قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

نکاحنکاح

اصل تبرّعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه – بهترین وکیل اصفهان

اصل تبرّعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه خلاصه رأی: زوجه برای مطالبه اجرت‏المثل کارهای ایام زندگی مشترک باید اثبات کند که کارهای انجام شده بدون قصد تبرع و یا با دستور زوج بوده است. مرجع صادر کننده رأی: شعبه…

بیشتر بخوانید

اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی – بهترین وکیل اصفهان

اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی خلاصه رأی: منظور از شرط تنصیف دارایی زوج در صورت طلاق، تملیک تا نصف دارایی می‏باشد و دادگاه می‏تواند با توجه به اوضاع و احوال حکم به تملیک تا میزان از نصف دارایی…

بیشتر بخوانید

اثبات خوف ضرر جانی زوجه – بهترین وکیل اصفهان

اثبات خوف ضرر جانی زوجه خلاصه رأی: وجود حکم قطعی دال بر ارتکاب ضرب و شتم زوجه توسط زوج از مصادیق خوف بر زیان بدنی زوجه و مانع صدور حکم الزام به تمکین است. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۶…

بیشتر بخوانید

فسخ نکاح به دلیل ارتداد – بهترین وکیل اصفهان

فسخ نکاح به دلیل ارتداد خلاصه رأی: برای فسخ نکاح توسط زوجه به دلیل ارتداد زوج، ابتدا باید ارتداد زوج در محکمه صالحه به اثبات برسد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران شعبه ۳۰ دادگاه…

بیشتر بخوانید

اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد – بهترین وکیل اصفهان

اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد خلاصه رأی: اگر خواهان دعوای تجویز ازدواج مجدد، تمکن اداره دو زندگی را نداشته باشد، علی‏رغم عدم تمکین زوجه، دعوای وی محکوم به بطلان است. مرجع صادر کننده رأی:…

بیشتر بخوانید

تعدیل تقسیط مهریه – بهترین وکیل اصفهان

تعدیل تقسیط مهریه خلاصه رأی: اعسار از امور حادث است و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران…

بیشتر بخوانید

شرط اعمال حق حبس زوجه در تمکین – بهترین وکیل اصفهان

شرط اعمال حق حبس زوجه در تمکین خلاصه رأی: زوجه در صورتی می تواند به استناد حق حبس تمکین نکند که قبلاً از شوهر تمکین نکرده و با وی رابطه زناشویی برقرار نکرده باشد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۶۰…

بیشتر بخوانید

اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه – بهترین وکیل اصفهان

اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه خلاصه رأی: حکم الزام به تمکین تا قبل از صدور اجرائیه منجر به اثبات نشوز زوجه نخواهد شد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران شعبه…

بیشتر بخوانید

فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه – بهترین وکیل اصفهان

فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه خلاصه رأی: صرف بیماری روانی زوجه تا هنگامی که به حد جنون مستمر نرسد، مجوزی برای فسخ نکاح توسط زوج نخواهد بود. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۶۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران…

بیشتر بخوانید

اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد – بهترین وکیل اصفهان

اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد خلاصه رأی: اگر زوجه حاضر به تمکین از زوج نباشد تمکن و ملائت زوج برای تجویز ازدواج مجدد، شرط نمی‏باشد. مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com