قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

انکار

ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک – بهترین وکیل اصفهان

ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک خلاصه رأی: در صورتی دادگاه می‏تواند قرار ابطال دادخواست را به استناد ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند که مدرک استنادی عادی، مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و…

بیشتر بخوانید