قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

اختیارات دادگاه

اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی – بهترین وکیل اصفهان

اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی خلاصه رأی: منظور از شرط تنصیف دارایی زوج در صورت طلاق، تملیک تا نصف دارایی می‏باشد و دادگاه می‏تواند با توجه به اوضاع و احوال حکم به تملیک تا میزان از نصف دارایی…

بیشتر بخوانید

تفویض انتخاب داور سوم به دو داور اختصاصی توسط دادگاه – بهترین وکیل اصفهان

تفویض انتخاب داور سوم به دو داور اختصاصی توسط دادگاه خلاصه رأی: در صورتی‏که طرفین هر کدام داور اختصاصی را معرفی نمایند، اما در مورد سرداور موافقت نداشته باشند و به دادگاه مراجعه کنند، اگر دادگاه تعیین داور سوم را…

بیشتر بخوانید

موارد صدور قرار عدم استماع دعوا – بهترین وکیل اصفهان

موارد صدور قرار عدم استماع دعوا خلاصه رأی: در مواردی که دعوای خواهان به نحوی اقامه شده است که از نظر قانونی قابل استماع و رسیدگی نیست، دادگاه نمی‏تواند وارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر کند بلکه تصمیم دادگاه…

بیشتر بخوانید

نحوۀ احراز میزان خسارت ادعایی در غیاب خوانده – بهترین وکیل اصفهان

نحوۀ احراز میزان خسارت ادعایی در غیاب خوانده خلاصه رأی: عدم حضور و پاسخ‏گویی و اعتراض خوانده، موجب نمی شود که دادگاه بدون تحقیق تمامی ادعاهای خواهان را بپذیرد. مشخصاً در مورد خسارت وارده از جرم دادگاه برای محکومیت به…

بیشتر بخوانید

عدم تعیین داور توسط زوجین – بهترین وکیل اصفهان

عدم تعیین داور توسط زوجین خلاصه رأی: در صورتی که زوجین در دعوای طلاق، داوران اختصاصی خود را انتخاب ننمایند، دادگاه مکلف است راساً، داوران را انتخاب نماید و موجبی برای رد دعوا نیست. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۰…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com