قالب وردپرس

اسامی وکلای دادگستری اصفهان – آقا

حجت اله کریمیان         شماره پروانه: ۲۷۰۲           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۰۰۱۷۳

آدرس: اصفهان – چهارراه جهاد(فلکه صارمیه)- ضلع جنوب شرقی-  جنب شرکت آب- مجتمع تجاری کیان- طبقه چهارم- واحد ۱۱۱

 

عبدالرضا آزاد         شماره پروانه: ۳۹۱۴              پایه دو

استان: اصفهان        شهر: خوروبیابانک   تلفن موسسه: ۰۳۱۴۶۳۴۷۰۷۳    تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۹۴۷۲۱

آدرس موسسه: خوروبیابانک روبروی دادگاه عمومی سابق خور

 

محمد آقاابراهیمی‌سیچانی‌         شماره پروانه: ۸۲۴۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۵۱۹۱۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۱۵۳۶۷

آدرس موسسه: اصفهان خ مقدادآتش سابق نبش ک ۵ نهرفرشادی ساختمان زیتون ط۱

 

آرش ابراهیمی         شماره پروانه: ۱۸۲۳۷           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ندارد               تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۲۱۲۷۱

آدرس موسسه: ندارد

 

حامد ابراهیمی         شماره پروانه: ۲۶۸۲۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۵۳۱۶۸۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۱۷۱۱۳

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت غربی مجتمع ماکان ۵ ط همکف واحد۱۳

 

مهدی ابراهیمی خوراسگانی    شماره پروانه: ۳۰۹۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۲۲۷۶۲۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۰۴۶۸۰

آدرس موسسه: اصفهان-خ جی ابتدای خ پروین اعتصامی روبروی موسسه قوامین مجتمع اداری کاخ ط۲ واحد۳

 

مهدی ابراهیمی ورزنه            شماره پروانه: ۱۹۸۳۱               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۱۶۶۳۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۳۰۹۶۷

آدرس موسسه: اصفهان-چهارراه پلیس ساختمان ماکان ۳ ط ۶ واحد۲۹

 

حمیدرضا ابراهیمیان دستجردی              شماره پروانه: ۱۶۷۳۲   پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۸۰۷۲۰۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۴۷۸۶۳

آدرس موسسه: اصفهان بلوارکشاورزابتدای خ قائمیه صدمتر قبل از بهداری دستگرد – سمت راست – طبقه فوقانی

 

سیدباقر ابطحی        شماره پروانه: ۴۶۷۰۰           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ندارد               تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۸۲۰۲۰

آدرس موسسه: خ شیخ بهایی پ۱۴۶ط۱

 

ابوذر احمدی           شماره پروانه: ۴۵۷۹۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خوانسار         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۷۷۰۶۷۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۱۸۷۶۰

آدرس موسسه: خوانسار خ امام جنب بانک مسکن ط ۱

 

سیدجعفر احمدی      شماره پروانه: ۴۰۷۸              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۴۹۱۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۴۸۰۴۰

آدرس موسسه: اصفهان دروازه دولت سرلت ک خلیلی پ۱

 

محسن احمدی          شماره پروانه: ۲۵۸۶۵           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۵۰۱۴۸۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۸۴۸۵۵

آدرس موسسه: اصفهان خ کاوه سه راه مشهد خ گلستان خ آلبویه بن بست گل سرخ پ ۳

 

محمدرضا احمدی    شماره پروانه: ۷۱۰ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۱۸۶۳۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۱۷۱۴۹

آدرس موسسه: اصفهان خ علامه امینی پلاک ۲۰۹

 

نصراله احمدی        شماره پروانه: ۲۰۹۱۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۸۰۳۹۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۸۹

آدرس موسسه: اصفهان خ چهارراه پلیس ساختمان ماکان ۳ط۶واحد۲۷

 

اسماعیل احمدی دستجردی      شماره پروانه: ۴۶۱۳۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کوهپایه          تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۲۰۰۱۱

آدرس موسسه: کوهپایه-بلوار بهشتی-نرسیده به فلکه نماز-روبروی دبیرستان سروش-پ۱۱۴-ط همکف

 

علیرضا احمدی شاهدانی         شماره پروانه: ۲۴۹۳۷               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۳۸۸۵۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۲۹۵۳۷۱

آدرس موسسه: نجف آباد خ ۱۵ خرداد مرکزی حدفاصل خ ۱۷ شهریور و خ امام ط۱

 

فرهاد احمدی فرد     شماره پروانه: ۲۰۷۸۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۳۳۸۱۴۰۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۱۰۴۸۷۵

آدرس موسسه: اصفهان خ فروغی کوی ۱۹ ک۴۶

 

حسینعلی احمدی کتایونچه        شماره پروانه: ۱۰۲۵۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۳۶۹۲۴۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۸۳۴۱۳

آدرس موسسه: اصفهان-خ انصاری-خ پنج اذر-روبروی خانه معلم-مجتمع سناتور-ط۱-واحد۴

 

حمید رضا احمدی هرندی        شماره پروانه: ۳۵۰۷۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۸۰۹۴۲۱    تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۲۰۸۵۳۴

آدرس موسسه: اصفهان خ پروین اعتصامی خ حکیم شقائی ک الله بن بست معظم پ۶۶

 

مهدی احمدیان         شماره پروانه: ۲۱۱۸۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۳۱۰۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۱۷۱۵۵

آدرس موسسه: اصفهان-خ نیکبخت غربی ط فوقانی مشاور املاک شاهین

 

محسن احمدیان دهاقانی           شماره پروانه: ۳۴۶۲۰               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: دهاقان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۳۳۸۸۶۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۲۵۷۴۷

آدرس موسسه: بلوار بلوار گلستان خ حافظ روبروی دادگستری

 

عبدالله اختر             شماره پروانه: ۶۵۲۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۳۸۵۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۷۵۷۰۳

آدرس موسسه: خ حاج رحیم ارباب مقابل بیمه آسیا نبش کوچه ۱۲ ط فوقانی معماری جم

 

احمد ادهم زاده         شماره پروانه: ۳۳۹۴۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۱۴۶۶۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۷۴۴۶۱

آدرس موسسه: اصفهان چهار راه ابن سینا کوچه منارسفید

 

سعید ادیبی              شماره پروانه: ۲۶۵۲۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۸۰۶۶۸    تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۳۳۰۳۶۷

آدرس موسسه: اصفهان سه ره سیمین خ جانبازان خ مهریار خ هدایت فرعی ۵ پ ۴۲۱

 

حجت ارشدی          شماره پروانه: ۱۶۴۷۶           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۸۱۱۴۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۶۸۸۷۶

آدرس موسسه: اصفهان-سه راه صغیر-مجتمع امین دو-طبقه اول -واحد ۲۶

 

محمد ارشدی           شماره پروانه: ۲۶۱۴۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۴۵۰۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۷۰۹۱۳

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت ساختمان اداری نیکبخت ط۴ واحد ۱۰۶

 

علی اصغر ارومیه چی ها       شماره پروانه: ۷۱۷۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۶۲۹۷۲    تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۶۹۸۳۵

آدرس موسسه: کاشان خیابان باباافضل جنب پاساژ ولیعصر روبروی بانک ایران زمین ساختمان کامل ط ۲

 

حسین اژده              شماره پروانه: ۱۰۲۵۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۲۴۸۴۶۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۳۹۸۸۵

آدرس موسسه: اصفهان خ جی خ همدانیان مقابل فروشگاه کوثر ساختمان محسن ط۲ واحد۷

 

مرتضی استکی        شماره پروانه: ۱۵۴۸              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فریدن             تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۵۱۶۹۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۳۵۲۲۶

آدرس موسسه: اصفهان،خ توحید، جنب موسسه فرهنگی استاد فرشچیان، مجتمع پدیده، ط۵، واحد۵۰۵

 

اسماعیل استکی اورگانی         شماره پروانه: ۱۴۹۳۲               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۴۴۸۳۷۴۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۷۲۳۶۶۱

آدرس موسسه: اصفهان-میدان شهدا-مجتمع پرتو-ط۴-واحد۵۲

 

محمدرضا اسکندری پوده         شماره پروانه: ۳۴۹۲۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۶۳۳۲۵۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۵۹۷۲۶

آدرس موسسه: اصفهان چهار باغ بالا خ شهید نیکبخت روبه روی دادگستری ساختمان ماکان واحد ۳۵

 

ابراهیم اسکندری جهمانی        شماره پروانه: ۳۵۰۳۸               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۲۱۰۵۵۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۶۸۴۱۸

آدرس موسسه: زرین شهرمیدان مرکزی ساختمان گلریزط۲واحد۱

 

حسین اسماعیلی       شماره پروانه: ۸۹۸۸              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۷۳۶۸۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۰۶۲۰۴

آدرس موسسه: اصفهان خ طیب خ میردامادنبش ک ۲۰مجتمع اداری آراد ط۱ واحد۳

 

جواد اسمعیلی          شماره پروانه: ۳۳۹۶۶           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۳۵۱۶۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۷۱۴۴۹

آدرس موسسه: نطنز – بلوار طالقانی – نبش کوچه سرسبز ۸ – دفتر وکالت

 

امید اشتر شماره پروانه: ۲۲۰۱۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۴۱۸۱۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۸۱۴۴۰

آدرس موسسه: اصفهان خ اردیبهشت جنوبی نرسیده چهارراه عباس آبادپ۶۴

 

علی اعرفی             شماره پروانه: ۵۱۷۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۷۳۱۶۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۹۵۱۱۰

آدرس موسسه: اصفهان خ چهارباغ بالا مجتمع اوسان ورودی اداری ط ۳ واحد۳۰۸

 

مجتبی اعظم            شماره پروانه: ۲۷۷ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۲۵۷۴۳۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۸۹۳۶۵

آدرس موسسه: اصفهان خ ارتش ط فوقانی بانک سینا واحد شماره ۷

 

فرخ افشار               شماره پروانه: ۳۹۶۰              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نائین              تلفن موسسه: ۰۳۲۳۲۲۵۳۲۸۳    تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۴۹۶۳۴

آدرس موسسه: نائین ولی عصر روبروی دبیرستان عطار نبش کوچه ۱۴

 

محسن افشارپور      شماره پروانه: ۲۱۳۳۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۴۵۲۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۴۸۹۰۸

آدرس موسسه: اصفهان-هتل پل-مجتمع تجاری کوثر-فاز۲ط۳واحد۵۳۴

 

علی رضا افشنگ    شماره پروانه: ۱۲۹۸۲           پایه دو

استان: اصفهان        شهر:       تلفن موسسه: ندارد   تلفن همراه:

آدرس موسسه: ندارد

 

علی اقاجانی افجدی  شماره پروانه: ۱۷۸۸۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۸۶۶۵۲۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۵۷۴۳۹

آدرس موسسه: اصفهان خ رودکی ساختمان بهشت نبش خ علامه جعفری ساختمان بهشت ط ۴

 

محمد اقتصادی        شماره پروانه: ۲۰۰۹۳           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۱۹۵۰۲۱۸۳۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۸۴۵۶۳

آدرس موسسه: زرین شهر خ آیت اله کاشانی مقابل دادگستری مجتمع وکلا واحد ۱

 

هاشم اقدامی            شماره پروانه: ۱۰۱۰۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۲۱۰۹۶۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۷۶۴۰۳

آدرس موسسه: زرین شهر-فلکه مرکزی- مجتمع تجاری گلریز- ط۲- واحد ۲

 

عیسی اکبری           شماره پروانه: ۴۸۱۳              پایه دو

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۲۲۷۷۶۴    تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۸۰۹۷۶

آدرس موسسه: نطنز-بلوار منتظری-روبروی مدرسه استثنایی-جنب ساختمان حیدری

 

داریوش اکبری پور شماره پروانه: ۵۹۲۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۳۷۱۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۴۵۰۹۸

آدرس موسسه: فلکه ارتش خ ارتش ساختمان سرو پلاک ۳۹۸

 

کریم اکبریان           شماره پروانه: ۴۶۰۸۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۳۱۹۴۸۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۰۰۲۳۷

آدرس موسسه: خمینی شهرمیدان شهدا جنب اداره برق اول خ طالقانی ط فوقانی لوازم خانگی نادری

 

مجتبی اکبریان         شماره پروانه: ۱۹۶۸۴           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: فریدن             تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۱۱۵۹۹

آدرس موسسه: فریدن بلوار آیت اله طالقانی جنب دادگستری

 

عزت اله الماسی زفره ئی        شماره پروانه: ۴۶۰۸۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۶۲۱۲۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۵۷۷۲۶

آدرس موسسه: اصفهان خ مولوی کوی فرزندی بن بست طالب علم پ۳۶

 

بابک‌ الماسی‌             شماره پروانه: ۵۹۷۹              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۴۴۳۰۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۰۰۵۳۹

آدرس موسسه: اصفهان خ توحید میانی مقابل بانک سامان مجتمع نگار۲ ط۵ واحد۱۳

 

شهرام اله آبادی       شماره پروانه: ۱۸۳۵۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۳۱۲۶۱۳۱۱۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۱۱۷۱۳

آدرس موسسه: نجف آباد- خ امام خمینی-چهار راه امام ساختمان وکلا ط۱ واحد۱

 

ابراهیم اله بخش دولت ابادی    شماره پروانه: ۳۴۹۴۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: دولت آباد       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۴۱۳۴۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۶۷۶۰۰

آدرس موسسه: اصفهان شهرستان دولت آباد خیابان شهید محمد داوری خ شهید رفیعی پلاک۴۵ ط۲

 

احمدرضا الوان سازیزدی        شماره پروانه: ۶۹۲۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۶۱۱۶۱۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۵۰۱۱۵

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی مقابل ساختمان نفیس بن بست بهار(۳۳)پلاک۱۷ ط۱ واحد۲

 

محمد علی الویی      شماره پروانه: ۴۵۵۵۹           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۶۱۱۶۶۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۸۱۸۳۴

آدرس موسسه: خمینی شهر چهار راه شریعتی ابتدای شریعتی شمالی ط فوقانی دفترر اسناد رسمی۳

 

احمد اماره               شماره پروانه: ۷۸۱۰              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۵۰۶۲۸    تلفن همراه: ۰۹۲۱۲۸۶۵۷۹۰

آدرس موسسه: اصفهان خ شهید نیکبخت حد فاصل میان دادگستری وچهار راه شیخ صدوق

 

سیدحسین امام          شماره پروانه: ۲۴۳۶۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۴۷۹۲۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۱۱۴۴۵

آدرس موسسه: کاشان خ شهید رجایی خ اقبال لاهوری پ ۷۸

 

فرامرز امام جمعه   شماره پروانه: ۳۵۶۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۹۲۱۵۵

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ بهایی جنب گز مظفری-طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل .دفتر وکالت

 

حمیدرضا امامی      شماره پروانه: ۱۰۹۲              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۲۲۶۴۰۰    تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۰۷۷۸۳

آدرس موسسه: نطنز خ رهن جنب بیمه کارآفرین

 

جعفر امان اللهی      شماره پروانه: ۳۵۰۶۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۶۴۶۹۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۴۳۴۸۴

آدرس موسسه: اصفهان-خ بزرگمهر-ساختمان ۱۵۲ط همکف پ۱۰۱

 

محمد رضا امجدی   شماره پروانه: ۵۰۸۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۲۲۱۵۳۴-۲۶۳۸۱۸۸/۰۳۳۱     تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۲۱۵۳۴

آدرس موسسه: نجف آباد خ امام چهارراه شهرداری -جنب داروخانه دکتر خزائی-ط فوقانی عکاسی هما

 

امیرحسین مهرداد امراللهی     شماره پروانه: ۱۳۴۰۶               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: دولت آباد       تلفن موسسه: ۰۳۱۲۵۸۶۲۰۹۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۵۴۰۲۹

آدرس موسسه: اصفهان-دولت آباد-بلوار جانبازان جنب دادگستری

 

علی امراللهی          شماره پروانه: ۴۵۷۷۰           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: خوروبیابانک   تلفن موسسه: ۰۳۱۴۶۳۲۲۱۶۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۳۰۹۰۱

آدرس موسسه: خ طالقانی ک شهید رجایی پ۱۲

 

حسن امید آرا           شماره پروانه: ۱۰۴۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۳۶۳۲۵۴۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۰۱۰۲۴

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت روبروی کتابخانه عمومی ساختمان هیات مشاوران ط۲واحدسمت راست

 

غلام رضا امیرسعیدی            شماره پروانه: ۶۲۵۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۳۶۲۴۲۴۹۱۴۸    تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۰۶۸۰۰

آدرس موسسه: نطنز بلوار طالقانی سرسبز ۸ پلاک۱ واحد۱

 

حامد امیری             شماره پروانه: ۲۰۵۹۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۰۵۰۹۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۲۸۷۴۶

آدرس موسسه: اصفهان خ سجاد ابتدای خ قائم مقام فراهانی مجتمع شیخ بهایی ط۱ واحد۱۱

 

سیدرضا امیری نسب              شماره پروانه: ۳۳۸۱۹               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۲۳۳۲۵۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۱۳۴۶۵۱

آدرس موسسه: کاشان خ ملا فتح اله روبروی صنایع دستی میراث فرهنگی کاشان

 

محمد امین الرعایائی               شماره پروانه: ۲۴۹۸۸               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۴۹۵۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۴۵۴۷۷

آدرس موسسه: اصفهان چهارباغ بالا خ نیکبخت غربی جنب دادگستری مجتمع اداری نیکبخت ط۴واحد۱۰۹

 

سید مرتضی امین جواهری     شماره پروانه: ۶۱۲۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: سمیرم            تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۱۹۰۰۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۰۴۷۱۴

آدرس موسسه: اصفهان میدان انقلاب ورودی چهارباغ ک شماره ۳بن بست صنایع مجتمع ط۳ واحد۸

 

اکبر امینی               شماره پروانه: ۶۱۲۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۰۸۰۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۷۰۸۴۵

آدرس موسسه: اصفهان چهارباغ بالا خ نیکبخت ساختمان ۴۷

 

پدرام امینی              شماره پروانه: ۱۰۲۹۲           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۲۳۶۰۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۳۸۹۳۲

آدرس موسسه: اصفهان-ملکشهر-ابتدای خ مطهری-نبش گلها-ط فوقانی املاک مطهری

 

امید امینی دشتی       شماره پروانه: ۱۷۰۱۶           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۲۰۴۸۴۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۳۹۴۹۵۹

آدرس موسسه: اصفهان، خ وحید، اول دقیقی، مجتمع عزیزخانی، ط۴، واحد۴۳

 

ایرج امینی ولاشانی شماره پروانه: ۱۳۶۲۳           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۶۵۱۹۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۱۲۷۷۵۲

آدرس موسسه: اصفهان سه راه سیمین خ سهروردی مجتمع زیتون ط ۶ واحد ۲۴

 

رسول‌ انتشاری‌نجف‌آبادی‌        شماره پروانه: ۱۰۱۴۵               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۵۱۳۱۷۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۳۲۸۱۴

آدرس موسسه: نجف آباد خ معرفت خ خرم غربی بعد از مسجد بعد از ک بختیار زاده پلاک۱۵

 

اسدالله انتظاری نجف آباد         شماره پروانه: ۱۷۱۸۲               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۷۳۹۹۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۱۰۱۰۳

آدرس موسسه: اصفهان چهارراه توحید مجتمع نگین ط۲واحد۲۱۱

 

عماد انتظامی گردابی              شماره پروانه: ۵۰۴۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۲۶۱۰۱۱-۰۹۱۳۱۸۲۴۰۳۹      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۲۴۰۳۹

آدرس موسسه: لردگان بلوار شهدا جنب مبل ایران طبقه دوم داخل کوچه

 

محمود رضا انصاری              شماره پروانه: ۱۴۸۴۵               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۶۲۳۰۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۰۴۷۱۷

آدرس موسسه: اصفهان خ پروین پس از چهارراه صباحی مجتمع غدیر ط۵ واحد۱۳

 

محمدرضا انصافداران             شماره پروانه: ۶۹۲۸               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۱۶۴۰۹

آدرس موسسه: اصفهان خ محتشم کاشانی مجتمع معین جنب ام آرای سپاهان ط۴واحد۸

 

امیر ایثاری فرد       شماره پروانه: ۶۷۱ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۳۹۹۹۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۴۰۱۴۰

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ بهایی روبروی دارالقرآن جنب گزمظفری پلاک ۲۷۰

 

محمد حسین ایران پور            شماره پروانه: ۲۱۶۹۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۴۰۱۷۷۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۹۷۹۹۶

آدرس موسسه: خ آب ۲۵۰ ک ۱۷ س ایلیا ۱۱۰ ط همکف

 

جهان شاه ایرجی زاده             شماره پروانه: ۹۱۳۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۷۴۷۰۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۸۳۳۳۷

آدرس موسسه: خ میر پل هوایی شیخ صدوق نبش شیخ صدوق ساختمان ۹۹ طبقه فوقانی

 

سید محمد ایزد پرست              شماره پروانه: ۸۵۶۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۶۱۵۵۵۴۹۷۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۳۹۶۹

آدرس موسسه: م معلم ساختمان کتابچی ط ۲ واحد ۹

 

مهرداد ایزدی زمان آبادی       شماره پروانه: ۴۵۴۰۵               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۲۲۳۷۵۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۴۵۶۸۳

آدرس موسسه: خ ایت اله کاشانی روبروی دادگستری پ۹۱

 

ایمان ایوبی زازرانی               شماره پروانه: ۱۰۰۶۳               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ندارد               تلفن همراه:

آدرس موسسه: ندارد

 

اصغر بابائی            شماره پروانه: ۱۶۹۷۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۴۸۴۳۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۱۱۳۳۲

آدرس موسسه: نجف آباد خ شریعتی بعداز چهار راه رجایی مجتمع کلینیک ساختمان ط۲واحد۲۲

 

تیمور بابااحمدی میلانی           شماره پروانه: ۱۶۹۳۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۲۵۸۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۵۲۵۰۵

آدرس موسسه: خ وحید نبش حسین آباد ساختمان عسگری طبقه اول واحد۸

 

علی بابازاده کاشانی شماره پروانه: ۴۵۹۵۲           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۲۲۹۰۷۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۶۷۹۶۱

آدرس موسسه: کاشان خ ملا فتح اله روبروی صنایع دستی میراث فرهنگی

 

سعید بابایی              شماره پروانه: ۱۶۶۰۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۵۲۴۶۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۶۴۱۷۱

آدرس موسسه: اصفهان سه راه سیمین ابتدای خ سیمین ساختمان اسپادانا طبقه دوم واحد۵

 

سیدماشاءاله باختر    شماره پروانه: ۸۲۴۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۷۰۴۲۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۶۱۰۴۲۸

آدرس موسسه: کاشان بلوار شهید مطهری جنب رستوران گلشن-ط فوقانی ساختمان نصر

 

علیرضا باروتی شاه کوچکی    شماره پروانه: ۶۴۰۷               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: مبارکه           تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۴۰۸۲۹۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۶۲۳۱۵

آدرس موسسه: مبارکه میدان انقلاب ابتدای بلوار نیکبخت ط فوقانی بانک انصار

 

محمود باقری           شماره پروانه: ۳۵۰۹۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اردستان         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۲۳۲۳۳۳    تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۸۸۱۰۵

آدرس موسسه: اردستان شهرک کاوه نبش م امام حسن موسسه حقوقی صدرای اردستان

 

علی اصغر باقری محمودآبادی شماره پروانه: ۶۰۲۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۵۹۹۰۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۱۰۰۹۲۹

آدرس موسسه: شاهین شهر خ فردوسی فرعی۵ شرقی ساختمان خیریه حضرت ابوالفضل ط یک واحد یک

 

اسماعیل باقریان خوزانی         شماره پروانه: ۲۶۰۷۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۵۱۷۴۸۰    تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۷۸۰۲

آدرس موسسه: اصفهان سپاهانشهر بلوار شاهد مجتمع پردیس ۱۰ بلوک۴ طبقه۲ واحد۱

 

امیر بختیار              شماره پروانه: ۸۵۹۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۱۲۴۷۲۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۸۳۶۳۹

آدرس موسسه: اصفهان چهارباغ خواجو کوی وصال پ۱۵

 

ابوالقاسم بدیحی        شماره پروانه: ۸۲۳۰              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۰۲۶۲۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۹۸۷۷۳۴

آدرس موسسه: اصفهان-خیابان شمس آبادی نرسیده به چهارراه کوالالامپور-مجتمع پزشکی اداری آلام -طبقه دوم واحد ۲۰۵

 

مهرداد بدیحی          شماره پروانه: ۳۴۲۲۵           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۰۱۴۲۸

آدرس موسسه: شاهین شهر-خ نظامی-فرعی۵شرقی-ساختمان ونک-واحد۱

 

محمدرضا بدیعی گورتی         شماره پروانه: ۴۱۱۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۱۲۹۷۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۷۵۳۸۰

آدرس موسسه: اصفهان خ چهارباغ خواجو مقابل درب غربی صدا وسیمای اصفهان نبش کوچه شهیدان هاشمی جنب بانک انصار پ ۲ ط ۲

 

حسن بذرافشان         شماره پروانه: ۳۴۰۵۲           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۴۱۷۳۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۹۸۳۲۹

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ صدوق میانی کوچه ۴۸ پ۳۷ همکف

 

مهران براتی دارانی شماره پروانه: ۲۵۹۹۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۹۲۱۵۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۰۲۴۵۲۱

آدرس موسسه: شاهین شهرخ عطار بین فرعی۶و۷غربی ساختمان ایرانبان ط ۲واحد۷

 

محمد امین بصیری  شماره پروانه: ۴۵۸۱۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۴۹۵۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۹۲۲۰۲

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی کوی شماره ۳۰(آسیاب) پلاک۱۱۱

 

کریم بلوچی             شماره پروانه: ۶۱۲۶              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۳۸۷۳۱۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۷۵۴۲۳

آدرس موسسه: اصفهان خ کهندژ سه راه رهنان جنب پمپ بنزین بلوچی ساختمان فدک ط۱واحد۲

 

سیدمحمدعلی‌ بنی‌هاشمی‌          شماره پروانه: ۶۶۹۷               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۶۱۳۰۰۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۶۰۶۶۴

آدرس موسسه: خمینی شهر-خیابان شریعتی شمالی -روبروی بانک صادرات-فرعی ۸۱

 

مرتضی بهارلو هوره              شماره پروانه: ۴۰۸۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۷۳۱۸۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۰۴۵۸۹

آدرس موسسه: اصفهان نبش شیخ صدوق ساختمان ۹۹ ط ۲ واحد۱

 

بابک بهارلوئی          شماره پروانه: ۲۶۰۵۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۲۰۶۰۱۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۷۸۴۱۵

آدرس موسسه: اصفهان-خ آمادگاه-مجتمع گلدیس-ورودی ۳-واحد۳۳۶

 

محسن بهارلویی       شماره پروانه: ۱۷۲۰۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۴۷۲۹۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۳۰۰۴۸

آدرس موسسه: نجف آبادخ امام غربی نرسیده به پارکینگ میرداماد کوی انتشاری

 

محمدرضا بهارلویی‌بردشاهی‌   شماره پروانه: ۶۷۷۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۳۳۵۴۹    تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۸۰۷۱۴

آدرس موسسه: شاهین شهر خ فردوسی نبش ۷ غربی مجتمع فیروزه ط۲ واحد ۳۳

 

احمد رضا بهاری    شماره پروانه: ۳۴۸۱۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۷۳۶۲۶    تلفن همراه: ۰۹۳۵۱۳۴۰۰۴۱

آدرس موسسه: اصفهان دروازه شیرازچهارباغ بالامجتمع پارک ورودی ۲ ط ۳ واحد۶۱۲

 

محمد بهرامی          شماره پروانه: ۱۷۹۰۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: مبارکه           تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۴۰۹۹۱۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۹۰۲۵۹

آدرس موسسه: مبارکه چهارراه مسجد جامع ابتدای خ امام جنوبی مقابل باشگاه ستارگان

 

یوسف بهرامی         شماره پروانه: ۶۳۱۶              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۶۷۹۲۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۶۵۰۵۸

آدرس موسسه: سه راه سیمین ابتدای سیمین مجتمع الهیه ط۳ واحد۹ پلاک ۱۱۴

 

مجید بهروزی         شماره پروانه: ۲۴۶۹۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۷۳۷۰۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۴۴۱۲۷

آدرس موسسه: شاهین شهر – خ فردوسی فرعی ۱شرقی پ۶۴ط۲واحد۱۲

 

امیرحسین بهشاد مند شماره پروانه: ۲۰۴۹۱           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۵۱۳۸۸۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۵۱۷۶۳

آدرس موسسه: اصفهان خ حکیم نظامی دفتر وکالت آقای روح الهی

 

صادق بهشتی پور    شماره پروانه: ۱۷۲۰۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۳۸۶۲۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۲۴۱۸۹

آدرس موسسه: نجف آباد خ امام بعد از چهار راه شهرداری مجتمع پرشیا ط ۲ واحد ۱۲

 

غلامحسین پاکباز     شماره پروانه: ۴۵۶۲۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اردستان         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۴۴۰۸۱    تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۴۵۵۱۵

آدرس موسسه: اردستان -کمربندی جنب نمایندگی سایپا

 

علیرضا پاینده          شماره پروانه: ۱۶۵۴۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۱۵۸۹۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۳۱۴۹۱

آدرس موسسه: نجف اباد خ شیخ بهایی جنوبی روبروی کوچه شماره ۳۰

 

علی پریسوز           شماره پروانه: ۲۱۷۳۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خوراسگان     تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۲۵۹۴۰۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۰۱۳۱۹

آدرس موسسه: اصفهان خانه اصفهان خ نوبهار شمالی بعداز میدان اطلسی جنب املاک کلبه ط۱

 

محمود پریسوز        شماره پروانه: ۱۷۶۲۱           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۲۵۹۴۰۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۲۵۳۵۴۲

آدرس موسسه: اصفهان -خ شهید نیکبخت-نبش کیهان ط زیرین

 

مهدی پناهی             شماره پروانه: ۲۳۴۰۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۵۱۴۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۱۰۰۵۰۲

آدرس موسسه: اصفهان-خ نیکبخت غربی ساختمان دیبا ط۳ واحد۵

 

جواد پنجه پور         شماره پروانه: ۴۶    پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۴۴۰۹۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۰۴۲۰۰

آدرس موسسه: اصفهان-خ بزرگمهر-خ هشت بهشت غربی -قبل از چهاراه گلزار-ساختمان وکلا-ط۱

 

سعادت پور پیرعلی شماره پروانه: ۴۵۶۶۲           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: سپاهانشهر      تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۵۱۴۸۵۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۹۶۱۱۲

آدرس موسسه: بلوار غدیر-خ فارابی۲-مجتمع نگین۲-واحد۲۱۰

 

سید رضا پور موسوی            شماره پروانه: ۱۰۷۲               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۳۷۳۸۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۱۸۰۴۸

آدرس موسسه: خ چهارباغ- عباسی – اول سید علی خان- جنب مسجد الهادی-طبقه اول

 

جواد پورابراهیم      شماره پروانه: ۲۴۰۲۰           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۵۱۶۸    تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۴۷۰۹۶۶

آدرس موسسه: اصفهان -خ چهارباغ بالا-مجتمع کوثر -فاز اول ط دوم واحد ۴۰۴

 

محسن پورمؤید        شماره پروانه: ۳۴۲۱۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۴۲۹۴۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۴۳۹۱۲

آدرس موسسه: کاشان-خ مدرس کوی شهید عصاری

 

اباذر پولادی باغبادرانی          شماره پروانه: ۷۴۵۷               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۹۵۸۳۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۴۹۴۶۶

آدرس موسسه: اصفهان م آزادی ابتدای خ هزار جریب نبش بن بست پویان مجتمع اداری فراز ط۱ واحد۵

 

نعمت اله پیرمرادیان شماره پروانه: ۳۴۶۷۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۰۱۱۲۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۳۹۲۰۹

آدرس موسسه: اصفهان خ بزرگمهر خ بلال شرقی بعداز چهارراه دوم پلاک۲۲۰ ط۲

 

نورالدین پیغان         شماره پروانه: ۳۸۲۹              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۶۲۳۸۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۳۹۱۹۵

آدرس موسسه: اصفهان بزرگرانتهای خ هفت بهشت شرقی نبش سه راه سعدی مقابل بانک سپه

 

عبداله تابنده             شماره پروانه: ۲۳۲۸۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۷۱۷۴۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۶۷۱۸۰

آدرس موسسه: کاشان خ آیت الله کاشانی سه راه غزنوی مجتمع اداری نارون ط ۲ واحد۱۱

 

امیر حسین تاویلی پور            شماره پروانه: ۸۵۵۶               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۶۳۳۶۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۰۶۸۵

آدرس موسسه: کاشان چهارراه آیت اله کاشانی نرسیده به سه راه غزنوی مجتمع سجاد ط ۱ واحد۱۰

 

سیدمهدی تدین فر     شماره پروانه: ۲۱۶۷۶           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۴۷۳۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۱۳۵۴۰۷

آدرس موسسه: اصفهان چهارباغ بالا مجتمع کوثر فاز۲ ط۱ واحد۳۳۷

 

رضا ترابی             شماره پروانه: ۴۰۹۱              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۷۲۶۹۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۵۰۶۳۳

آدرس موسسه: اصفهان خ بزرگمهر ابتدای خیابان ۲۲ بهمن شماره ۲۶

 

ماشااله ترازی         شماره پروانه: ۲۳۵۰۹           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۵۰۲۳۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۲۷۱۹۶

آدرس موسسه: کاشان خ کارگر کوی بهار۱۰

 

رسول ترک لادانی    شماره پروانه: ۱۰۵۳۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۷۷۲۳۴۱۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۹۷۷۲۴

آدرس موسسه: اصفهان خ شهیدنیکبخت بن بست کیهان پلاک ۱۳۷ طبقه همکف

 

عبداله ترکی هرچگانی            شماره پروانه: ۱۰۸۹۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۷۸۵۰۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۵۸۷۱۵

آدرس موسسه: سه راه سیمین بلوار کشاورز نرسیده به پل هوائی جنب رستوران یلدا ساختمان فراز ط ۶

 

مصطفی تقوائی یزدلی             شماره پروانه: ۱۲۲۹۷               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: میمه              تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۵۲۹۴۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۲۶۳۵۹

آدرس موسسه: میمه خ شهید بهشتی جنب بنگاه صادق

 

سیدحسین تقوی        شماره پروانه: ۲۱۶۱۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: دولت آباد       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۷۵۱۲۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۸۳۸۶۵

آدرس موسسه: بلوار جانبازان جنب دادگستری نبش بن بست سروستان

 

سیداحسان الله تکاپو  شماره پروانه: ۱۰۹۷              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۲۴۳۴۱۱۸۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۲۹۰۹۲

آدرس موسسه: اصفهان خانه اصفهان کوچه میخک کوچه میخک کوچه یاس ۳ بن بست گلها بلوک ۶

 

منوچهر توسلی نائینی              شماره پروانه: ۱۵۷ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۶۸۷۶۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۱۳۵۴۹

آدرس موسسه: اصفهان خ توحید میانی جنب پارکینگ توحید ساختمان سرو ط ۱ واحد۱

 

احمدرضا توکلی      شماره پروانه: ۴۵۸۲۷           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: مبارکه           تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۴۰۳۴۹۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۷۵۸۵۰

آدرس موسسه: مبارکه خ منتظری-ط فوقانی پاساژ اقاجانیان

 

علیرضا توکلی        شماره پروانه: ۹۵۷۰              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۲۱۰۳۹۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۷۳۲۸۸

آدرس موسسه: اصفهان، خ جی، ۱۰۰متر بعداز سه راه ترمینال، کوچه عصر طلائی، سمت چپ، انتهای بن بست پلاک۳۱

 

علی توکلی فرد        شماره پروانه: ۲۳۸۲۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۳۲۵۱۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۰۸۳۳۴۷

آدرس موسسه: شاهین شهر -خ عطار-بین فرعی۳و۴غربی-مجتمع ترنج-ط۱-واحد۱

 

سعید تیموری‌عسگرانی‌           شماره پروانه: ۸۲۵۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۱۶۸۷۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۵۷۱۹۱

آدرس موسسه: اصفهان ابتدای خ فلسطین مجتمع میلاد واحد۳

 

محسن تیموری‌فر     شماره پروانه: ۱۶۵۳۱           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۵۸۳۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۸۷۷۴۷

آدرس موسسه: خ شهید نیکبخت روبروی دادگستری روبروی فضای سبز مجتمع تجاری اداری مدیران ط ۲ واحد ۲۰۲

 

علی قربان جانکی    شماره پروانه: ۸۹۵۰              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۸۴۴۱۵۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۴۱۵۴

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت روبروی دادگستری مجتمع مدیران ط۲ واحد ۲۰۱

 

محمدرضا جریده دار              شماره پروانه: ۱۷۹۷۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۲۴۴۹۹۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۲۷۳۷۷

آدرس موسسه: اصفهان شهرضا خ صاحب الزمان ابتدای خ حکیم الهی جنب قالی سلیمان ط ۲

 

علی جزینی درچه    شماره پروانه: ۱۶۵۷۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۱۶۸۵۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۷۷۲۴۳

آدرس موسسه: اصفهان خ چهارراه نقاشی ابتدای خ فلسطین مجتمع میلاد واحد۳

 

ابراهیم جعفری        شماره پروانه: ۱۲۲۰۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۲۲۲۸۳۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۵۴۶۸۸

آدرس موسسه: زرین شهرفلکه مرکزی ساختمان تجاری گلریز ط۲ واحد۱۳

 

صفرعلی جعفری     شماره پروانه: ۶۱۳۱              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۵۷۷۶۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۵۰۰۲۴

آدرس موسسه: سه راه سیمین جنب پمپ بنزین ساختمان پاسارگاد ط۶ واحد۳۰

 

مهدی جعفری          شماره پروانه: ۲۴۰۸۹           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۳۳۰۱۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۲۱۰۳۷

آدرس موسسه: شاهین شهر خ عطار بین فرعی ۳ و ۴ غربی ساختمان ترنج ط دوم واحد۴

 

میثم جعفری            شماره پروانه: ۲۶۰۳۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۷۴۸۱۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۰۰۲۰۴۷

آدرس موسسه: اصفهان خ حکیم نظامی چهارراه امین جنب بانک انصارپ۷۸۱

 

مسعود جعفری خمیرانی          شماره پروانه: ۶۱۲۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: تیران و کرون تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۲۲۳۲۲۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۱۶۳۵۳

آدرس موسسه: تیران و کرون بلوار امام خمینی -طبقه فوقانی بانک تجارت

 

اصغر جعفری کلیشادی           شماره پروانه: ۱۰۷۶۲               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۶۸۹۱۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۰۶۸۳۹

آدرس موسسه: اصفهان سراهی سیمین-اول بلوار کشاورز-روبروی مسجد انبیا-ساختمان دی-واحد۹شرقی

 

احمدرضا جعفری یزدآبادی     شماره پروانه: ۴۶۱۲۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فلاورجان       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۴۴۸۴۱۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۱۰۸۵۴

آدرس موسسه: فلاور جان-بلوار بسیج -بعداز بیمارستان امام حمینی تقاطع اول جنب پست بانک -ساختمان بهشت

 

سعید جلالی             شماره پروانه: ۲۶۹۵۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۰۰۸۳۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۸۴۶۱۲

آدرس موسسه: اصفهان-خ طیب جنب پمپ بنزین-ساختمان مهتاب۹-ط۴-واحد۲۷

 

مسعود جلالی          شماره پروانه: ۳۴۵۹۶           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۱۴۰۷۳      تلفن همراه: ۰۹۹۰۱۸۵۳۵۳۱

آدرس موسسه: اصفهان خ امام خ عاشق آبادی کوچه سلمان فارسی پ۴

 

افشین جمالی            شماره پروانه: ۲۴۷۵۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: گلپایگان         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۴۲۱۴۱۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۲۲۷۳۶

آدرس موسسه: گلپایگان ابتدای خ آیت اله گلپایگانی – نبش کوچه ۴

 

محمدصادق جمالی   شماره پروانه: ۴۹۰ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۳۲۳۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۷۴۰۶۵

آدرس موسسه: خ وحید نبش خ حسین آباد مجتمع عسگری ط۲ واحد۲

 

سعید جمالیان           شماره پروانه: ۱۰۷۱              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: سمیرم            تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۰۰۰۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۱۲۳۵۵

آدرس موسسه: اصفهان، میدان فیض، جنب پزشکی قانونی،ط فوقانی فروشگاه لبخند کودک

 

امیر حسین جملی     شماره پروانه: ۳۵۰۵۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۲۳۷۱۷۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۱۰۹۷۴

آدرس موسسه: کاشان انتهای خ امام جنب کوی شهیدان زارع

 

محمدعلی جنترانی   شماره پروانه: ۲۱۶۹۶           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۷۸۸۰۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۵۴۴۸۶

آدرس موسسه: خ بزرگمهر ابتدای خ شریف واقفی جنب بانک تجارت ساختمان بهمن ط اول

 

مجتبی جهانبخش      شماره پروانه: ۲۲۵۳۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۷۵۷۳۳۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۳۵۸۲۸

آدرس موسسه: اصفهان خ هشت بهشت شرقی مقابل مجتمع مروارید پ ۹۹

 

اسداله جهانگیری     شماره پروانه: ۱۸۳۰۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۱۷۱۳۸

آدرس موسسه: شهرضا خ حکیم پاساژمتقی طبقه اول

 

حمید جهانگیری       شماره پروانه: ۳۴۹۲۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۶۹۵۹۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۵۶۳۳۹

آدرس موسسه: اصفهان خ بزرگمهر ابتدای بهشت غربی مجتمع فردوسی ط اول واحد ۱

 

محمد جهانگیری      شماره پروانه: ۱۲۵۹۲           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۴۴۲۶۵۸۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۵۶۴۵۴

آدرس موسسه: اصفهان خ رباط اول جنب مسجد حجت ابتدای خ طالقانی

 

منوچهر جوکار دولت آبادی     شماره پروانه: ۴۱۳۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۹۴۴۶۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۷۴۵۶۱

آدرس موسسه: اصفهان خ شریعتی غربی مقابل مسجد امام حسن عسگری حدفاصل ک ۱۵ و ۱۷ ساختمان سایه ۱۲۳ ط ۳ واحد ۷

 

حسین حاج حیدری   شماره پروانه: ۱۵۳۲۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۶۱۱۱۱۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۲۶۸۴۵

آدرس موسسه: خ شریعتی شمالی-روبروی بانک صادرات-انتهای بن بست۸۱

 

امیرحسین حاج کریمیان          شماره پروانه: ۴۵۹۶۶               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۹۳۳۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۰۲۳۰۱۴

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ مفیدک شهید ایرج تفکری شماره۲۲انتهای ک بن بست رویاپ۱۹

 

حسین حاجی پور     شماره پروانه: ۹۹۶۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۰۱۲۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۱۲۲۵۸

آدرس موسسه: فلکه ارتش ابتدای خیابان ارتش تبش کوچه چهرازی ساختمان رحیمی ط ۲ واحد ۴

 

مهدی حاجی حیدری ورنوسفا  شماره پروانه: ۶۴۱۵               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۶۷۰۰۰۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۷۲۷۱۷

آدرس موسسه: خمینی شهر خ طالقانی روبروی قرض الحسنمه ثامن الایمه طبقه فوقانی تعاونی فرهنگیان

 

مجتبی حاجی رحیمیان            شماره پروانه: ۴۶۱۴۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: دهاقان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۳۳۹۱۷۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۲۷۴۶۲

آدرس موسسه: شهرستان دهاقان میدان امام حسین ط فوقانی شیرینی سرای رسالت

 

بیژن حاجی کریمیان شماره پروانه: ۲۲۳۴۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۲۷۲۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۸۳۸۵۸

آدرس موسسه: م فیض ابتدای خ فیض جنب پزشکی قانونی ساختمان وکلاء ط آخر

 

سید ابراهیم حاجی میرسعیدی  شماره پروانه: ۳۵۴۶۳               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۳۳۶۲۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۸۲۱۰۰

آدرس موسسه: اصفهان میدان انقلاب ابتدای خ شمس آبادی جنب بانک پاسارگاد مجتمع هزاره ط۵شماره۵۳

 

حسین حبیبی            شماره پروانه: ۲۰۵۹۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۸۳۰۰۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۷۴۰۲۴

آدرس موسسه: اصفهان خ محتشم کاشانی روبروی ژست بانک ساختمان اجلاس ط اول

 

فریبرز حبیبی          شماره پروانه: ۳۱۰۷              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۶۲۹۰۰۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۴۳۸۹۹

آدرس موسسه: اصفهان چهارباغ بالا جنب باشگاه کارگران بن بست ابن سینا مجتمع اداری سینا ط۱ واحد۸

 

محمد حججی           شماره پروانه: ۲۰۷۵۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۹۴۷۲۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۱۲۵۸۶

آدرس موسسه: اصفهان-خ ابوذر کوی استاد تاج اصفهانی پلاک ۱۸

 

محمد حسن شاهی    شماره پروانه: ۱۸۰۳۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: تیران             تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۲۲۷۸۶۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۳۶۹۴۴

آدرس موسسه: تیران بلوار امام جنب بیمه تأمین اجتماعی

 

حسین حسینی          شماره پروانه: ۲۰۸۴۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: گلپایگان         تلفن موسسه: ۰۳۷۲۳۲۵۱۲۴۷    تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۹۵۸۸۷۱

آدرس موسسه: گلپایگان خ آیت الله گلپایگانی روبروی کوچه ۱۹

 

حمید حسینی            شماره پروانه: ۳۳۹۳۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۸۶۸۸۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۰۸۲۵۰۳

آدرس موسسه: اصفهان خ ارتش نرسیده چهارراه ارتش نبش فرعی جنب اصفهان تکثیر ساختمان پیمان واحد۹

 

سید حبیب حسینی    شماره پروانه: ۱۰۵۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۵۱۱۵۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۳۸۲۶۴

آدرس موسسه: خ شریعتی روبروی درب اورژانس پلاک ۳۴ واحد۶

 

سیدمرتضی حسینی ایرانی       شماره پروانه: ۲۵۸۶۰               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۸۱۶۵۹۸۳۶۹۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۲۸۳۱

آدرس موسسه: اصفهان-خیابانسجاد-خیابانشهیدکیانی-کوچه ارغوان-کوی شهیدابراهیم عابدی-پلاک۹

 

سید محمد حسینی زیاری         شماره پروانه: ۲۵۳۱۶               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: کوهپایه          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۸۶۷۴۳۷۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۹۹۸۲۶۹

آدرس موسسه: کوهپایه-بلوار شهید بهشتی-نرسیده به میدان نماز-پ۱۱۴

 

سید نوراله حسینی فالحی         شماره پروانه: ۴۵۹۲۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۱۶۸۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۵۶۵۵۴

آدرس موسسه: اصفهان چهارباغ بالا خ نیکبخت روبروی دادگستری مجتمع ادارای تجاری مدیران ط ۳واحد۳۰۲

 

سید حمید حسینی یزدلی           شماره پروانه: ۱۶۵۳۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۷۸۵۵۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۲۲۱۸۶

آدرس موسسه: کاشان خ شهیدبهشتی جنب بانک سپه ساختمان پزشکان نور کوی آزادی ط۲واحد۱۴

 

ابولقاسم حقیقی         شماره پروانه: ۳۳۴۷              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نائین              تلفن موسسه: ۰۳۲۳۲۲۵۷۹۰۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۳۳۲۰۲

آدرس موسسه: نایین خ شهید مطهری کوچه اداره صنعت و معدن و تجارت

 

سعید حقیقیان بیدگلی شماره پروانه: ۱۷۷۰۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: آران و بیدگل  تلفن موسسه: ۰۳۶۲۲۷۲۶۴۳۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۹۵۳۵

آدرس موسسه: آران وبیدگل م امام ط فوقانی دفتر اسناد شماره ۹

 

اسماعیل حکیم الهی  شماره پروانه: ۵۹۱۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خوانسار         تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۲۱۵۰۷۰    تلفن همراه: ۰۹۳۹۳۴۷۷۳۹۱

آدرس موسسه: خوانسار کوی پلگوش- جنب حسینیه محمدیه پ۱۸

 

علیرضا حمزه         شماره پروانه: ۳۹۴۹              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۶۲۵۴۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۱۹۲۱۳

آدرس موسسه: اصفهان بلوار وحید مابین پل وحید وچهارراه باغ دریاچه مجتمع تجاری اداری امین طبقه ۱واحد۳

 

غلام رضا حمیدی    شماره پروانه: ۲۳۳۳۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فریدن             تلفن موسسه: ۰۳۷۲۴۵۲۴۹۵۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۱۱۵۴۲

آدرس موسسه: فریدن بویین میاندشت خ بهارستان روبروی دادگستری

 

امیرحسین حیدرزاده دماوندی   شماره پروانه: ۲۱۱۲۶               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۳۳۶۵۸    تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۸۸۸۴۹۲

آدرس موسسه: کاشان بلوار بوستان مقابل دادگستری پلاک ۱۸۲ واحد۳

 

عباسقلی حیدری تک آبی          شماره پروانه: ۱۷۳۷۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۸۳۹۴۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۹۷۶۸۳

آدرس موسسه: اصفهان خ مرداویچ خ آزادی فرایبورگ ک۱۴ پ۵ واحد۲

 

اسماعیل حیدری سودجانی       شماره پروانه: ۳۴۷۲۷               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۱۶۰۶۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۹۴۵۶۲

آدرس موسسه: خ امام ره بین میدان امام و چهارراه شهرداری بن بست مهر ساختمان پزشکان ط همکف پ ۷

 

علیرضا حیدری کمال ابادی     شماره پروانه: ۲۳۱۴۹               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۹۱۸۹۷

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت روبروی دادگستری بن بست کیهان ساختمان کیهان

 

احمدرضا حیدری‌زفره‌             شماره پروانه: ۶۰۲۸               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۰۷۰۹۶۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۷۰۹۶۷

آدرس موسسه: شاهین شهر خ عطار نبش فرعی ده شرقی ساختمان لیزر ط۳ واحد۷

 

علی خاتمی             شماره پروانه: ۴۵۴۵۱           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۲۲۷۶۲۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۱۷۸۶۷

آدرس موسسه: کاشان بلواردانش بریدگی اول ساختمان شیرین چشمه

 

مهدی خادم بید گلی  شماره پروانه: ۱۶۵۱۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: آران و بیدگل  تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۷۵۳۶۱۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۲۷۱۰۴

آدرس موسسه: آران و بیدگل، خیابان شهدا معراج ۱۴ ط فوقانی پاساژ هادی

 

محمدرضا خادمی جبلی           شماره پروانه: ۳۴۹۹۸               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۵۶۴۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۶۳۹۸۴

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان۵ ط۵ واحد۵۲

 

روح اله خاکی         شماره پروانه: ۸۳۳۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۲۲۹۲۲۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۲۲۱۶۳

آدرس موسسه: نطنز-خ مطهری رهنی -نرسیده به چهارراه افوشته جنب بیمه رازی

 

حسن خانجانی          شماره پروانه: ۳۵۲۴۹           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: فریدن             تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۲۵۰۰۷۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۲۰۵۱۷

آدرس موسسه: فریدن داران-بلوار طالقانی-روبروی درب اصلی بیمارستان رجایی-ط۲-عکاسی گلها

 

علی اصغر خدادادی آرپناهی   شماره پروانه: ۴۵۸۴۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فلاورجان       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۵۷۱۷۶۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۹۶۸۷۱

آدرس موسسه: فلاورجان روبه روی بیمارستان امام خمینی مجتمع آفتاب ط۴ پ ۷۸۲۷

 

محمدرضا خراط زاده             شماره پروانه: ۱۰۹۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۴۴۹۷۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۱۶۱۱۱

آدرس موسسه: کاشان میدان معلم بلوار مطهری روبروی بریدگی دوم پلاک ۱۹۹ طبقه ۲

 

محمود خردمند        شماره پروانه: ۱۸۱۰۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۴۴۲۰۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۰۱۵۹۲۵

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت شرقی ک شهید عباس سلیمانی روبروی مسجد پلاک۲۶

 

حمید خرمیان اصفهانی            شماره پروانه: ۱۶۴۱۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۳۷۳۸۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۹۰۹۹۹

آدرس موسسه: اصفهان خ چهارباغ عباسی ط فوقانی کتابفروشی مرکزی

 

امیرحسین خسروی  شماره پروانه: ۲۶۰۷۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۵۸۸۶۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۹۷۵۱۸

آدرس موسسه: اصفهان چهارباغ بالا مجتمع باران طبقه ۲ واحد ۱۰

 

عباس خسروی        شماره پروانه: ۱۸۶۳۶           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۸۲۶۶۵    تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۷۵۰۹۱۳

آدرس موسسه: اصفهان خ سروش خ آل خجند ک شهیدمیرجانی پ۲۳

 

مجید خسروی          شماره پروانه: ۱۰۳۸              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: مبارکه           تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۸۶۲۳۲۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۸۲۵۸۷

آدرس موسسه: اصفهان مبارکه ایتادی خ بسیج شمالی

 

مهدی خسروی        شماره پروانه: ۳۴۷۶۹           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۴۹۴۶

آدرس موسسه: زرین شهر میدان مرکزی ساختمان گلریز طبقه دوم واحد دوم

 

بابک خشایاری         شماره پروانه: ۴۱۱۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۷۶۱۶۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۹۰۷۵۲

آدرس موسسه: اصفهان-چهارباغ بالاابتدای خ شریعتی مابل اورژانس شماره ۳۴ط۲واحد۶

 

مصطفی خنجری دهنوی         شماره پروانه: ۲۱۳۸۷               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۸۶۹۹۸۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۲۶۹۸۲

آدرس موسسه: اصفهان-خ امام خمینی -بعد از شاهپور فرعی۱۶۴-پ۳۲

 

روح اله خوبانی       شماره پروانه: ۱۹۵۳۸           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۹۹۸۶۲۳

آدرس موسسه: کاشان خ آیت اله کاشانی سه راه غزنوی ساختمان بانک کارافرین

 

پژمان دادخواه دستجردی         شماره پروانه: ۳۳۴۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۸۲۵۷۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۶۴۱۷۶

آدرس موسسه: خ نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان دیبا ط۴ واحد۸

 

عباس دادخواه عسکرانی          شماره پروانه: ۳۳۹۶۰               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: فلاورجان       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۵۳۰۱۸۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۶۶۷۵۹

آدرس موسسه: فلاورجان خ طالقانی مقابل مرکز بهداشت

 

هادی دادرس           شماره پروانه: ۳۴۶۸۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نائین              تلفن موسسه: ۰۳۱۴۶۲۵۲۲۷۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۸۸۸۵۶

آدرس موسسه: نائین، بلوار شهید مطهری مجتمع تجاری گلدیس جنب بنگاه ابراهیمی ط۲

 

سعید داستانیان کردآبادی          شماره پروانه: ۱۰۵۵۶               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۲۹۱۴۵۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۱۷۸۲۳

آدرس موسسه: اصفهان خ جی خ مهدیه کرد اباد کوی شهید مهدی نوابی پلاک۱۶

 

امیرحسین دانش خراسگانی     شماره پروانه: ۲۵۹۸۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۳۷۱۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۶۵۰۴۹

آدرس موسسه: اصفهان خ شهید نیکبخت ساختمان ماکان ۵ ط اول واحد ۱۶

 

مهدی داودی            شماره پروانه: ۱۰۵۳۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۲۶۳۲۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۱۲۶۵۰

آدرس موسسه: سه راه سیمین جنب پمپ بنزین مجتمع پاسارگاد ط ۶ واحد ۳۰

 

بابک داورپناه جزی  شماره پروانه: ۲۶۵۲۶           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۸۰۴۵۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۶۶۵۹۷

آدرس موسسه: شاهین شهر خ عطار بین فرعی ۵ و ۶ غربی بن بست دوم غربی پ۶

 

اکبر داوری نجف ابادی           شماره پروانه: ۱۷۲۰۸               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۷۳۳۲۵۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۱۲۹۷۵

آدرس موسسه: نجف آباد خ امام ابتدای خ ۲۲ بهمن جنوبی

 

رازمیک درمگردیچیان             شماره پروانه: ۲۳۰۳۷               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۴۴۷۹۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۱۳۲۶۹

آدرس موسسه: اصفهان خ حکیم نظامی جنب بانک تجارت ط۲

 

غلامرضا درویشی   شماره پروانه: ۸۳۴۸              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: سمیرم            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۶۶۲۱۸۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۲۷۱۵۰

آدرس موسسه: سمیرم میدان شهدا پاساژسلطان ابراهیم ط۲

 

محمدرضا دری       شماره پروانه: ۳۵۰۶۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۴۱۰۶۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۰۳۷۸۰

آدرس موسسه: چهارراه نورباران خ شریف واقفی ساختمان نگین سبز ط۲ شماره۵

 

عباسعلی دهقانی       شماره پروانه: ۲۵۲۹۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۷۳۴۵۸۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۰۲۹۸۳

آدرس موسسه: اصفهان – چهار باغ خواجه – کوی صدر – کوچه شهید رحمانی – کوی شهید منصوری – کوی شهید حسن اعلائی – مجتمع پردیس – واحد ۳

 

عباس دهقانی خوزانی             شماره پروانه: ۸۲۷۸               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۶۳۴۵۵۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۷۸۵۲۵

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش خ میر پل هوایی ساختمان ۹۹طبقه اول

 

محمد دوستی نژاد    شماره پروانه: ۴۵۹۱۶           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۷۶۸۳۹۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۰۱۸۰۷

آدرس موسسه: اصفهان درچه میدان امام مجتمع شایان ط دوم واحد ۳

 

مهدی ذاکری نیاسر  شماره پروانه: ۲۱۶۰۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۳۳۶۵۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۳۹۳۸۴

آدرس موسسه: کاشان -بلوار بوستان-روبروی دادگستری-پلاک۱۸۲

 

خشایار ذبیحی         شماره پروانه: ۶۴۵۰              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: دولت آباد       تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۴۰۷۷۵۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۱۰۴۰۱

آدرس موسسه: اصفهان دستگرد برخوار ابتدای بلوار معلم ط فوقانی دفترنماینده مجلس دفتر وکالت خشایار ذبیحی

 

ایمان ذوالفقاری       شماره پروانه: ۲۳۳۸۲           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: گلپایگان         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۴۲۷۸۴۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۲۴۷۱۱

آدرس موسسه: خ ایت اله گلپایگانی نبش کوچه ۱۰

 

مجید ذوقی‌آقائی‌       شماره پروانه: ۱۶۶۱۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: دولت آباد       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۵۲۰۰۰۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۹۷۸۲۳

آدرس موسسه: دستگرد برخوار ابتدای بلوار معلم ط فوقانی دفتر نماینده مجلس شورای اسلامی

 

حمید رئوفی نیا        شماره پروانه: ۱۰۴۲              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: آران و بیدگل  تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۷۲۵۷۰۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۱۰۰۶۸

آدرس موسسه: آران و بیدگل خ زینبیه ساختمان خوبی

 

مجید راوندی قطبی  شماره پروانه: ۱۰۴۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۸۰۶۸۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۱۳۲۰۱

آدرس موسسه: خ شهیدرجایی ک قدمگاه ساختمان فرادیس ط ۱ واحدیک

 

وحید ربانی             شماره پروانه: ۷۸۹۹              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فلاورجان       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۴۳۰۳۶۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۱۴۵۱۲

آدرس موسسه: فلاورجان خ طالقانی روبه روی اداره پست

 

محمدحسن ربانی پور              شماره پروانه: ۱۸۳۰۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۵۱۵۶۸۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۵۶۱۸۹

آدرس موسسه: سپاهان شهر-م غدیر مجتمع اداری عقیق ۴ ط۲ واحد۷

 

امیرحسین ربیعی     شماره پروانه: ۲۰۶۹۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: گلپایگان         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۴۵۱۵۵۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۱۵۰۵۳

آدرس موسسه: بلوار سلمان فارسی-نبش خ طالقانی – ک ۲۳

 

علیرضا ربیعی        شماره پروانه: ۱۷۷۷۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: گلپایگان         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۴۵۴۱۱۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۱۹۹۲۱

آدرس موسسه: گلپایگان-خ هفده تن-روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایران

 

محمدرضا ربیعی جرم افشادی شماره پروانه: ۲۳۳۹۳               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۲۱۲۷۹۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۰۸۶۶۷

آدرس موسسه: شهرضا سروستان روبروی دادگستری جنب پمپ بنزین

 

سید مجید رجائی باغسرخی     شماره پروانه: ۳۴۷۷۷               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۷۸۷۵۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۸۲۰۵۷

آدرس موسسه: اصفهان فلکه ارتش بلوار کشاورز روبروی بانک ملی ساختمان سپاهان ط ۲

 

محمدحسین رجائی زاد            شماره پروانه: ۶۴۷۲               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۸۰۱۱۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۸۸۳۹۹

آدرس موسسه: شاهین شهر-چهارراه عطار خیابان شریعتی بعداز سه راه انوری-پ۱۴۰جنوبی

 

مهرداد رحمانی       شماره پروانه: ۱۰۰۳۳           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: مبارکه           تلفن موسسه: ۰۳۳۵۲۴۷۲۱۴۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۵۲۳۲۶

آدرس موسسه: اصفهان مبارکه ابتدای خ بسیج جنب فروشگاه فردوس رایانه طبقه اول

 

مرتضی رحمتیان آدرمنابادی   شماره پروانه: ۱۸۱۲۶               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۷۱۶۵۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۰۱۶۲۲

آدرس موسسه: اصفهان ابتدای چهارباغ بالا مجتمع ادرای باران ط اول واحد ۴

 

عبدالخلیل رحیم پور شماره پروانه: ۶۱۰۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۸۶۰۶۰۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۲۷۰۲۱۹

آدرس موسسه: نجف اباد خ شریعتی چهارراه فرهنگ ساختمان نگین ط۳

 

علی اشرف رحیمی  شماره پروانه: ۵۱۷۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۵۲۹۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۸۲۷۱۳

آدرس موسسه: اصفهان-خ چهارباغ بالا-مرکز تجاری اداری کوثر-فاز ۲ ط۶ واحد ۸۳۳

 

علی اصغر رحیمی اندائی       شماره پروانه: ۹۳۰ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۸۶۰۶۰۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۲۷۰۲۱۹

آدرس موسسه: خمینی شهر خ شریعتی چهارراه فرهنگ ساختمان نگین ط۳

 

سعید رحیمی کوهانی              شماره پروانه: ۲۶۵۹۶               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۶۲۷۹۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۰۱۷۵۱

آدرس موسسه: اصفهان خ احمد آباد کوی ۱۱

 

سعید رحیمیان          شماره پروانه: ۲۱۱۴۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۷۳۶۰۵۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۶۳۰۳۳

آدرس موسسه: اصفهان خ هشت بهشت غربی بین چهارراه ملک و گلزار ساختمان فرهنگ ط۳ واحد۳۰۲

 

علی رستگارپناه       شماره پروانه: ۲۶۹۰۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۴۵۸۳۷۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۶۳۹۲۴

آدرس موسسه: خ باهنر کوچه ۲۹ کوچه ۱۷ شهریور یک مجتمع مسکونی مهدی ط۳

 

ابدال رستمی           شماره پروانه: ۳۴۹۰۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۳۳۵۴۹    تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۱۵۶۴۶۹

آدرس موسسه: شاهین شهر خ عطار بین فرعی ۳ و۴ غربی مجتمع ترنج ط۱ واحد۲

 

امیررضا رستمی لردجانی       شماره پروانه: ۱۷۶۳۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۷۹۲۶۰

آدرس موسسه: شاهین شهرعطار فرعی ۵شرقی مجتمع ایران واحد۵

 

پیروز رشیدیان فر   شماره پروانه: ۱۰۵۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۶۲۴۳۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۹۴۲۱۶

آدرس موسسه: اصفهان-خ بزرگمهر-ابتدای خ هشت بهشت شرقی بن بست شهیدجاوری شماره۶پ۲ط۲

 

اکبر رضا حاجی     شماره پروانه: ۱۰۹۶              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۳۸۱۴۷

آدرس موسسه: نطنز م معلم خ مطهری ملک مرحوم علی طیبی

 

ایوب رضائی          شماره پروانه: ۴۰۸۰              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۳۴۹۰۷۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۴۴۰۱۰

آدرس موسسه: اصفهان، انقلاب، ساختمان امین، ط۲، واحد۳۰

 

جواد رضائی آدریانی              شماره پروانه: ۴۰۹۲               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: مبارکه           تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۶۷۰۰۰۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۷۲۷۳۳

آدرس موسسه: خمینی شهر خ طالقانی روبروی قرض الحسنه ثامن الائمه

 

کیوان رضائی جانبازلو           شماره پروانه: ۴۵۶۰۴               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۲۲۸۴۸۹

آدرس موسسه: شهرضا-خ شهید بهشتی-روبروی خیابان شهید طباطبایی-پاساژملت-طبقه دوم

 

علیرضا رضائی کلیشادی        شماره پروانه: ۸۳۵۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فلاورجان       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۴۸۶۸۶۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۰۶۰۱۲۵

آدرس موسسه: فلاورجان-بلوار بسیج-مجتمع سجاد ط۲ واحد ۲

 

رضا رضائی نژاد    شماره پروانه: ۱۰۳۸۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۴۵۰۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۳۰۷۱۸

آدرس موسسه: خ شیخ صدوق شمالی-خ چهارراه وکلا-به سمت شیخ مفید-کوچه۴۵-ساختمان توانا-ط۴

 

علیرضا رضاوندی  شماره پروانه: ۲۳۷۸۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۲۶۰۰۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۹۱۵۵۷

آدرس موسسه: نجف آباد – خ شریعتی بعدازچهارراه شهرداری پاساژملت زیرزمین پ۴

 

امین رضایی           شماره پروانه: ۲۴۱۲۰           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: فریدن             تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۳۱۳۵۳۹    تلفن همراه: ۰۹۱۰۱۰۸۱۵۹۴

آدرس موسسه: فریدن بلوار طالقانی جنب دادگستری پاساژ سلیمانی

 

مهدی رضایی          شماره پروانه: ۲۵۶۷۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خوانسار         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۷۷۳۱۳۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۱۱۷۰۰

آدرس موسسه: خوانسار خ امام-بالاتر از بانک ملی مرکزی

 

محمد علی رضایی برزانی      شماره پروانه: ۲۶۰۷۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۵۵۷۴۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۶۶۲۲۰

آدرس موسسه: اصفهان خ جابر انصاری خ ۵آذر

 

محمدرضا رضوانپور             شماره پروانه: ۲۶۲۴۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۶۱۵۵۷۹۳۸۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۵۰۸۷

آدرس موسسه: کاشان میدان معلم ساختمان کرمانی ط اول واحد ۱

 

محمد رضوانیان      شماره پروانه: ۲۶۳۰۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۳۰۱۷۳۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۵۱۹۰۰

آدرس موسسه: خ سجاد-خ قائم مقام فرهانی-روبروی بیمارستان حجتیه-جنب بانک سپه

 

سیدابراهیم رضوی دنیایی        شماره پروانه: ۸۳۱۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۵۹۹۳۴۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۰۶۶۸۹۱

آدرس موسسه: خمینی شهر درچه پیاز کوی گندم

 

سیدمیثم رضویه       شماره پروانه: ۴۵۴۲۲           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۷۳۹۹۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۳۷۳۶۷

آدرس موسسه: کاشان بلواردانش دانش ۲۳ مجتمع امین ط ۴ واحد۳

 

عباس رعیت           شماره پروانه: ۴۵۵۶۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: میمه              تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۴۲۶۲۳۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۶۱۶۴۵۶

آدرس موسسه: اصفهان شهر ستان میمه خ مولوی روبرو ی اداره آب وفاضلاب ط فوقانی پتو نرمینه

 

احمدرضا رفیعی      شماره پروانه: ۲۱    پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۴۰۱۳۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۷۰۲۴۲

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش خ شیخ مفید جنب بانک سپه ساختمان کسری ط۳واحد۱۲

 

علی یار رفیعی وردنجانی       شماره پروانه: ۸۲۷۵               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۲۲۵۴۲۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۵۵۲۳۸

آدرس موسسه: زرین شهر خ کاشانی-مقابل دادگستری

 

ابراهیم رمضانی      شماره پروانه: ۲۰۱۹۰           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۵۷۵۳۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۴۸۸۳

آدرس موسسه: اصفهان-بلوار ارتش-مجتمع کیش-ط۱-واحد۱

 

ابوالفضل رمضانی   شماره پروانه: ۳۴۰۷۱           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: تیران و کرون تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۲۲۳۶۳۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۳۶۲۸۹

آدرس موسسه: تیران-خ امام-جنب بنیاد مسکن-ط فوقانی شیرینی سرای ازادگان

 

احمدرضا رمضانی  شماره پروانه: ۲۲۴۷۵           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۵۵۹۱

آدرس موسسه: اصفهان چهارباغ بالا خ کاویان پ ۱۵

 

محمدرضا رمضانی شماره پروانه: ۱۲۶۱              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۸۱۵۴۶۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۴۴۸۷۰

آدرس موسسه: خ پروین نبش حکیم شفایی ۲ ساختمان برنا ۴ واحد۹

 

علی رمضانی بیدگلی              شماره پروانه: ۲۳۷۲۷               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: آران و بیدگل  تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۷۲۵۴۱۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۴۲۱۱۴۸

آدرس موسسه: اران و بیدگل خ شهدا کوچه معراج ۱۴ نبش میدان امامزاده هادی علیه السلام

 

عبداله رنجکش عاشق آبادی     شماره پروانه: ۴۱۲۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۳۷۲۶۸۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۹۰۸۳۵

آدرس موسسه: میدان شهدا خ فروغی قبل از چهارراه پنج رمضان مقابل کوچه محبی پ ۴۵۰

 

فتح اله روح الهی    شماره پروانه: ۴۱۲۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۶۹۱۸۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۲۲۲۸۵

آدرس موسسه: اصفهان حد فاصل بین چهار راه حکیم نظامی و خاقانی جنب ساعت تیک تاک طبقه دوم

 

محمد روح الهی      شماره پروانه: ۳۴۵۸۶           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۰۴۱۶۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۳۳۳۶۹۴

آدرس موسسه: کاشان خ شهید رجایی پاساژ صفویه ط ۲ واحد۳۲

 

بهروز روحانی        شماره پروانه: ۲۳۲۸۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۴۲۳۶۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۶۱۶۲۰۰

آدرس موسسه: بلوار مطهری روبروی بانک ملی کوی بیان نهم

 

محمد روحی            شماره پروانه: ۳۵۲۴۳           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۰۴۱۶۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۳۳۳۶۹۴

آدرس موسسه: کاشان خ شهید رجایی پاساژ صفویه ط ۲ واحد۳۲

 

علی روزخوش        شماره پروانه: ۱۰۳۸۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۵۵۹۸۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۸۳۵۱۸

آدرس موسسه: اصفهان خ ابوالحسن اصفهانی حدفاصل ک ۲۷و۲۹ ساختمان فرنام ط۲ واحد۴

 

جواد ریاحی            شماره پروانه: ۲۶۱۴۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: مبارکه           تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۴۰۹۳۵۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۷۸۵۸۳

آدرس موسسه: مبارکه بلوار شهیدرضا نصوحی انتهای ک۱۹ پلاک ۱۷۸

 

علی ریاحی             شماره پروانه: ۴۵۴۴۸           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: مبارکه           تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۴۱۰۹۸۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۲۵۴۶۳۰

آدرس موسسه: مبارکه خ بسیج شمالی روبروی آزمایشگاه سینا

 

مهدی ریاضیات       شماره پروانه: ۳۴۵۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۶۱۱۶۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۱۶۶۴۳

آدرس موسسه: صفهان-چهاراه وحید-نبش محتشم کاشانی-مجتمع عزیزخانی-ط۴-واحد۴۳

 

حمیدرضا زارع       شماره پروانه: ۲۳۷۹۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۳۴۳۲۰۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۳۵۴۴۸

آدرس موسسه: اصفهان انتهای خ آبشار سوم شهرک شهید کشوری خ بوستان سوم مجتمع اداری تجاری خلیج فارس ط۲ واحد۲۰۷

 

ابراهیم زارع بهرام آبادی        شماره پروانه: ۲۵۹۸۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۲۱۲۳۲۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۶۵۸۱۲۸

آدرس موسسه: اسفهان خ نیکبخت بن بست کیان کوچه شماره ۳ پ ۱۳۷ ط همکف

 

محمداحسان زارع زاده اصفهانی            شماره پروانه: ۱۹۶۳۲   پایه دو

استان: اصفهان        شهر: خوراسگان     تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۷۴۷۹۵۲    تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۶۳۱۱۴

آدرس موسسه: اصفهان-خ اصفهانی-خ شهدای خواجه-بین کوچه۱۴و۱۲-ط فوقانی سوپر قائم

 

مجید زارعان ادرمنابادی         شماره پروانه: ۸۴۰۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: دولت آباد       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۲۶۳۲۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۳۸۴۵۴

آدرس موسسه: اصفهان خ پروین خ صباحی نبش چهارراه اول ساختمان بیژن

 

مرتضی زارعی خوابجانی      شماره پروانه: ۲۶۵۲۲               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۵۹۴۴۷۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۷۵۱۷۴

آدرس موسسه: اصفهان خ کاوه پل چمران ساختمان اداری آفتاب ط۱ واحد۳

 

مسعود زاغیان         شماره پروانه: ۱۰۷۸              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۷۶۱۶۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۷۶۸۰۰

آدرس موسسه: خ چهارباغ بالا ابتدای خ شریعتی پلاک ۳۴ واحد۶

 

محمدحسن زاهد       شماره پروانه: ۱۰۷۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۲۸۲۱۰۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۵۶۸۲۴

آدرس موسسه: خ چهارباغ بالا – ابتدای خ دکتر شریعتی ساختمان پ ۳۴ واحد ۶

 

رضا زبان دان         شماره پروانه: ۲۰۵۸۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فلاورجان       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۴۲۸۸۶۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۹۱۴۰۸

آدرس موسسه: خ طالقانی-جنب پمپ بنزین-مجتمع اریا-ط۳-واحد۵

 

مهدی زجاجی          شماره پروانه: ۳۴۶۳۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۱۱۶۰۵۱

آدرس موسسه: اصفهان-خ نیکبخت غربی مقابل ساختمان دادگستری ساختمان ماکان ۵واحد۱۲ط۱

 

محمد زرعکانی        شماره پروانه: ۹۹۸۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۲۲۷۳۷۵    تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۳۴۸۴۲

آدرس موسسه: خ شریف واقفی م مختاری پ۱۰

 

محمد حسین زلفی    شماره پروانه: ۳۴۷۸۳           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۴۲۳۴۲۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۲۸۶۲۹

آدرس موسسه: خ حافظ جنوبی خ قیصر امین پور

 

محمد جواد زمانی بلانی          شماره پروانه: ۲۶۶۳۳               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۷۰۰۶۸

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ مفید شرقی-ساختمان پاپا-ط دوم

 

سعید زمانی درچه    شماره پروانه: ۴۵۸۸۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۷۶۷۰۱۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۳۳۸۶۷

آدرس موسسه: درچه نبش چهارراه شهید مطهری ط زیرین بیمه ایران

 

علیرضا زمانی قهدریجانی       شماره پروانه: ۸۳۵۲               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فلاورجان       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۴۴۸۴۹۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۵۱۰۰۴

آدرس موسسه: فلاورجان شهر ابریشم محله یزد آباد جنب دفتر ازدواج ۱۱۰

 

محمد تقی زهتابچه   شماره پروانه: ۱۲۷۶۴           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۱۳۷۳۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۲۲۳۲۸

آدرس موسسه: نجف اباد-خ شریعتی- روبروی موسسه مالی اعتباری کوثر

 

رضا زیرک باش      شماره پروانه: ۲۵۹۹۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۷۳۶۰۵۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۶۶۹۲۸

آدرس موسسه: اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهشت غربی-حد فاصل چهارراه گلزار و ملک ساختمان فرهنگ ط ۳ واحد ۳۰۲

 

امیر ژیان پور         شماره پروانه: ۱۷۴۲۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۱۹۳۹۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۹۰۱۵۵

آدرس موسسه: اصفهان خ طیب-کوی شماره۵-ساختمان ارمان-ط۱-واحد۲۰۵

 

رضا سالمی             شماره پروانه: ۳۳۶ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۶۳۳۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۴۱۷۸۶

آدرس موسسه: اصفهان خ آپادانا اول بن بست مهدی پلاک ۴۶۰

 

اسماعیل سپیانی       شماره پروانه: ۱۸۳۸۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۳۶۶۸۳۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۱۱۷۰۰۲

آدرس موسسه: اصفهان خ شهیدان غربی روبروی بانک صادرات نبش خ مدرس نجفی ط فوقانی

 

احمد رضا ستایش فر              شماره پروانه: ۱۰۰۸۵               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۷۸۵۸۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۷۰۲۱۷

آدرس موسسه: اصفهان خ حکیم نظامی چهارراه امین جنب بانک انصار پ۷۷۷

 

علیرضا ستوده         شماره پروانه: ۳۴۶۳۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۴۶۳۱۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۴۴۰۶۵۰

آدرس موسسه: خ مسجدسید-کوچه قدوسی-روبروی پل-پ۹

 

محمد مهدی سخاء    شماره پروانه: ۱۱۰۰              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۶۱۴۴۵۰۸۶۱    تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۰۶۳۴۱۳

آدرس موسسه: کاشان نبش چهار راه ایت اله کاشانی مجتمع اداری و تجاری ملت واحد ۷

 

وحید سروریان        شماره پروانه: ۲۳۳۷۹           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: گلپایگان         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۴۲۵۱۵۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۴۹۰۱۳۶

آدرس موسسه: خ ایت اله گلپایگانی نبش کوچه ۱۰

 

حسین سعادت          شماره پروانه: ۲۵۹۹۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۵۱۴۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۴۵۰۹۱

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت ساختمان دیبا واحد۵

 

مهدی سعادت           شماره پروانه: ۱۸۰۹۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۷۲۴۶۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۸۳۵۴۷

آدرس موسسه: اصفهان خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ابتدای خ سپهبد قرنی مجتمع میلاد نور ط ۲ واحد۲۰۴

 

حیدر سعادتی پور    شماره پروانه: ۲۲۳۹۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۸۸۰۰۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۸۱۹۷۱

آدرس موسسه: سه راه سیمین-جنب پمپ بنزین-مجتمع پاسارگاد-ط۶-واحد۳۰

 

ضیاءالدین سعیدی قرانی         شماره پروانه: ۶۱۸۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۵۲۵۹۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۸۲۱۴۹

آدرس موسسه: اصفهان خ نظر شرقی کوی مهرگان پلاک۳۸

 

محمدعلی سلطانی    شماره پروانه: ۲۲۸۶۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۹۰۵۴۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۰۲۵۳۵

آدرس موسسه: شاهین شهر خ مخابرات فرعی شش ۶ ساختمان متین ط سوم واحد ۶

 

فرید سلگی              شماره پروانه: ۴۵۸۴۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۷۳۲۹۶۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۴۱۳۲۲

آدرس موسسه: اصفهان -خیابان چهارباغ خواجو-بعداز خیابان شهدای خواجو بعد از منوچهری روبروی بانک ملی ساختمان سمسار-طبقه دوم واحد ۱۵

 

محمد رضا سلیمانی شماره پروانه: ۱۷۹۹۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۳۰۱۱۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۹۸۴۱۳

آدرس موسسه: شاهین شهر خیابان عطار نبش فرعی۱و۲شرقی مجتمع هلیاط۲واحد۳

 

علی سلیمانی درجه  شماره پروانه: ۱۶۵۸۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۵۸۲۴۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۱۲۴۸۹

آدرس موسسه: سه راه حکیم نظامی ابتدای ارتش کوچه شهید عطایی ۳۳ ساختمات ۷۱ ط دوم واحد ۴

 

علی سماواتیان         شماره پروانه: ۵۲۲۷              پایه دو

استان: اصفهان        شهر: سمیرم            تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۳۲۰۱۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۴۶۰۹۴

آدرس موسسه: سمیرم روبروی دادگستری

 

آیت سنجر آرانی      شماره پروانه: ۸۵۴۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۴۸۱۴۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۰۲۰۴۳

آدرس موسسه: کاشان چهار راه آیت اله کاشانی ابتدای خ شهیدبهشتی جنب بانک انصار پ۵۰

 

محمود سنجری        شماره پروانه: ۲۷۰۸۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۳۱۰۳۴۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۵۴۷۸۶

آدرس موسسه: اصفهان – خ امام خمینی،خ شریف شرقی کوچه ۳۵شهیدرفیعیان پلاک۱۹۴

 

علیرضا سنگانه       شماره پروانه: ۱۸۷۶۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۶۵۰۷۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۱۰۵۵۲

آدرس موسسه: کاشان خ شهید بهشتی جنب داروخانه طبسی ساختمان فارابی ط۲ واحد۶

 

مهدی سوادکوهی     شماره پروانه: ۳۵۰۵۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۴۵۷۰۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۳۱۴۴۷

آدرس موسسه: نجف آباد خ امام خمینی روبه روی بانک ملی جنب سینما لاله

 

سیدمحسن سیدمحمدی یزدی     شماره پروانه: ۳۴۷۱۰               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۵۰۸۱۹۸    تلفن همراه: ۰۹۱۰۹۶۷۳۰۹۷

آدرس موسسه: کاشان خ درب اصفهان ک شهید علی عظیمی پ۱

 

سید هادی سیدی       شماره پروانه: ۱۸۲۹۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۷۹۴۰۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۷۱۷۹۳

آدرس موسسه: کاشان – خ آیت اله سعیدی – ۱۲ متری ابوالفضل جنب آلومینیوم کاری عامری

 

کیوان شاکریان چالشتری         شماره پروانه: ۲۳۸۲۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فلاورجان       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۴۲۸۸۴۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۶۶۸۰۳

آدرس موسسه: فلاورجان میدان آزادی ابتدای خ میثم

 

محمدحسن شاملی     شماره پروانه: ۳۳۸۸۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۲۴۱۱۳۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۱۰۳۵۵

آدرس موسسه: شهرضا-خ بهشتی-فرعی۲۳-مجتمع شقایق-ط۳ واحد۱۲

 

محسن شاه بندری     شماره پروانه: ۲۶۰۶۶           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۴۲۶۸۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۱۴۶۲۶

آدرس موسسه: نجف آباد-خ امام-جنب بانک ملی مرکزی-مجتمع نخل-ط۱-واحد۳

 

مسعود شاهزمانی     شماره پروانه: ۳۰۵۷              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۰۴۰۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۲۰۳۸۱

آدرس موسسه: اصفهان خ میر مقابل داروخانه نقش جهان اول ک هزار دستان سمت راست ط۳

 

مرتضی شبیه گردان شماره پروانه: ۳۵۰۹۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۵۱۴۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۰۹۱۲۴۴

آدرس موسسه: اصفهان خ شهید نیکبخت ساختمان دیبا ط سوم واحد ۵

 

محمدرضا شریعت   شماره پروانه: ۱۸۶۵۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۳۱۲۴۱۷    تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۱۵۰۰۷

آدرس موسسه: کاشان خ۲۲بهمن کوچه شهیدشیرازی پلاک ۵۵

 

حمید رضا شریعت‌ محمد ابادی‌               شماره پروانه: ۱۷۹۷۷   پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۶۱۴۴۴۰۲۹۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۱۱۴۳۹

آدرس موسسه: کاشان خ طالقانی خ سهیل ک نرگس ۵

 

مسعود شریفی تشنیزی            شماره پروانه: ۸۷۷۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۸۷۰۲۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۴۲۹۶۰

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت-مقابل دادگستری-ساختمان ماکان۵-واحد۴۶

 

محمد شریفی دارانی شماره پروانه: ۲۰۹۵۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فریدن             تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۲۹۰۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۱۶۴۵۳

آدرس موسسه: اصفهان خ فردوسی نبش خ منوچهری ساختمان اداری امیر ط۳ واحد۳۰۵

 

امید شریفی کلیشادی شماره پروانه: ۲۴۶۰۰           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: فلاورجان       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۴۸۵۸۱۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۰۸۴۶۶

آدرس موسسه: کلیشاد خ شهید قرنی جنب بنیاد شهید ساختمان وکلا الرعایا واحد۲

 

مهران شریفی مقدم  شماره پروانه: ۲۳۸۷۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۸۵۸۱۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۲۴۱۸۷

آدرس موسسه: اصفهان خ جانبازان خ استاد شهریار خ راعب فرعی۵

 

قاسم شریفیان           شماره پروانه: ۲۶۰۶۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۸۸۳۷۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۴۹۰۱۸

آدرس موسسه: اصفهان بلوار کشاورز – سه راه سیمین – روبروی پمب بنزین – دفتر وکالت قاسم شریفیان

 

محمدعلی شریفیان    شماره پروانه: ۴۰۷۹              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: سمیرم            تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۲۱۲۵۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۴۴۶۲۹

آدرس موسسه: سمیرم-فلکه ماندگار کوی پروین اعتصامی

 

محمدعلی شریفیان    شماره پروانه: ۹۱۷۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۲۸۰۹۷۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۸۰۹۷۳

آدرس موسسه: خ چهار باغ عباسی-مجتمع افتخار-ط۴-واحد۵۰۵

 

ناصر شریفیان جزی               شماره پروانه: ۱۰۹۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۷۶۱۶۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۹۵۴۵۰

آدرس موسسه: اصفهان خ شریعتی جنب ساختمان چهلستون دفتر آقای زاغیان

 

محمدرضا شفیع زاده زفره       شماره پروانه: ۶۹۰۹               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۳۴۲۲۲۷۴۷۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۴۸۷۰۳

آدرس موسسه: اصفهان سه راه سیمین ساختمان ایثار

 

حمید شفیعی دستگردی            شماره پروانه: ۲۵۳۱۰               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۵۱۱۳۸۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۳۴۰۶۳۰

آدرس موسسه: خمینی شهر-میدان امام-جنب بانک سپه-اول امام جنوبی-پاساژ- لطفی ط۱

 

علی شفیعی زاده      شماره پروانه: ۱۷۳۱              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۴۰۴۹۰

آدرس موسسه: اصفهان-شهرک امیریه بین ۷ و ۸

 

مجتبی شفیعی علویجه             شماره پروانه: ۱۶۸۵۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۵۲۶۰۱۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۳۵۹۶۹

آدرس موسسه: شاهین شهر خ فردوسی بین فرعی ۳ و ۴ شرقی مجتمع اهل بیت

 

حمید شفیعی‌دستگردی‌             شماره پروانه: ۵۹۸۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۸۰۸۲۵۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۳۴۰۶۳۰

آدرس موسسه: خمینی شهر میدان امام اول امام جنوبی پاساژ لطفی ط۱

 

قاسمعلی شکرانی کوشکی        شماره پروانه: ۳۵۶۷               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۵۶۵۵۲۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۱۱۰۲۲

آدرس موسسه: خمینی شهر کوشک خ ۱۰متری بازار

 

حسین شکل ابادی     شماره پروانه: ۴۶۱۵۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۵۵۸۳۶۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۶۹۴۵۴

آدرس موسسه: اصفهان خ پروین ک اردیبهشت پ۳۲۳

 

مهرداد شماعی زاده شماره پروانه: ۳۰۶۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۴۸۴۹۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۶۳۰۱۳

آدرس موسسه: اصفهان خ شریف واقفی کوی ۱۸ پ۲۵

 

امیرمحمد شمس       شماره پروانه: ۲۴۶۱۵           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۱۷۸۵۶۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۰۲۸۸۰

آدرس موسسه: اصفهان خ چهارباغ بالا مجتمع کوثر ط ۳ واحد ۵۱۶

 

رضا شمس              شماره پروانه: ۷۰۷۷              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۴۳۶۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۸۱۱۹۱

آدرس موسسه: چهارباغ بالا مجتمع اداری تجاری کوثر ۲ ط ۶ واحد ۸۳۲

 

محمدعلی شمس کوپائی           شماره پروانه: ۲۳۷۰۲               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۵۲۰۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۰۲۹۷۲

آدرس موسسه: چهارباغ بالا مجتمع کوثر واحد۵۱۶

 

مهدی شمس کیا       شماره پروانه: ۱۷۹۹۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۵۳۱۹۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۶۱۸۷۳

آدرس موسسه: اصفهان خ بزرگمهر چهارراه نورباران ابتدای خ شریف واقفی بعداز بانک تجارت ساختمان بهمن ط ۲ واحد۴

 

سیدایمان شمسی       شماره پروانه: ۱۷۰۹۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: گلپایگان         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۴۲۵۹۵۷    تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۱۵۱۳۱۷

آدرس موسسه: اصفهان گلپایگان خ آیت الله گلپایگانی ساختمان فاطمیه ط ۳واحد۶

 

مهر علی شمگانی    شماره پروانه: ۱۰۶۳۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: چادگان           تلفن موسسه: ۰۳۷۲۴۷۲۶۰۴۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۷۳۷۸۲

آدرس موسسه: چادگان خ فرهنگ، روبروی دادگستری

 

مهدی شهابی           شماره پروانه: ۲۱۷۷۲           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۹۳۵۱۴۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۰۹۵۷۴۵

آدرس موسسه: اصفهان خ هزار حریب-ساختمان فراز-ط ۳ واحد ۱۸

 

علیرضا شهسواری  شماره پروانه: ۸۹۳۲              پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۴۸۵۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۹۱۲۹۶

آدرس موسسه: اصفهان میدان آزادی خ سعادت آباد کوی کارگران ابتدای کوچه شهید منصور رفیعیان ط سوم

 

مهدی شهسواری      شماره پروانه: ۱۷۷۱۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۷۴۶۸۷۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۲۰۴۰۹

آدرس موسسه: گلپایگان خیابان سعیدی بعدار بانک

 

حجت شیخ قمی        شماره پروانه: ۳۵۵۸۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خوانسار         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۷۷۴۰۳۸    تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۹۷۹۸۲۵

آدرس موسسه: خوانسار-خ شهید مطهری پلاک۱۵۷

 

مهدی شیدایی           شماره پروانه: ۱۰۷۱۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۴۳۱۱۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۴۹۵۲۲

آدرس موسسه: کاشان بلوار مطهری-جنب رستوران گلشن-ساختمان نصر-ط فوقانی

 

محمدرضا شیرانی بیدآبادی      شماره پروانه: ۳۶۲۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: دولت آباد       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۳۸۰۴۵۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۵۱۷۲۹

آدرس موسسه: اصفهان خ فروغی قبل از چهارراه پنج رمضان مقابل کوچه شهید محبی پ ۴۵۰

 

امیرحسین شیرانی بیدابادی      شماره پروانه: ۱۰۳۷۵               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۰۰۵۰۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۲۴۶۲۶

آدرس موسسه: اصفهان خ طیب جنب پمپ بنزین ساختمان مهتاب ۹ ط ۲ واحد۱۴

 

علی شیرزادی         شماره پروانه: ۲۰۳۵۳           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۳۳۰۵۹۴    تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۰۳۵۰۱

آدرس موسسه: کاشان خ امیر کبیر میدان قمر بنی هاشم کوی سیلک دوم

 

فرامرز شیروانی     شماره پروانه: ۴۱۰۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۳۷۰۶۰۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۰۴۲۹۲

آدرس موسسه: میدان جمهوری بوستان مهر ساختمات تجاری اداری تخت جمشید ط۱ واحد۲

 

جلال شیروانی ایچی شماره پروانه: ۵۲۸۱              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۲۳۴۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۸۶۷۸۸

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ مفیدشرقی مجتمع پایا ط۲

 

امید شیروانی فر      شماره پروانه: ۴۵۸۳۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۲۴۱۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۰۶۳۷۲

آدرس موسسه: اصفهان خ میر کوچه سپهسالار بن بست پویا پ ۶

 

حسن شیروانی فیل ابادی         شماره پروانه: ۳۴۷۵۷               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۷۶۹۲۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۰۰۲۳۵

آدرس موسسه: اصفهان خ حکیم شفایی اول کوچه سجاد ۲ پ۶

 

حمیدرضا شیری      شماره پروانه: ۱۰۵۵۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۰۹۹۷۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۵۵۸۲۲

آدرس موسسه: اصفهان خ استانداری خ فرشادی جنب هتل سپاهان ساختمان زند ط ۲واحد ۱۱

 

مجتبی صابری        شماره پروانه: ۸۲۶۲              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: سمیرم            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۶۶۷۰۶۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۲۱۴۰۰

آدرس موسسه: سمیرم میدان ماندگار جنب موسسه ثامن الائمه

 

حسین صادق زاده پوده            شماره پروانه: ۱۰۱۲۵               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: دولت آباد       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۸۲۳۰۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۸۲۰۵۰

آدرس موسسه: اصفهان خ هشت بهشت غربی مجتمع فدک ط۳واحد۳۰۶

 

جلیل صادقی            شماره پروانه: ۱۸۳۰۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۵۳۱۹۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۰۸۷۰۰۳

آدرس موسسه: اصفهان-میدان نورباران-ابتدای خیابان شریف واقفی-جنب بانک تجارت-ساختمان بهمن – طبقه ۲

 

سیامک صادقی         شماره پروانه: ۶۴۱۲              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۲۹۷۹۱-۰۳۱۳۲۲۲۱۲۵۸      تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۶۰۴۸۶

آدرس موسسه: اصفهان-خیابان چهار باغ عباسی-ابتدای سید علیخان-طبقه دوم کتابفروشی مرکزی-واحد۴

 

گشتاسب صادقی      شماره پروانه: ۵۶۸۱              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۸۴۶۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۱۴۷۴۰

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت جنب پارکینگ دادگستری ک شهیدصادقی ساختمان عدل ط دوم

 

مرتضی صادقی       شماره پروانه: ۱۷۳۰              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۹۷۲۲۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۶۸۶۱۸

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ صدوق جنونبی جنب فروشگاه ماکسیم ساختمان برج ط۳ واحد۶

 

مهدی صادقی          شماره پروانه: ۱۶۸۲۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۵۵۷۹۲۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۵۵۲۱۴

آدرس موسسه: اصفهان خ پروین خ شیخ طوسی شرقی ک رجائی پلاک۱۵۵

 

احمد صادقی حسن ابادی         شماره پروانه: ۱۰۹۱۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۴۳۴۶۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۶۸۹۵۰

آدرس موسسه: اصفهان-خیابان بزرگمهر-حد فاصل چهارراه نورباران و کلانتری ۱۴

 

داود صادقیان‌           شماره پروانه: ۶۷۴۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۴۷۱۱۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۸۹۵۳۰

آدرس موسسه: شاهین شهر-خ رازی مجتمع اداری فروزنده ط اول واحد ۲ دفتر وکالت داود صادقیان

 

اصغر صافی خوزانی             شماره پروانه: ۱۷۳۹۵               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۵۱۶۹۹۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۳۱۶۶۳

آدرس موسسه: خمینی شهر میدان شهدا-جنب اداره برق-ابتدای خ طالقانی-ط فوقانی لوازم خانگی نادری-واحد۱

 

مسعود صافی نجف آبادی        شماره پروانه: ۲۴۱۱۹               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۲۶۳۰۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۰۷۴۱۶

آدرس موسسه: نجف آباد خ امام نرسیده به چهارراه شهرداری روبه روی بانک ملی مرکزی

 

احسان صافیان اصفهانی          شماره پروانه: ۲۳۲۳۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۶۲۳۰۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۴۶۰۴۹

آدرس موسسه: اصفهان-خ جی-خ پروین اعتصامی-بعداز چهاراه صباحی-مجتمع غدیر-ط۵-واحد۱۳

 

امیدعلی صالحی      شماره پروانه: ۴۵۵ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۹۸۷۵۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۷۳۳۶۳

آدرس موسسه: خ دروازه شیراز اول خ هزار جریب ساختمان اداری فراز ط۶ واحد۴۳

 

رضا صالحی           شماره پروانه: ۴۵۴۴۷           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۳۶۶۹۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۵۹۷۰۷

آدرس موسسه: نجف آباد چهارراه شهرداری مجتمع نخل ط۲

 

علی صالحی مبارکه شماره پروانه: ۲۴۱۱۲           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: مبارکه           تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۴۰۴۳۱۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۴۵۴۳۰

آدرس موسسه: مبارکه خ ۱۷ شهریور ط فوقانی سوپر دهکده

 

حمید صالحی نیه      شماره پروانه: ۱۷۳۹۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۶۵۸۶۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۳۵۵۳۶

آدرس موسسه: اصفهان خ سروش روبروی بانک مسکن ساختمان الماس ط۳ واحد۶

 

علیرضا صانعی       شماره پروانه: ۱۰۸۳۶           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۸۲۴۹۰۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۲۱۶۳۶

آدرس موسسه: بهارستان مجتمع مدرس فاز یک خ فرشته

 

حسن صباغیان بیدگلی             شماره پروانه: ۶۱۶۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: آران و بیدگل  تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۷۲۴۸۶۱    تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۲۷۴۶۷

آدرس موسسه: خ زینبیه- جنب کوی حجاب ۹(زینبیه)- ساختمان خوب-ط۳

 

مهرداد صدر           شماره پروانه: ۸۹۹۱              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۷۵۳۸۴۴    تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۹۹۴۷۷۰

آدرس موسسه: کاشان بلوار شهید خادمی جنب شورای شهر

 

حسین صدرائی        شماره پروانه: ۷۹۹۹              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: گلپایگان         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۴۵۰۵۹۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۷۱۹۶۱۵

آدرس موسسه: گلپایگان سلمان فارسی مجتمع پارسیان ط ۴ واحد۵

 

اسماعیل صدیق       شماره پروانه: ۱۶۳۵۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۱۹۰۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۶۳۴۰۲۴

آدرس موسسه: خ مصلی ک شهید نوشاد

 

محمدرضا صفری‌    شماره پروانه: ۵۷۰۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۹۱۸۴۳۶۵۲۱۶    تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۳۴۱۴۹۸

آدرس موسسه: خ مدرس-چهارراه مدرس-به طرف مسجد النبی-پ ۷

 

سید محمدرضا صلاحی           شماره پروانه: ۹۰۴۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۳۱۹۰۲۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۴۳۳۵۲

آدرس موسسه: اصفهان خ جابر انصاری نرسیده به دادسرا جنب باشگاه ولی عصر

 

علی اصغر ضیایی جزی         شماره پروانه: ۳۴۷۷۸               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۴۵۵۷۶۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۸۰۳۳۲

آدرس موسسه: اصفهان خ کاوه ک ۲۸ پ۱۱

 

اسداله طالبی            شماره پروانه: ۱۶۵۲۲           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۳۲۳۸۹

آدرس موسسه: نجف آباد خ ۱۵ خرداد مرکزی جنب پست بانک دفتر وکالت

 

حمیدرضا طالقانی    شماره پروانه: ۵۱۹۶              پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۸۳۳۳۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۶۴۴۲۱

آدرس موسسه: اصفهان خ آمادگاه جنب کوچه آزرم کوچه صفوی پلاک ۶

 

سیدمحمد طاهری میران محله  شماره پروانه: ۱۰۱۲۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۴۸۴۱۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۳۵۰۶۳

آدرس موسسه: شاهین شهر خ فردوسی فرعی بین ۶ و۵ غربی بالای باشگاه ورزشی پوریای ولی ط۱ واحد۳

 

جاهد طاوسی ارانی  شماره پروانه: ۹۶۱۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: آران و بیدگل  تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۷۵۳۰۲۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۱۶۰۶۲

آدرس موسسه: آران وبیدگل خ زینبیه جنب کوی زینبیه ساختمان خوبی دفتر وکالت

 

سیدمحمدصادق طباطبائی        شماره پروانه: ۱۷۲ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۵۰۹۹۶۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۸۴۰۳۲

آدرس موسسه: سپاهان شهر بلوارغدیر خ تعاون یک خ ماه شرق کوچه سپهرپلاک ۲۳/۱۱۳

 

امیرخسرو طباطبائی پور        شماره پروانه: ۴۱۲۸               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۹۶۵۱۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۴۱۷۸۳

آدرس موسسه: اصفهان مرداویچ خ آزادی خ استقلال میانی بن بست آناهیتا پ۱۹

 

محمد طغیانی           شماره پروانه: ۲۳۲۵۶           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: دولت آباد       تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۸۵۲۳۳۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۸۴۱۰۶

آدرس موسسه: دولت اباد خ اباذر غربی

 

علی طغیانی خوراسگانی         شماره پروانه: ۱۶۶۹۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۵۲۳۷۰۱۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۹۳۸۱۳۸

آدرس موسسه: اصفهان-خوراسگان-خ سلمان ۲۷-پ ۳۹-طبقه ۲

 

سید سعید طلائی طباء             شماره پروانه: ۵۴۲۷               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۴۴۵۸۷۵۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۸۰۸۴۲

آدرس موسسه: خ مدرس سرچشمه کوی مهراباد بن بست کیخسرو پ ۲۴۵

 

جعفر ظرفی            شماره پروانه: ۸۴۵۷              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۴۵۶۰۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۵۷۷۸

آدرس موسسه: کاشانی خ فاضل نرافی کوچه درب باغ پ۱۶

 

مجید ظفری نیاسر    شماره پروانه: ۸۳۸۶              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۶۰۱۵۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۱۲۷۳۶

آدرس موسسه: کاشان خ آیت الله کاشانی بالاتر از جهاد کشاورزی مجتمع سجاد طبقه۲ واحد ۱۱

 

حسین عابدی آرانی  شماره پروانه: ۸۳۸۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: آران و بیدگل  تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۷۳۷۳۶۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۳۰۷۱۴

آدرس موسسه: آران وبیدگل م سپاه ساختمان هاشمی

 

سعید عابدینی پزوه   شماره پروانه: ۳۳۷۸۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۶۲۴۳۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۸۴۵۹۰

آدرس موسسه: خ بزرگمهر-ابتدای هشت بهشت شرقی-بن بست جاوری-پ۲-ط۲

 

علیرضا عادلوند       شماره پروانه: ۲۵۳۰۲           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۳۷۲۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۳۳۱۵۰

آدرس موسسه: اصفهان میدان ارتش ابتدای بلوار ارتش بعداز بن بست کاج ساختمان سرو پ۳۹۸

 

حسین‌ عاطفی          شماره پروانه: ۶۷۲۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۶۷۶۰۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۶۹۵۹۰

آدرس موسسه: اصفهان خ بزرگمهر بعدازچهارراه نورباران کوچه شماره ۳۲-ساختمان غدیر-ط۲

 

پرهام عالی              شماره پروانه: ۲۰۶۴۳           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۱۰۸۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۶۳۳۶۵

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش چهارراه وکلا طبقه فوقانی داروخانه دکتر صابرزاده ط اول واحد سمت چپ

 

محمدرضا عالی       شماره پروانه: ۸۹۹۲              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۱۰۸۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۸۴۷۵۴

آدرس موسسه: اصفهان شیخ صدوق شمالی نبش چهارراه وکلا،ط فوقانی داروخانه دکتر صابرزاده، دفتر وکالت عالی

 

سید حبیب عالیقدر    شماره پروانه: ۸۴۴۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۸۲۵۴۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۳۶۱۱۲

آدرس موسسه: کاشان -خ شهید بهشتی-خ ایمان جنوبی-مجتمع نیکان-ط سوم واحد سوم

 

اطهر عامل             شماره پروانه: ۳۵۰۳۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۱۰۶۹۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۷۴۵۱۳۱

آدرس موسسه: نجف اباد خ منتظری شمالی نرسیده به سازمان ثبت اسناد واملاک سمت چپ پلاک۱۶۶

 

حسین عباسعلی زاده شماره پروانه: ۷۰۷۶              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خوانسار         تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۶۱۸۱۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۹۸۸۷۵

آدرس موسسه: اصفهان خ چهارباغ بالا مجتمع پارک ورودی ۴ ط۳ واحد۵۸۲

 

مهرداد عباسی         شماره پروانه: ۶۴۰۶              پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۶۸۳۱۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۱۹۲۶۰

آدرس موسسه: اصفهان خ بزرگهر ابتدای خ هفت بهشت غربی ساختمان کیان ط۳واحد۷

 

علیرضا عباسیان      شماره پروانه: ۳۵۳۶              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۸۶۷۰۹۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۷۲۴۱۸

آدرس موسسه: اصفهان خ رودکی روبروی اداره گذرنامه پ ۱۶۶-ط۴

 

محسن عبداللهی سینی             شماره پروانه: ۴۶۱۲۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۴۰۶۲۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۳۸۴۱۰

آدرس موسسه: اصفهان نجف آباد خ امام چهاراه شهرداری مجتمع نگار ط۳

 

سیداسمعیل عبداله زاده حسینی شماره پروانه: ۸۵۴۶               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۳۱۵۸۴۲۶۱۸۱    تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۶۵۱۳۶

آدرس موسسه: نطنز میدان تختی جنب گلفروشی

 

سیدحسین عبداله زاده حسینی   شماره پروانه: ۱۷۶۲۷               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۲۲۹۲۶۸    تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۷۴۷۷۲۳

آدرس موسسه: نطنز خ طالقانی دفتر وکالت

 

حسن عبداله زاده مهابادی        شماره پروانه: ۲۶۱۰۵               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اردستان         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۲۳۲۳۳۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۱۷۲۱۹

آدرس موسسه: اردستان شهرک کاوه نبش م امام حسن موسسه حقوقی صدرا

 

مهرداد عبدالهی       شماره پروانه: ۴۱۱۲              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فریدونشهر     تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۵۹۴۶۹۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۸۵۱۹۳

آدرس موسسه: فریدونشهر خیابان شریعتی خ مطهری جنوبی م الله اکبر مقابل بانک ملی

 

محمد عبدالهی ایچی شماره پروانه: ۹۷۳۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۸۸۲۳۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۶۰۰۵۰

آدرس موسسه: اصفهان-خ بزرگمهر ۱۰۰متر بعد از چهارراه هشت بهشت به سمت احمد اباد نبش خ سپهبد قرنی -مجتمع میلاد نور -ط ۴ واحد ۴۰۲

 

مصطفی عبدیزدان   شماره پروانه: ۷۸۶۹              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۲۶۱۲۰۰۳    تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۹۹۱۵۰

آدرس موسسه: خ مشتاق ۲ مقابل پل شهرستان مجتمع مسکونی فراز پ۳۲ – طبقه همکف

 

سیاوش عدالت پور   شماره پروانه: ۴۶۱۳۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۸۶۸۹۳

آدرس موسسه: خمینی شهر خ شریعی شمالی روبه روی شیرینی صفا جنب کوچه ۱۰۲

 

محمود عدالتی نیا     شماره پروانه: ۳۴۶۱۹           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: دولت آباد       تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۴۰۹۵۴۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۶۳۵۴۹

آدرس موسسه: اصفهان دستگرد برخوار میدان موعود روبروی بانک کشاورزی

 

مهرداد عربی          شماره پروانه: ۴۵۶۰۳           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۵۰۱۳۹۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۱۴۲۲۲

آدرس موسسه: شهرضا خ ابوذر جنب پارکینگ شهرداری پ ۲۱ ط ۲

 

داراب عزیزی         شماره پروانه: ۱۰۷۰              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۵۱۸۵۵

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت روبروی فضای بازدادگستری کلوپ تندرستی ط۳اتاق ۱۰

 

غلامعلی عزیزی قورتانی        شماره پروانه: ۱۳۰۲۵               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: کوهپایه          تلفن موسسه: ندارد               تلفن همراه:

آدرس موسسه: ندارد

 

سامان عطایی          شماره پروانه: ۲۳۵۱۲           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۸۹۸۸۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۰۴۰۰۱

آدرس موسسه: اصفهان شهرک ولیعصر خ شفق کاشانی فرعی۱۵ پ۱۰۵ ط۳

 

محسن عطایی نوکابادی           شماره پروانه: ۳۵۵۴۶               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۳۳۸۶۸

آدرس موسسه: شهرضا خ پاسداران شهید بهشتی کوی۷ بن بست محسنی پلاک۱۷

 

جلال عقیلی             شماره پروانه: ۳۴۶۱              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۸۶۵۸۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۵۳۲۵۹

آدرس موسسه: اصفهان-خ پروین خ هفت تیر نبش خ سپیده کاشانی مجتمع اقاقیا ط۲واحد۳

 

محمدرضا عقیلی      شماره پروانه: ۱۰۷۹              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: چادگان           تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۵۱۶۹۶۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۷۱۲۵۹

آدرس موسسه: اصفهان، سپاهان شهر، خ خوارزمی۲، خ فرشته، خ نوا، کوی نیلوفر، پ ۶۶

 

سعید عکاف             شماره پروانه: ۸۲۷۶              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۲۸۴۲۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۷۴۷۲۷

آدرس موسسه: خ فردوسی جنب هتل زهره ساختمان عالی ط۴ واحد۱۳

 

سیدمهدی علامه       شماره پروانه: ۱۰۹۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۴۱۵۰۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۱۰۹۳۱

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش کوچه خرم مجتمع عرفان طبقه دوم واحد۲۰۲

 

حمیدرضا علوی طباطبایی       شماره پروانه: ۱۰۸۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۲۹۱۸۴۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۳۴۴۰۴

آدرس موسسه: اصفهان خ چهار باغ-ابتدای خیابان شریعتی-مجتمع نوید ۱-ط۳ واحد۷

 

نسیم علی داداش      شماره پروانه: ۹۳۹۷              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۷۹۳۷۸    تلفن همراه: ۰۹۲۰۳۶۱۷۴۳۸

آدرس موسسه: خ فردوسی-فرعی۱ غربی-جنب پست بانک-ط۱

 

محمد تقی علی زاده اقدم          شماره پروانه: ۲۵۴۳۴               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۱۴۰۴۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۷۴۴۲۰۶

آدرس موسسه: شاهین شهر خ عطار بین فرعی ۳ و ۴ غرب ساختمان ترنج ط اول واحد۲

 

رامین علی نجیمی    شماره پروانه: ۱۰۲۰۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۵۲۰۹۵۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۱۳۸۴۷۰

آدرس موسسه: شاهین شهر-خیابان ژاندارمری-پلاک ۶۹

 

حمیدرضا علی نقی بیگی ابگرمی           شماره پروانه: ۱۵۳۸۵   پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۷۲۷۱۹۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۱۸۹۲۱

آدرس موسسه: نجف آباد خ امام روبروی تی بی تی نرسیده به کوچه بیمارستان شهید منتظری

 

مسعود عمرانی        شماره پروانه: ۲۰۵۵۲           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۵۱۴۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۷۹۸۲۹

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان دیبا ط۳واحد۵

 

محمد عنایتی نوش آبادی          شماره پروانه: ۲۱۲۵۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۸۲۳۸۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۲۷۷۹

آدرس موسسه: کاشان-خ بهشتی-خ ایمان جنوبی-مجتمع نیکان-ط۳-واحد۶

 

مهدی غدیری منش  شماره پروانه: ۱۹۱۳۲           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۱۸۴۳۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۷۳۰۴۸

آدرس موسسه: اصفهان-خ بزرگمهر جنب سپهپد قرنی ساختمان میلاد نور ط۴ واحد۴۰۲

 

نصرت اله غزالی    شماره پروانه: ۸۴۵۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۷۹۴۰۰    تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۷۵۵۴۵۲

آدرس موسسه: خ شهید بهشتی ابتدای خ زیارتی جنب سازمان نظام پزشکی مجتمع ماهان ط ۲ واحد ۹

 

روح اله غلامعلیان   شماره پروانه: ۱۷۶۶۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۲۳۵۵۲۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۵۷۸۳۲

آدرس موسسه: شهرضا چهارراه شهرداری خ ولیعصر شرقی مجتمع پزشکی اداری ولیعصر ط۲واحد۱۰

 

مهدی غلامی           شماره پروانه: ۸۲۸۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۲۲۶۴۰۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۲۳۱۳۸

آدرس موسسه: نطنز خ رهن جنب بیمه کارآفرین

 

سعید غلامیان          شماره پروانه: ۵۰۱۱              پایه دو

استان: اصفهان        شهر: خوانسار         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۷۷۰۳۶۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۱۳۹۱۳

آدرس موسسه: خوانسار-خ امام-کوچه سرچشمه-روبروی تاسیسات

 

مرتضی فاتحی نژاد شماره پروانه: ۱۰۵۶              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۴۹۷۳۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۱۳۱۷۶

آدرس موسسه: کاشان خ شهید رجائی ساختمان اداری تجاری ملت ط۱واحد ۶

 

محمود فتحی            شماره پروانه: ۲۰۰۴۴           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: سمیرم            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۶۶۵۴۸۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۰۰۵۵۱

آدرس موسسه: سمیرم-میدان فاطمیه-روبروی دادگستری

 

مهرداد فتوحی         شماره پروانه: ۳۴۵۹              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۵۰۹۴۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۸۹۸۲۴

آدرس موسسه: اصفهان خ رودکی روبروی مدرسه محسنیه ساختمان نقش جهان

 

فرزین فدائی آشیانی شماره پروانه: ۲۶۰۴۶           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۴۵۷۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۹۵۸۲۸

آدرس موسسه: اصفهان خ نیک بخت روبه رو ی دادگستری ساختمان ماکان ۵ ط ۴واحد۴۵

 

محسن فدائی جزی   شماره پروانه: ۱۲۴۷۹           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ندارد               تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۰۷۸۸۱

آدرس موسسه: خشهید منتظری بوار مسرور

 

افشین فدایی حیدری شماره پروانه: ۸۲۴۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۳۰۲۴۶    تلفن همراه: ۰۹۳۹۷۴۹۰۰۲۵

آدرس موسسه: شاهین شهر منازل بنیاد ازدواج خ حمزه سیداشهدا فرعی غربی۶ پلاک۱۶

 

علی فرامرزی بابادی              شماره پروانه: ۱۸۷۴۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۵۱۰۹۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۴۲۸۰

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت خ شرقی دادگستری و شهید صادقی پ۷ ط اول

 

صمد فرزانی           شماره پروانه: ۱۷۴۸۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۰۵۷۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۰۵۴۳۰

آدرس موسسه: خ نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان مدیران ط۳ واحد۳۰۲

 

مسعود فرقانی          شماره پروانه: ۲۶۱۳۲           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۳۴۲۲۲۲۶۶۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۰۴۵۷۳

آدرس موسسه: زرین شهر چهارراه مسجداعظم ط فوقانی رستوران مهتاب پ ۸

 

علی فرهادپور         شماره پروانه: ۲۶۱۳۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۰۲۶۲۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۱۵۵۷۸۴

آدرس موسسه: اصفهان خ شمس ابادی-بالاتراز خ کوالالامپور-جنب بسیج-مجتمع اداری الا-ط۲-واحد۲۰۵

 

امیرحسین فروتن     شماره پروانه: ۳۴۵۰۳           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۲۳۲۳۰۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۴۲۹۹۵۰

آدرس موسسه: کاشان میدان معلم ابتدای باهنر ساختمان کتابچی ط زیر

 

رضا فروزان مهر   شماره پروانه: ۳۵۰۳۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: دولت آباد       تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۸۶۲۰۹۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۷۵۵۱۶

آدرس موسسه: اصفهان دولت آباد بلوار جانبازان جنب دادگستری نبش بن بست کوهستان پ۱۱۵

 

ابوالفضل‌ فروغی‌     شماره پروانه: ۶۷۲۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: گلپایگان         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۴۲۲۹۸۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۱۴۲۱۸

آدرس موسسه: گلپایگان م مسجدجامع

 

علیرضا فضلی        شماره پروانه: ۳۵۰۴۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۲۷۸۱۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۳۵۲۱۶۵

آدرس موسسه: شاهین شهر-خ بهداری نبش فرعی ۲ شرقی مجتمع اداری ارگ ط سوم واحد۱۱۱

 

جواد فلاح مرقی      شماره پروانه: ۱۰۶۶              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۴۴۹۷۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۱۴۷۸۲

آدرس موسسه: بلوار مطهری جنب رستوران گلشن پلاک۱۹۹

 

ابراهیم فناء اله        شماره پروانه: ۴۱۱۸              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۲۵۵۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۳۷۹۸۴

آدرس موسسه: فلکه قدس خ لاله فلکه لاله لاله شمالی خ سودان کوچه گلستان پ۱۳

 

مهدی فیروزه           شماره پروانه: ۲۰۱۶۷           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۲۳۹۷۸۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۹۰۹۲۰

آدرس موسسه: اصفهان خ چهارباغ بالا اول سیدعلیخان جنب کتابفروشی مرکزی دفتر آقای پور موسوی

 

محمدعلی فیض مند  شماره پروانه: ۳۳۳۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۷۱۱۱۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۸۴۶۰۴

آدرس موسسه: اصفهان خ توحید میانی ابتدای کوچه ۲۹ جنب دانشگاه هنر پلاک ۱۲۳ ط ۲

 

کمیل قاسمی            شماره پروانه: ۲۴۱۱۴           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۵۰۸۵۶۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۶۱۵۷۹۹

آدرس موسسه: شهرضاجهارراه طالقانی ابتدای خ انقلاب اسلامی ساختمان سپیده ط۲

 

محمدعلی قاسمی اردالی          شماره پروانه: ۴۶۱۲۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فلاورجان       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۴۲۹۶۲۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۰۹۷۷۶

آدرس موسسه: فلاورجان خ بسیج روبه روی بیمارستان امام خمینی ساختمان آفتاب ط ۴

 

مهدی قاسمی فسارانی             شماره پروانه: ۱۰۹۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۵۲۱۸۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۹۰۳۵۰

آدرس موسسه: اصفهان خ بزرگمهرخ هشت بهشت شرقی ساختمان اداری ایلیا(۸۸۸)

 

اسماعیل قاسمی نصر آبادی     شماره پروانه: ۳۴۷۸۲               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۰۵۲۱۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۶۳۸۶۷

آدرس موسسه: خ سجاد جنب داروخانه رازی مجتمع سینا ط۱

 

اصغر قانع              شماره پروانه: ۸۶۰۱              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۰۴۹۲      تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۱۰۸۸

آدرس موسسه: کاشان خ آیت کاشانی مجتمع سجاد ط ۳واحد۱۸

 

ابراهیم قبادی           شماره پروانه: ۳۵۷۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۲۵۳۶۰۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۹۰۰۳۸

آدرس موسسه: اصفهان خ جی خ همدانیان نبش فلکه ساختمان اداری تجاری محسن ط۱واحد۴

 

کاوه قبادی               شماره پروانه: ۲۰۲۰۰           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: باغ بهادران    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۵۰۵۹۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۵۱۸۵۰

آدرس موسسه: باغ بهادران خیابان امام خمینی جنوبی جنب اداره پست موسسه حقوقی دستور زنده رود

 

محسن قدسی فر       شماره پروانه: ۱۶۸۴۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۶۴۹۰۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۸۳۹۵۹

آدرس موسسه: خ طیب نبش میرداماد ساختمان مهتاب۷ ط ۲ واحد۹

 

احمد قدیری             شماره پروانه: ۳۵۸۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۸۱۵۴۶۳    تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۷۸۳۵۰۵

آدرس موسسه: اصفهان خ پروین نبش حکیم شفاهی ۲ ساختمان برنای۴ ط۳ واحد۹

 

علیرضا قدیری نوش ابادی      شماره پروانه: ۹۴۱۸               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۷۸۷۸۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۳۷۹۲

آدرس موسسه: کاشان-میدان معلم ساختمان کتابچی واحد ۹

 

داود قراخانلو           شماره پروانه: ۶۵۱ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۴۷۲۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۸۶۹۸۹

آدرس موسسه: جهارباغ-خ نیکبخت-بعد دادگستری-ابتدای بن بست وحدت-طبقه ۲

 

سیدجواد قرشی        شماره پروانه: ۲۰۴۲۷           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۲۱۸۲۲۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۶۴۴۸۷

آدرس موسسه: اصفهان-خ شمس ابادی-بین چهاراه قصر وعباس آباد-روبروی هنرستان امیرکبیر ساختمان اسپادا-ط۲

 

مجید قضاوی خوراسگانی       شماره پروانه: ۱۰۲۹۸               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۲۲۸۲۴۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۶۶۸۳۱

آدرس موسسه: اصفهان جی جی شرقی کوی شهید محمدحسین قیصری بن بست لقمان پلاک۲۸

 

مهدی قمیان             شماره پروانه: ۵۹۹۲              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۴۳۵۸۶۲۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۰۹۴۰۱

آدرس موسسه: اصفهان خ جابر انصاری خ ابونعیم جنوبی کوچه بهار ۳ طبقه اول پلاک ۹۱

 

محمدرضا قنادنیا      شماره پروانه: ۵۹۶ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۴۷۶۲۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۴۵۶۵۳

آدرس موسسه: خ شمس ابادی خ پارس روبروی اورژانس عیسی بن مریم بلوک۱ط۳شماره ۲۴

 

منصور قناعت         شماره پروانه: ۳۴۱۰              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۶۱۴۴۶۵۰۷۶    تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۲۴۰۷

آدرس موسسه: کاشان – خیابان شهید بهشتی – پ ۱۲۸ ساختمان فارابی طبقه اول واحد ۷

 

ابراهیم قنبری نژاد   شماره پروانه: ۲۵۲۸۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۲۳۹۷۳۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۲۱۴۵۳

آدرس موسسه: شهرضا خ شهید طباطبایی ط فوقانی دنیای اسپرت واحد۱

 

مجید قندی               شماره پروانه: ۳۲۱۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۲۷۲۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۰۲۸۵۷

آدرس موسسه: اصفهان خ فیض خ میر جنب پزشکی قانونی

 

بهرام قهرمانی         شماره پروانه: ۲۱۵۲۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۶۳۲۱۸

آدرس موسسه: زرین شهر خ کاشانی روبروی دادگستری ط فوقانی باشگاه باتوانی

 

اصغر قیصری راوئدی           شماره پروانه: ۳۹۹ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه:               تلفن همراه:

آدرس موسسه:

 

حسن قیصری نجف آبادی        شماره پروانه: ۳۳۶۷               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۴۳۹۳۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۱۸۰۹۲

آدرس موسسه: نجف آبادخ امام مجتمع پارسیان ط۲

 

محمدامین قیطاسی    شماره پروانه: ۲۶۵۳۲           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۳۱۳۲۷۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۷۵۳۶۸

آدرس موسسه: اصفهان شهرضا چهارراه شهرداری مجتمع زنبق-ط ۳ واحد ۲

 

امیر کارشناس نجف آبادی       شماره پروانه: ۲۳۷۵۲               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۳۱۲۶۴۷۴۷۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۳۹۴۸۴

آدرس موسسه: نجف آباد خ امام جنب بانک رفاه مرکزی پ۳۲۲

 

علیرضا کاشانی       شماره پروانه: ۱۶۵۲۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۳۰۰۱۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۱۶۳۰۴

آدرس موسسه: کاشان-بلوار امام رضا-خ پیام-روبروی دانشگاه پیام نور

 

کاظم کاظمی           شماره پروانه: ۸۳۴۲              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۷۵۳۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۴۹۱۵۰

آدرس موسسه: خ نیک بخت شرقی-جنب بانک ملی-ساختمان میلاد-ط۱-واحد۳

 

مهدی کاظمی          شماره پروانه: ۴۰۷۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۳۰۳۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۳۳۶۳۴

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی جنب پل هوایی میر پلاک۳۴ ط۱

 

مهدی کاظمی          شماره پروانه: ۴۰۸۱              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۵۷۱۴۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۱۱۶۴۶

آدرس موسسه: اتوبان خرازی-چهاراه جهاد به سمت سه راه کهندژ-بین بن بست۷۷و۷۵

 

مهدی کاظمی نجفآبادی            شماره پروانه: ۹۴۳۲               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۵۱۳۲۲۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۲۳۴۵۱

آدرس موسسه: نجف آباد-خ امام-ابتدای خ ۲۲بهمن جنوبی

 

حسین کامرانیان نجف آبادی    شماره پروانه: ۳۶۵۶               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۴۹۱۷۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۱۵۴۵۰

آدرس موسسه: نجف آباد خ امام خمینی مقابل پمپ بنزین میثم تمار پلاک۳۲۱

 

بهرام کاملان           شماره پروانه: ۱۲۲۹              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۱۱۳۳۳۵۱۳۹۶  تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۸۱۴۷۹

آدرس موسسه: خ نیکبخت-بن بست کیهان-پ۱۳۷

 

حمیدرضا کاهی       شماره پروانه: ۴۱۱۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۸۲۰۶۲۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۳۷۵۲۸

آدرس موسسه: اصفهان بهارستان خ ولیعصر جنوبی مجتمع پردیس واحد شماره۶

 

علی کبیری طادی    شماره پروانه: ۲۳۰۳۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۶۹۸۶۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۰۰۶۱۸۵

آدرس موسسه: اصفهان-خ حکیم نظامی میانی-جنب بانک تجارت (سمت راست بانک) ساختمان رامین ط دوم

 

حسین کرمانی نژاد   شماره پروانه: ۸۱۴۷              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۵۲۰۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۸۶۰۴۶

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ ط۴ واحد۴۴

 

محسن کرمی کتکی  شماره پروانه: ۲۶۱۰۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۵۵۰۹۳۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۲۴۵۰۵

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ طوسی شرقی کوچه بهارستان شماره ۱۲ بن بست لاله پ۴۲

 

افراسیاب کرمی مفرد              شماره پروانه: ۸۲۱۷               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۸۹۴۳۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۵۷۷۱۹

آدرس موسسه: اصفهان دروازه شیراز اول خ هزار جریب نبش بن بست پویان ساختمان فراز ط۵ واحد۳۸

 

محمد کریمی           شماره پروانه: ۴۱۱۹              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فلاورجان       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۷۴۷۲۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۳۸۷۳۶

آدرس موسسه: اصفهان خ وحید خ مارنان نبش بن بست کاخ پ ۱۴۵ واحد همکف

 

مهدی کریمی           شماره پروانه: ۴۵۸۸۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: لنجان             تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۲۲۵۰۷۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۴۷۷۶۹

آدرس موسسه: زرین شهر خ کاشانی ط فوقانی باشگاه ایثار روبه روی دادگستری دفتر وکالت

 

روان شاد کریمی اورگانی       شماره پروانه: ۱۸۰۶۹               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۵۲۵۰۲۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۷۱۰۰۲

آدرس موسسه: شاهین شهر شهرک شهید ردانی پور خ امامت خ معاد فرعی شرقی سو م پ ۷۰ ط ۲ واحد۲

 

علی کریمی زاده      شماره پروانه: ۲۶۰۷۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۳۷۲۹۳۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۵۶۵۸۹

آدرس موسسه: اصفهان خ کاوه خ دکتر باهنر نبش کوی شماره۸ ساختمان مهزیار ط۱

 

امیرحسین کریمیان مارنانی     شماره پروانه: ۳۴۱۳۲               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۷۵۷۵۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۹۴۶۹۶۷

آدرس موسسه: اصفهان-خ وحید-ابتدای خ مارنان روبروی قرض الحسنه بلال-مجتمع اداری تجاری وحید همکف پلاک ۱۴

 

سعید کماسی            شماره پروانه: ۱۰۵۶۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۷۵۵۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۹۰۶۰۹

آدرس موسسه: اصفهان خ ارباب بعد از کوچه ۱۴ساختمان بلوط ط ۳ واحد۹

 

سیروس کمال پور    شماره پروانه: ۱۲۳۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۴۴۰۰۳۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۵۷۶۰۶

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ابتدای شیخ مفید مجتمع البرز ط ۲ شماره ۴

 

افشین کمالی اصیل   شماره پروانه: ۶۴۹۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۵۱۲۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۶۵۱۷۱

آدرس موسسه: اصفهان سی و سه پل مجتمع تجاری کوثر فاز۲ ط۵ واحد۷۳۷

 

خدا مراد کیانی شیخ آبادی       شماره پروانه: ۷۰۹۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: مبارکه           تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۰۶۳۵۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۴۴۷۶۸

آدرس موسسه: اصفهان خ سجاد ک شهید نادر امدی کبیر شماره ۲۶ پ۹

 

مهدی کیانی فلاورجانی           شماره پروانه: ۴۵۴۸۷               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: خوراسگان     تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۸۱۱۳۸    تلفن همراه: ۰۹۳۶۶۷۱۷۸۶۱

آدرس موسسه: اصفهان خ سجاد جنب داروخانه رازی مجتمع سینا ط۱

 

محمد کیماسی          شماره پروانه: ۱۷۶۲۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۵۱۱۹۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۱۵۳۸۴

آدرس موسسه: خ نیکبخت غربی-کوچه۱۶-پ۷-ط۱

 

مجتبی گلابدار         شماره پروانه: ۲۲۴۷۷           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۴۲۳۳۵    تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۴۱۱۹۷

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش چهارراه وکلا ساختمان وکلای دادمهر ط۱

 

حسین گمار             شماره پروانه: ۷۳۳۹              پایه دو

استان: اصفهان        شهر: سمیرم            تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۲۲۵۲۸

آدرس موسسه: اصفهان سمیرم میدان ماندگار جنب موسسه فرهنگی ثامن الائمه ط فوقانی

 

محمدحسین گنجوی  شماره پروانه: ۱۷۵۴۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۲۴۴۷۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۰۸۵۴۵

آدرس موسسه: اصفهان-ملک شهر-خ مطهری-ط فوقانی صندوق قرض الحسنه الزهرا

 

محمود گنجوی         شماره پروانه: ۸۹۹۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۶۹۰۱۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۸۲۷۴۹

آدرس موسسه: سه راه سیمین ابتدای بلوار کشاورزساختمان دی ط۶ شرقی واحد۱۹

 

پیمان گودرزی        شماره پروانه: ۴۱۲۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: چادگان           تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۳۰۳۹۹

آدرس موسسه: اصفهان نظرغربی پ۳۷۸

 

جان اله گوران        شماره پروانه: ۳۳۴ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۰۹۵۳۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۶۳۴۶۸

آدرس موسسه: اصفهان مشتاق دوم خ بازارچه ک پیمان پ۲۴۲

 

محمد گوساری         شماره پروانه: ۲۲۰۵۲           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۲۱۱۶۸۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۹۶۰۹۶

آدرس موسسه: زرین شهر-خ کاشانی مقابل فرماندهی نیروی انتظامی مجتمع وکلائ ط پائین واحد۳

 

مهدی لطف اله خواجوئی        شماره پروانه: ۳۴۶۲۷               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۴۴۴۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۴۳۰۵۱

آدرس موسسه: خ نیکبخت مجتمع اداری نیکبخت ط ۴ واحد ۱۱۱

 

محمد لطفی جلال ابادی           شماره پروانه: ۹۲۴۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۴۶۹۶۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۳۸۳۰۴

آدرس موسسه: نجف آباد خ امام خمینی- بعداز چهارراه شهرداری-نبش کوچه شهامت-ط فوقانی

 

مهدی لکهایی ریزی شماره پروانه: ۴۵۸۴۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۲۲۵۳۷۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۶۳۳۱۶

آدرس موسسه: زرین شهر خ کاشانی روبه روی دادگستری ط زرین هیات کوثر

 

کامبیز مانی             شماره پروانه: ۵۸۲ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۶۷۷۹۹    تلفن همراه: ۰۹۳۶۴۸۳۲۴۴۶

آدرس موسسه: اصفهان مسجد لنبان بن بست گلستان

 

عیسی مباشری        شماره پروانه: ۱۶۳۳۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۲۲۶۶۳۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۰۴۲۲۸

آدرس موسسه: زرین شهرخ کاشانی مقابل ساختمان دادگستری ط فوقانی

 

بامداد متقی              شماره پروانه: ۳۵۶۲              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۴۴۱۰۶    تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۰۸۹۶۰

آدرس موسسه: خ ایت اله کاشانی-کوی ملک اباد-کوچه زراعتکار-پ۵۲-ط۳

 

بهروز محبتی نژاد   شماره پروانه: ۳۴۲۱۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۴۶۱۶۲۴۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۶۶۶۲۰

آدرس موسسه: اصفهان خ توحید چهارراه پلیس ساختمان ماکان ۳ ط۵ واحد۲۲

 

محمد محبوبی نیه     شماره پروانه: ۹۳۹۶              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۲۲۱۲۷۳    تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۷۰۲۰۴

آدرس موسسه: نطنز-بلوار مصطفی خمینی-خ انقلاب-خ سعدی-ک آهنین-پ۱۸-واحد۵

 

ابراهیم محبی           شماره پروانه: ۲۱۱۲۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۳۰۴۴۹۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۳۲۴۶۷

آدرس موسسه: اصفهان خ جی فلکه خورارسگان خ اباذر-مقابل کوچه توحید-پ۲۶۵

 

حسن محجوب مستهلکی          شماره پروانه: ۲۶۰۷۶               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۴۵۰۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۹۸۰۷۲

آدرس موسسه: اصفهان – خ نیکبخت – پشت دادگستری – ساختمان اداری نیکبخت – طبقه ۴ – واحد ۱۰۶

 

حسین محرابی ساری              شماره پروانه: ۱۷۲۰۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: آران و بیدگل  تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۷۳۴۰۰۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۲۳۹۷

آدرس موسسه: آران وبیدگل خ ۲۰متری امام حسین نبش ایثار۱۶

 

علیرضا محققیان گورتانی       شماره پروانه: ۴۰۷۷               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۴۵۳۳۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۴۶۶۴۱

آدرس موسسه: خ شیخ بهائی جنب بیمارستان مهرگان مجتمع پزشکی شیخ بهائی ط چهارم

 

مهدی‌ محمد شفیع‌ جلال آبادی  شماره پروانه: ۱۵۳۸۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۷۴۶۵۴۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۰۸۳۴۸

آدرس موسسه: اصفهان-نجف آباد-خ دکتر شریعتی-روبروی سازمان آب ساختمان نیایش

 

جعفر محمد نژاد دستجردی      شماره پروانه: ۱۹۷۸۹               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۷۴۹۸۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۹۸۱۲۹

آدرس موسسه: اصفهان بلوار کشاورز کوچه اسماعیلیان پ ۳۰ خ چهارباغ بالا مجتمع تجاری پارسیان ط۳ واحد۵۱۷

 

مجید محمدپورنائینی شماره پروانه: ۴۵۴۹۷           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۳۱۰۶۵۵    تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۳۲۰۷۰۲

آدرس موسسه: اصفهان خ جی -ارغوانیه ارغوان ۲۹ پ۱۱۲

 

سید مصطفی محمدی              شماره پروانه: ۳۴۲۱۶               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۲۷۷۱۲۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۴۶۶۹۲

آدرس موسسه: کاشان بلوار مفتح کوی ولایت ۲ جنب حسینیه منزل سید ابوالضل سیادتی

 

عباس محمدی          شماره پروانه: ۸۰۱۲              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: سمیرم            تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۴۸۳۲۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۳۲۰۲۵

آدرس موسسه: نجف آباد خ امام بعد از شهرداری روبروی داروخانه شبانه روزی پاساژ ملت ط اول

 

عبدالرضا محمدی    شماره پروانه: ۱۷۶۶۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۵۰۸۵۶۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۵۳۶۹۲۶

آدرس موسسه: شهرضا چهارراه طالقانی-ابتدای کوچه شهید سروری-ساختمان سپید-ط ۲

 

محمد تقی محمدی    شماره پروانه: ۷۹۱۸              پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۵۲۰۴۳۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۳۲۶۶۴

آدرس موسسه: اصفهان خ زینبیه شمالی خ غفاری کوی بی سیم پشت قالی شوئی

 

محمد تقی محمدی    شماره پروانه: ۱۰۰۸۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۵۲۰۴۳۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۳۲۶۶۴

آدرس موسسه: اصفهان خ زینبیه شمالی خ آیت اله غفاری کوی بی سیم پشت قالیشویی

 

حسین محمدی آدرگانی            شماره پروانه: ۸۵۰۵               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۵۱۹۶۳۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۵۸۱۴۱

آدرس موسسه: سپاهانشهر بلوار غدیر خوارزمی ۲ ساختمان عقیق پنج پلوک c واحد۹

 

میثم محمدی جزی    شماره پروانه: ۴۵۶۶۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۷۲۳۱۷۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۵۳۵۲۳

آدرس موسسه: شاهین شهر خ عطار بین فرعی ۳ و ۴ غربی ساختمان ترنج ط دوم

 

داود محمدی فر       شماره پروانه: ۲۶۰۵۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۱۶۱۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۸۹۱۳۱

آدرس موسسه: خ شیخ صدوق شمالی کنارگذرشرقی پل هوایی میرساختمان شماره۳۴

 

یوسف محمدی قلعه تکی          شماره پروانه: ۲۵۲۹۹               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: زرین شهر     تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۲۲۶۱۰۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۹۲۹۱۹۵

آدرس موسسه: زرین شهر خ کاشانی کوی فاضل روبه روی دادگستری

 

هادی محمدی کیچی شماره پروانه: ۲۶۱۴۲           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۳۲۰۴۵۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۲۷۴۰۶۸

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی کوی ۵۳ ط فوقانی گل توتک

 

علیرضا محمدیانی   شماره پروانه: ۲۵۴۴۸           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: بادرود            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۳۴۲۲۵۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۲۳۱۷۸

آدرس موسسه: بادرود خ امام خمینی خ شهید پروینی پ ۱۰۲

 

سید عنایت اله محمود آبادی     شماره پروانه: ۶۴۱۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۳۴۰۱۳۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۷۵۰۱۷

آدرس موسسه: اصفهان-خانه اصفهان-م نوبهار-خ گلبهار-نبش ک صبا-واحد۵

 

محمد مختاری هاشم اباد          شماره پروانه: ۲۶۰۵۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۷۵۷۵۳۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۰۵۰۶۹۰

آدرس موسسه: اصفهان خ هشت بهشت شرقی بعداز چهارراه پیروزی نرسیده به چهارراه سعدی جنب داروخانه

 

فضل الله مرادی نیا  شماره پروانه: ۸۳۹۳              پایه دو

استان: اصفهان        شهر: میمه              تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۴۲۵۶۰۰    تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۷۳۹۲۵

آدرس موسسه: میمه خ شریعتی سه راه سعدی دفترخانه۲۹۵ ط ۱

 

علی مردان پور       شماره پروانه: ۱۶۴۵۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۶۳۶۳۷۵    تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۵۳۵۹۹

آدرس موسسه: خ شیخ صدوق شمالی نبش چهارراه نیکبخت ساختمان وکلادامهر واحد۱

 

علی مردان پور       شماره پروانه: ۱۱۱۵۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۶۳۶۳۷۵    تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۵۳۵۹۹

آدرس موسسه: اصفهان-خ شیخ صدوقی شمالی-نبش چهارراه نیکبخت -ساختمان وکلا دادمهر واحد ۱

 

مصیب مرشدی آرانی             شماره پروانه: ۲۳۸۹۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: آران و بیدگل  تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۷۵۳۶۲۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۰۲۷۱۵

آدرس موسسه: آران و بیدگل م سپاه روبروی سالن شهدای فرهنگی ساختمان هاشمی

 

حسن مزروعی فینی شماره پروانه: ۸۳۸۲              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۶۵۰۷۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۳۳۴۰۵

آدرس موسسه: کاشان-خ شهید بهشتی-جنب داروخانه طبرسی-ساختمان پزشکان فارابی واحد۵

 

علی مستاجران        شماره پروانه: ۱۵۳۸۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۱۲۵۹۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۳۷۴۶۵

آدرس موسسه: اصفهان-خ اتشگاه-بعداز بانک صادرات-گودنان-ط زیرزمین مشاوران املاک ساحل

 

طالب مستاجران کورتانی        شماره پروانه: ۲۵۸۴۳               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۳۳۵۴۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۶۴۴۹۷

آدرس موسسه: شاهین شهر خ عطار بین فرعی ۳و ۴ غربی ساختمان ترنج ط۱واحد۲

 

سید رضا مسعودی علوی        شماره پروانه: ۸۳۴۵               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۲۲۵۱۵۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۶۷۸۵۷۰

آدرس موسسه: کاشان خ امام (ره) ک یثربی گذر آقا پ۴۷

 

محمد مشاور            شماره پروانه: ۶۱۲۸              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۲۲۹۲۶۸    تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۳۶۷۵۲۱

آدرس موسسه: نطنز، میدان معلم، قبل از ساختمان تأمین اجتماعی، ط۱

 

مرتضی مصطفائی  شماره پروانه: ۸۶۰۲              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۳۴۰۶۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۱۵۰۰۷

آدرس موسسه: کاشان م امام رضا بلوار گلستان ابتدای خ بهارستان قطعه دی۵ ط تحتانی

 

سید مسیح مصطفوی خوزانی  شماره پروانه: ۱۶۴۳۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۴۸۲۹۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۹۸۴۶۸

آدرس موسسه: اصفهان خ ۸ بهشت غربی حدفاصل چهارراه ملک و گلزار ساختمان امام رضا ع ط۱

 

محمد مصلحی         شماره پروانه: ۱۰۳۶۴           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۶۲۵۶۷۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۴۰۰۸۹

آدرس موسسه: اصفهان-خ نیکبخت-مقابل دادگستری-مجتمع دیبا-ط۴-واحد۷

 

حمید مظاهری         شماره پروانه: ۲۳۴۹۸           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: تیران             تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۲۲۳۲۲۹    تلفن همراه: ۰۹۳۵۲۳۷۰۷۷۶

آدرس موسسه: تیران خ امام خمینی روبه روی دادگستری

 

محمدرضا مظاهری شماره پروانه: ۱۸۳۶۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۷۱۶۵۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۸۲۵۹۶

آدرس موسسه: اصفهان،سی و سه پل، ابتدای چهارباغ بالا، سمت چپ، مجتمع باران، ط۱، واحد۴

 

ماکان مظاهری سیچانی           شماره پروانه: ۱۶۵۴۶               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۷۷۲۳۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۶۴۰۲۹

آدرس موسسه: اصفهان سه راه حکیم نظامی کوچه ۳۳ ساختمان۷۱ ط۲ واحد۴

 

مسیح مظاهری سیچانی           شماره پروانه: ۳۲۴۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۷۲۸۹۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۸۹۸۱۰

آدرس موسسه: اصفهان-سه راه حکیم نظامی-ابتدای خیابان ارتش-مقابل دبیرستان سعدی-کوچه شماره۳۳(شهید عطایی) ساختمان ۷۱ ط دوم واحد ۴

 

محمدامین مظاهری طامه        شماره پروانه: ۲۰۷۴۲               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۲۲۴۹۹۴    تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۵۴۴۸۳

آدرس موسسه: خ ۱۷شهریور-روبروی اداره پست-ط فوقانی دفتر اسناد رسمی۲۵

 

محمود معرفتی        شماره پروانه: ۶۱۳۰              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۶۴۷۱۳    تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۱۰۳۷۳۵

آدرس موسسه: کاشان میدان امام حسین اول خ مدرس ساختمان نگین ط زیر همکف

 

حسن معظمانی        شماره پروانه: ۸۴۷۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۱۳۱۱۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۰۸۹۷۱

آدرس موسسه: نجف آباد-۴راه امام خمینی- نبش ۱۵خرداد- ساختمان وکلا- ط۱

 

مهدی معمار            شماره پروانه: ۸۲۶۷              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۲۲۱۰۳۰۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۹۷۰۶۷

آدرس موسسه: اصفهان چهارراه باغ خواجوخ شهیدوحدیان ساختمان

 

فرامرز مفید پور      شماره پروانه: ۴۵۴۰۷           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۷۵۰۲۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۶۴۵۸۶

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت جنب دادگستری کوچه شهید صادقی پ۹ط۲

 

امیرحسین مقتدایی    شماره پروانه: ۶۹۲۶              پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۲۲۲۳۰۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۳۷۰۳۸

آدرس موسسه: اصفهان-خوراسگان خ شریعتی خ معراج کوی بهار پلاک ۲۷

 

مجید مقدس              شماره پروانه: ۲۱۹۱۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۳۸۷۴۳۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۴۸۶۸۰

آدرس موسسه: اصفهان دروازتهران نبش خ فروغی ساختمان آزادی ط۱

 

علی مکتوبیان          شماره پروانه: ۱۶۹۳۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۷۸۵۶۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۸۰۵۱۷

آدرس موسسه: اصفهان- خ هشت بهشت غربی نرسیده به چهارراه گلزار ساختمان وکلا

 

مصطفی ملک محمدی              شماره پروانه: ۳۳۹۵۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۲۱۰۳۵۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۱۷۲۵۷

آدرس موسسه: اصفهان ملک شهر خ مفتح نبش کوی شهید عبدالهی ساختمان بلکا ط ۲ واحد۴

 

علی ملکی شماره پروانه: ۵۱۰۷              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۹۵۰۱۲۱۳۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۰۱۵۹۹

آدرس موسسه: اصفهان تقاطع خ شمس آبادی وشیخ بهایی چهارراه قصر مجتمع پزشکی اداری قصر نور ط۳ واحد۳۰۸

 

حسن منتظری         شماره پروانه: ۲۶۳۱              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۴۱۴۵۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۱۰۸۹۷

آدرس موسسه: فلکه فیض-خ فیض-طبقه فوقانی ترمیک شوفاژ

 

محمد منتظری نجف آبادی       شماره پروانه: ۲۴۱۰۹               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۴۷۴۷۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۲۳۴۸۷

آدرس موسسه: نجف آباد خ امام خمینی جنب بانک رفاه مرکزی دفتر وکالت پلاک۳۲۲

 

حامد منتظرین         شماره پروانه: ۱۰۳۶۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۶۶۱۵۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۲۹۷۰۸

آدرس موسسه: اصفهان خ نشاط روبروی بانک ملی ساختمان مهر ط۱ واحد۳

 

امیرقاسم منصورزاده              شماره پروانه: ۴۰۹۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۸۱۴۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۲۱۲۶۷

آدرس موسسه: اصفهان چهارراه وکلا مقابل بانک صادرات ساختمان میلاد واحد۴

 

مسعود منصوری حبیب آبادی  شماره پروانه: ۳۵۰۴۸               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۴۰۷۳۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۸۴۰۸۰

آدرس موسسه: اصقهان خ نیکبخت نبش کوی ۵

 

حمید رضا منیبی     شماره پروانه: ۱۲۳۹۶           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۴۵۰۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۸۸۷۰۴

آدرس موسسه: اصفهان خیابان شیخ مفید ساختمان تجاری مسکونی حاج رضا

 

سیدعلی مهاجری     شماره پروانه: ۷۱۳۴              پایه دو

استان: اصفهان        شهر: میمه              تلفن موسسه: ۰۹۱۲۶۰۰۲۸۳۸-۰۳۱۱۴۲۲۵۶۰۰      تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۰۲۸۳۸

آدرس موسسه: اصفهان میمه خ شریعی سه راه سعدی پلاک ۶۹

 

مهدی مهدوی نیسیانی              شماره پروانه: ۴۵۹۶۸               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۲۳۰۱۱۸۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۱۳۴۹۳۵

آدرس موسسه: خیابان جی خیابان تالار کوی خرم طبقه اول پلاک ۱۲

 

تیمور مهدی پور      شماره پروانه: ۴۶۵۴۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۸۰۶۸۹۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۴۹۷۴۶

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت روبروی دادگستری نبش کوی کیهان اتاق ۱۳۷

 

مهدی مهدی زاده     شماره پروانه: ۲۰۵۶۶           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۶۲۹۷۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۳۸۷۸۵

آدرس موسسه: کاشان خ باباافضل جنب پاساژ میرصیفی ساختمان کامل ط ۲

 

سیدرضا موحد محمدی            شماره پروانه: ۶۱۵ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۵۴۴۴۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۴۰۳۵۰

آدرس موسسه: اصفهان خ میرداماد – کوچه شهید وفایی(۲۷) – پلاک۴۷

 

حسین موذنی           شماره پروانه: ۲۳۸۵۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: آران و بیدگل  تلفن موسسه: ۰۳۱۲۷۳۷۳۶۰۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۲۴۱۷۷

آدرس موسسه: آران بید گل میدان سپاه ساختمان هاشمی

 

سید امیر حسین موسوی          شماره پروانه: ۲۳۱۷               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۲۸۴۱۴    تلفن همراه: ۰۹۱۹۵۱۶۲۹۰۴

آدرس موسسه: شاهین شهر خ عطار نبش فرعی ۴شرقی- پلاک ۱۱۱ ط تحتانی

 

سید حسن موسوی    شماره پروانه: ۳۵۲۷۰           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۲۸۳۷۵۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۲۰۶۳۸

آدرس موسسه: اصفهان خ پروین خ حکیم شفایی دوم کوی شهید رضایی پ۱۵

 

سید مجتبی موسوی  شماره پروانه: ۹۰۳۲              پایه دو

استان: اصفهان        شهر: فریدن             تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۱۹۰۶۱۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۹۰۶۱۷

آدرس موسسه: اصفهان خ هاتف روبروی بانک ملت

 

سیداله یار موسوی   شماره پروانه: ۲۰۹۳۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۲۳۱۹۵۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۱۲۲۴۶

آدرس موسسه: شهرضا- خ طباطبایی ط فوقانی کافی شاپ ماه بانو

 

سیداکبر موسوی سده               شماره پروانه: ۷۷۰ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۹۲۷۳۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۱۱۸۳۹

آدرس موسسه: اصفهان دروازه شیراز ابتدای خ هزار جریب بن بست پویان ساختمان فراز ط۲ واحد۱۴

 

سیدفریور موسویان دهکردی    شماره پروانه: ۱۵۳۰۳               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۸۷۹۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۵۵۵۲۶

آدرس موسسه: اصفهان چهارباغ بالا خ شهید نیکبخت روبروی دادگستری مجتمع ماکان ۵ ط ۴ واحد ۴۲

 

علی موسی زاده       شماره پروانه: ۴۶۶۸۸           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۳۱۵۴۲۲۶۱۶۲    تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۴۰۹۲۹۴

آدرس موسسه: بخش مرکزی شهیدنصیری ک شهید بهروز آقا علی اکبری پ۸۰ ط همکف

 

علی مومن               شماره پروانه: ۳۵۶۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۵۱۳۸۳۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۱۵۱۲۹

آدرس موسسه: اصفهان-بلوار کشاورز-سه راه سیمین-روبروی مسجد انبیا-ساختمان دی-ط۶-واحد۴۴

 

سید روح اله مومنی حبیب آبادی             شماره پروانه: ۲۰۸۷۲   پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه:               تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۵۴۸۲۵

آدرس موسسه: خ کاوه خ فلاطوری شرقی نبش کوچه شماره ۱۴ مجتمع هفت آسمان واحد ۶۰۴

 

غلامرضا موهبت    شماره پروانه: ۸۸۲۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۴۰۷۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۶۱۶۵۴

آدرس موسسه: اصفهان ابتدای چهارباغ بالا مجتمع کوثر فاز ۲ ط ۱ واحد۳۵۲

 

سیدمحمد میراشرفی شماره پروانه: ۴۵۵۸۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خوانسار         تلفن موسسه: ۰۳۷۱۲۲۲۱۷۲۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۱۰۱۷۵

آدرس موسسه: خوانسار-خ امام خمینی(ره)-روبروی پاساژ قائم-ط۱

 

مهرداد میرباقری     شماره پروانه: ۱۶۵۴۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۲۳۵۴۶۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۱۶۲۰۹

آدرس موسسه: شهرضا خ حکیم الهی روبروی قالی سلیمان داخل ک ط۲

 

سیدعلی میربد          شماره پروانه: ۲۳۸۱۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۲۳۳۴۹۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۲۵۸۲۳

آدرس موسسه: شهرضا خ شهید بهشتی ط فوقانی داروخانه کیوان

 

علیرضا میرزائی بادی            شماره پروانه: ۳۴۵۳۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۳۶۲۴۲۴۹۱۴۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۲۴۹۸۳

آدرس موسسه: نطنز بلوار طالقانی جنب بانک کشاورزی دفتر وکالت

 

علی میرزاخانی       شماره پروانه: ۴۶۰۱۴           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: شهرضا          تلفن موسسه: ندارد               تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۰۷۶۶۹

آدرس موسسه: ایت اله مطهری ک ۲۸ شهید حداد بن بست گلابی پ۲۵ ط همکف

 

سیدمصطفی میری خزاقی       شماره پروانه: ۲۴۰۵۱               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۴۵۵۱۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۳۰۰۷۵

آدرس موسسه: خ بهشتی-بین خ زیارتی و شاهد-کوچه ازادی۱۱-مجتمع برلیان-ط۲-واحد۱۲

 

عبدالحسین نادری     شماره پروانه: ۴۵۴۲۸           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: سمیرم            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۶۶۵۸۴۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۵۱۱۹۳

آدرس موسسه: سمیرم فلکه ریحانه بلوار دانشگاه روبروی دادگستری

 

پوریا ناصری          شماره پروانه: ۱۰۰۵۴           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: گلپایگان         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۴۲۲۱۴۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۲۳۰۴۹

آدرس موسسه: گلپایگان بلوار سلمان فارسی روبروی بانک ملی سابق جنب عکاسی نور

 

مهدی نبیان دیدرانی شماره پروانه: ۱۹۳۳۷           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: خوراسگان     تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۶۸۶۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۳۰۳۱۹

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت غربی کوی شهید صادقی شماره۱۶ پلاک۹ ط۲

 

علیرضا نجاری       شماره پروانه: ۲۰۷۱۰           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فریدن             تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۲۱۵۲۰۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۱۷۰۵۰

آدرس موسسه: اصفهان ملک شهر خ مفتح خ بهاران ساختمان قرمز ط اول

 

علیرضا نجاری برزکی           شماره پروانه: ۴۱۲۶               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۱۱۳۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۸۰۴۱۰

آدرس موسسه: اصفهان سه راه حکیم نظای -نرسیده به فلکه ارتش -نبش ک ۶۹-جنب اصفهان تکثیر-ساختمان پیمان ط۲ واحد ۹

 

محمدتقی نجفی         شماره پروانه: ۳۵۰۱۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فلاورجان       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۴۲۰۴۲۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۷۲۲۱۵

آدرس موسسه: فلاورجان خ میثم جنب بانک ملی مجتمع تجاری خدماتی زاینده رود ط اول

 

علیرضا نجفی اسکندری          شماره پروانه: ۲۵۸۴۱               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۶۷۳۶۰۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۰۰۷۵۷

آدرس موسسه: خمینی شهر-خ شریعتی جنوبی-جنب ک ۴۴

 

علی نجیبی              شماره پروانه: ۱۸۳۰۹           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۵۴۷۶۵۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۰۹۰۵

آدرس موسسه: کاشان – بلوار مطهری – بعد از رستوران مریم – جنب بیمه ایران دفتر وکالت

 

حمیدرضا نجیمی کتایونچه       شماره پروانه: ۹۲۰۸               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۷۳۷۰۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۰۲۶۸۰

آدرس موسسه: شاهین شهر خ فردوسی فرعی یک شرقی پلاک ۶۱ طبقه دوم واحد۱۲

 

اصغر نژادرمضانی شماره پروانه: ۲۲۶۶۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نطنز              تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۴۵۶۰۱    تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۰۴۴۱۳

آدرس موسسه: نطنز کوی شهید منتظری ک بهار پ۲۸۰

 

حسینعلی نصر آزادانی            شماره پروانه: ۲۲۰۵۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۳۷۷۹۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۸۹۳۷۵

آدرس موسسه: اصفهان خ توحید چهارراه پلیس مجتمع ماکان ۳ ط۶ واحد۲۹

 

سلمان نصر الهی بروجنی       شماره پروانه: ۲۳۷۵۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: شاهین شهر    تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۸۰۰۳۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۱۶۳۳۹

آدرس موسسه: شاهین شهر بلوار دکتر شریعتی پ ۷۲

 

محمد نظری            شماره پروانه: ۱۹۴۸۶           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: گلپایگان         تلفن موسسه: ۰۳۷۲۳۲۳۳۰۵۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۳۹۶۶۱

آدرس موسسه: گلپایگان روستای آرجان جنب مدرسه سلمان

 

مهدی نعمت الهی     شماره پروانه: ۱۱۰۱۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فریدن             تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۲۲۳۴۳۹    تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۵۱۰۹۲۴

آدرس موسسه: فریدن بلوار طالقانی-جنب کلینیک امام حسین ع

 

میثم نعمت الهی       شماره پروانه: ۱۶۳۱۶           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۸۱۵۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۲۱۵۶۴

آدرس موسسه: اصفهان-خ شیخ صدوق شمالی ک ۴۵ ساختمان توانا ط ۴

 

محمدعلی نعمتی      شماره پروانه: ۴۷۲ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۹۳۷۷۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۴۴۶۴۱

آدرس موسسه: اصفهان خ محتشم کاشانی مقابل پست بانک مجتمع اجلاس ط۳ واحد۵

 

عبدالرضا نعمتی نجف آبادی    شماره پروانه: ۲۱۹ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۵۶۳۶۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۸۰۶۷۹

آدرس موسسه: اصفهان-چهاراه قصر-کوچه دهش-مجتمع اریانا-ط۲-واحد۶

 

رسول نعمتی ورنوسفادرانی    شماره پروانه: ۲۱۰۹۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۹۳۷۷۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۹۲۸۵۹

آدرس موسسه: اصفهان-خ محتشم کاشانی روبروی پست بانک ساختمان اجلاس ط۳ واحد۵

 

رضا نعمتی ورنوسفادرانی      شماره پروانه: ۲۱۸۱۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۹۳۷۷۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۸۰۳۶۲

آدرس موسسه: خ محتشم کاشانی روبروی پست بانک ساختمان اجلاس ط۳ واحد۵

 

شهرام نفر شماره پروانه: ۲۱۳۱۷           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۶۱۳۱۰۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۸۹۹۷۵

آدرس موسسه: اصفهان نیکبخت غربی طبقه فوقانی مشاور املاک شاهین دفتر وکالت

 

سید داود نور بخش  شماره پروانه: ۱۲۰۷۱           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: گلپایگان         تلفن موسسه: ندارد               تلفن همراه: ۰۹۱۹۲۴۵۸۴۰۸

آدرس موسسه: گلپایگان خ ایت اله گلپایگانی گلپایگانی ۱۰ پ ۱۳ طبقه دوم

 

سیدرحیم نوربخش    شماره پروانه: ۲۹۱ پایه یک

استان: اصفهان        شهر: خمینی شهر    تلفن موسسه:               تلفن همراه:

آدرس موسسه:

 

رضا نوربخش حبیب آبادی      شماره پروانه: ۸۲۷۹               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۳۱۹۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۷۴۸۹۵

آدرس موسسه: اصفهان چهارباغ بالا کوی۳۷ پلاک ۲

 

محسن نوربخش حبیب ابادی    شماره پروانه: ۲۶۱۰۷               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: دولت آباد       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۳۰۴۴۸۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۶۶۸۵۱۵

آدرس موسسه: دولت آباد حبیب آباد بلوار شهدای محراب پلاک۸۷

 

کاظم نوروز جمشید شماره پروانه: ۸۲۶۶              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۷۷۰۹۵    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۱۶۶۱۳

آدرس موسسه: اصفهان، خ بزرگمهر، خ رکن الدوله، ک احسان، پلاک۲۷

 

فیض اله نوروزی    شماره پروانه: ۴۵۸۴۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: باغ بهادران    تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۵۰۶۰۷۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۴۵۱۷۵

آدرس موسسه: باغبهادران فلکه دورباط روبه روی بخشداری ساختمان نور ط ۲ واحد۳

 

فرهاد نیک نسب        شماره پروانه: ۲۱۱۲۱           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۰۰۱۳۷    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۶۳۳۵۶

آدرس موسسه: اصفهان خ ارتش نبش ک شماره ۳۰جنب بانک سیناساختمان رحیمی ط۲واحد۴

 

شهاب نیلی احمدی   شماره پروانه: ۴۱۱۷              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۳۱۳۸۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۸۴۲۳۹

آدرس موسسه: اصفهان-خ شیخ صدوق شمالی-کوی آسیاب-پلاک۱۱۱

 

حجت اله نیلیه          شماره پروانه: ۱۶۷۳۵           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۶۷۸۷۰۴    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۸۵۶۶۱

آدرس موسسه: اصفهان خ پروین روبروی کوهسار مجتمع برنا ۵ط۳ واحد۷

 

سید ابوالقاسم هاشمی شماره پروانه: ۳۴۷۲              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: کاشان            تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۴۵۳۱۲۸    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۱۰۴۸۳

آدرس موسسه: کاشان خ بهشتی ط فوقانی داروخانه دکتر خیاط کاشانی

 

حبیب اله هاشمی مقدم             شماره پروانه: ۱۶۷۸۱               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۷۳۲۷۴۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۸۶۳۲۳

آدرس موسسه: اصفهان چهارباغ خواجو ساختمان سمسار ط همکف واحد۶

 

روزبه هزاریان       شماره پروانه: ۱۷۷۸۱           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ندارد               تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۱۰۱۳۴۱

آدرس موسسه: اصفهان-ملک شهرخ هزارجریب-روبروی کوی امام جعفر صادق-مجتمع فرهنگی زیتون

 

مهدی همایونی قهفرخی           شماره پروانه: ۱۸۲۵۰               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۷۶۷۹۶۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۶۳۶۹۰

آدرس موسسه: اصفهان سه راه سیمین اول خ سهروردی مجتمع الهیه ط۳ واحد۹

 

رحیم هنر جو          شماره پروانه: ۱۰۰۰۵           پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۶۶۷۴۷۰۶             تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۰۸۷۶۲۷

آدرس موسسه: اصفهان-خ میر-اول شیخ صدوق-ساختمان۹۹-طبقه اول -واحداول

 

مرتضی هنرمند عاشق آبادی   شماره پروانه: ۸۲۷۴               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۵۸۳۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۷۶۶۴۲

آدرس موسسه: اصفهان خ شهید نبکبخت روبروی فضای سبز دادگستری مجتمع مدیران طبقه دوم واحد۲۰۲

 

سید محمد هاشم واعظ             شماره پروانه: ۲۲۸۰۶               پایه دو

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۳۵۸۲۴۲    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۳۳۸۵۷

آدرس موسسه: اصفهان خ بزرگمهر نبش خ شهید قرنی مجتمع میلاد نور ط۳ واحد۳۰۴

 

سعید وظیفه             شماره پروانه: ۶۵۲۹              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۱۳۲۷۱۲۸۰    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۶۵۲۷۱

آدرس موسسه: اصفهان خ شیخ بهای روبروی شیخ بهای نبش بن بست ۴۱پ۴۳۸ط همکف

 

احمدرضا وفائی       شماره پروانه: ۹۰۶۳              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۷۸۵۶۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۹۹۳۳۰

آدرس موسسه: اصفهان – خ هشت بهشت غربی-نرسیده به چهارراه گلزار -ساختمان وکلا-ط اول

 

پژمان ولی زاده       شماره پروانه: ۳۷۷۵              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۶۱۰۱۱    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۶۰۳۶

آدرس موسسه: اصفهان-سراه سیمین-بلوار کشاورز-مجتمع اداری دی-ط۳شرقی-واحد۲۱

 

سلمان یادگار صالحی              شماره پروانه: ۱۷۲۰۶               پایه یک

استان: اصفهان        شهر: نجف آباد        تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۶۴۷۳۱۹    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۳۸۹۸۷

آدرس موسسه: نجف اباد-خ امام خمینی-نرسیده به چهاراه شهرداری-جنب بانک ملی مرکزی-مجتمع نخل-ط۲

 

علیرضا یدی            شماره پروانه: ۸۸۶۴              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۱۳۱۳۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۷۵۸۴۸

آدرس موسسه: اصفهان خ نیکبخت مجتمع اداری نیکبخت ط۴ واحد۱۱۰

 

حامد یزدان پناه        شماره پروانه: ۴۵۹۳۳           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: فلاورجان       تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۰۸۵۸۳    تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۵۴۹۴۰

آدرس موسسه: فلاورجان خ فردوسی مقابل اداره مخابرات پ۳۷۹

 

علی اکبر یزدانی      شماره پروانه: ۳۳۹۸۸           پایه یک

استان: اصفهان        شهر: گلپایگان         تلفن موسسه: ۰۳۱۵۷۴۲۱۳۲۶    تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۱۰۶۸۲۲

آدرس موسسه: گلپایگان سه راه طالقانی ک ۳ پاساژ آزادی ط فوقانی

 

علیرضا یزدانی       شماره پروانه: ۶۹۱۶              پایه یک

استان: اصفهان        شهر: اصفهان          تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۲۸۰۱۱۶    تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۳۶۳۸۲

آدرس موسسه: شاهین شهر، خ دکتر علی شریعتی، بعد ازسه راه انوری، پلاک ۱۴۰ جنوبی

 

جستجوی وکیل در اصفهان

 • ادرس وکیل خوب در اصفهان
 • بهترین وکیل اصفهان
 • بهترین وکیل خانواده در اصفهان
 • بهترین وکیل در اصفهان
 • بهترین وکیل طلاق اصفهان
 • بهترین وکیل طلاق در اصفهان
 • بهترین وکیل کیفری در اصفهان
 • شماره تلفن وکیل خانواده در اصفهان
 • وکیل خانواده خوب در اصفهان
 • وکیل خبره در اصفهان
 • وکیل خوب برای طلاق در اصفهان
 • وکیل در اصفهان
 • وکیل طلاق در اصفهان
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com