قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

ابطال دادخواست

ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک – بهترین وکیل اصفهان

ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک خلاصه رأی: در صورتی دادگاه می‏تواند قرار ابطال دادخواست را به استناد ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند که مدرک استنادی عادی، مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و…

بیشتر بخوانید

دعوت جهت اخذ توضیح از خواهان – بهترین وکیل اصفهان

دعوت جهت اخذ توضیح از خواهان خلاصه رأی: در صورتی که دادگاه اخذ توضیح از خواهان را لازم بداند باید علاوه بر تصریح به لزوم اخذ توضیح، موارد اخذ توضیح را نیز در اخطاریه قید کند. مرجع صادر کننده رأی:…

بیشتر بخوانید

ابطال دادخواست به علت عدم توضیح – بهترین وکیل اصفهان

ابطال دادخواست به علت عدم توضیح خلاصه رأی: در صورتی دادخواست خواهان به موجب قرار دادگاه بدوی ابطال می­گردد که اخذ توضیح از خواهان در رابطه با اصل خواسته باشد مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com