قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

تسلیم

تعویض مبیع معیوب – بهترین وکیل اصفهان

تعویض مبیع معیوب خلاصه رأی: اگر مبیع (اتومبیل) به صورت کلی باشد و به نحو معیوب تحویل مشتری گردد ازآنجائیکه می بایست عرفاً سالم باشد، مشتری حق دارد که تعویض مبیع معیوب را با مبیع سالم تقاضا کند. مرجع صادر…

بیشتر بخوانید