قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

تضمین

شرط مطالبه وجه چک تضمینی – بهترین وکیل اصفهان

شرط مطالبه وجه چک تضمینی خلاصه رأی: چکی که بابت تضمین در قرارداد صادر شده است در صورت تحقق شروط مقید در قرارداد، به مالکیت دارنده در آمده و قابلیت مطالبه را دارد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۸ دادگاه…

بیشتر بخوانید

ظهرنویسی اسناد تجاری – بهترین وکیل اصفهان

ظهرنویسی اسناد تجاری خلاصه رأی: امضای ظهر اسناد تجاری ظهور در انتقال دارد و ضمانت نیاز به تصریح دارد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۵۸…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com