قالب وردپرس

اسامی وکلای دادگستری شهرکرد – خانم

لیست وکلای دادگستری استان چهار محال بختیاری – خانم

فریبا آقاخانی هارونی              شماره پروانه: ۱۶۴۱۹               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۶۴۳۰۰      تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۹۰۱۱

نشانی دفتر: شهرکرد چهارراه امام صادق روبروی مجتمع امام صادق مجتمع بهرام ط ۴ واحد۱۱۳

 

فرشته‌ ابراهیمی ‌دستگردی‌       شماره پروانه: ۸۰۲۸               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۳۳۳۷      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۳۳۲۶

نشانی دفتر: شهرکرد-خ سعدی شرقی-نبش کوچه ۴۵-پلاک ۳۱-طبقه اول-واحد ۱

 

مرضیه احمدی باصیری          شماره پروانه: ۲۳۸۹۶               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۰۳۲۵      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۱۳۹۳

نشانی دفتر: بروجن-چهارراه ولی عصر-مجتمع بیگی-ط سوم-واحد۵

 

مرضیه ازاد شهرکی               شماره پروانه: ۲۵۴۹۹               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۷۸۲۶      تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۶۱۰۵۸

نشانی دفتر: چهارمحال و بختیاری شهرکرد-فلکه آبی -پاساژ ولی عصر-طبقه دوم

 

سمیه اسدی اقبلاغی شماره پروانه: ۱۰۸۳۱           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۶۵۸۴      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۷۳۴

نشانی دفتر: شهرکرد-خ کاشانی-نبش کوچه ۲۱-مجتمع وکلائ-ط اول

 

فاطمه اسلامی باباحیدری         شماره پروانه: ۲۲۰۸۳               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۸۲۶۰۹      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۱۲۵۱

نشانی دفتر: شهرکردخ ۱۲محرمجنوبی-÷اساژ اعظم-طبقه دوم-روبروی پوشاک توکل

 

مریم اسلامی فارسانی             شماره پروانه: ۱۵۸۴۵               پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: فارسان           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۱۷۱۷      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۴۲۴۵

نشانی دفتر: فارسان-خ آیت اله کاشانی-نبش خیابان سیدجمال الدین -طبقه همکف

 

سولماز اشراقی        شماره پروانه: ۲۱۷۹۳           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۴۳۲۱      تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۰۴۸۹

نشانی دفتر: شهرکرد-خ مولوی-نبش کوچه ۴۱/۱ -پلاک ۲۶۵

 

بنفشه افضل دهکردی              شماره پروانه: ۱۵۳۰۰               پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۳۲۲۸      تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۵۴۹۱

نشانی دفتر: شهرکرد-چهارراه فصیحی-خیابان سعدی-کوچه ۴۸-طبقه زیرین مجتمع کوثر

 

فاطمه الله وردی       شماره پروانه: ۲۱۱۱۶           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۶۵۷۹۹      تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۴۸۶۱

نشانی دفتر: بروجن–بلوار مدرس-مجتمع تجاری نور-طبقه دوم

 

طیبه اله وردی        شماره پروانه: ۳۵۰۹۹           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۶۶۲۸۷-۰۳۱۳۴۲۱۶۷۸۸        تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۲۹۰۹۵۴

نشانی دفتر: بروجن-نقنه-میدان امام-خ قدس-کوچه جانبازان-جنب مسجد صاحب الزمان

 

مرضیه الیاسی قهفرخی           شماره پروانه: ۱۹۸۵۴               پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۸۲۵۸      تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۲۲۵۹۶۹

نشانی دفتر: شهرکردفرخ شهر خ امام فرعی ساحل غربی پ۹

 

زینب امیرخانی       شماره پروانه: ۲۶۰۴۷           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۶۳۵      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۶۶۷۵

نشانی دفتر: خ۱۲محرم-بین چهاراه فهیمی و فلکه ابی-مجتمع چهارسوق-طبقه اول

 

زینب امینی گوشه    شماره پروانه: ۳۵۱۰۰           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۵۸۸۶

نشانی دفتر: شهرکرد-خ ۱۲ محرم-مجتمع وکلاء-طبقه دوم

 

فاطمه امینی هارونی شماره پروانه: ۱۳۸۵۶           پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۱۷۴۳۸      تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۷۴۳۸

نشانی دفتر: شهرکرد-خیابان سعدی شرقی-کوچه ۴۲-طبقه اول

 

معصومه انتظامی    شماره پروانه: ۳۴۷۶۱           پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: لردگان           تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۱۰۳۹

نشانی دفتر: لردگان-فلارد-مال خلیفه-خیابان بخشداری

 

اعظم ایزدی شورابی               شماره پروانه: ۲۶۲۵۸               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: سامان            تلفن موسسه: ۰۹۱۳۸۸۱۰۱۹۹      تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۰۱۹۹

نشانی دفتر: سامان-خ جعفرزاده-روبروی شهرداری-پاساژ سیماش-طبقه سوم

 

سودابه باقری          شماره پروانه: ۲۱۶۷۳           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: اردل              تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۶۳۵۳

نشانی دفتر: اردل -خیابان شهدا طبقه فوقانی مصالح فروشی عالی پور

 

بتول باقری وانانی   شماره پروانه: ۱۸۲۸۶           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۲۷۵۶      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۳۷۱۸

نشانی دفتر: شهرکرد پائین تر از فلکه آبی – پاساژ اعظم-طبقه دوم

 

زهره بهامیری قهفرخی           شماره پروانه: ۱۸۶۶۲               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۳۷۴۹      تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۰۵۷۰

نشانی دفتر: شهرکردخ کاشانی-نبش رجایی- ساختمان وکلاط۳

 

محبوبه بیگی هر چگانی          شماره پروانه: ۲۱۶۷۲               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۳۰۶۳      تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۱۰۴۹

نشانی دفتر: شهرکرد-بالاترازفلکه ابی-روبروی بانک کشاورزی-ط فوقانی پوشاک ارمغان

 

مریم پورحسنی جنت آبادی      شماره پروانه: ۷۴۱۵               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۴۳۸۱      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۸۳۱۳

نشانی دفتر: بروجن – بلوار مدرس – مجتمع تجاری نور – طبقه دوم – واحد یک

 

لیلا پیرانه دهکردی  شماره پروانه: ۲۰۹۷۷           پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: کیار               تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۹۹۲۹

نشانی دفتر: کیار – شلمزار -خیابان شهید رجایی-روبروی آموزش وپرورش

 

معصومه ترکی هرچگانی        شماره پروانه: ۱۸۶۴۹               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۴۴۳۳      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۱۴۷۰

نشانی دفتر: شهرکرد فلکه ابی خ ۱۲ محرم جنوبی پاساژ ولی عصر-طبقه دوم-چلاک ۱۳۴

 

سیده رضوان جزایری فارسانی               شماره پروانه: ۲۵۶۰۱   پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: فارسان           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۲۹۷      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۷۴۵۶

نشانی دفتر: فارسان میدان امام – پاساژ قائم طبقه ۳

 

سمیه جعفری فارسانی             شماره پروانه: ۱۶۰۹۱               پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: فارسان           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۱۰۰۸      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۶۹۶۰

نشانی دفتر: فارسان -چهارراه فرمانداری-ساختمان کارآفرینان وحدت -طبقه اول

 

فاطمه جعفری فارسانی            شماره پروانه: ۱۰۳۷۰               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۷۳۶      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۸۲۴۶

نشانی دفتر: شهرکرد خ کاشانی روبروی دادگستری – پلاک ۹۶ – طبقه همکف

 

خدیجه جعفری وردنجانی        شماره پروانه: ۳۴۴۷۸               پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۱۶۱۲۳

نشانی دفتر: شهرکردخ سرچشمه حدفاصل ۱۶متری دوم وچهارم طبقه فوقانی نان بهشت سرچشمه

 

صدیقه جلالی هامانه شماره پروانه: ۵۳۷۳              پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: کیار               تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۵۹۲۴۸۲      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۹۲۴۸۲

نشانی دفتر: شهر کرد کیار خ شهدا

 

راضیه جمال پور     شماره پروانه: ۳۴۲۳۲           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: فارسان           تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۲۸۹۷

نشانی دفتر: فارسان -بلوار امام-مجتمع قائم- طبقه دوم

 

فاطمه جهانبخشی     شماره پروانه: ۲۲۴۵۳           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۰۴۶۲      تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۵۵۰۷

نشانی دفتر: شهرکرد-چها راه فصیحی -کوچه ۴۷/۱-ساختمان ارم-طبقه دوم

 

گلی حاتمی رشیدی   شماره پروانه: ۸۲۶۳              پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: اردل              تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۸۸۹۵۴

نشانی دفتر: شهرکرد-میدان ۱۲ محرم جنوبی-روبروی بانک ملی مرکزی-پاساژ قائم-طبقه دوم

 

ملک تاج حافظی بختیاری         شماره پروانه: ۲۱۷۲۰               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: کیار               تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۲۴۰۹۴      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۰۴۵۱

نشانی دفتر: شهرکرد-کیار-شلمزار-بلوار رجائی-روبروی اداره آموزش وپرورش

 

حلیمه حسین پور بهزادی         شماره پروانه: ۲۰۹۵۰               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۲۳۴۸

نشانی دفتر: بروجن-میدان امام حسین-پاساژ آپادانا-طبقه دوم

 

مرضیه حسینی دستنایی           شماره پروانه: ۱۷۲۵۸               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۹۵۰۹۶

نشانی دفتر: شهرکردخ سعدی حدفاصل چهارراه فصیحی بن بست اول پ۱۲

 

ربابه حسینی فرادنبه شماره پروانه: ۱۵۴۸۸           پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۷۹۹۰      تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۲۱۲۸۳

نشانی دفتر: بروجن-خ ۱۵ خرداد جنوبی-کوچه شهید اسفندیارپور-طبقه فوقانی مغازه پتوفروشی راستی

 

سیده زهرا حسینی وردنجانی   شماره پروانه: ۱۴۰۶۳               پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۷۴۲۶۶۵      تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۱۱۹۵۰

نشانی دفتر: شهرکرد – بین چهارراه فصیحی وکلانتری۱۱-کوچه ۴۷/۱

 

سمیه حیدری           شماره پروانه: ۱۵۳۶۰           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۷۹۸۸      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۳۷۷۶

نشانی دفتر: شهرکردخ سرچشمه حدفاصل ۱۶متری دوم وچهارم طبقه فوقانی نان بهشت سرچشمه

 

زهرا حیدری سورشجانی        شماره پروانه: ۲۲۴۵۵               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۲۵۵۰

نشانی دفتر: شهرکرد-حدفاصل چهارراه فصیحی وکلانتری ۱۱-کوچه ۴۷/۱ -ساختمان ارم -طبقه دوم

 

زهرا حیدری سورشجانی        شماره پروانه: ۱۱۵۱۱               پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۱۲۲۹۶

نشانی دفتر: شهرکرد-فرخ شهر-خیابان ۲۲ بهمن-جنب دفتر ازدواج ۱۱۳ فرخ شهر

 

مهین حیدری سورشجانی        شماره پروانه: ۱۶۴۶۸               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۴۵۴۱      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۳۱۴۶

نشانی دفتر: شهرکرد-خیابان خواجه نصیر-جنب بانک کشاورزی-طبقه اول

 

رقیه خانی بروجنی  شماره پروانه: ۵۳۱۵              پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۴۳۳۰۱۱۰٫۰۹۱۳۲۸۴۹۰۰۱   تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۹۰۰۱

نشانی دفتر: خ ۱۵ پانزده خرداد-ک شترخون-پاساژ امام حسن-ط ۲-۰۹۱۳۳۸۳۳۶۲۲

 

صفورا ختوان هفشجانی          شماره پروانه: ۳۴۳۴۲               پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۶۶۳۳۱۴

نشانی دفتر: شهرکرد-حدفاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی-ساختمان وکلاء-طبقه سوم

 

نجمه خسروزاده      شماره پروانه: ۱۸۷۰۴           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۰۰۶۶۹

نشانی دفتر: شهرکرد-خ کاشانی روبروی دادگستری-پلاک ۳۳

 

الهه خسروی رشیدی               شماره پروانه: ۷۵۷۵               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۱۴۲۰

نشانی دفتر: شهرکرد-مبدان ۱۲ محرم جنوبی-ساختمان ملاصدرا-طبقه ۵

 

سمیه خسروی فارسانی            شماره پروانه: ۱۵۸۳۹               پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: فارسان           تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۱۲۲۱۲

نشانی دفتر: فارسان-بلوار امام-مجتمع قائم-طبقه سوم

 

فاطمه خلیلی            شماره پروانه: ۱۰۷۰۳           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۴۹۴      تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۹۴۸۲۱

نشانی دفتر: بروجن فلکه شهیدخ پانزده خردادجنوبی روبروی پاساژنورشرق

 

زهرا رئیسی بیدکانی               شماره پروانه: ۲۴۲۹۳               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: فارسان           تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۷۳۳۹

نشانی دفتر: فارسان خ بهشتی -روبروی کلینیک امام رضا -ط اول

 

اعظم راستی بروجنی              شماره پروانه: ۲۳۸۹۸               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۰۶۵۱      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۰۶۴۴

نشانی دفتر: بروجن فلکه شهید ناغانی-مجتمع تجاری صادقیان -جنب طلافروشی فرهنگ -طبقه اول

 

مرضیه رجب زاده سامانی      شماره پروانه: ۳۴۱۱۹               پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: سامان            تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۶۴۲۱      تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۴۹۵۶۲

نشانی دفتر: سامان-خ جعفرزاده-مجتمع سیماش-ط۲-واحد۵

 

سیده شهناز رحیمی فرد رودکی              شماره پروانه: ۱۸۳۵      پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۳۴۸۴      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۶۱۸۱

نشانی دفتر: شهرکرد-میرآباد غربی-بلوار فرهنگ – خ بهار-خ الوند-کوچه ۶

 

افسانه رحیمیان        شماره پروانه: ۹۶۳۴              پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۳۸۲۹      تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۲۱۷۴۱۴

نشانی دفتر: شهرکرد-بالاتر ازثبت احوال-خ ورزش-پلاک۱۹۴

 

بنفشه رضائی دزکی شماره پروانه: ۶۴۹۱              پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۸۵۴۸

نشانی دفتر: بین چهار راه فصیحی وسه راه سینما-کوچه۵۴-پلاک۲-ط۲

 

الهه رضایی اسدآبادی             شماره پروانه: ۱۰۶۹۸               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۰۱۴۴      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۴۰۷۰

نشانی دفتر: شهرکرد-فلکه آبی -خ ۱۲ محرم جنوبی پاساژولی عصر ط اول پ ۱۲۷

 

مرجان سادات رضوی دهکردی              شماره پروانه: ۲۲۷۱۰   پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۷۳۴      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۸۱۴

نشانی دفتر: شهرکردخ کاشانی – روبروی دادگستری – پلاک ۱۰۰

 

مهری رفیعیان بروجنی           شماره پروانه: ۲۴۰۵۸               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۹۷۱۲      تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۱۹۵۷

نشانی دفتر: بروجن-چهارراه ولیعصر-پاساژ بیگی-طبقه دوم-واحد ۶

 

اکرم روحی             شماره پروانه: ۲۳۸۹۵           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۵۵۵      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۲۹۴۱

نشانی دفتر: شهرکرد -چهارراه دامپزشکی-خیابان حافظ-ساختمان پرویز-طبقه دوم

 

مرضیه رییسی وانانی             شماره پروانه: ۴۶۳۹۹               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: لاران             تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۴۶۶۰۶۶      تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۴۶۰۱۸

نشانی دفتر: شهرکرد لاران -شهر سورشجان-خ عدالت -جنب دادگستری -دفتر وکالت

 

سپیده سیاحیان دهکردی           شماره پروانه: ۳۵۵۳۴               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: کیار               تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۸۱۳۳      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۴۴۷۸

نشانی دفتر: کیار شلمزار -بلوار شهید رجائی -جنب دادگستری

 

شادمان شایان           شماره پروانه: ۱۶۷۵۰           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۶۲۵۶۰      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۶۷۰۸

نشانی دفتر: شهرکرد-خیابان شریعتی-کوچه۴۴-ابتدای کوچه پ۱ -طبقه۲

 

فریبا شکرالهی دهکردی           شماره پروانه: ۲۱۳۲۱               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۸۹۴۹      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۲۱۹

نشانی دفتر: شهرکرد-خ کاشانی – نبش رجائی -کوچه ۲۱-پلاک ۲۳-ط اول

 

یاسمن شکیبا دستگردی            شماره پروانه: ۳۰۰۷               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۴۲۱۶۹      تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۰۶۰۴۷

نشانی دفتر: شهرکرد-دستگرد-خیایان حرم-خیابان ساعی-پشت بانک صادرات-پ ۴۰۹

 

مریم شمس              شماره پروانه: ۳۴۷۱۵           پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۰۸۳۰۰۲

نشانی دفتر: شهرکرد-حدفاصل فلکه آبی وچهارراه فصیحی-مجتمع زیتون-طبقه همکف

 

پریسا شیرزاد          شماره پروانه: ۱۷۵۹۸           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۱۴۴۲۴۷۱۲      تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۵۹۰۶۶

نشانی دفتر: شهر کرد – خ سعدی – چهار راه فصیحی – بن بست اول – پلاک ۱۲ – طبقه اول

 

زهره صادقی           شماره پروانه: ۸۱۸۷              پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: فارسان           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۱۰۰۸      تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۹۴۵۳

نشانی دفتر: فارسان چهار راه فرمانداری ساختمان کار آفرینان وحدت ط ۲ واحد ۱

 

کبری صادقی ده صحرائی      شماره پروانه: ۲۳۸۹۹               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: لردگان           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۰۱۸۱      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۴۰۴۲

نشانی دفتر: شهرستان لردگان-خ دادگستری-روبروی درمانگاه شماره ۱-طبقه دوم-دفتر وکالت

 

الهام صالحی فارسانی             شماره پروانه: ۱۵۱۱۴               پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: فارسان           تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۰۰۳۲۶

نشانی دفتر: فارسان بلوارشهداغربی روبروی تقاطع اول ط فوقانی سپیدمرغ امین

 

عاطفه صانعی دهکردی           شماره پروانه: ۱۶۴۰۱               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۸۰۲۲      تلفن همراه: ۰۹۰۲۱۲۰۱۲۷۸

نشانی دفتر: شهرکرد-خیابان مولوی-نبش کوچه۴۴-پلاک۱۹

 

سمیه صدری سوادجانی          شماره پروانه: ۲۵۰۲۹               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: سامان            تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۶۹۵۸      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۴۶۷۱۷

نشانی دفتر: شهرکرد-خ جعفرزاده -روبروی شهرداری-پاساژ سیماش

 

زهرا صیادی شهرکی             شماره پروانه: ۳۴۲۴۶               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۲۲۴۳۸      تلفن همراه: ۰۹۳۵۹۴۲۶۴۷۳

نشانی دفتر: شهرکرد-خیابان مولوی-روبروی کلینیک تامین اجتماعی-ساختمان هما-طبقه دوم

 

مریم طالبی             شماره پروانه: ۲۵۵۴۲           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه:

نشانی دفتر: شهرکرد-حدفاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی-مجتمع چهارسوق-طبقه اول

 

حمیرا طاهری سر تشنیزی      شماره پروانه: ۳۴۲۳۰               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: کیار               تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۳۶۳۷۴      تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۵۲۵۶۹۴

نشانی دفتر: شهرکرد -شلمزار -خیابان شهید رجایی -دفتر وکالت

 

رویا طهماسبی         شماره پروانه: ۳۴۲۳۱           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۹۴۸۰

نشانی دفتر: خ سعدی-کوچه۴۸-مجتمع کوثر-طبقه۳

 

زیبا طهماسبیان        شماره پروانه: ۲۶۶۷              پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۳۷۷

نشانی دفتر: شهر کرد -خیابان سعدی-ساختمان مهرگان-طبقه ۴-واحد ۱۲

 

لیلا عبداله خانی       شماره پروانه: ۲۳۹۱۴           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۹۱۳۶۷۴۵۷۱۹      تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۸۱۵۷۶۶

نشانی دفتر: شهرکرد-خ ۱۲ محرم مجتمع وکلا ط دوم

 

رضوان عرب         شماره پروانه: ۲۳۶۴۸           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: فارسان           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۶۳۵۶۰      تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۷۱۳۷

نشانی دفتر: فارسان -خ شهید رجایی روبروی کفش ملی پاساژ قربانی-طبقه دوم

 

فهیمه عربی             شماره پروانه: ۸۰۱۶              پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۱۲۰۳

نشانی دفتر: شهرکردحد فاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی روبروی بانک کشاورزی جنب داروخانه رازی ط فوقانی پوشاک ارمغان

 

کبری علیدوستی شهرکی         شماره پروانه: ۸۱۵۵               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۷۸۷۷      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۸۶۳۵

نشانی دفتر: شهرکرد-خ ملت-حد فاصل انقلاب وفلکه آبی-ساختمان کوثر-طبقه اول-واحد دوم

 

مرجان غفاری فارسانی           شماره پروانه: ۱۸۱۰۲               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۰۷۱۳      تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۱۹۷۶

نشانی دفتر: استان چهارمحال وبختیاری شهرکرد-بلوار حافظ-روبروی اداره ثبت احوال-مجتمع مهر-طبقه دوم

 

سلیمه غفاری گوشه  شماره پروانه: ۲۰۳۷۴           پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۰۲۹۹      تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۷۶۲۶۳۶

نشانی دفتر: شهرکرد خ مولوی شرقی کوچه ۱۸-پلاک ۲۵

 

شهناز فرج زاده دهکردی        شماره پروانه: ۸۵۲۲               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۴۶۷۷

نشانی دفتر: شهرکرد خ ۱۲محرم جنوبی-ساختمان پزشکان حکیم-طبقه سوم

 

زهرا فرهادی          شماره پروانه: ۱۸۶۰۰           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۰۸۸۰۵

نشانی دفتر: بروجن-بلوار مدرس-مجتمع تجاری نور-ط۲-واحد۴

 

الهه فروزنده هفشجانی            شماره پروانه: ۲۲۱۲۷               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۰۹۳۶      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۸۴۷

نشانی دفتر: شهرکرد-خ ۱۲محرم کوچه ۵۱پ۲۸مجتمع کیمیاط۳ واحد ۹

 

زهرا قاسمی اشکفتکی             شماره پروانه: ۱۵۳۱۱               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۵۹۰۹

نشانی دفتر: شهرکرد-بین چهار راه فصیحی وفله ابی مجتمع چهارسوق- ط۲ -سمت راست

 

فاطمه قاسمی اشکفتکی            شماره پروانه: ۸۱۹۸               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۶۷۰۴۳      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۳۲۹۸

نشانی دفتر: شهرکرد-بین چهارراه فصیحی وفلکه آبی-ساختمان وکلاء چهارسوق-طبقه ۲

 

مینا قربانی اقبلاغی  شماره پروانه: ۲۲۴۵۷           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۰۲۴۷      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۰۸۱۹

نشانی دفتر: شهرکرد-حد فاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی-مجتمع چهارسوق-طبقه اول

 

مریم قربانی گندمانی شماره پروانه: ۱۵۳۷۷           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۷۰۹      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۹۷۳۰

نشانی دفتر: بروجن خ ۱۵ خرداد جنوبی-روبروی بانک انصار-طبقه فوقانی پست بانک

 

پوران کاویانی         شماره پروانه: ۱۸۶۸۹           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۴۲۲۰۹      تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۶۰۳۱۰

نشانی دفتر: شهرکرد-خ ۱۲ محرم-مجتمع زیتون-طبقه اول

 

خدیجه کرمی           شماره پروانه: ۲۲۷۱۳           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: لاران             تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۴۴۴۴۵۰      تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۸۸۸۳۰

نشانی دفتر: شهرکرد-سورشجان خ عدالت جنب دادگاه عمومی بخش لاران

 

سهیلا کرمی اشکفتکی             شماره پروانه: ۹۶۰۲               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۲۵۸۴      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۹۵۶۰

نشانی دفتر: شهرکرد میرآبادشرقی ۲۰متری سوم کوچه سوم پلاک ۸

 

اکرم کریمی            شماره پروانه: ۳۴۶۱۵           پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: گندمان           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۶۴۹۱۶۱      تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۰۵۷۳۵۱

نشانی دفتر: گندمان بلوار ولیعصر روبروی ثبت احوال طبقه دوم

 

مهناز کریمی           شماره پروانه: ۲۵۴۸۴           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۴۵۹۸۷

نشانی دفتر: بروجن چهارراه ولیعصر جنب بانک انصار-مجتمع تجاری بیگی-طبقه دوم -واحد ۸

 

کبری کشاورزجونقانی            شماره پروانه: ۲۵۴۹۸               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۶۲۴۵۱      تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۵۹۰۴۶

نشانی دفتر: شهرکرد خ ۱۲ محرم جنوبی پاساژ ملاصدرا-ط ۵

 

شیرین کمالی ده کردی            شماره پروانه: ۲۵۴۸۵               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۳۲۶۰      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۷۱۰

نشانی دفتر: شهرکرد خ ۱۲ محرم مجتمع زیتون فاز ۱ ط ۱

 

مریم کوثری            شماره پروانه: ۲۵۴۸۶           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۳۲۷۰      تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۲۶۹۳

نشانی دفتر: شهرکرد -چهار راه فصیحی – نبش خ سعدی – پلاک ۴۴۶ طبقه اول -ساختمان ملک پور

 

مرضیه کیانی هرچگانی          شماره پروانه: ۸۹۳۰               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۷۰۸۰      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۷۱۶۱

نشانی دفتر: شهرکرد چهار راه استانداری چهار راه تربیت دفتر وکالت

 

زینب گودرزی بابادی             شماره پروانه: ۳۴۶۱۳               پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: کوهرنگ       تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۳۷۲۴۲

نشانی دفتر: کوهرنگ- چلگرد-روبروی دادگستری-دفتر وکالت گودرزی

 

گیتا لطفی چم یوسفعلی            شماره پروانه: ۷۵۶۵               پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: فلارد             تلفن موسسه:   تلفن همراه:

نشانی دفتر:

 

محبوبه محمدی دشتکی            شماره پروانه: ۷۶۸۵               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۹۹۱      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۰۱۴۶

نشانی دفتر: شهرکرد حد فاصل چهارراه فصیحی فلکه آبی-پاساژ چهارسوق-ط۱

 

معصومه محمدی دشتکی         شماره پروانه: ۳۴۲۴۱               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۹۹۱      تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۰۰۸۳۹

نشانی دفتر: حد فاصل فلکه آبی و چهارراه فصیحصی مجتمع چهارسوق-طبقه اول

 

مریم مختاری نیا      شماره پروانه: ۱۸۱۹۴           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۰۰۶۴      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۰۶۳

نشانی دفتر: شهرکرد-خ دوازده محرم- مجتمع زیتون-فاز یک-طبقه دوم

 

مژگان مدرس          شماره پروانه: ۸۰۰۱              پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۴۲۹۵      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۹۴۴۶

نشانی دفتر: چهارمحال وبختیاری -بروجن- خ پانزده خرداد -پاساژ نوشرق- طبقه۲

 

مرضیه مرادی پیربلوطی        شماره پروانه: ۴۵۵۱۵               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: کیار               تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۸۸۹۷

نشانی دفتر: شهرکرد -شهرستان کیار-بلوار رجائی-دفتر وکالت

 

فاطمه مسعودی        شماره پروانه: ۴۵۳۶۴           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: لردگان           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۵۹۸۲      تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۴۱۳۹۳۷

نشانی دفتر: لردگان خ دادگستری روبه روی درمانگاه شماره ۱

 

سمیرا مشرف دهکردی            شماره پروانه: ۲۳۰۴۴               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۳۳۱۴

نشانی دفتر: شهرکرد-خیابان کاشانی-مجتمع وکلاء-دفتر وکالت انیسه هادی پور

 

نرگس مظفری وانانی              شماره پروانه: ۲۱۲۴۴               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: فارسان           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۰۱۴۵      تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۱۱۹۰۲۶

نشانی دفتر: فارسان-خ رجایی-جنب بانک رفاه-پاساژ قربانی -طبقه دوم

 

معصومه معصومی اردستانی  شماره پروانه: ۴۶۱۵۹               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۱۶۶۷۸

نشانی دفتر: شهرکرد خ ۱۲محرم جنوبی-ساختمان ملاصدرا-طبقه پنجم

 

اعظم ملک پور         شماره پروانه: ۲۲۴۵۴           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۷۸۷۸      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۵۸۵۰

نشانی دفتر: بروجن-چهار راه ولی عصر جنب بانک انصار مجتمع بیگی ط ۲ واحد۲

 

رقیه ملک پور          شماره پروانه: ۲۳۰۸۲           پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۰۲۹      تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۷۳۵۱۲۰

نشانی دفتر: بروجن-بلوار مدرس-میدان آزادگان-ک فرمانداری-روبروی راهنمایی ورانندگی

 

لیلا ملک محمدی فرارنبه          شماره پروانه: ۲۱۴۶۷               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۳۶۷۸      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۸۸۲۰

نشانی دفتر: بروجن-م امام حسین-پاساژ آپادانا-ط ۳

 

مریم ملکی دهکردی شماره پروانه: ۲۵۴۸۷           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۶۵۱۷      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۱۵۷۷

نشانی دفتر: شهرکردگودال چشمه -بیست متری دوم-کوچه ۱۸-پلاک ۴

 

سید ه مریم موذنی    شماره پروانه: ۷۶۹۵              پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۰۲۰۶      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۹۳۸۵

نشانی دفتر: شهرکرد-چهارراه فصیحی-روبروی داروخانه هلال احمر-کوچه ۴۸-مجتمع حقوقی کوثر-طبقه ۴

 

سیده خدیجه مولائی  شماره پروانه: ۱۳۷۹۹           پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: کیار               تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۸۲۳۵۱۸      تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۴۱۸۴۷۷

نشانی دفتر: کیار-شهرشلمزار جعفرآباد خ اصلی ک ۱۰ فرعی اول

 

سیده زهرا میربابائی شماره پروانه: ۲۱۵۲۶           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۶۳۰۵۸      تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۰۳۱۶۰

نشانی دفتر: شهرکرد – خیابان ۱۲ محرم-مجتمع زیتون-فاز ۲-طبقه اول -واحد ۴

 

مهرانگیز میرزائی   شماره پروانه: ۴۵۳۳۶           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: خان میرزا     تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۶۳۵۶۶      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۶۱۰۱

نشانی دفتر: خان میرزا شهر آلونی بلوار شریعتی -جنب مسجد -دفتر وکالت

 

لیلا نجفی چالشتری  شماره پروانه: ۱۲۹۰۶           پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۳۲۲۷۸۳      تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۸۷۷۶

نشانی دفتر: اشکفتک -بلوار رهبر -حدفاصل کوچه ۶۹و۷۱ -دفتر وکالت

 

خدیجه نجفی سرپیری              شماره پروانه: ۲۶۰۴۹               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۷۶۴۱۷۹

نشانی دفتر: شهرکرد- چهار راه فصیحی -خیابان سعدی-کوچه ۴۷/۱ -ساختمان ارم-طبقه دوم

 

زهرا نصیری اردلی شماره پروانه: ۲۲۴۵۶           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۲۸۲      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۹۰۷

نشانی دفتر: شهرکرد-خچهار راه فصیحی – مقابل داروخانه هلال احمر ساختمان بیمه دانا ط اول

 

مریم نوروزی چلچله               شماره پروانه: ۲۵۰۰۴               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: فارسان           تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۰۷۹      تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۰۷۹

نشانی دفتر: فارسان-میدان امام-بلوار مطهری-پاساژ قائم-طبقه سوم

 

بتول نیکخواه           شماره پروانه: ۲۳۰۴۵           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۸۲۸۸۶      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۸۶۹۱

نشانی دفتر: شهرکرد- خ۱۲ محرم جنوبی-ساختمان وکلاء-طبقه سوم

 

اعظم نیکوزادشهرکی              شماره پروانه: ۱۲۲۱۵               پایه دو

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۲۲۲۷۲۹

نشانی دفتر: شهرکرد-خ ۱۲ محرم – مجتمع زیتون فاز ۲ ط اول

 

انیسه هادی پورشهرکی           شماره پروانه: ۲۳۹۰۰               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۸۵۴۱      تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۷۹۹۰۷۴

نشانی دفتر: شهرکرد-خیابان کاشانی-نبش رجائی-کوچه ۲۱-پلاک ۲۳-مجتمع وکلاء-طبقه سوم

 

زهرا هاشمی           شماره پروانه: ۱۶۷۳۰           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: کیار               تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۲۳۹۶۰      تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۱۹۶۲

نشانی دفتر: شهرکرد شهرستان کیار-شلمزار -جاده دستنا-بلوار شهید رجایی-نرسیده به دادگستری کیار- دفتر وکالت

 

نرگس هاشمی          شماره پروانه: ۲۴۱۳۴           پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: کیار               تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۲۳۴۲۴      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۵۱۱۶

نشانی دفتر: کیارجاده دستناء بلوارشهیدرجایی دفتر وکالت

 

الهام هاشمی ده کردی             شماره پروانه: ۲۵۴۸۹               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۱۵۳۰

نشانی دفتر: شهرکرد خ کاشانی – روبروی دادگستری-پلاک ۹۰

 

لیلا هاشمی شهرکی شماره پروانه: ۸۰۸۷              پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۲۱۷۶۴      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۳۷۷۲

نشانی دفتر: شهرکرد -خ ۱۲محرم -پاساژ زیتون-فاز۲-طبقه اول

 

حمیده هاشمی گهروئی            شماره پروانه: ۲۳۷۱۲               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۹۳۰۵      تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۷۰۷۱۶

نشانی دفتر: بروجن چارراه ولیعصر جنب بانک انصار مجتمع بیگی ط ۱

 

کبری هیبتی گو جانی              شماره پروانه: ۱۷۱۵۵               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: فارسان           تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۸۶۹۵

نشانی دفتر: فارسان فلکه گوجان پاساژقائم ط دوم

 

رعنا هیبتیان قلعه سلیمی         شماره پروانه: ۲۶۶۵               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: شهرکرد         تلفن موسسه:   تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۹۶۳

نشانی دفتر: شهر کرد – خ ۱۲ محرم جنوبی – ساختمان ملاصدرا – طبقه ۵ – دفتر وکالت

 

مریم یدالهی فارسانی               شماره پروانه: ۱۸۳۰۴               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: فارسان           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۷۸۴      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۴۸۸۶

نشانی دفتر: فارسان -چهارراه فرمانداری-پاساژ قائم-طبقه دوم

 

افسانه یلمه علی آبادی             شماره پروانه: ۳۰۸۲               پایه یک

استان: چهارمحال و بختیاری   شهر: بروجن           تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۴۷۹۹۰      تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۸۰۸۸

نشانی دفتر: بروجن-فلکه بیمارستان-بالاتر از مدرسه فارابی-دفتر وکالت

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com