قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

ممتنع شدن اجرای شرطشرط فعل

فسخ قرارداد به دلیل ممتنع شدن شرط ضمن عقد – بهترین وکیل اصفهان

فسخ قرارداد به دلیل ممتنع شدن شرط ضمن عقد خلاصه رأی: ممتنع شدن انجام شرط پس از انعقاد قرارداد، موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مشروطٌ له می شود. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com