قالب وردپرس

اسامی وکلای دادگستری لرستان- خانم

 

مهین آروانهشماره پروانه: ۲۳۳۱پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۹۸۲۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۷۳۸۰
آدرس موسسه: خ امام خمینی – چهارراه بانک -پاساز ایران ط سوم
احترام آزاد بختشماره پروانه: ۱۰۲۱۴پایه یک
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۳۸۷۴۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۶۳۲۲۵۴
آدرس موسسه: کوهدشت-خ بوعلی-روبروی دادگستری
پروین آزادیشماره پروانه: ۱۷۹۷۶پایه یک
استان: لرستانشهر: سلسلهتلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۱۸۶۶۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۶۱۲۱۴۷
آدرس موسسه: الشتر-خ امام-ابتدای خ شهید رحیمی
فریماه آسترکی قاسم آبادیشماره پروانه: ۱۸۰۰۲پایه یک
استان: لرستانشهر: ازناتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۴۳۵۶۵۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۹۳۱۳
آدرس موسسه: لرستان-ازنا- خ امام – روبرو بانک مسکن – مجتمع تجاری سینا – طبقه سوم
مریم‌ آغنده‌شماره پروانه: ۲۹۴۰پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۰۳۴۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۴۴۶۴
آدرس موسسه: خ بهار-روبروی پاساژ هنرور-کوچه کاویانی مقدم-ساختمان وزرا-ط۲-واحد۵
سارا ابلاغیانشماره پروانه: ۲۱۰۸۵پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۸۹۹۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۰۹۲۱۰۳
آدرس موسسه: بروجرد-خ تختی-روبروی بانک تجارت-ک شهید گیوه کش سمت چپ-درب ۲-پ۴
ناهید احتشامشماره پروانه: ۲۳۵۳۴پایه یک
استان: لرستانشهر: الشترتلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۱۷۴۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۷۴۰۷
آدرس موسسه: الشتر -خ دانش آموز
معصومه احمدیشماره پروانه: ۱۰۸۰۲پایه یک
استان: لرستانشهر: پلدخترتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۷۴۴۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۶۴۰۵
آدرس موسسه: پلدختر میدان بسیج جنب دادگستری
نرگس احمدیشماره پروانه: ۱۰۳۳۷پایه یک
استان: لرستانشهر: پلدخترتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۲۲۷۶۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۴۳۸۹
آدرس موسسه: پلدختر میدان بسیج جنب دادگستری
آزاده احمدی چگنیشماره پروانه: ۲۷۰۵۸پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۹۷۰۳۹۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۰۳۹۸
آدرس موسسه: لرستان خرم اباد بلوار حج خ عطار نبشابوری کوچه دوم
صدیقه ادینه وندشماره پروانه: ۱۷۸۹۸پایه یک
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۴۲۲۵۴تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۰۵۲۳
آدرس موسسه: خ بوعلی روبروی دادگستری
رویا اسدیشماره پروانه: ۴۵۷۵۴پایه یک
استان: لرستانشهر: الیگودرزتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۲۶۰۳۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۴۹۵۳۳
آدرس موسسه: الیگودرز خ امام – جنب دادسرا
زهرا اسدیشماره پروانه: ۲۵۱۹۷پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۹۸۹۲۸۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۸۹۲۸۹
آدرس موسسه: سی متری پژوهنده پایین تر از دادگستری بین بنفشه ۱۱و ۱۲
فاطمه اسماعیلیشماره پروانه: ۷۸۱۳پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۰۷۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۹۹۷۵۴
آدرس موسسه: خ انقلاب- پایین تر از خ رازی – طبقه دوم ساختمان بانک قوامین
اشرف افشارشماره پروانه: ۲۱۴۳۲پایه یک
استان: لرستانشهر: ازناتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۴۳۸۴۴۷تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۲۰۸۶۲۳
آدرس موسسه: ازنا-خ انقلاب-جنب داروخانه اعتماد
طیبه اکبریانشماره پروانه: ۱۶۴۱۲پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۹۷۶۴۵۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۶۴۵۳
آدرس موسسه: خرم آباد- خیابان انقلاب- بین کوچه ۶و۷ آراسته- ط دوم – جنب دفتر ازدواج شماره ۹
آتینا امان اله بهاروندیشماره پروانه: ۲۴۶۸۵پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۶۷۲۱۹۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۲۱۹۸
آدرس موسسه: خرم آباد سه راه مطهری نرسیده به پل دارایی زاده- مجتمع الماس طبقه سوم
زهرا امیدیشماره پروانه: ۱۷۸۴۳پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۹۵۷۰۸۲۸۸تلفن همراه: ۰۹۱۹۵۷۰۸۲۸۸
آدرس موسسه: خرم آباد خ انقلاب بازارچه طیب نرسیده به پل انقلاب پ ۷۷
فاطمه امیریشماره پروانه: ۱۶۲۳۵پایه دو
استان: لرستانشهر: الشترتلفن موسسه: ۰۹۱۶۸۷۰۱۳۰۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۷۰۱۳۰۳
آدرس موسسه: الشتر – خ آیت اله بروجردی – پایین تر از بلوار بهشت – روبروی فروشگاه اتکا
مریم امیریشماره پروانه: ۱۷۹۲۶پایه یک
استان: لرستانشهر: الشترتلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۹۸۴۲۲۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۰۹۵۰۱۴
آدرس موسسه: الشتر خ بروجردی جنب کوچه شهید مومنی
هایده بابائی رادشماره پروانه: ۲۲۰۸پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۱۰۹۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۲۸۷۳
آدرس موسسه: خرم اباد خ ناصرخسرو کوچه نریمان حیدری
فاطمه باز گیرشماره پروانه: ۱۶۵۶پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۹۵۴۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۹۴۱۱
آدرس موسسه: خرم آباد-روبروی فاطمیه-ط۲ پاساژ صفاریان
راضیه باقرپورشماره پروانه: ۷۸۷۲پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۰۷۰۹۴تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۰۹۴۶۱۶
آدرس موسسه: بروجرد خ بهار کوچه شهید کاویانی مقدم مجتمع ترنج واحد یک
فریده بالاوندیشماره پروانه: ۷۵۴۷پایه یک
استان: لرستانشهر: دلفانتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۲۱۵۴۲تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۳۴۶۸
آدرس موسسه: نور آباد دلفان خ هلل احمر – روبروی منطقه انتظامی
معصومه برنورشماره پروانه: ۱۷۹۷۴پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۵۵۲۱۵تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۱۷۴۰۳۴
آدرس موسسه: روبروی بیمارستان عشایر-بازارچه طیب-نبش پل انقلاب
شیما بهاروندشماره پروانه: ۲۰۶۶۵پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۱۴۶۰۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۰۵۹۰۱۸
آدرس موسسه: خرم اباد – چهار راه بانک – پاساژ ایران ط سوم
پروانه بهاروندیشماره پروانه: ۱۲۴۲۵پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۲۲۰۰۵۸۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۶۸۶۵
آدرس موسسه: خرم اباد-پل حاجی-ساحلی ازادی-جنب شیرینی فروشی ساحل-پ۱۳
لیلا بهرامیشماره پروانه: ۲۴۶۴۱پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۵۵۱۲۵۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۵۵۱۲۵۰۷
آدرس موسسه: خرم آباد – ابتدای شهدای شرقی -طبقه فوقانی بانک ملی
مهوش بهرامیشماره پروانه: ۲۳۰۱۷پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۲۵۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۳۴۲۲
آدرس موسسه: میدان شهدا – ساختمان وکلا – طبقه دوم
اعظم بهرامی فرشماره پروانه: ۲۵۲۶پایه یک
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۳۳۹۲۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۶۴۵۳
آدرس موسسه: لرستان کوهدشت – میدان امام – خ بوعلی – کوچه روبروی دادگستری
الهام بیرانوندشماره پروانه: ۱۷۲۳۹پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۶۹۵۸۸۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۹۵۸۸۷
آدرس موسسه: خرم اباد – سه راه مطهری نبش خ دکتر معین -ط سوم مجتمع تجاری اطلس
پروین بیرانوندشماره پروانه: ۲۳۰۲۱پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۷۰۲۲۵تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۰۲۲۶
آدرس موسسه: خرم اباد-خ انقلاب-نبش خ دلفان-ط۲ بانک قوامین
فرشته بیرانوندشماره پروانه: ۳۵۲۹۴پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۸۶۶۶۴۵۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۹۷۱۷۶۸۹۲
آدرس موسسه: خرم آباد – خ جلال آل احمد روبروی پارک
لیلا بیرانوندشماره پروانه: ۳۳۹۵۰پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۲۱۱۴۴تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۵۹۰۳
آدرس موسسه: خ انقلاب-نبش خ دلفان-ط فوقانی بانک قوامین
زینب‌ پاپی‌شماره پروانه: ۷۵۸۸پایه دو
استان: لرستانشهر: الیگودرزتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۵۵۰۲۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۵۰۲۴
آدرس موسسه: خ امام خمینی – روبروی مسجد حاج احمد توکلی – جنب بانک ملت طبقه دوم
مهناز پدرامشماره پروانه: ۲۲۳۸پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۰۷۶۸۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۷۱۵۰
آدرس موسسه: خرم آباد – سه راه مطهری – روبروی پاساژ اطلس
نازنین پوررنگشماره پروانه: ۲۳۴۷پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۲۸۷۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۷۵۰۳۰
آدرس موسسه: خ شهدای غربی – جنب بانک صادرات
زهرا پیرداده بیرانوندشماره پروانه: ۳۵۳۶۲پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۰۵۳۱۰۷۷-۰۹۰۳۸۱۳۹۶۱۵تلفن همراه: ۰۹۰۳۳۴۶۵۸۹۲
آدرس موسسه: خرم آباد فاز ۲ کوی ارتش خ بابک – کوچه چهارم امام بابک شرقی
شهناز پیریائیشماره پروانه: ۲۹۶۹پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۲۳۲۳۴تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۸۳۰۵۵
آدرس موسسه: بروجرد خ بهار ک شهید کاویانی مقدم روبروی پاساژ هنرو – ساختمان وزراء – طبقه دوم – واحد ۶
صبا تقی پوریشماره پروانه: ۲۱۵۵۶پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۴۹۵۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۱۷۰۱۶۸
آدرس موسسه: خرم آباد- خ امام – چهار راه بانک طبقه سوم پاساژ قاسمی
فاطمه توکلیشماره پروانه: ۲۵۳۱۹پایه دو
استان: لرستانشهر: ازناتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۴۲۷۲۵۷-۰۶۶۴۳۴۳۸۸۱۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۲۳۴۶۳۹
آدرس موسسه: لرستان ازنا خ انقلاب – کوچه آزمایشگاه پاستور
فرزانه تیمورپورشماره پروانه: ۱۱۰۱۰پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۱۲۴۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۸۰۱۶۳
آدرس موسسه: خرم اباد چهارراه بانک پاساژ ایران ط سوم
زینب تیموریشماره پروانه: ۲۴۲۴۴پایه یک
استان: لرستانشهر: پلدخترتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۲۲۱۴۰۹تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۷۱۱۴۷۰
آدرس موسسه: پلدختر خ – امام- روبروی داروخانه رضایی – طبقه دوم
اعظم جعفریانشماره پروانه: ۲۴۶۷۳پایه یک
استان: لرستانشهر: نورآبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۲۰۰۰۷-۰۹۱۶۷۴۴۵۹۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۱۹۳۵۶۸
آدرس موسسه: نورآباد – جنب دادگستری – ساختمان وکلاء ط اول
پریسا جمشیدیشماره پروانه: ۱۸۰۲۶پایه یک
استان: لرستانشهر: سلسلهتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۵۵۳۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۶۸۸۴
آدرس موسسه: لرستان-الشتر-خ کاشانی غربی نبش ک یاس ۲
زهرا جمعه زادهشماره پروانه: ۹۱۴۴پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۹۸۱۰۵۴تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۱۰۵۴
آدرس موسسه: خرم آباد چهار راه بانک – پاساژ ایران – طبقه سوم
سمیه جهانیانشماره پروانه: ۳۴۴۶۶پایه دو
استان: لرستانشهر: دلفانتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۲۲۳۷۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۰۷۲۹۹
آدرس موسسه: دلفان – خ هلال احمر جنب دادگستری
حوا جودکیشماره پروانه: ۳۵۳۸۵پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۶۷۸۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۵۸۴۷۸۱
آدرس موسسه: خرم آباد – میدان ۲۲ بهمن بلوار ولیعصر – نرسیده به سی متری پژوهنده ط فوقانی نانوایی
سمیه جودکیشماره پروانه: ۱۷۲۵۶پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۹۳۳۶۰۳۴۵۲۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۶۲۹۷۲۳
آدرس موسسه: بروجرد – چهار راه حافظ شمالی – کوچه شهید موسوی- ساختمان المهدی- طبقه اول
آزاده چگنیشماره پروانه: ۱۷۴۸۶پایه یک
استان: لرستانشهر: درودتلفن موسسه: ۰۶۶۵۴۲۳۸۶۹۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۷۰۷۸۳۱
آدرس موسسه: درود-میدان ولایت- ابتدای الغدیر – کوچه بنفشه۳
اشرف چگنیشماره پروانه: ۱۶۷۹۵پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۳۶۸۲۱۴۹۸۹-۰۶۶۳۳۴۱۹۸۸۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۵۶۳۲۵
آدرس موسسه: خرم آباد -ماسور – بلوار گلستان یک- گلستان ۴
شهین حاتمیشماره پروانه: ۲۱۵۶۳پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۱۹۶۲۵تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۹۶۲۵
آدرس موسسه: بروجرد -خ سعدی -روبروی بازرگانی- جنب دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱۹ طبقه دوم
زهرا حاجی زادهشماره پروانه: ۱۸۱۱۰پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۹۸۷۸۷۵تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۸۷۸۷۵
آدرس موسسه: خرم آباد – گلدشت شرقی روبروی دادسرا
الهام حسنوندشماره پروانه: ۸۱۹۴پایه دو
استان: لرستانشهر: الشترتلفن موسسه: نداردتلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۷۹۷۰
آدرس موسسه: خ امام روبروی بانک سپه
سیما حسنوندشماره پروانه: ۲۴۶۸۳پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۳۲۷۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۵۹۲۷۰۳
آدرس موسسه: خرم آباد کیو – تپه شهدا – کاج ۱
عاطفه حسنوندشماره پروانه: ۲۳۰۲۳پایه یک
استان: لرستانشهر: الشترتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۷۰۷۴تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۰۵۵۷
آدرس موسسه: لرستان الشتر خ آیت اله بروجردی چهارراه مرکزی
معصومه حسنوندشماره پروانه: ۲۳۳۵پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۰۷۵۶۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۱۰۴۲
آدرس موسسه: خرم آباد – خ مطهری سرچشمه – کوچه شهید گیل آبادی – طبقه فوقانی شرکت آجر ماسه آهکی پلدختر
زینب حیدریشماره پروانه: ۲۷۰۶۰پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۸۵۹۶۸۹۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۵۹۶۸۹۸
آدرس موسسه: خ انقلاب – بازارچه طیب – نرسیده به پل انقلاب پ ۷۷
ملیحه حیدریشماره پروانه: ۷۵۷۷پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۸۴۵۴تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۹۴۵۴
آدرس موسسه: خرم آباد-خ امام خمینی- پاساژ ابوذر- طبقه اول
مهدیه خوشناموندشماره پروانه: ۱۷۲۸۰پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۴۶۳۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۹۳۵۵
آدرس موسسه: خرم آباد-روبروی دادسرا
معصومه خیرالهیشماره پروانه: ۲۱۵۶۶پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۵۹۵۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۰۹۰۱۲۴
آدرس موسسه: خرم آباد- شهدای شرقی -مجتمع تجاری محمد زاده – ط سوم
خدیجه دارایی پورشماره پروانه: ۳۵۳۸۶پایه یک
استان: لرستانشهر: پلدخترتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۲۲۹۴۱۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۶۰۰۳
آدرس موسسه: پلدختر خ امام روبروی بانک انصار
زینب دریکوندشماره پروانه: ۲۰۰۴۱پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۲۸۸۱۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۴۶۹۴۱۱
آدرس موسسه: خرم آباد خ انقلاب کوچه ۵ آراسته پ ۵۰
مرضیه دهقان پورشماره پروانه: ۳۵۳۵۲پایه یک
استان: لرستانشهر: دورودتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۳۴۶۱۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۸۷۰۰۴
آدرس موسسه: دورود میدان ولایت نبش بنفشه سوم روبه روی دادگستری
معصومه دهقان پورشماره پروانه: ۲۶۸۴۵پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۶۲۱۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۶۳۲۹۳
آدرس موسسه: خ انقلاب -نبش کوچه شهید مصطفی خمینی -طبقه دوم بانک قوامین
اعظم السلطان دولتشاهیشماره پروانه: ۴۴۳۲پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۲۸۳۱۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۷۴۳۱
آدرس موسسه: خرم آباد – خ انقلاب – بین کوچه ۶و ۷ آراسته -پ ۹۳۱
سعیده دولتشاهیشماره پروانه: ۲۳۰۱۵پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۲۳۷۸۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۸۵۷۵۱
آدرس موسسه: خ انقلاب م ۲۲ بهمن خ ولی عصر نرسیده به سی متری پژوهنده- ط فوقانی نانوایی
فاطمه راستیان چراغشماره پروانه: ۱۷۶۸۱پایه دو
استان: لرستانشهر: الشترتلفن موسسه: نداردتلفن همراه: ۰۹۱۶۵۹۵۶۵۲۳
آدرس موسسه: لرستان خرم آباد الشتر خ کاشانی روبه روی داروخانه دهنوی ط دوم
کبری رحمان سالاریشماره پروانه: ۱۶۸۴۵پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۲۲۵۵۴تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۹۲۴۶۳
آدرس موسسه: خرم آباد – خ مطهری – روبروی کوچه انتقال خون
زهرا رحمان شاهیشماره پروانه: ۱۸۰۴۷پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۰۸۹۵۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۹۵۳۱۱
آدرس موسسه: خرم آباد – میدان شهدا – ک شهید طولابی پ ۳
شهره رحیمیان ناوکششماره پروانه: ۱۶۸۵۵پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۳۴۴۲۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۹۴۷۱۴
آدرس موسسه: چهارراه بانک پاساژ ایران ط۳
زهرا رشیدیشماره پروانه: ۲۳۰۱۶پایه یک
استان: لرستانشهر: الیگودرزتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۲۲۲۸۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۱۲۵۳۳۷
آدرس موسسه: الیگودرز – خ شهید عسگری – نرسیده به حسینیه – کوچه شهید محمد حسین رشیدی
فاطمه رشیدیان داراییشماره پروانه: ۸۴۱۳پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۰۵۹۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۸۶۴۰۶
آدرس موسسه: خرم اباد-خ ولی عصر – سی متری شهید پژوهنده – جنب دادگستری
سمیه رضائیشماره پروانه: ۲۱۵۵۵پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۲۱۰۳۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۰۶۵۹۳۳
آدرس موسسه: خ شهدا – کوچه حاتمی -ساختمان محمدی – طبقه اول – واحد ۸
پگاه رضاییشماره پروانه: ۱۶۸۱۳پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۳۴۴۳۴تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۴۷۲۶
آدرس موسسه: خرم آباد – شهدای شرقی کوجه رزمجو
صبا رضایی تبارشماره پروانه: ۳۴۵۹۷پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۷۱۹۰۸۶۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۱۹۰۸۶۷
آدرس موسسه: خ رازی سی متری پژوهنده نبش کوچه سوم
روح انگیز رفیعیشماره پروانه: ۱۷۱۶۲پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۱۶۱۳۹۰۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۳۹۰۶
آدرس موسسه: خرم آباد- میدان شهداخ شهداشرقی پاساژمحمدزاده ط۲
مریم روز بهانیشماره پروانه: ۲۲۳۷۷پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۱۲۹۵۳تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۷۵۲۵۴
آدرس موسسه: بروجرد – خ شهدا – کوچه حاتمی
فرانک رومیانیشماره پروانه: ۲۲۵۷۶پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۳۸۶۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۵۱۰۴۸۰
آدرس موسسه: خرم آباد – نرسیده به چهار راه بانک – پاساژ قاسمی طبقه سوم
پریسا زرینیشماره پروانه: ۹۳۸۹پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۰۰۲۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۶۷۴۳
آدرس موسسه: خرم آباد خ انقلاب نبش کوچه ۶ آراسته
مریم زنجفیلیشماره پروانه: ۷۹۳۷پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۹۶۷۴۶۵۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۷۴۶۵۹
آدرس موسسه: خرم آباد- میدان امام حسین جنب بانک انصار- ط دوم فروشگاه ولیعصر
فائزه زینتیشماره پروانه: ۱۰۸۲۳پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۰۵۲۸۵-۰۹۱۶۰۱۸۱۶۵۰تلفن همراه: ۰۹۳۶۲۵۵۷۲۸۷
آدرس موسسه: خ شهدا – ک شهید فرزین سهرابی- پ ۳۹۰
آناهید ساکیشماره پروانه: ۱۸۰۸۶پایه یک
استان: لرستانشهر: دورودتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۳۹۹۵۷-۰۹۱۶۷۰۶۲۷۹۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۳۱۶۹۳۵
آدرس موسسه: لرستان – دورود – روبروی دادگستری -ابتدای الغدیر – کوچه بنفشه سوم – ساختمان پاسارگاد – واحد یک
سها ساکیشماره پروانه: ۷۵۱۹پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۰۵۹۳۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۲۶۶۲۰
آدرس موسسه: بروجرد -خ شهدا – ک فرزین سهرابی -پ۳۹۰
لیلا سبزی پورشماره پروانه: ۱۶۵۵۸پایه یک
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۴۳۱۴۲-۰۹۱۶۵۵۵۹۴۰۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۱۴۳۳۰۸
آدرس موسسه: کوهدشت میدان امام خیابان بوعلی روبروی دادگستری
خاتون سپه وندشماره پروانه: ۹۵۳۲پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۱۶۵۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۵۹۰۸
آدرس موسسه: خ – ناصر خسرو – چهار راه دانش – خ فروغ دانش – پ ۱۰
اعظم سپهوندشماره پروانه: ۷۸۱۹پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۳۰۵۰تلفن همراه: ۰۹۹۰۸۳۰۸۶۵۵
آدرس موسسه: خ امام ره چهاراه بانک پاساژ قاسمی ط۳
فاطمه سپهوندشماره پروانه: ۲۳۱۵۴پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۹۵۷۲۱۳۵-۰۹۱۶۶۶۹۵۳۱۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۷۲۱۳۵
آدرس موسسه: لرستان خرم اباد – خ۶۰ متری آپادانا – جنب نانوایی
فاطمه سرابیشماره پروانه: ۲۲۵۴۷پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۶۷۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۵۹۸۴۱۹
آدرس موسسه: خرم آباد-خ۳۰متری پژوهنده-بین بنفشه۱۱و۱۲
پریسا سرداریشماره پروانه: ۱۷۹۷۰پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۱۴۶۵۲تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۷۰۰۷۸
آدرس موسسه: خرم اباد – خ امام خمینی – ما بین سبزه میدان و چهارراه بانک – ط دوم مجتمع تجاری میلاد نور
مهین سعادت مهرشماره پروانه: ۱۹۳۴۳پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۶۳۳۶۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۰۲۳۸۹۲
آدرس موسسه: لرستان خرم آباد – خ دانش – نبش کوچه گلستان هشتم
پریا سلیمانیشماره پروانه: ۲۳۰۲۸پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۰۴۷۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۰۶۴۴۸۳
آدرس موسسه: خ ناصر خسرو – خ فارابی سمت چپ – کوچه اول – پلاک ۲۵
طیبه سلیمانیشماره پروانه: ۲۳۰۵۵پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۸۸۸۶۱۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۸۸۶۱۰۰
آدرس موسسه: خرم اباد – گلدشت شرقی – خ باباطاهر روبروی دادسرا- عمومی و انقلاب
فریده سوکیشماره پروانه: ۲۴۷۳۵پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۰۷۴۸۴-۰۹۱۶۷۴۶۰۷۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۶۵۴۷۴۳۰۰
آدرس موسسه: بروجرد خ حاقفظ جنوبی – ط فوقانی داروخانه امام خمینی (ره)
معصومه شامنصوریشماره پروانه: ۲۲۷۹۵پایه یک
استان: لرستانشهر: الیگودرزتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۴۸۳۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۴۴۷۲۸
آدرس موسسه: خ امام روبروی دادسرا
آزاده شاهی وندشماره پروانه: ۳۵۳۰۲پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۱۲۷۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۹۷۶۲۰
آدرس موسسه: خرم آباد -خ امام – چهار راه بانک – پاساژ صدف -ط دوم
پریسا شجاعیشماره پروانه: ۱۰۶۶۸پایه دو
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۵۲۳۷۹
آدرس موسسه: بروجرد قلعه حاتم خ فرهنگ انتهای کوچه شقایق ۷
لیلا شمسهشماره پروانه: ۶۷۶۷پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۹۰۳۵تلفن همراه: ۰۹۳۷۳۶۶۶۲۰۹
آدرس موسسه: خ علوی-کوی صاحب الزمان-پ۴۲ طبقه دوم
سوسن شیربندیشماره پروانه: ۴۳۳۲پایه یک
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۳۳۳۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۵۹۷۶
آدرس موسسه: کوهدشت – خ رهبری – نرسیده به میدان فرمانداری – دفتر مهندسی شیراوند
وحیده شیرپورشماره پروانه: ۲۳۰۲۰پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۰۵۲۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۹۲۹۸۶
آدرس موسسه: لرستان – خرم آباد- خ علوی -ک شهید فتح الهی – ساختمان هفت آسمان – طبقه اول
سعیده صادقی زادهشماره پروانه: ۳۵۳۸۳پایه یک
استان: لرستانشهر: الیگودرزتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۲۵۳۴۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۴۰۵۳۶۸
آدرس موسسه: الیگودرز خ امام خمینی جنب دادسرا،مجتمع تجاری خدماتی خلیج فارس
سیده لیلا صالحیشماره پروانه: ۲۵۸۷پایه یک
استان: لرستانشهر: ازناچاپلقتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۴۳۴۷۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۴۶۳۳۰
آدرس موسسه: استان لرستان – شهرستان ازنا – خ انقلاب شمالی- طبقه فوقانی سید الشهدا واحد ۴
شورانگیز صدراشماره پروانه: ۳۸۹۱پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۱۲۲۳۱۰۳۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۸۴۰۷۹۹
آدرس موسسه: خرم آباد خ شهدای غربی کوچه ماهان پلاک۵و۳
سارا ضرونیشماره پروانه: ۲۱۷۳۷پایه یک
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۴۳۲۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۹۱۱۸
آدرس موسسه: کوهدشت لرستان خیابان بوعلی روبروی دادگستری
سیده عاطفه طباییشماره پروانه: ۱۷۷۸۷پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۶۹۰۴۵۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۹۰۴۵۷
آدرس موسسه: خرم آباد- خیابان انقلاب -بین کوچه ۶ و ۷ آراسته -طبقه دوم
مرضیه عادلیشماره پروانه: ۲۴۶۶۷پایه یک
استان: لرستانشهر: سلسلهتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۵۳۳۸-۰۹۱۶۹۶۰۴۲۰۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۵۹۵۱۰۷
آدرس موسسه: الشتر- خ امام -جنب بانک سپه
شهناز عالی پور چولانیشماره پروانه: ۹۴۷۹پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۲۰۸۴۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۰۷۶۴۳
آدرس موسسه: خرم آباد – شهدا – روبروی فاطمیه – طبقه فوقانی داروخانه فاضل
فرشته‌ عبدالهی‌شماره پروانه: ۲۹۷۵پایه یک
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۳۰۱۸۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۴۶۱۹
آدرس موسسه: کوهدشت – میدان معلم – جنب گلزار شهدای گمنام
لیلا عبدالوندشماره پروانه: ۱۸۱۰۳پایه یک
استان: لرستانشهر: درودتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۴۷۱۱۵تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۹۳۲۸۸
آدرس موسسه: درود -ابتدای بلوار الغدیر -روبروی دادگستری – ساختمان پاسارگاد طبقه۲
زهرا عربانیشماره پروانه: ۲۵۲۱پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۹۴۸۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۰۵۲۵۷
آدرس موسسه: خرم آباد – خ علوی – جنب آژانس چی باد
خدیجه غلامیشماره پروانه: ۲۳۰۲۷پایه یک
استان: لرستانشهر: الشترتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۲۴۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۸۷۹۸
آدرس موسسه: لرستان-الشتر-خ رحیمی- بالاتر از میدان بسیج
شادی فاتحی پولادیشماره پروانه: ۱۳۲۷پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۶۱۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۴۲۳۱
آدرس موسسه: خ مطهری روبروی سرجشمه کوجه شهید گیل آبادی
اشرف فاضلیشماره پروانه: ۱۸۵۷۴پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۳۲۲۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۸۵۲۲۰
آدرس موسسه: خرم آباد خ انقلاب – کوچه شهید بهرامی سمت راست دفتر وکالت
سمیه فرزانشماره پروانه: ۲۳۰۰۴پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۶۰۳۸۱۵-۰۶۶۳۳۲۴۴۰۰۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۸۱۰۲۵
آدرس موسسه: خرم اباد-خ رازی پایین تر از میدان -سمت راست پ۷۹
نجمیه فروزش نیاشماره پروانه: ۲۰۷۹۶پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۵۱۸۳۲تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۹۸۱۶۵
آدرس موسسه: خرم آباد-چهار راه فرهنگ غربی – روبروی مدرسه دخترانه بزرگسالان اسماء
فاطمه فلاح نژادشماره پروانه: ۱۴۲۰۵پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۱۲۲۴۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۱۰۰۷۶۰
آدرس موسسه: خرم آباد – چهارراه فرهنگ خ ۱۳ آبان شرقی – کوچه خاقانی
مریم فلاحیشماره پروانه: ۴۶۳۷۶پایه یک
استان: لرستانشهر: دورودتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۳۶۰۵۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۲۳۸۴۳۸
آدرس موسسه: لرستان دورودمیدان ولایت -روبروی دادگستری بنفشه ۳ ط فوقانی
فریده فولادوندشماره پروانه: ۹۴۱۰پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۴۳۲۷۴-۰۹۱۶۵۴۷۷۰۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۶۳۶۲۳۱
آدرس موسسه: خرم آباد- سی متری پژوهنده روبروی دادگستری
فریبا قائد رحمتشماره پروانه: ۹۸۰۰پایه یک
استان: لرستانشهر: درودتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۶۲۷۴۳۴
آدرس موسسه: دورود – بلوار الغدیر – بنفشه سوم
فرزانه قادراحمدیشماره پروانه: ۲۱۰۹۶پایه یک
استان: لرستانشهر: الیگودرزتلفن موسسه: ۰۹۱۶۱۷۶۰۴۸۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۶۸۶۱۹۸
آدرس موسسه: لرستان-الیگودرز-خ امام-پاساژ ولیعصر-ط فوقانی
شکوفه قادریشماره پروانه: ۸۵۵۴پایه یک
استان: لرستانشهر: الیگودرزتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۳۷۳۸۵-۰۹۱۶۶۶۶۲۰۰۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۶۳۷۵۲
آدرس موسسه: الیگودرز – خ امام – پایین تر از دادسرا- روبروی بانک مسکن
اعظم قادری نژادشماره پروانه: ۱۷۱۶۱پایه یک
استان: لرستانشهر: ازناتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۳۸۶۵۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۹۰۰۹۸
آدرس موسسه: خرم آباد خیابان امام – پاساژ قاسمی – ط سوم
زینب قدمیشماره پروانه: ۲۴۹۴۱پایه یک
استان: لرستانشهر: الشترتلفن موسسه: ۰۹۱۶۵۱۹۴۳۲۵-۰۶۶۳۲۵۲۳۶۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۰۳۸۶۹
آدرس موسسه: خ کاشانی غربی روبروی بانک کشاورزی ط دوم
مریم قهرمانی اسداله پورشماره پروانه: ۹۶۵۹پایه یک
استان: لرستانشهر: الشترتلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۲۶۱۳۰۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۶۱۳۰۸
آدرس موسسه: الشتر- خ کاشانی غربی -نبش کوچه یاس ۲
فاطمه کاکاوندشماره پروانه: ۲۳۶۲پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۱۶۴۹۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۴۷۵۸
آدرس موسسه: خ امام- میدان شهدا – ساختمان وکلا جنب کتابفروشی مجلسی ط۲
اشرف کاکولوندشماره پروانه: ۲۵۲۲۲پایه یک
استان: لرستانشهر: سلسلهتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۹۰۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۵۹۲۶۲۱
آدرس موسسه: الشتر – خ بروجردی نرسیده به اداره آموزش و پرورش – جنب کتابفروشی شریعتی
معصومه کای رحمتشماره پروانه: ۲۴۶۷۸پایه یک
استان: لرستانشهر: دورودتلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۷۰۴۰۷۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۷۰۴۰۷۰
آدرس موسسه: دورود – میدان ولایت -روبروی دادگستری
سمیه کردامیرشماره پروانه: ۱۷۰۱۸پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۰۷۴۸۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۵۶۵۳
آدرس موسسه: خرم اباد-خ انقلاب- بین آراسته ۳ و ۴ – جنب بانک تجارت
پروین کردیشماره پروانه: ۲۴۶۸۲پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۹۸۰۴۰۹۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۹۶۸۷۵
آدرس موسسه: خرم آباد – خ ۶۰ متری – پشت هزار دستگاه-خ سپاهان
فردوس کرم الهیشماره پروانه: ۲۱۵۱۴پایه یک
استان: لرستانشهر: سلسلهتلفن موسسه: ۰۹۱۶۹۵۵۹۶۲۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۵۹۶۲۳
آدرس موسسه: الشتر – خ امام – روبروی بانک سپه – ط دوم
معصومه کرمپورشماره پروانه: ۲۴۶۸۰پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۹۶۹۹۶۴۵-۰۶۶۳۳۳۵۳۷۹۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۵۹۰۰۲۹
آدرس موسسه: خ انقلاب – ط فوقانی بانک قوامین
فاطمه کرمیشماره پروانه: ۱۶۷۱۹پایه یک
استان: لرستانشهر: الشترتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۳۵۳۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۷۸۴۷
آدرس موسسه: الشتر-خ آیت اله بروجردی – جنب داروخانه صبا
عفت کریمیشماره پروانه: ۳۴۵۵۹پایه دو
استان: لرستانشهر: پلدخترتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۲۲۴۰۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۵۷۴۴۸۴
آدرس موسسه: پلدختر میدان بسیج جنب دادگستری
لیلا کریمیشماره پروانه: ۳۴۶۵۹پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۲۲۹۸۸تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۸۰۵۴۸
آدرس موسسه: بروجرد -خ شهید محمد دادخواه پ۹۶ ط همکف
نسرین کریمیشماره پروانه: ۲۱۱۰۱پایه یک
استان: لرستانشهر: الیگودرزتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۴۷۷۷۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۷۵۲۰۴
آدرس موسسه: الیگودرز-خ امام خمینی-ساختمان مسجدحاج احمدتوکلی
اعظم بانو کریمیان زولهشماره پروانه: ۱۸۰۷۰پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۱۱۹۱۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۵۳۰۹
آدرس موسسه: بروجرد-خ شهدا- کوچه شهید بیات – مجتمع برخورداری طبقه دوم واحد دوم
گلناز کشوریشماره پروانه: ۲۳۰۰۹پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۱۲۲۱۷۵۶۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۰۲۶۲
آدرس موسسه: بین چهارراه بانک و شهدا – روبرو پاساژ رضا – نبش کوچه کاکاوند
مریم کشوریشماره پروانه: ۲۴۶۵۵پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۳۰۵۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۹۸۵۱۲
آدرس موسسه: خ امام- حد فاصل چهاراه فرهنگ ومیدان شاپور خواست -سمت راست- طبقه فوقانی ساختمان کارشناسان
فرانک کهزادیشماره پروانه: ۲۱۰۶۹پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۳۳۴۵تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۸۹۷۸۵
آدرس موسسه: خرم آباد-چهار راه بانک – پاساژ ایران – طبقه سوم
فاطمه کورش فرشماره پروانه: ۲۷۰۷۷پایه یک
استان: لرستانشهر: درودتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۴۲۳۲۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۹۸۰۵۹۴
آدرس موسسه: دورود بلوار معلم ۴۵ متری جنب بنیاد شهید ط اول
لیلا کوشکیشماره پروانه: ۲۳۳۴۷پایه یک
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۲۲۳۸۲تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۹۱۹۷
آدرس موسسه: خ بوعلی روبروی دادگستری
عاط‌فه‌ کوشکی‌شماره پروانه: ۲۹۷۷پایه یک
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۳۰۱۸۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۳۴۶۰۶
آدرس موسسه: کوهدشت- میدان معلم – جنب گلزار شهدای گمنام
آرام کیوان پورشماره پروانه: ۳۵۲۹۳پایه یک
استان: لرستانشهر: الیگودرزتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۴۹۲۲۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۳۶۲۹۲۲
آدرس موسسه: خ امام روبه روی دادسرا- جنب مسجد حاج احمد توکلی – ط اول
آذر گجری الشترشماره پروانه: ۱۸۱۶۹پایه یک
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۴۲۵۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۷۵۰۳۱۱
آدرس موسسه: لرستان – کوهدشت- خ بوعلی روبروی دادگستری
خیزران گراوندشماره پروانه: ۲۳۱۹۲پایه دو
استان: لرستانشهر: رومشکانتلفن موسسه: ۰۹۱۶۸۵۷۰۲۴۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۵۷۰۲۴۹
آدرس موسسه: لرستان شهرستان رومشکان چغابل- روبروی دادگستری
زینب گراوندشماره پروانه: ۱۸۱۶۸پایه یک
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۲۲۹۶۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۶۴۸۱
آدرس موسسه: کوهدشت خ بوعلی -روبروی دادگستری
فاطمه گراوندشماره پروانه: ۲۲۰۳۲پایه یک
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۴۳۲۵۸-۰۹۱۶۹۸۴۹۳۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۸۴۹۳۰۰
آدرس موسسه: لرستان کوهدشت خ بو علی روبروی دادگستری
فریبا گراوندشماره پروانه: ۳۴۵۱۱پایه دو
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۹۱۶۸۴۸۲۲۹۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۴۸۲۲۹۱
آدرس موسسه: کوهدشت – خ بوعلی – روبروی دادگستری
شیوا گردشیشماره پروانه: ۱۸۳۳۴پایه دو
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۲۲۶۰۱۷۹۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۶۶۸۶۳۵
آدرس موسسه: بروجرد خ طالقانی کوچه نیلوفر پ ۴۴
الهام گله دارشماره پروانه: ۲۷۰۴۱پایه یک
استان: لرستانشهر: رومشکانتلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۲۲۸۴۸-۰۹۱۶۸۰۲۰۸۱۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۹۶۵۱۷
آدرس موسسه: کوهدشت – بخش رومشگان -جنب میدان امام خمینی
مریم گنجیانشماره پروانه: ۲۲۸۶۵پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۳۸۴۹۵تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۷۵۲۱۴
آدرس موسسه: بروجرد- خ شهدا – کوچه فرزین سهرابی – طبقه دوم
سهیلا گودرزیشماره پروانه: ۲۴۶۸۹پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۰۷۴۸۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۵۴۷۸۶۳۱
آدرس موسسه: لرستان بروجرد خ شهدا خ حافظ جنوبی نبش کوچه ولی شرقی -ط دوم
مژگان گودرزیشماره پروانه: ۸۶۵۸پایه دو
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: نداردتلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
منصوره گودرزی دهریزشماره پروانه: ۱۰۲۱۷پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۳۴۸۱۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۹۴۱۲۲۳
آدرس موسسه: بروجرد-خیابان شهدا-پاساژ آئینه- طبقه دوم
سمیه گودرزی دهریزیشماره پروانه: ۲۴۶۷۹پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۰۷۴۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۴۶۰۷۱۲
آدرس موسسه: بروجرد خ شهدا خ حافظ جنوبی نبش کوچه ولی شرقی ط ۲
فرحناز لطفیشماره پروانه: ۲۹۶۴پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۰۷۰۹۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۲۷۱۲۸
آدرس موسسه: بروجرد خ بهار کوچه شهید کاویانی مقدم مجتمع ترنج واحد ۳
مریم ماکنعلیشماره پروانه: ۳۴۶۳۹پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۱۹۴۰۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۵۹۸۶۱۲
آدرس موسسه: خرم آباد -کیو – انتهای فاز یک – خ هنر ۱۲
فاطمه محمد پورشماره پروانه: ۱۷۹۷۳پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۹۷۵۶۵۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۷۵۶۵۶۱
آدرس موسسه: خرم آباد – خ انقلاب – بازارچه طیب – نرسیده به پل انقلاب
پریا محمدیشماره پروانه: ۲۱۰۷۹پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۱۴۱۷۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۶۲۳۷۹
آدرس موسسه: لرستان-خرم آباد – گلدشت – روبروی دادسرا
زینب محمدیشماره پروانه: ۲۴۶۷۶پایه یک
استان: لرستانشهر: دورودتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۴۶۴۲۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۶۷۶۶۵۶
آدرس موسسه: بلوار معلم خ ۴۵ متری معلم ۱۱ جنب کمیته امداد
فاطمه محمدیشماره پروانه: ۳۴۵۶۰پایه دو
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۲۷۶۳۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۵۴۴۱۴۴۰
آدرس موسسه: خ حافظ جنوبی-جنب عینک سازی کاویانی-ط۲
شریفه محمدی آستانیشماره پروانه: ۲۱۰۷۸پایه یک
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۲۵۴۱۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۸۸۲۷
آدرس موسسه: لرستان-کوهدشت-خ رهبری- نبش میدان امام(ره) -جنب داروخانه شبانه روزی
نسرین محمدی بسحاقشماره پروانه: ۱۸۱۸۹پایه یک
استان: لرستانشهر: الیگودرزتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۴۷۷۷۵تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۶۴۳۲۷
آدرس موسسه: الیگودرز-خ امام- طبقه فوقانی پاساژ سرلک
کبری محمدی ثابتشماره پروانه: ۱۹۲۳۸پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۲۷۲۴تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۹۴۶۸۹
آدرس موسسه: خرم اباد خ امام چهارراه بانک -روبروی بانک ملی مرکزی
فریبا محمدیانشماره پروانه: ۲۳۱۳۹پایه دو
استان: لرستانشهر: نورآبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۲۰۰۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۰۴۸۸۲۳۵
آدرس موسسه: لرستان – نورآباد- جنب دادگستری روبروی اداره اطلاعات
سهیلا محمودوندشماره پروانه: ۴۶۴۱۵پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۲۴۶۹۰۰۱۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۶۹۰۰۱۴
آدرس موسسه: خ امام- نرسیده به میدان ژاندارمری- ساختمان وکلاء- ط دوم
نسرین مختاری کیاشماره پروانه: ۹۸۷۷پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۳۷۷۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۹۷۴۱۳
آدرس موسسه: خرم آباد-خ انقلاب بین ک ۶ و۷آراسته دفتروکالت مختاری کیا
مریم مختاری مطلقشماره پروانه: ۴۶۴۰۹پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۰۱۲۵۲تلفن همراه: ۰۹۱۶۵۴۸۲۳۹۰
آدرس موسسه: خرم اباد – چهارراه فرهنگ -پاساژالماس شهر- طبقه اول
سهیلا مرادیشماره پروانه: ۸۸۴۰پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۲۷۸۰۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۸۲۳۲۹
آدرس موسسه: خ شهدا – ک شهید فرزین سهرابی – جنب تعاونی ثامن – ط اول واحد ۵ پلاک ۳۹
کبری مرادی رادشماره پروانه: ۲۴۶۴۴پایه یک
استان: لرستانشهر: الشترتلفن موسسه: ۰۶۶۳۵۲۹۲۲۰۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۷۰۴۹۳۸
آدرس موسسه: الشتر-خ امام-روبروی بانک ملت
پوران مرادی صدرشماره پروانه: ۸۸۹۸پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۲۰۰۴تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۱۸۰۷
آدرس موسسه: خرم اباد خ مطهری بالاتر از سرچشمه روبرو کوچه دکتر فاطمی داخل پاساژ
اکرم مرادیانشماره پروانه: ۲۴۸۲۹پایه یک
استان: لرستانشهر: دلفانتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۴۰۸۲۳تلفن همراه: ۰۹۳۹۹۶۶۹۷۲۷
آدرس موسسه: نورآباد -خ هلال احمر روبروی دادگستری
اشرف مسافری‌علی‌آبادیشماره پروانه: ۲۲۷۲۴پایه یک
استان: لرستانشهر: نورآبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۷۵۹۴۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۵۹۴۶
آدرس موسسه: خ هلال احمر روبروی فرماندهی انتظامی
زهرا معتمدیشماره پروانه: ۲۳۰۰پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۱۰۶۸۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۹۹۶۹
آدرس موسسه: خ مطهری روبروی درمانگاه صدیق
زهرا معظمشماره پروانه: ۲۰۹۲۶پایه یک
استان: لرستانشهر: دورودتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۳۹۳۱۱-۰۹۱۶۶۲۹۵۵۱۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۵۵۱۰۴۴۶
آدرس موسسه: دورود- میدان ولایت – بلوار معلم – جنب دادگستری
خدیجه مقدسشماره پروانه: ۳۴۳۴۸پایه دو
استان: لرستانشهر: سلسلهتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۵۴۰۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۵۹۱۵۷۱
آدرس موسسه: الشتر – خ امام-بالاتر از بانک ملت جنب پاساژ جمهوری
فاطمه منصوریشماره پروانه: ۸۸۴۱پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۰۷۲۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۹۶۸۶۴
آدرس موسسه: بروجرد خ شهدا ط فوقاانی پاساژ آینه
وحیده منصوریشماره پروانه: ۳۴۳۱۹پایه یک
استان: لرستانشهر: نورآبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۷۲۰۰۷۷۵تلفن همراه: ۰۹۱۰۶۵۴۶۰۰۱
آدرس موسسه: خرم آباد- ۳۰ متری – روبروی تاکسی سرویس پایتخت – انتهای گلبرگ ۱۲
زهرا مهرزادشماره پروانه: ۱۸۱۹۵پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۲۸۴۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۸۲۵۲۱
آدرس موسسه: لرستان – خرم آباد – خ مطهری شمالی – کوجه شهید گیل آبادی
زهرا موسویشماره پروانه: ۱۰۷۲۱پایه یک
استان: لرستانشهر: درودتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۴۰۱۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۸۷۹۱۴
آدرس موسسه: دورود -م ولایت – کوچه بنفشه سوم
سیده اکرم موسویشماره پروانه: ۱۶۶۸پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۶۱۷۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۶۴۵۸۳۸
آدرس موسسه: خرم آباد انقلاب بین کوچه آراسته ۹ و ۱۰ روبروی بانک ملی نرسیده به میدان ۲۲ بهمن دفتر وکالت خانم فاطمه رضوی
سیده فاطمه موسویشماره پروانه: ۲۳۰۲۴پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۱۶۱۲۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۹۶۳۶۰
آدرس موسسه: میدان کیو -بلوار حج – روبروی دادگستری
سیده مریم موسویشماره پروانه: ۷۸۷۴پایه یک
استان: لرستانشهر: نورآبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۳۲۱۷۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۰۸۸۷۳
آدرس موسسه: نور اباد بلوار شهید بهشتی روبروی بانک مسکن
سیده فاطمه موسوی ندروندشماره پروانه: ۱۰۳۴۹پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۱۷۹۴۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۵۹۱۰۴۷
آدرس موسسه: لرستان-خرم آباد-شهدای شرقی – مجتمع تجاری محمدزاده – ط سوم
مژگان مولاییشماره پروانه: ۲۱۰۱۵پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۳۳۳۰-۰۹۱۶۶۶۱۷۲۳۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۱۷۱۱۹۴
آدرس موسسه: خرم آباد – خ انقلاب – نبش خ دلفان -ط بالای بانک قوامین
فاطمه میررضائیشماره پروانه: ۱۹۹۱۱پایه دو
استان: لرستانشهر: پلدخترتلفن موسسه: ۰۶۶۳۴۲۲۷۶۹۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۱۵۶۱۶۵
آدرس موسسه: پلدختر -جنب دادگستری
شهناز میرزائیشماره پروانه: ۹۸۷۲پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۱۲۲۳۲۹۴۴تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۸۱۴۰۲
آدرس موسسه: خرم آباد – خ امام – چهارراه بانک – پاساژ ایران طبقه سوم
لیلا میرزائیشماره پروانه: ۱۰۷۱۸پایه یک
استان: لرستانشهر: الیگودرزتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۲۳۴۳۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۴۸۷۹۳
آدرس موسسه: الیگودرز – خ امام – روبروی دادسرا – کوچه تربیت بدنی
مرضیه میرزاخانیشماره پروانه: ۲۴۷۲۸پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۹۱۶۹۷۶۴۱۷۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۶۵۱۷۴
آدرس موسسه: خرم آباد -کیو – بلوار ولیعصر – سی متری پژوهنده جنب دادگستری
رضوان میرزایی شریفیشماره پروانه: ۹۷۰۰پایه یک
استان: لرستانشهر: نورآباد دلفانتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۳۴۹۴۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۳۴۰۸
آدرس موسسه: لرستان – نورآباد- خ هلال احمر-روبروی فرماندهی نیروی انتظامی
الهام‌ میری‌شماره پروانه: ۶۸۰۲پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۲۰۷۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۰۰۴۲۹
آدرس موسسه: بروجرد پاساز گل شهر طبقه دوم
لیلا ناصرپور نجفقلیشماره پروانه: ۲۴۶۸۱پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۰۷۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۵۴۸۱۲۶۲
آدرس موسسه: خرم آباد- خ انقلاب – نبش پل انقلاب – انتهای بازارچه پلاک ۷۷
لیلا ناصری دارامرودشماره پروانه: ۴۵۴۷۸پایه دو
استان: لرستانشهر: سراب دورهتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۱۵۰۴۰۳تلفن همراه: ۰۹۳۸۵۹۵۲۷۳۷
آدرس موسسه: م امام حسین خ شهید علی برار امیری ک بهارستان
سیده فاطمه نجفیشماره پروانه: ۱۸۲۵۱پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۰۵۸۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۱۲۱۰۴۹
آدرس موسسه: خرم آباد خ امام روبروی فاطمیه ط بالای فرش کرمیان
معصومه نجفی تاریشماره پروانه: ۲۲۹۸۶پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۴۹۰۶تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۵۹۰۸۶۱
آدرس موسسه: خرم اباد – خ مطهری – سرچشمه کوچه شهید گیل آبادی – طبقه دوم
زهرا نریمانیشماره پروانه: ۸۶۹۹پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۵۷۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۹۱۴۳۰
آدرس موسسه: خرم آباد- چهار راه بانک – پاساژ قاسمی – طبقه سوم
مرجان نوذریشماره پروانه: ۱۷۲۲۲پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۴۴۷۹۸۹تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۵۵۲۱۶
آدرس موسسه: بروجرد -ابتدای حافظ شمالی – روبروی داروخانه ایران
سپیده نورمحمدیان چگنیشماره پروانه: ۳۵۳۱۶پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۱۵۳۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۸۹۵۷
آدرس موسسه: خرم آباد خ شهدای شرقی – کوچه کوچه رزمجو طبقه بالای آقای طاهری
زینب نوشهشماره پروانه: ۱۸۲۷۶پایه یک
استان: لرستانشهر: دورودتلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۵۳۴۸۲تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۵۳۴۸۲
آدرس موسسه: دورود- میدان ولایت – جنب دادگستری
سمیه نیازیانشماره پروانه: ۲۱۴۸۱پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۱۶۸۳۲تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۷۹۷۹۱۴
آدرس موسسه: میدان شهدا-نرسیده به پل شهدا-پاساژ اساره-ط۴-واحد۱۰
معصومه هداوندشماره پروانه: ۱۵۱۸۴پایه دو
استان: لرستانشهر: دورودتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۴۳۳۶۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۲۹۲۱۶
آدرس موسسه: میدان ولایت – بلوار الغدیر- نبش بنفشه سوم
معصومه هزاروسیشماره پروانه: ۸۲۷۷پایه یک
استان: لرستانشهر: الیگودرزتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۵۸۸۱۸-۰۹۱۶۳۶۴۵۹۳۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۴۰۶۷۷
آدرس موسسه: الیگودرز – خ امام -پشت دادسرا
مهدیه هویلچشماره پروانه: ۳۵۳۶۰پایه یک
استان: لرستانشهر: دورودتلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۴۶۴۴۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۶۹۲۴۰۴
آدرس موسسه: دورود -میدان ولایت – نبش کوچه بنفشه سوم -ساختمان پاسارگاد -ط اول واحد دوم
فرناز وارستهشماره پروانه: ۱۸۴۸۸پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: نداردتلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۸۸۲۱۴
آدرس موسسه: خرم آباد خ ۷ قاضی آباد پ۹۱
سمیه واقعیشماره پروانه: ۲۴۶۵۱پایه یک
استان: لرستانشهر: بروجردتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۳۱۸۹-۰۹۱۶۷۵۲۴۸۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۱۸۴۷۳۹
آدرس موسسه: بروجرد میدان شهدا نبش خ فاطمی ساختمان سینا ط ۳ – واحد ۶
فریده وفایی روز بهانیشماره پروانه: ۳۵۳۸۰پایه یک
استان: لرستانشهر: اشترنیانتلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۵۰۹۷۱تلفن همراه: ۰۹۳۸۶۷۲۸۹۳۷
آدرس موسسه: اشترینان -میدان شهدا- خ پانزده خرداد – روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
حدیث ولی پور گودرزیشماره پروانه: ۲۴۶۵۰پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۶۶۴۲-۰۹۱۶۸۷۶۰۰۲۱تلفن همراه: ۰۹۳۸۸۱۵۰۰۲۱
آدرس موسسه: خرم آبادخ انقلاب -تقاطع خ شهید واقفی روبروی پادگان۰۷
اشرف ولی زادهشماره پروانه: ۹۳۷۷پایه یک
استان: لرستانشهر: پلدخترتلفن موسسه: ۰۶۶۳۴۲۲۸۰۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۶۱۸۶
آدرس موسسه: پلدختر – خ ۷ تیر نبش انقلاب شمالی – نبش چهارراه آموزش و پرورش سابق – ط همکف
مژگان ویدافرشماره پروانه: ۲۳۰۶۲پایه یک
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۲۲۸۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۵۱۲۸
آدرس موسسه: خرم آباد -خ سی متری پژوهنده- روبروی دادگستری جنب ایستگاه تاکسی
سحر یار احمدیشماره پروانه: ۴۶۴۰۷پایه یک
استان: لرستانشهر: دورودتلفن موسسه: ۰۹۱۶۸۴۶۵۷۲۷-۰۶۶۴۳۲۴۰۵۹۴تلفن همراه: ۰۹۱۶۰۷۸۶۱۲۰
آدرس موسسه: لرستان – دورود – الغدیر -روبروی دادگستری- کوجه بنفشه سوم
زینب یاوریشماره پروانه: ۳۳۸۹۷پایه دو
استان: لرستانشهر: خرم آبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۱۶۶۸۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۵۹۹۱۰۴
آدرس موسسه: گلدشت شرقی-روبروی دادسرا-نرسیده به میدان ارش
لیلا یعقوبی منفردشماره پروانه: ۲۲۳۹۰پایه یک
استان: لرستانشهر: نورآبادتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۳۳۷۳۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۲۲۵۹۲
آدرس موسسه: لرستان نوراباد – خ هلال احمر – روبروی فرماندهی نیروی انتظامی
فایضه یکتاشماره پروانه: ۱۶۵۰۹پایه دو
استان: لرستانشهر: ازناتلفن موسسه: نداردتلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۴۶۹۲۲
آدرس موسسه: لرستان ازنا خ انقلاب مجتمع تجاری ترک
زینب یوسف زادهشماره پروانه: ۷۳۰۴پایه یک
استان: لرستانشهر: کوهدشتتلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۳۸۷۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۰۷۶۶۰
آدرس موسسه: لرستان- کوهدشت -خ بو علی روبروی دادگستری کوهدشت
فاطمه یوسف وندشماره پروانه: ۷۶۱۱پایه یک
استان: لرستانشهر: الشترتلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۰۳۱۸تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۳۹۰۹
آدرس موسسه: لرستان-الشتر-خ کاشانی غربی – نبش کوجه یاس ۲
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com