قالب وردپرس
  • ترازوی عدالت
  • علي صالحي مباركه

شماره پروانه وکیل : 24112

علی صالحی مبارکه- مبارکه - وکیل دادگستری قوه قضاییه

نشانی دفتر: مبارکه خ ۱۷ شهریور ط فوقانی سوپر دهکده

علی صالحی مبارکه شماره پروانه: ۲۴۱۱۲ پایه دو
استان: اصفهان شهر: مبارکه تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۴۰۴۳۱۵ تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۴۵۴۳۰
آدرس موسسه: مبارکه خ ۱۷ شهریور ط فوقانی سوپر دهکده

وکلای دیگر