قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

اجرای حکم

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم – بهترین وکیل اصفهان

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم خلاصه رأی: دادگاه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان تقدیم دادخواست می پذیرد و تقاضای محکومیت تا زمان اجرای حکم پذیرفته نیست. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com