قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

نشوز

اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه – بهترین وکیل اصفهان

اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه خلاصه رأی: حکم الزام به تمکین تا قبل از صدور اجرائیه منجر به اثبات نشوز زوجه نخواهد شد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران شعبه…

بیشتر بخوانید

اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد – بهترین وکیل اصفهان

اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد خلاصه رأی: اگر زوجه حاضر به تمکین از زوج نباشد تمکن و ملائت زوج برای تجویز ازدواج مجدد، شرط نمی‏باشد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com