قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

تجدید نظر

رد دعوی به علت عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست یا لایحه تجدیدنظر خواهی – بهترین وکیل اصفهان

رد دعوی به علت عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست یا لایحه تجدیدنظر خواهی خلاصه رأی: در دادخواست یا لایحه تجدیدنظرخواهی جهت تجدیدنظر خواهی مطابق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی باید ذکر شود، چرا که تجدید نظر…

بیشتر بخوانید

قطعیت دستور فروش املاک مشاع – بهترین وکیل اصفهان

قطعیت دستور فروش املاک مشاع خلاصه رأی: دستور فروش املاک مشاع غیر قابل افراز که بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع صادر می شود قطعی وغیر قابل تجدید نظر است. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۳ دادگاه تجدید…

بیشتر بخوانید

رد دعوی به علت عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست یا لایحه تجدیدنظر خواهی – بهترین وکیل اصفهان

رد دعوی به علت عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست یا لایحه تجدیدنظر خواهی خلاصه رأی: عدم ذکر جهت یا جهات تجدیدنظر خواهی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی موجب عدم…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com