قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

داوری

داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی – بهترین وکیل اصفهان

داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی خلاصه رأی: در صورت عدم رعایت تشریفات ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیئت وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری منتفی بوده و دعوا در…

بیشتر بخوانید

داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی – بهترین وکیل اصفهان

داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی خلاصه رأی: داوری راجع به اموال دولتی که بدون رعایت تشریفات اصل ۱۳۹ قانون اساسی صورت گرفته است از موجبات ابطال رأی داوری است. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر…

بیشتر بخوانید

ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی – بهترین وکیل اصفهان

ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی خلاصه رأی: اگر رأی داور در مهلت سه ماهه قانونی صادر، لیکن خارج از این مهلت ابلاغ شود، از موارد ابطال رأی داوری است. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر…

بیشتر بخوانید

اصل صحّت رأی داوری – بهترین وکیل اصفهان

اصل صحّت رأی داوری خلاصه رأی: اصل بر اعتبار رأی داوری است و دادگاه‏ها به جز موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی حق ورود در موضوع داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند. مرجع صادر کننده رأی:…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com