قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

تجدید نظر خواهی

تجدیدنظر خواهی قبل از انقضاء مهلت واخواهی – بهترین وکیل اصفهان

تجدیدنظر خواهی قبل از انقضاء مهلت واخواهی خلاصه رأی: اگر محکومٌ علیه حکم بدوی، قبل از انقضای مهلت واخواهی اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نماید، مرجع تجدیدنظر، این دادخواست را به منزله واخواهی تلقی و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی…

بیشتر بخوانید

قطعیت گزارش اصلاحی – بهترین وکیل اصفهان

قطعیت گزارش اصلاحی خلاصه رأی: گزارش اصلاحی که در پی توافق بین طرفین در مورد تقسیم ترکه و مستند به مواد ۳۰۰ و ۳۰۹ قانون امور حسبی صادر می شود قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. مرجع صادر کننده رأی:…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com