱۵۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۲۵۶۱۵۴
آدرس موسسه: جیرفت بلوار پاسداران روبروی دادگستری
رضا سنجری بستانی شماره پروانه: ۵۰۵۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۳۱۰۱۶۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۵۹۶۶
آدرس موسسه: جیرفت خ تختی شمالی روبروی بانک مسکن مرکزی
مالک سیدی شماره پروانه: ۲۶۸۸۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۸۱۷۳۷۶ تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۸۸۲۱۴
آدرس موسسه: کرمان بلوار هوانیروزنبش کوچه ۱۴واحد یک
مهدی سیستانی شماره پروانه: پایه دو
استان: کرمان شهر: تلفن موسسه: ندارد تلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
علیرضا شاه ولی پور شماره پروانه: ۳۴۵۶۶ پایه دو
استان: کرمان شهر: انار تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۹۳۰۸۵۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۳۰۸۵۸
آدرس موسسه: انار خ امام طبقه شیرینی سرای میثم
محمدمهدی‌ شجاعی‌ باغینی‌ شماره پروانه: ۳۴۷۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۳۷۷۸۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۷۸۷۵
آدرس موسسه: کرمان-خ شهید رجائی-روبروی کتابخانه ملی جنب بانک پاسارگاد ساختمان دکتر ارجمند-واحد۵
احمد شریفی شماره پروانه: ۳۳۹۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۴۵۸۳۱۴۱۱۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۳۵۶۵۴
آدرس موسسه: رفسنجان خ علامه امینی خ شیخ بهایی انتهای کوچه شماره۱ دفتر وکالت احمد شریفی
محمد شریفی شماره پروانه: ۴۵۵۳۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: رودبارجنوب تلفن موسسه: ۰۹۱۰۳۶۹۲۴۱۰ تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۶۹۲۴۱۰
آدرس موسسه: رودبار جنوب سه راه دادگستری
حسن شریفی ابراهیم آبادی شماره پروانه: ۱۸۴۰۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۳۴۵۸۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۶۵۰۷
آدرس موسسه: کرمان خ شریعتی-حدفاصل چهارراه کاظمی و ۳راه شمالی و جنوبی -پاساژشکوفه ط ۲
یاسر شفیعی شماره پروانه: ۴۶۳۰۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: منوجان تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۳۰۰۵۳۱ تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۷۲۱۵۱
آدرس موسسه: منوجان خ شهید فولادی روبروی دادگستری
اکبر شفیعی مرجی شماره پروانه: ۸۹۶۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۸۰۴۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۲۱۴۸
آدرس موسسه: کرمان خیابان امام بین کوچه ۹و۷دفتر جنب مسجد ط اول
هادی شفیعی شیب ده شماره پروانه: ۴۵۶۱۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: قلعه گنج تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۳۹۱۲۰۱ تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۰۷۵۱۵
آدرس موسسه: قلعه گنج-خ انیس-روبروی کوچه دادگستری
اشکان شمس شماره پروانه: ۱۷۳۰۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۴۴۶۸۳۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۳۶۹۴
آدرس موسسه: کرمان بلوار جمهوری نرسیده به چهارراه امام جمعه نبش ک شهید زنده روح ساختمان تجاری ایمان ط اول
امام قلی شمس شماره پروانه: ۴۱۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۴۴۶۸۳۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۰۷۹۲
آدرس موسسه: کرمان-بلوار جمهوری -نرسیده به چهارراه امام جمعه مجتمع تجاری ایمان طبقه اول موسسه حقوقی شمس
خواسته علی شهرکی شماره پروانه: ۸۹۶۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: زرند تلفن موسسه: ۰۳۴۲۴۲۳۳۳۹۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۳۳۷۷۵
آدرس موسسه: زرند بلوارفردوس نبش خ استاد جعفری ساختمان احمد ایزدی
رضا شهریاری سرحدی شماره پروانه: ۵۸۶۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۰۷۴۹۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۷۴۹۶
آدرس موسسه: جیرفت-بلوار امام طبقه فوقانی شیرینی سرای وحید
محسن شیربیگی پورهمت آباد شماره پروانه: ۳۳۸۱۶ پایه دو
استان: کرمان شهر: انار تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۹۱۲۴۱۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۲۴۱۸
آدرس موسسه: انار خ آزادگان شمالی روبروی سپاه جنب دفتر مهرابی
عزیز شیروانی شماره پروانه: ۲۴۱۳۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: عنبرآباد تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۸۳۰۱۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۳۰۱۰
آدرس موسسه: خ عدالت دادگستری جنب مدرسه علوی ط۳
عباس‌ صابری‌ شماره پروانه: ۱۷۱۹۲ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۴۰۸۱۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۴۰۸۱۳
آدرس موسسه: بم خیابان امام روبروی فرمانداری
علی صادقی شماره پروانه: ۳۴۷۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: انار تلفن موسسه: ۰۳۹۲۳۳۲۰۵۵۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۱۳۲۶۷
آدرس موسسه: انار گلشن انتهای بلوار امام
محمدرضا صادقی نیا شماره پروانه: ۵۲۶۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: زرند تلفن موسسه: ۰۳۴۲۴۲۲۷۹۴۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۹۳۰۹۰
آدرس موسسه: کرمان زرند خ فردوسی بعد از خ استاد جعفری
جواد صالحی شماره پروانه: ۴۶۲۷۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۶۷۴۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۲۱۰۰۴۱
آدرس موسسه: کرمان خ استقلال ۹مجتمع بوعلی ط۲واحد۵
حمید صالحی رضاآباد شماره پروانه: ۵۰۵۲ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۹۱۵۲۲۵۳۲۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۲۲۳۵
آدرس موسسه: خ شریعتی غربی روبروی اداره آموزش وپرورش
حامد صداقت شماره پروانه: ۲۴۸۹۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۵۳۲۱۴۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۲۰۷۳۳
آدرس موسسه: کرمان خ فیروزه ساختمان ایرانیان بلوک c ط ۲ واحد ۶
حمید طالبی شماره پروانه: ۹۸۱۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۴۲۲۷۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۲۰۷۴۱
آدرس موسسه: رفسنجان بلوار زیتون -نرسیده به دادگستری ساختمان وکالت طبقه همکف
عباس طاهری پور شماره پروانه: ۱۰۰۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۲۶۰۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۷۰۵۴۰
آدرس موسسه: سیرجان بلوارسید جمال الدین اسدآبادی روبروی دادگستری مجتمع دی طبقه همکف
رضا طبسی نژاد شماره پروانه: ۳۵۴۷۲ پایه دو
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۹۱۳۵۳۹۸۸۳۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۳۹۸۸۳۴
آدرس موسسه: بم خ انتظام ابتدای انتظام ۱۳
سلیمان طهماسبی شماره پروانه: ۲۴۱۷۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: کوه بنان تلفن موسسه: ۰۳۴۲۴۷۲۴۶۴۲ تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۴۲۶۴۱
آدرس موسسه: کوه بنان بلوار شهید صدوقی صدوقی۵(۷سابق)درب سوم شمالی
صادق عباس پور شماره پروانه: ۴۵۴۴۶ پایه دو
استان: کرمان شهر: بافت تلفن موسسه: ۰۹۱۳۶۲۹۵۵۸۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۲۹۵۵۸۰
آدرس موسسه: روبروی دادگستری مجتمع وکالتی محسنی ط همکف
سعید عباسی شماره پروانه: ۹۷۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۲۲۵۲۳۶ تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۴۱۸۰۴۹
آدرس موسسه: کرمان-خیابان عیاس صباحی-روبروی آگاهی مجتمع نور-طبقه همکف پلاک ۱۲۴
محمدرضا عباسی‌ لاهیجانی‌ شماره پروانه: ۵۰۸۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۹۱۵۲۲۸۸۳۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۱۸۳۲۴
آدرس موسسه: رفسنجان-خ شریعتی غربی طبقه فوقانی بانک توسعه تعاون
محمدجواد عزت ابادی پور شماره پروانه: ۹۷۸۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۲۳۹۵۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۵۴۱۸۵
آدرس موسسه: بلوار سید جمال الدین اسد آبادی روبروی دادگستری
حسین عزتی شماره پروانه: ۳۴۸۲۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: منوجان تلفن موسسه: ۰۳۴۹۶۷۲۰۰۱۱ تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۶۰۷۳۴۳
آدرس موسسه: منوجان-روبروی دادگستری
محسن عزیزیان شماره پروانه: ۱۵۳۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۳۶۸۴۴
آدرس موسسه: بم-بلوار سردار محمدابادی -ابتدای ک شماره ۶-جنب ارکیده درب سوم سمت چپ
علیرضا عسکری شماره پروانه: ۲۷۱۱۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: گلباف تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۶۱۱۶۱ تلفن همراه:
آدرس موسسه: کرمان گلباف-بلوار جهاد-ک ۴۰ پ ۱۴
مرتضی عسکری شماره پروانه: ۲۴۱۸۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۴۳۵۲۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۵۲۲۹
آدرس موسسه: کرمان خ هزار ویکشب نبش کوچه شماره ۲۱طبقه۴ واحد۴۰۴
مصطفی عسکری باقرآبادی شماره پروانه: ۲۰۹۷۱ پایه دو
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۱۲۴۲۳۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۶۵۲۹۷۵
آدرس موسسه: کرمان خ امیر کبیر کوچه امیر کبیر ۴ مجتمع سبحان بلوک ۱۳ واحد ۱
مسعود عسگری شماره پروانه: ۹۰۶۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۳۷۷۸۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۹۹۴۱۱
آدرس موسسه: کرمان خ شهید رجائی روبروی کتابخانه ملی جنب بانک پاسارگاد طبقه اول
اصغر عطارنژاد شماره پروانه: ۵۰۵۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۷۲۵۲۴۴ تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۰۹۹۹۵۰
آدرس موسسه: کرمان چهارراه بارادیس ابتدای خ شهید مفتح شماره ۹ ساختمان سفید سرامیکی زنگ شماره ۱
حمیدرضا علیخانی شماره پروانه: ۴۵۸۳۲ پایه دو
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۹۱۲۰۸۴۵۲۲۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۸۰۱۷
آدرس موسسه: بلوار جهاد قبل از ک۱۳ مجتمع کسری ط ۳ و ۷
محمدحسن علیرمضانی شماره پروانه: ۹۰۶۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۹۳۰۱۸۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۳۰۱۸۲
آدرس موسسه: رفسنجان خ شریعتی غربی طبقه فوقانی مظفری
محمد غزنوی شماره پروانه: ۴۶۲۹۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: کهنوج تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۱۷۶۶۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۰۰۵۷
آدرس موسسه: کهنوج روبرروی دادگستری جدید
محمد غلامرضائی‌ زابلی‌ شماره پروانه: ۸۷۹۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۲۶۴۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۸۸۷۱۷
آدرس موسسه: کرمان خیابان شریعتی روبروی خیابان عباس صباحی ساختمان سریر ط۲
حسن غلامرضایی زاده شماره پروانه: ۶۲۷۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۹۱۲۳۱۳ تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۸۹۱۷۸
آدرس موسسه: خ سعدی جنب مغازه لوازم یدکی سلیمی
ابوالفضل‌ فتاحی‌پیش‌استا شماره پروانه: ۹۷۷۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: شهربابک تلفن موسسه: ۰۳۹۲۴۲۳۰۴۶۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۰۸۴۲۲
آدرس موسسه: شهربابک -بلوار ۱۵ خرداد
مهدی فردوسی حسینی شماره پروانه: ۸۵۰۷ پایه دو
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۷۳۴۷۰۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۵۵۲۱۳
آدرس موسسه: کرمان خیابان جهاد کوچه۲۷دفتروکالت بهزادی فر
داریوش فرزانه شماره پروانه: ۴۶۶۵ پایه دو
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۰۱۱۵۴۲ تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۰۱۱۵۴۲
آدرس موسسه: جیرفت خ فرمانداری بلوار هلیل روبروی پارک ساحلی جنب دفتر هواپیمایی
هادی فرهمند شماره پروانه: ۴۵۵۷۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۹۱۳۸۶۳۴۹۰۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۹۸۵۶۶
آدرس موسسه: بم خ بلوار معلم کوچه شماره ۳ فرعی ۱ سمت چپ درب اول
احمد فیضی شماره پروانه: ۴۶۴۸۸ پایه دو
استان: کرمان شهر: ماهان تلفن موسسه: ۰۹۱۲۹۲۲۸۹۷۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۸۴۵۸۸۲
آدرس موسسه: باغ شاهزاده خ مهجوری کجمهوری ۴۲
محمدمهدی قائمی شماره پروانه: ۵۰۶۲ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۳۳۳۷۵۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۹۶۲۹۴
آدرس موسسه: کرمان – چهاراه بهزاد – خ میرزاآقا خان جنوبی کوچه ۲۳( میرحسینی)پ۴۲
مجید قاری زاده عباس آبادی شماره پروانه: ۲۲۲۸۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۶۰۰۱۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۳۵۶۴۵
آدرس موسسه: رفسنجان-خ کارگر شمالی-کارگر ۴۲-داخل کوچه سمت راست-درب دوم
وحید قرائی شماره پروانه: ۲۶۲۷۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۴۰۵۴۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۷۴۶۳۰
آدرس موسسه: کرمان ابتدای بلوار جمهوری اسلامی نرسیده به بانک تجارت نبش عینک ماورا
محمدجواد قلعه خانی شماره پروانه: ۵۲۶۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۳۴۶۰۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۳۴۶۰۶
آدرس موسسه: کرمان میدان قرنی طبقه فوقانی مسجد طالبی
سعید کارگران شماره پروانه: ۴۵۸۰۷ پایه دو
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۹۱۴۰۰۹۵۱۸۱ تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۰۹۵۱۸۱
آدرس موسسه: بم- جنب دادگستری
مهدی‌ کارگران‌ شماره پروانه: ۵۸۹۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۲۰۲۶۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۶۱۴۰۱
آدرس موسسه: بم جنب دادگستری
حمید کردساردویی‌ شماره پروانه: ۸۹۷۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۲۱۹۷۸۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۷۷۵۲
آدرس موسسه: جیرفت بلوار پاسداران مقابل دادگستری
یحیی کرمیان شماره پروانه: ۵۰۵۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: قلعه گنج تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۳۹۱۲۰۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۴۲۶۲
آدرس موسسه: قلعه گنج خ شهید جلال اینس-قبل از کوچه دادگستری
محسن کریمی حسن آبادی شماره پروانه: ۴۰۷۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۲۴۲۱۶۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۲۳۵۳۸
آدرس موسسه: رفسنجان-بلوار مدرس شمال-مجتمع افتاب-واحد۱۲
علیرضا کهنوج نسب شماره پروانه: ۵۰۷۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: کهنوج تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۹۱۱۹۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۹۱۱۹۳
آدرس موسسه: کهنوج میدان شاهد
فتح اله گنجی صفار شماره پروانه: ۲۲۰۲۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۴۴۸۱۴۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۵۵۷۳۷
آدرس موسسه: کرمان شهرک باهنر بحرالعلوم۶ بعد ازکوچه جنوبی ۱ساختمان سوم
علی مالکی مقدم شماره پروانه: ۶۲۷۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: کهنوج تلفن موسسه: ۰۳۴۹۵۲۲۷۱۵۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۴۴۳۲۸۱
آدرس موسسه: خ عدالت جنب دادگستری
محمدرضا متصدی زرندی شماره پروانه: ۹۷۷۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: زرند تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۴۲۷۹۴۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۰۷۲۵
آدرس موسسه: کرمان زرند خ فردوسی روبروی نانوایی ط ۲
حسین مجاز شماره پروانه: ۲۶۲۷۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۴۴۴۴۷۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۸۵۳۱۴
آدرس موسسه: جیرفت بلوار امام روبروی منازل سازمانی جنب دفتر نشریه گلدشتپ۵۰
مسعود محرابی اناری زاده شماره پروانه: ۲۶۲۳۷ پایه یک
استان: کرمان شهر: انار تلفن موسسه: ۰۳۹۲۳۴۷۰۱۸۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۹۱۲۰۹۸
آدرس موسسه: انار خیابان آزادگان شمالی روبروی سپاه دفتر وکالت محرابی
مصطفی محمدرضائی شماره پروانه: ۳۵۱۱۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: انار تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۸۱۲۲۳۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۲۱۴۵
آدرس موسسه: انار میدان بسیج طبقه فوقانی رستوران پردیس دفتر وکالت
محسن محمدی ساردو شماره پروانه: ۹۷۶۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۳۱۷۱۸۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۹۵۰۶۲
آدرس موسسه: جیرفت -خ کشاورزی جنوبی-ک ۵ سمت راست-آخرین ساختمان داخل کوچه
مجید محمودآبادی شماره پروانه: ۲۳۳۶۹ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۷۲۲۱۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۷۲۲۱۹
آدرس موسسه: سیرجان بلوارسیدجمال روبروی دادگستری نبش کوچه دوم
عطاء الله محمودی شماره پروانه: ۱۰۶۳۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: منوجان تلفن موسسه: ۰۳۴۹۶۶۲۰۱۵۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۹۸۷۵۷
آدرس موسسه: منوجان خ امام ره مقابل دادگستری
کاظم محمودی شماره پروانه: ۴۵۵۶۰ پایه دو
استان: کرمان شهر: کهنوج تلفن موسسه: ۰۹۳۰۳۶۳۳۵۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۰۵۶۲۰۰
آدرس موسسه: کهنوج-روبروی دادگستری قدیم-جنب پزشکی قانونی
محمد محمودی میمند شماره پروانه: ۵۰۸۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۳۶۰۲۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۰۷۵۲۷
آدرس موسسه: کرمان چهارراه کاظمی خ قدس قدس ۳مجتمع عدل ط۳
ناصر مداح شماره پروانه: ۲۲۲۱۷ پایه دو
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۰۲۰۷۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۴۷۵۱۵۵
آدرس موسسه: سیرجان میدان شهرداری خ انقلاب-نبش کوچه انقلاب۳-ساختمان امامزاده
محسن مداحی نژاد شماره پروانه: ۲۵۸۴۸ پایه دو
استان: کرمان شهر: کوه بنان تلفن موسسه: ۰۹۳۶۲۳۲۸۲۹۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۲۶۸۰
آدرس موسسه: کوه بنان-جنب عطاری شقایق-ط فوقانی
علیرضا مرادی عسکری شماره پروانه: ۳۴۳۰۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۱۶۶۵۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۶۶۵۱
آدرس موسسه: کرمان خ شریعتی نبش کوچه بیمارستان ارجمند ط فوقانی شیرینی فروشی تهامی
امین رضا مرسلپور شماره پروانه: ۳۵۲۷۲ پایه دو
استان: کرمان شهر: کهنوج تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۳۳۸۴۵۱ تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۳۸۴۵۱
آدرس موسسه: کهنوج خ عدالت جنب پزشکی قانونی
محمود مسعودی شماره پروانه: ۱۰۰۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۳۴۶۰۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۲۹۵۴۶
آدرس موسسه: کرمان خیابان فلسطین (صمصام) نبش ک ۴واحد۲
میلاد مشایخی شماره پروانه: ۲۶۳۸۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۲۷۰۷۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۹۰۰۶
آدرس موسسه: کرمان چهارراه ارگ مجتمع وکلا پاساژ صنعتی طبقه اول واحد ۶
حمید مظفری شماره پروانه: ۵۰۴۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۳۹۱۵۲۲۸۸۳۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۱۵۹۹۸
آدرس موسسه: رفسنجان خ شریعتی غربی روبروی آموزش و پرورش
عبدالحمید مظفری شماره پروانه: ۲۵۵۴ پایه دو
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۲۱۱۸۸۳ تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۴۱۴۲۰۵
آدرس موسسه: جیرفت خ طالقانی
فردین مقصودی نسب شماره پروانه: ۱۱۸۴۷ پایه دو
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۳۲۰۱۷۱ تلفن همراه:
آدرس موسسه: شهرستان جیرفت چهارراه رماندار بلوار کوثر
مهدی مکتبی شماره پروانه: ۳۷۰۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۹۱۲۶۲۳۸۷۶۴ تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۲۳۸۷۶۴
آدرس موسسه: جیرفت-بلوار امام-ط فوقانی شیرینی سرای وحید
مسلم ملائی شماره پروانه: ۵۰۵۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ۰۹۱۴۰۰۹۹۲۱۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۰۸۳۱۲
آدرس موسسه: رفسنجان خ مدرس-مدرس شمالی
منصور ملکوتی شماره پروانه: ۵۷۱۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۴۴۴۳۹۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۴۰۳۳۱
آدرس موسسه: کرمان – خ بهنمیار – بهمنیار۳ مجتمع تجاری ملکوتی ط ۲واحد۷
سید محمد تقی منصوری شماره پروانه: ۳۴۷۲۷ پایه دو
استان: کرمان شهر: ماهان تلفن موسسه: ۰۹۳۰۳۴۹۱۱۲۱ تلفن همراه: ۰۹۳۰۳۴۹۱۱۲۱
آدرس موسسه: ماهان-خ امام-ط زیرزمین بانک رسالت سابق
سید سینا مهدی زاده شماره پروانه: ۲۶۷۲۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: زرند تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۴۳۴۵۴۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۸۳۶۱۱
آدرس موسسه: زرندخ فروس نرسیده به میدان
علی مهدیزاده حسین اباد شماره پروانه: ۳۵۱۱۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: انار تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۹۱۰۱۷۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۱۰۱۷۰
آدرس موسسه: کرمان شهرستان انار خ امام روبروی اداره ثبت اسناد واملاک
سیدمحمدعلی موسوی گوکی شماره پروانه: ۷۲۹۳ پایه دو
استان: کرمان شهر: گلبافت تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۴۰۱۱۷۸-۰۳۴۲۷۶۲۳۶۱۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۱۱۷۸
آدرس موسسه: کرمان -گلباف- خ امام
سید هادی موسوی نژاد شماره پروانه: ۲۶۳۸۱ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۰۹۱۰۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۵۲۲۰۶
آدرس موسسه: سیرجان میدان شهرداری خ انقلاب کوچه۳مجتمع امامزاده علی جنب مطب دکترسهیلی
ماشاالله مولایی مقبلی شماره پروانه: ۶۶۱۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۳۴۸۲۲۱۱۳۳۷ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۳۱۴۰
آدرس موسسه: جیرفت خ آ زادی روبر وی اداره پست طبقه دوم مشاور واملاک مولائی
ابوالفضل میرزائی بهمن آباد شماره پروانه: ۲۶۷۶۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۲۶۶۷۲۲ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۶۰۴۶
آدرس موسسه: کرمان بلوار فردوسی مقابل اداره ارشادمجتمع نورطبقه دوم واحد۲۰۲
حسین میرزائی دهنوی شماره پروانه: ۱۷۱۳۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۴۵۳۴۹۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۷۳۸۴۸
آدرس موسسه: کرمان بلوار جهادک ۲۳ ساختمان فوقانی پلیس +۱۰
مجتبی‌ میرزااقاخانی‌ شماره پروانه: ۹۸۱۷ پایه دو
استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن موسسه: ندارد تلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
فرهاد میرکمالی شماره پروانه: ۳۴۹۱۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: زرند تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۸۵۳۰۸۵ تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۳۴۶۱۰۲
آدرس موسسه: زرند خ شهدا محمد آباد دفتر وکالت فرهاد میر کمالی
مسعود نادری‌اناری‌ شماره پروانه: ۶۷۷۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: انار تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۳۸۷۵۵۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۲۱۱۰۲
آدرس موسسه: انارخ امام زاده نرسیده به میدان ابوالفضل دفتر وکالت
شهرام ناصری شماره پروانه: ۲۶۲۶۰ پایه یک
استان: کرمان شهر: کهنوج تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۲۳۰۴۸۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۲۰۰۵
آدرس موسسه: کهنوج-خیابان عدالت -روبروی فرمانداری دفتر وکالت شهرام ناصری
حسین نصیری شماره پروانه: ۱۹۹۱۰ پایه دو
استان: کرمان شهر: جیرفت تلفن موسسه: ۰۹۳۰۵۲۲۷۷۸۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۰۱۰۴۰
آدرس موسسه: جیرفت میدان امام جنب موسسه مشیز ط۳ واحد ۷دفتر وکالت حسین نصیری
مسعود نیکویی شماره پروانه: ۴۶۵۱۶ پایه یک
استان: کرمان شهر: ارزوئیه تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۴۸۰۱۷۰ تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۹۱۳۸۱
آدرس موسسه: ارزوییه بلوار سیدالشهدا روبه روی شورای حل اختلاف شماره ۲
عباس هادی زاده گوکی شماره پروانه: ۵۰۸۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۵۳۲۱۳۶ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۰۷۱۳۷
آدرس موسسه: کرمان خیابان فیروزه ساختمان ایرانیان بلوک b طبقه اول واحد ۳
محمدکاظم هاشم نیا شهربابکی شماره پروانه: ۵۶۰۲ پایه یک
استان: کرمان شهر: شهربابک تلفن موسسه: ۰۳۴۳۴۱۱۲۳۶۴ تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۲۴۵۲۳۷
آدرس موسسه: شهربابک خ غفاری-دفتر وکالت
جواد هاشمی شماره پروانه: ۴۵۸۰۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: ماهان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۷۷۸۱۰۸ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۲۶۸۶۶
آدرس موسسه: ماهان مقابل شهرداری طبقه فوقانی ساختمان خیاط زاده
مهدی وحیدی شماره پروانه: ۹۷۷۳ پایه یک
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۵۳۲۳۱۳۳۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۹۸۰۸۵
آدرس موسسه: سیرجان روبروی دادگستری داخل کوچه
جمشید وفائی شماره پروانه: ۹۷۶۸ پایه یک
استان: کرمان شهر: شهربابک تلفن موسسه: ۰۳۹۲۴۲۳۰۴۶۱ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۲۲۴۰۵
آدرس موسسه: شهر بابک بلوار ۱۵ خردادروبروی بانک کشاورزی
شهاب یحیی پور شماره پروانه: ۵۵۸۴ پایه یک
استان: کرمان شهر: کرمان تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۶۱۲۵۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۲۰۶۷۰
آدرس موسسه: کرمان نبش بلوار کشاورز ۶
محسن یزدانفر شماره پروانه: ۲۶۲۶۵ پایه یک
استان: کرمان شهر: بم تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۴۲۷۴۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۴۲۷۴۹
آدرس موسسه: بم خ شهید بهشتی جنب شوارهای حل اختلاف
وحید یوسفی شماره پروانه: ۱۵۵۱۰ پایه دو
استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن موسسه: ۰۳۴۵۴۲۲۴۴۹۹ تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۸۴۹۷۷
آدرس موسسه: خیابانخواجه نظلام الملک کوچه ۸ پلاک ۱۷