قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

اعتراض ثالث

اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکومٌ به – بهترین وکیل اصفهان

اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکومٌ به خلاصه رأی: اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکومٌ­به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل…

بیشتر بخوانید

عنوان ثالث یا قائم مقام در دعوی – بهترین وکیل اصفهان

عنوان ثالث یا قائم مقام در دعوی خلاصه رأی: در اعتراض شخص ثالث، حق ثالث باید قبل از صدور رأیمعترضٌ­عنه ایجاد شده باشد و فردی که پس از صدور رأی محکومٌ­به موضوع رأی دادگاه به وی منتقل می­شود، قائم­مقام یکی…

بیشتر بخوانید

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی – بهترین وکیل اصفهان

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی خلاصه رأی: اگر ثالث به واسطه مبایعه­نامه به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف، نسبت به توقیف مالی اعتراض داشته باشد حکم به رفع توقیف صادر می­گردد. مرجع صادر کننده…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com