قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

تنظیم سند رسمی

شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبیع – بهترین وکیل اصفهان

شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبیع خلاصه رأی: مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی در صورتی امکان‏پذیر است که خواهان گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را ارائه کند. مرجع…

بیشتر بخوانید

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت – بهترین وکیل اصفهان

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت خلاصه رأی: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علاوه بر متعهد، افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز خوانده قرار بگیرند.در غیر این‏صورت دعوا…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com