قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

دستور موقت

ممنوع الخروجی رئیس هیأت مدیره – بهترین وکیل اصفهان

ممنوع الخروجی رئیس هیأت مدیره خلاصه رأی: رفع ممنوع الخروجی رئیس هیأت مدیره با توجه به ماده ۱۵ قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‏باشد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری شعبه ۱۳ بدوی دیوان…

بیشتر بخوانید

تنزل سمت و امتیاز شغل – بهترین وکیل اصفهان

تنزل سمت و امتیاز شغل خلاصه رأی: توقف اجرای حکم کارگزینی مبنی بر تنزل پست، سمت و امتیاز شغل، حائز شرایط صدور دستور موقت می‌باشد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت…

بیشتر بخوانید

نگهداری و معرفی نفر ذخیره در آزمون استخدامی – بهترین وکیل اصفهان

نگهداری و معرفی نفر ذخیره در آزمون استخدامی خلاصه رأی: خواسته نگهداری و معرفی نفر ذخیره در آزمون استخدامی، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com