قالب وردپرس

اسامی وکلای خراسان جنوبی- آقا

شهرام امیر افشاریشماره پروانه: ۳۴۲۸۴پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۱۲۲۳۶۶۵۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۱۳۵۸
آدرس موسسه: بیرجند خ طالقانی طالقانی ۱۵ مجتمع عسل طبقه اول واحد d
ایت اله بابائی کوکندهشماره پروانه: ۲۳۷۶۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: قائنتلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۷۲۵۵۴۵تلفن همراه: ۰۹۳۷۰۶۲۲۳۷۶
آدرس موسسه: چهاراه کشاورز-ابتدای بلوار کشاورز
مهدی بنی اسدیشماره پروانه: ۸۰۳۶پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۲۵۳۱۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۵۸۸۹
آدرس موسسه: خراسان جنوبی بیرجند بلوار معلم – نبش خیابان فردوسی پلاک ۱ طبقه ۲
احمد بهرامیشماره پروانه: ۲۲۵۱۱پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: سربیشهتلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۵۳۰۸۳۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۳۰۸۳۸
آدرس موسسه: سربیشه بلوار آزادی – آزادی ۵ پلاک ۱
مسعود بیگیشماره پروانه: ۷۸۱پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۳۴۶۱۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۱۳۲۰۰
آدرس موسسه: شهرستان بیرجند بیرجند-خ معلم- بین معلم ۱۹و۲۱ جنب بانک تجارت پلاک ۲۹۸
علیرضا پارساشماره پروانه: ۵۷۸۳پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: فردوستلفن موسسه: ۰۵۳۴۲۲۳۰۰۲۱تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۳۴۰۰۲۱
آدرس موسسه: خراسان جنوبی -شهرستان فردوس خیابان شهید مطهری ساختمان پردیس
حسین پرتویشماره پروانه: ۴۶۰۶۳پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: فردوستلفن موسسه: نداردتلفن همراه: ۰۹۱۰۲۱۶۱۲۰۰
آدرس موسسه: جانبازان ک جمهوری اسلامی ۴ پ۳۸
محسن تقیانشماره پروانه: ۱۹۳۰۵پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: طبستلفن موسسه: ۰۹۱۵۱۰۸۶۸۴۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۰۸۶۸۴۲
آدرس موسسه: طبس گلشن خ شهید بهشتی شمالی روبه روی حمام خان
رحیم تیموری قره چاهشماره پروانه: ۱۷۲۶۵پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: قائنتلفن موسسه: ۰۹۱۵۹۱۵۵۹۸۱تلفن همراه: ۰۹۳۶۶۸۶۲۷۳۳
آدرس موسسه: خراسا ن – جنوبی – شهرستان قائن – میدان طالقانی -ابتدای بلوار ابوطالب
سید حامد حامدیشماره پروانه: ۹۱۹۵پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۲۴۵۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۰۰۱۶
آدرس موسسه: خ طالقانی نبش طالقانی ۳ پ ۷ ط فوقانی
احمدرضا حمیدیشماره پروانه: ۷۱۱۱پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: درمیانتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۳۹۴۶۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۹۲۷۰
آدرس موسسه: خراسان جنوبی شهرستان درمیان خیابان امداد- نبش امداد ۱۰ طبقه اول
رضا خالق پناهشماره پروانه: ۵۴۸۴پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: فردوستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۷۲۵۲۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۳۴۵۷۹۳
آدرس موسسه: بلوار جمهوری اسلامی روبروی ثبت و احوال جنب دادگستری فردوس دفتر وکالت
محسن خرمی نسبشماره پروانه: ۵۹۶۶پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۳۷۱۷۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۵۵۹۸
آدرس موسسه: شهرستان بیرجند خ طالقانی-ساختمان نجلا طبقه دوم واحد۶
مجید خیامیشماره پروانه: ۲۶۱۱۵پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: سرایانتلفن موسسه: ۰۹۱۵۱۰۵۸۵۹۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۰۵۸۵۹۵
آدرس موسسه: خراسان جنوبی-سرایان-خ هفت تیر-هفت تیر۱۱
روح اله درودیشماره پروانه: ۱۲۲۹۶پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: قائنتلفن موسسه: ۰۹۱۵۸۰۲۸۱۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۰۲۸۱۶۱
آدرس موسسه: قاین خ کوثر – کوثر ۶ پلاک ۵
علی دهنویشماره پروانه: ۴۶۱۷۷پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۱۶۷۹۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۰۸۸۱
آدرس موسسه: منطقه سراب خ رضویه ۱۲ پ۲
مهدی رحیمیانشماره پروانه: ۴۵۶۴۶پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: فردوستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۷۴۲۳۲۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۳۷۲۲۶۳
آدرس موسسه: بصیرت ک شهروند ۳ بلوار ولایت
محمد رسته‌شماره پروانه: ۳۱۴۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: خوسفتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۷۵۱۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۹۱۵۲
آدرس موسسه: خراسان جنوبی خوسف نبش بلوار امام خمینی امام خمینی ۲۳ پلاک ۶
احمدعلی رمضانی درحشماره پروانه: ۸۱۶۶پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۱۶۱۱۱تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۱۳۳۰۶
آدرس موسسه: بیرجند -سجادشهر مقداد ۴ پلاک ۴
مرتضی روحانی مقدمشماره پروانه: ۲۱۸۹۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۳۲۴۲۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۲۷۹۵
آدرس موسسه: خ طالقانی نبش طالقانی ۱۱
مهدی سمنانیشماره پروانه: ۱۰۸۹۰پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: قائنتلفن موسسه: ۰۵۶۹۲۵۶۳۱۱۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۸۵۸۰۰
آدرس موسسه: قائن بلوار ابوطالب جنب رستوران سیاه سفید دفتر وکالت
رضا سیروسشماره پروانه: ۹۱۴۷پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: زیرکوهتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۵۰۴۴۴۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۶۰۴۱
آدرس موسسه: خراسان جنوبی زیر کوه شهر حاجی اباد خ اصلی بلوار امام رضا میدان آیت اله فقیه بمرود سه طبقه صادقی طبقه دوم واحد ۲
جواد شافعیشماره پروانه: ۲۷۰۱۰پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۰۴۰۲۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۰۵۶۴
آدرس موسسه: بیرجند نبش معلم ۱۶ طبقه فوقانی
حسین‌ شهابادی‌شماره پروانه: ۴۰۸۷پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۳۴۷۲۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۷۰۴۳
آدرس موسسه: خ طالقانی طالقانی ۱۷ بالای بانک مسکن طبقه اول واحد ۱
محمد رضا صادقی منششماره پروانه: ۲۶۱۷۱پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: قائنتلفن موسسه: ۰۵۱۴۶۳۵۲۸۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۶۵۶۶۴
آدرس موسسه: قائن خ مصلی جنب مصلی
هادی صمدیشماره پروانه: ۹۶۳۰پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۳۰۹۶۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۲۱۳۱۷
آدرس موسسه: بیرجند-خیابان طالقانی-بین طالقانی ۱۳ و ۱۵-ط فوقانی پ ۱۲۵
حسن طاحونه بان گیوشماره پروانه: ۳۵۱۹۵پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۱۲۸۹۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۴۴۲۷
آدرس موسسه: بیرجند بلوار شهدای عبادی مقابل دادگستری
محمد عطوفی دشت بیاضشماره پروانه: ۴۶۰۰۸پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۱۳۰۳۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۳۰۵۸۵
آدرس موسسه: بیرجند -خ طالقانی – طالقانی ۱۱ساختمان دکتر ذوالفقاری
حسین علی نژادشماره پروانه: ۱۷۵۱۹پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۱۲۲۳۷۰۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۷۱۱۲
آدرس موسسه: بیرجند خ بهشتی نبش بهشتی ۱۳
محمدرضا عمیدیانشماره پروانه: ۷۱۱۳پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۱۳۵۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۱۵۰۲۴
آدرس موسسه: بیرجند خیابان شهید بهشتی – نبش بهشتی ۴ طبقه فوقانی پلاک ۳۸
پیام فیاضی کنک سفلیشماره پروانه: ۱۹۵۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۹۱۵۳۶۱۰۲۷۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۰۲۷۹
آدرس موسسه: بیرجند-بلوار شهید فایده-نبش فایده۲-ساختمان پرستاران-واحد۲۰۴
سعید قادرزاده اردستانیشماره پروانه: ۲۷۰۱۴پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: قائناتتلفن موسسه: ۰۵۶۲۵۲۲۰۲۸۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۱۱۱۱۳
آدرس موسسه: قائن-خ شهیدرجائی-جنب بیمه ایران
محسن قدیانی مطلقشماره پروانه: ۳۵۵۱۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: طبستلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۳۴۷۵۵۸
آدرس موسسه: طبس خ زیباشهر بلوار امام حسن(ع)بلوار شهدا-طبقه همکف
احمد لطفیشماره پروانه: ۱۰۶۸۷پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: سرایانتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۸۸۵۹۵۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۶۰۳۸۳
آدرس موسسه: سرایان خیابان ارشاد روبروی دادگستری
علیرضا مالکیشماره پروانه: ۴۵۷۳۴پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: قائنتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۵۶۰۴۷۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۶۴۲۶۸
آدرس موسسه: قائن چهار راه کشاورزی روبه رو دادگستری طبقه فوقانی املاک سامان
محمدحسین محمدیشماره پروانه: ۳۲۶۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۱۲۲۳۹۷۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۱۸۳۰
آدرس موسسه: خ طالقانی- طالقانی۱۲-پ۴-ط۲
محمدابراهیم محمودیشماره پروانه: ۹۱۹۹پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: زهانتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۵۳۱۵۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۱۴۲۲۷۴
آدرس موسسه: شهرستان قاین – چهار راه کشاورزی – اول بلوار ابوطالب
غلامحسین مرتضوی رادشماره پروانه: ۱۶۹۶۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۳۷۵۱۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۲۶۴۵
آدرس موسسه: بیرجند-خ مدرس-بین مدرس۲۲و۲۴-پ۲۹۰
محمد ملک زادهشماره پروانه: ۲۰۶۳۴پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: طبستلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۵۵۴۲۷۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۵۴۲۷۴
آدرس موسسه: طبس میدان معلم خ فضیلت فضیلت یک شرقی پ ۳۰
حسن مهدی زادهشماره پروانه: ۱۸۶۹۵پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: طبستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۸۳۳۲۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۳۵۲۷۵
آدرس موسسه: طبس مطهری ۴
سید محسن موسویشماره پروانه: ۲۴۵۳۹پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۰۴۰۲۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۳۹۹۰۵
آدرس موسسه: بیرجد خ معلم نبش معلم۱۶
سیدمجتبی موسویشماره پروانه: ۳۴۸۸۵پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۰۰۶۵۵
آدرس موسسه: خ معلم ۱۶ نبش ک فوقانی
محمدعلی‌ ناعمی‌شماره پروانه: ۶۸۰۷پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: قائناتتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۵۲۸۶۱۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۲۵۷۸۰
آدرس موسسه: خراسان جنوبی-شهرستان قاینات چهارراه کشاورزی ابتدای بلوار ابوطالب
محمدابراهیم نبویشماره پروانه: ۷۳۷۵پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: نهبندانتلفن موسسه: ۰۹۱۵۱۶۱۳۲۵۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۹۷۷۰۶۸
آدرس موسسه: شهرستان نهبندان بلوار دانشگاه-میلان ۱۵
اکبر نیروئیشماره پروانه: ۴۵۷۵۰پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: فردوستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۷۲۵۵۳۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۷۴۴۱۹
آدرس موسسه: فردوس خ بعثت جنوبی ۱۶ پ ۹
محسن یزدی نریمانیشماره پروانه: ۱۹۶۰۰پایه دو
استان: خراسان جنوبیشهر: فردوستلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۷۲۵۲۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۱۷۲۸۲۲
آدرس موسسه: فردوس بلوار جمهوری اسلامی مقابل دادگستری
مسعود یوسف زادهشماره پروانه: ۲۶۴۸۷پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: قائنتلفن موسسه: ۰۹۱۵۹۰۰۵۳۱۱تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۰۰۵۳۱۱
آدرس موسسه: قائن – ابتدای جاده فیروز آباد ساختمان مرغداری مودت قاین
علی یوسفیشماره پروانه: ۵۹۰۸پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: خوسفتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۲۵۱۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۸۴۶۲
آدرس موسسه: خراسان جنوبی خوسف بلوار امام خمینی ۲۳ پلاک ۶
محمدرضا یوسفیشماره پروانه: ۲۴۵۴۲پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۱۲۲۳۴۳۴۱تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۳۷۸۷
آدرس موسسه: بیرجند خیابان طالقانی ۱ پلاک ۱۴
مسعود یوسفیشماره پروانه: ۸۴۳۴پایه یک
استان: خراسان جنوبیشهر: بیرجندتلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۲۸۰۰۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۱۱۵۱۱
آدرس موسسه: نبش طالقان ی۱۵ مجتمع تجاری عسل واحد ۱۲

اسامی وکلای خراسان جنوبی,
وکیل بیرجند,
کانون وکلای خراسان جنوبی,
لیست وکلای بیرجند,
اسامی وکلای بیرجند,
سایت دادگستری خراسان جنوبی,
کانون وکلای بیرجند,
کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی,

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com