قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

خسارت تأخیر تأدیه

اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه – بهترین وکیل اصفهان

اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه خلاصه رأی: خسـارت تـأخیر تـأدیه در چک با صـدور گواهی عـدم پرداخت بانک به خواهان تعلّق می‏گیرد و اعلام آمادگی بعدی برای پرداخت وجه چک به…

بیشتر بخوانید

شرط محقق بودن دین برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه – بهترین وکیل اصفهان

شرط محقق بودن دین برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه خلاصه رأی: شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، محقق بودن دین است بنابراین اگر اثبات اصل دین مستلزم رسیدگی قضایی باشد، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست. مرجع صادر کننده…

بیشتر بخوانید

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم – بهترین وکیل اصفهان

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم خلاصه رأی: دادگاه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان تقدیم دادخواست می پذیرد و تقاضای محکومیت تا زمان اجرای حکم پذیرفته نیست. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com