قالب وردپرس

اسامی وکلای خراسان جنوبی- خانم

 

مریم آرین پورشماره پروانه: ۹۳۳۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۲۳۶۲۲۰۸۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۴۱۰۶۰
آدرس موسسه: فلکه طالقانی روبروی دادگستری س اسما ط ۱ و ۲۰۲
ربابه ادیبانشماره پروانه: ۳۵۳۴۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: طبستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۸۳۵۳۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۷۹۹۷۹
آدرس موسسه: طبس خ نواب صفوی ۷جنب تحریرات وعریضیه نویسی محسنی
مهناز اطمینان درمیانشماره پروانه: ۱۷۰۳۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: درمیانتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۱۲۴۷۴۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۶۲۰۴۱۰
آدرس موسسه: خراسان جنوبی شهرستان درمیان اسدیه – خ وحدت ۱۳ روبه رو شهرداری اسدیه
زهرا اکبریشماره پروانه: ۲۱۸۹۳پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: خوسفتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۱۹۰۲۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۰۱۳۵۰
آدرس موسسه: خراسان جنوبی- بیرجند-شهر خوسف-بلوار امام خمینی-جنب فرمانداری خوسف
اکرم انوری کاظم آبادشماره پروانه: ۳۴۸۴۱پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۳۲۶۳۷۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۶۹۵۴۳۳
آدرس موسسه: بیرجند خ طالقانی ساختمان نجلا طبقه دوم واحد ۶
سیده مریم برومندشماره پروانه: ۳۴۲۸۳پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بشرویهتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۷۷۲۰۳۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۴۷۷۲۷۶۳
آدرس موسسه: بشرویه-نبش جهاد ۶ دفتر وکالت برومند
شهربانو بنی اسدیشماره پروانه: ۳۵۶۱۱پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: قائنتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۵۲۰۹۴۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۶۱۶۲۱۷
آدرس موسسه: قاین چهار راه جهاد – ابتدای بلوار ابوطالب -جنب بانک مسکن
فهیمه بورنگشماره پروانه: ۲۴۲۸۶پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: طبستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۸۲۸۳۰۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۸۰۴۱۵
آدرس موسسه: خراسان جنوبی طبس-میدان امام خمینی-جنب بانک تجارت
محدثه پروانه جلیلیشماره پروانه: ۲۱۷۷پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: فردوستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۷۲۰۴۲۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۳۵۰۴۲۷
آدرس موسسه: فردوس بلوار جمهوری اسلامی – نبش جمهوری ۲
نسیبه جعفرنیاشماره پروانه: ۴۶۰۲۹پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: طبستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۸۲۵۳۵۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۳۵۹۰۵
آدرس موسسه: طبس کوی شهید صدوقی نبش صدوقی۱ شرقی پلاک ۲
لیلا جعفریشماره پروانه: ۱۷۴۱۶پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۲۸۰۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۳۰۳۲
آدرس موسسه: خ طالقانی – نبش طالقانی ۱۵ ساختمان عسل طبقه ۲
محبوبه حجتیانشماره پروانه: ۴۶۰۷۱پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بشرویهتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۷۷۱۰۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۹۱۴۹۰۷۷۹
آدرس موسسه: بشرویه خ امام خمینی شمالی دفتر وکالت
راضیه حسن نژادشماره پروانه: ۲۴۰۹۷پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: نهبندانتلفن موسسه: ۰۹۱۵۱۶۰۹۶۱۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۰۹۶۱۶
آدرس موسسه: نهبندان – میدان بسیج جنب دادگستری دفتر وکالت
زهرا حسین زادهشماره پروانه: ۳۵۶۰۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: فردوستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۷۲۲۲۰۱تلفن همراه: ۰۹۱۵۴۵۱۶۲۶۰
آدرس موسسه: فردوس بلوار جمهوری اسلامی مقابل دادگستری
سیده سارا حسینیشماره پروانه: ۳۴۸۶۱پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: درمیانتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۰۶۳۶۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۴۹۰۳۴
آدرس موسسه: درمیان خ وحدت مقابل شهرداری ط همکف منزل کشتگر
عصمت حیدریشماره پروانه: ۴۵۳۲۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: نهبندانتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۶۲۰۴۲۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۲۷۱۸
آدرس موسسه: خراسان جنوبی-نهبندان بلوار معلم جنب دادگستری طبفه همکف
الهام خدابخشیشماره پروانه: ۲۰۷۷۱پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۳۰۷۹۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۰۷۷۹۳
آدرس موسسه: -خ جنوبی-بیرجند-خ طالقانی-روبروی اداره برق-ساختمان نجلا-ط۴-واحد۱۶
اعظم خضری کلاته ملا محمدقلیشماره پروانه: ۱۷۴۱۸پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: نیمبلوکتلفن موسسه: ۰۹۱۵۳۱۴۶۱۷۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۴۶۱۷۲
آدرس موسسه: قاینات بخش نیمبلوک شهر خضری دشت بیاض بلوار امام خمینی جنب موسسه مالی اعتباری میزان
فاطمه دانشفرشماره پروانه: ۷۸۳۵پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: فردوستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۷۲۰۱۲۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۳۴۳۳۰۳
آدرس موسسه: فردوس بلوار جمهوری اسلامی پ ۱۶
حمیده رضائی اول زهانشماره پروانه: ۱۲۹۳۱پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۹۱۵۱۲۱۰۵۴۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۲۱۰۵۴۴
آدرس موسسه: خراسان جنوبی-بیرجند-بهشتی ۲ پلاک ۲
سیده مریم رضویشماره پروانه: ۷۱۶۷پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۱۲۲۲۸۳۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۳۰۶۳۷
آدرس موسسه: بیرجند خ مدرس بین مدرس ۴ و ۶ خ شهید تیموپور پلاک ۲۷
راشین روانبخششماره پروانه: ۷۱۴۱پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۲۱۳۸۱تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۰۵۷۵۵
آدرس موسسه: خراسان جنوبی طالقانی ۲ ساختمان آلما طبقه سوم واحد ۳۰۶
فائزه زرینشماره پروانه: ۱۷۶۰۸پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۱۲۴۴۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۲۲۹۷۲
آدرس موسسه: خراسان جنوبی- بیرجند- خ طالقانی-روبروی اداره برق-مجتمع نجلا ط اول واحد ۳
محبوبه سلامیانشماره پروانه: ۲۴۴۹۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: طبستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۸۲۲۴۵۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۶۴۶۹۵۲۱
آدرس موسسه: طبس-م امام خ شهید منتظری بین منتظری ۱۴ و ۱۶
نیلوفر صابریشماره پروانه: ۱۵۲۸۶پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۳۶۶۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۶۱۲۳۱۱
آدرس موسسه: بیرجند خ طالقانتی نبش طالقانی ۱۵ ساختمان عسل ط همکف
معصومه صادقی محسن ابادشماره پروانه: ۷۱۰۹پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: زیرکوهتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۵۰۳۹۳۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۲۸۴۱۸
آدرس موسسه: قائنات بخش زیرکوه حاجی اباد بلوار امام خمینی-بعد از میدان توحید
زهرا صالحیشماره پروانه: ۸۴۷۷پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: خوسفتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۲۳۱۲۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۴۵۰۳
آدرس موسسه: بیرجند – خوسف- بلوار امام خمینی امام خمینی ۲۳ پلاک ۱۳۲
نجمه طهرانیشماره پروانه: ۴۵۸۳۶پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: طبستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۸۲۹۳۴۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۱۶۶۴۰۸
آدرس موسسه: طبس – خ امام خمینی ۱ جنب داندان پزشکی دکتر احمدی زیرزمین
فاطمه علیدوستشماره پروانه: ۴۶۰۰۹پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: قائنتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۵۴۰۲۱۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۳۷۰۸۰۰
آدرس موسسه: قاین چهار راه کشاورزی بلوار ابوطالب جنب دفتراسناد رسمی شماره ۲
رحیمه غیرتیشماره پروانه: ۴۶۰۶۱پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: قائناتتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۵۲۶۲۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۶۶۴۲۹۷۹
آدرس موسسه: خ فرخ آباد ک توانا پ ۰ ط همکف واحدشرقی
راضیه فتحیشماره پروانه: ۴۵۸۴۶پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: طبستلفن موسسه: ۰۹۱۳۶۵۲۸۴۸۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۵۲۸۴۸۸
آدرس موسسه: طبس خ نواب صفوی ابتدای ۱۲ متری بانک جنب منزل محسنی دفتر وکالت
حمیده فقیهشماره پروانه: ۴۵۶۹۰پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: قائنتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۵۲۴۴۲۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۲۸۳۵۷
آدرس موسسه: استان خراستان جنوبی قاین بلوار سیمان شهر -مجتمع تجاری امیر
اکرم قائمیشماره پروانه: ۸۶۷۳پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۹۱۵۱۶۰۱۵۸۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۰۱۵۸۷
آدرس موسسه: بیرجند خ طالقانی ساختمان نجلا طبقه سوم واحد ۱۱
فاطمه قادریشماره پروانه: ۲۴۲۸۱پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: زیرکوهتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۵۰۳۸۳۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۸۸۹۵۹
آدرس موسسه: حاجی اباد خیابان رجایی پلاک ۴۴
الهه قاسمیشماره پروانه: ۸۴۹۰پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۲۳۸۸۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۲۶۶۳۷
آدرس موسسه: بیرجند – خ طالقانی ساختمان نجلا طبقه اول واحد ۳
مریم قهستانیشماره پروانه: ۱۸۳۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۲۷۴۷۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۳۳۷۶۸
آدرس موسسه: بیر جند خ طالقانی طالقانی ۱۱ طبقه فوقانی آزمایشگاه پارس
فائزه سادات قیصریشماره پروانه: ۴۶۰۳۰پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: طبستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۸۳۵۶۶۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۴۷۶۵۴۵
آدرس موسسه: طبس حدفاصل میدان پلیکان تا باغ گلشن
مریم کمیلیشماره پروانه: ۲۱۰۴پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۲۸۴۴۷۹
آدرس موسسه: بیرجند-خ بهشتی – بهشتی ۲ پلاک ۲
طیبه کوهکنشماره پروانه: ۲۴۵۶۶پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: فردوستلفن موسسه: ۰۹۱۷۵۸۰۲۸۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۸۰۲۸۱۲
آدرس موسسه: فردوس بلوار بعثت شمالی – بعثت ۹ پلاک ۱۸
نوشین مالکیشماره پروانه: ۹۱۸۰پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۳۱۷۸۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۳۳۲۵۱
آدرس موسسه: بیرجند انتهای خیابان طالقانی جنب بانک مسکن ساختمان نجلا واحد ۱۰
سمیه محمدیشماره پروانه: ۲۴۹۳۳پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: نهبندانتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۶۲۰۴۲۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۶۱۵۲۷۶
آدرس موسسه: خراسان جنوبی نهبندان جنب دادگستری
مریم محمدیانشماره پروانه: ۴۶۰۰۱پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: قائنتلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۶۲۹۰۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۹۰۶۱
آدرس موسسه: قاین چهار راه جهاد کشاورزی – طبقه فوقانی بانک مسکن
نرگس سادات مقدسشماره پروانه: ۳۴۸۴۶پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: سرایانتلفن موسسه: ۰۹۱۹۷۸۸۵۸۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۹۷۸۸۵۸۱۲
آدرس موسسه: سرایان-ایسک-بلوار امام رضا-کوچه وصال
مرضیه مهرورشماره پروانه: ۷۹۰۳پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۳۸۸۵۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۳۵۹۲
آدرس موسسه: بیرجند- خ بهشتی بهشتی ۲ پلاک۲
حوا مهینشماره پروانه: ۴۵۷۷۲پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: فردوستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۷۲۹۵۹۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۳۵۸۹۰۵
آدرس موسسه: فردوس خ شهیدمتولی حبیبی
مهسا مودیشماره پروانه: ۱۶۹۸۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۳۷۸۸۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۳۴۴۹۴
آدرس موسسه: بیرجند-خ طالقانی-ساختمان عسل-ط همکف
مریم موقرشماره پروانه: ۱۸۸۵پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: فردوستلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۳۴۰۰۸۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۳۴۰۰۸۵
آدرس موسسه: فردوس بلوار جمهوری اسلامی مقابل ثبت احوال
مریم میریشماره پروانه: ۱۸۸۰پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۲۹۰۲۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۰۶۴۰
آدرس موسسه: بیرجند خ طالقانی ۱۵پ۷
صدیقه نجفیشماره پروانه: ۱۸۶۵۷پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: طبستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۸۳۳۲۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۰۹۱۷۴
آدرس موسسه: طبس بلوار مطهری مطهری ۴
زهره نخعیشماره پروانه: ۳۵۵۹۵پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: قائنتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۵۳۰۳۴۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۶۳۶۳۹۷
آدرس موسسه: قائن بلوار سیمان شهر – جنب دادگستری
سیده صدیقه هاشمیشماره پروانه: ۴۵۶۴۳پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۲۰۲۷۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۷۵۵۱۹۲۶
آدرس موسسه: خراسان جنوبی بیرجند خ طالقانی طالقانی یک پ ۱۴
سمیه هاشمی پورنهیشماره پروانه: ۱۰۶۳۹پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: نهبندانتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۶۲۶۰۱۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۳۲۳۶۲
آدرس موسسه: نهبندان خ شهدا شهدا ۱۵ جنب دادگستری طبقه دوم
عفت والهشماره پروانه: ۱۷۳۳۵پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: سرایانتلفن موسسه: ۰۵۶۲۸۲۴۱۴۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۶۵۲۷۴
آدرس موسسه: خراسان جنوبی شهرستان سرایان خیابان شقایق ۹ بلوک ۳ پلاک ۵
محدثه سادات وحیدجلیلیشماره پروانه: ۱۴۵۹۵پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: فردوستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۷۲۵۲۰۰تلفن همراه: ۰۹۳۵۶۹۳۸۱۰۶
آدرس موسسه: بلوار جمهوری اسلامی روبروی دادگستری
فاط‌مه‌ یزدانیان‌شماره پروانه: ۶۹۵۶پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: طبستلفن موسسه: ۰۳۵۳۴۲۲۶۶۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۴۶۴۶۶
آدرس موسسه: طبس-خ شهید منتظری-کوچه شهید غلامی-پلاک۵۷
محبوبه یکه کارشماره پروانه: ۲۱۸۹۴پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۳۶۶۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۰۰۹۸۰۷
آدرس موسسه: خ طالقانی ساختمان عسل طبقه همکف

اسامی وکلای خراسان جنوبی,کانون وکلای خراسان جنوبی,وکیل بیرجند,اسامی وکلای بیرجند,لیست وکلای بیرجند,سایت دادگستری خراسان جنوبی,کانون وکلای بیرجند، کانون وکلای نیشابور

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com