قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

انتقال مالکیت

امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی (مطالبه خسارت) حتی پس از انتقال مال خسارت دیده – بهترین وکیل اصفهان

امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی (مطالبه خسارت) حتی پس از انتقال مال خسارت دیده خلاصه رأی: بقای مالکیت خواهان بر عین خسارت دیده، شرط دعوای مطالبه خسارت نیست. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران شعبه…

بیشتر بخوانید

قائم مقامی در حق تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل – بهترین وکیل اصفهان

قائم مقامی در حق تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل خلاصه رأی: حق تخلیه عین مستأجره ناشی از تغییر شغل که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده به مالک جدید منتقل نمی شود. مرجع صادر کننده رأی: شعبه…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com