قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

رأی وحدت رویّه دیوان عدالت اداری

الزام آور نبودن آرای وحدت رویـّـۀ دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومی – بهترین وکیل اصفهان

الزام آور نبودن آرای وحدت رویـّـۀ دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومی خلاصه رأی: آرای وحدت رویـّـۀ دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعبات دیوان عدالت اداری الزام‏آور بوده و دادگاه‏های عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آنها ندارند. مرجع…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com