قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

معامله منافی حق مرتهن

تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه – بهترین وکیل اصفهان

تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه خلاصه رأی: تنظیم سند رسمی اجاره منافاتی با رهن ندارد و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مانع تنظیم سند رسمی اجاره ملک در رهن نیست. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۷…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com