قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

عیب مبیع

تعویض مبیع معیوب – بهترین وکیل اصفهان

تعویض مبیع معیوب خلاصه رأی: اگر مبیع (اتومبیل) به صورت کلی باشد و به نحو معیوب تحویل مشتری گردد ازآنجائیکه می بایست عرفاً سالم باشد، مشتری حق دارد که تعویض مبیع معیوب را با مبیع سالم تقاضا کند. مرجع صادر…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com