قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

اعتبار امر مختومه

اثر رأی تنفیذ اعتبار عقد بر دعوی اثبات فسخ عقد – بهترین وکیل اصفهان

اثر رأی تنفیذ اعتبار عقد بر دعوی اثبات فسخ عقد خلاصه رأی: دعوای تأیید فسخ قراردادی که قبلاً به موجب دادنامه مقدم، صحت آن احراز و حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن صادر شده…

بیشتر بخوانید

اعتبار امر مختومه و دعوای ابطال مستندات حکم صادره بر آن اساس – بهترین وکیل اصفهان

اعتبار امر مختومه و دعوای ابطال مستندات حکم صادره بر آن اساس خلاصه رأی: اگر حکمی بر اساس اسنادی صادر شود، تا زمانی که چنین حکمی به طرق قانونی نقض نشده است، دارای اعتبار امر مختومه است و دعوای ابطال…

بیشتر بخوانید

لزوم وحدت خواسته ها در اعتبار امر مختومه – بهترین وکیل اصفهان

لزوم وحدت خواسته ها در اعتبار امر مختومه خلاصه رأی: در ایراد اعتبار امر مختومه، خواسته هر دو دعوا باید واحد باشد.اگر در دعوای مقدم دادگاه به موضوع خواسته دعوای فعلی رسیدگی نکرده باشد و نفیاً یا اثباتاً رأی صادر…

بیشتر بخوانید

حکم رد دعوای طلاق و اعتبار امر مختومه – بهترین وکیل اصفهان

حکم رد دعوای طلاق و اعتبار امر مختومه خلاصه رأی: اگر زوجه متقاضی طلاق باشد و حکم به رد دعوای او صادر شود این حکم واجد اعتبار امر مختومه نیست. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com