قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

اخذ توضیح

دعوت جهت اخذ توضیح از خواهان – بهترین وکیل اصفهان

دعوت جهت اخذ توضیح از خواهان خلاصه رأی: در صورتی که دادگاه اخذ توضیح از خواهان را لازم بداند باید علاوه بر تصریح به لزوم اخذ توضیح، موارد اخذ توضیح را نیز در اخطاریه قید کند. مرجع صادر کننده رأی:…

بیشتر بخوانید

ابطال دادخواست به علت عدم توضیح – بهترین وکیل اصفهان

ابطال دادخواست به علت عدم توضیح خلاصه رأی: در صورتی دادخواست خواهان به موجب قرار دادگاه بدوی ابطال می­گردد که اخذ توضیح از خواهان در رابطه با اصل خواسته باشد مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com