قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

قطعیت احکام

قطعیت گزارش اصلاحی – بهترین وکیل اصفهان

قطعیت گزارش اصلاحی خلاصه رأی: گزارش اصلاحی که در پی توافق بین طرفین در مورد تقسیم ترکه و مستند به مواد ۳۰۰ و ۳۰۹ قانون امور حسبی صادر می شود قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. مرجع صادر کننده رأی:…

بیشتر بخوانید

اعتبار امر مختومه و دعوای ابطال مستندات حکم صادره بر آن اساس – بهترین وکیل اصفهان

اعتبار امر مختومه و دعوای ابطال مستندات حکم صادره بر آن اساس خلاصه رأی: اگر حکمی بر اساس اسنادی صادر شود، تا زمانی که چنین حکمی به طرق قانونی نقض نشده است، دارای اعتبار امر مختومه است و دعوای ابطال…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com