قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

صلاحیت دادگاه

اثر شرط اسقاط حق اقامه دعوی بر دعوی ناظر بر اجرای عقد صلح متضمن این شرط – بهترین وکیل اصفهان

اثر شرط اسقاط حق اقامه دعوی بر دعوی ناظر بر اجرای عقد صلح متضمن این شرط خلاصه رأی: اگر طرفین ضمن قرارداد صلح تنظیمی حق هرگونه اقامه دعوا را از خود ساقط نمایند، شرط موصوف شامل دعوای الزام به ایفای…

بیشتر بخوانید

اصل صحّت رأی داوری – بهترین وکیل اصفهان

اصل صحّت رأی داوری خلاصه رأی: اصل بر اعتبار رأی داوری است و دادگاه‏ها به جز موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی حق ورود در موضوع داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند. مرجع صادر کننده رأی:…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com