قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

اجاره

انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی – بهترین وکیل اصفهان

انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی خلاصه رأی: انتقال سرقفلی با صلح‏نامه رسمی به عمل می‏آید و به سند عادی در دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران شعبه ۴۹…

بیشتر بخوانید

تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه – بهترین وکیل اصفهان

تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه خلاصه رأی: تنظیم سند رسمی اجاره منافاتی با رهن ندارد و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مانع تنظیم سند رسمی اجاره ملک در رهن نیست. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۷…

بیشتر بخوانید

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه – بهترین وکیل اصفهان

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه خلاصه رأی: اگر حق کسب و پیشه به دلیل تخلف مستأجر از قوانین ساقط شود موجب سقوط حق سرقفلی نیز خواهد بود. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران…

بیشتر بخوانید

قائم مقامی در حق تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل – بهترین وکیل اصفهان

قائم مقامی در حق تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل خلاصه رأی: حق تخلیه عین مستأجره ناشی از تغییر شغل که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده به مالک جدید منتقل نمی شود. مرجع صادر کننده رأی: شعبه…

بیشتر بخوانید

حق کسب و پیشه محل کار کارشناس – بهترین وکیل اصفهان

حق کسب و پیشه محل کار کارشناس خلاصه رأی: محل کار کارشناس، تجاری محسوب نمی‏شود و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ قرار نبوده و حق کسب و پیشه به آن تعلق نمی‏گیرد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه…

بیشتر بخوانید

مطالبه سرقفلی بدون موجب فسخ یا تخلیه – بهترین وکیل اصفهان

مطالبه سرقفلی بدون موجب فسخ یا تخلیه خلاصه رأی: مطالبه سرقفلی توسط مستأجر قبل از فسخ قرارداد اجاره و تخلیه محمل قانونی ندارد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com